Nastavení online rádia jako budíku v Alarm Clock Xtreme | AVG

Podpora pro domácnosti

Nastavení online rádia jako budíku v Alarm Clock Xtreme

Alarm Clock Xtreme umožňuje nastavit online rádiovou stanici jako zvuk budíku.

Pokyny

 1. Otevřete Alarm Clock Xtreme a jedním z následujících způsobů otevřete obrazovku úpravy budíku:
  1. Chcete-li upravit existující standardní budík, klepněte na dlaždici příslušného budíku.
  2. Chcete-li vytvořit nový budík, klepněte na ikonu + a poté vyberte Standardní budík.
 2. V části Zvuk klepněte na aktuálně nastavený zvuk budíku (Vyzváněcí tón, Hudba v zařízení, Tichý režim).
 3. Klepněte na možnost Typu a vyberte možnost Online rádio.
 4. Z přednastaveného seznamu vyberte rádiovou stanici a pak se klepnutím na šipku zpět vraťte na obrazovku úpravy budíku. Také můžete klepnout na možnost Přidat online rádio.
 5. Pokud vyberete možnost Přidat online rádio, zadejte následující údaje:
  • Název: Zadejte název, který vám umožní stanici snadno rozpoznat.
  • URL: Zadejte webovou adresu pro streamování stanice.
 6. Klepněte na možnost Potvrdit a pak se klepnutím na šipku zpět vraťte na hlavní obrazovku úpravy budíku.

Alarm Clock Xtreme bude nyní používat online rádiovou stanici, kterou jste nastavili jako zvuk budíku.

Online rádiovou stanici můžete nastavit jako zvuk budíku i pro všechny Rychlé budíky. Zvolte možnosti MenuNastaveníRychlý budík a řiďte se kroky 3–7 výše. Nastavení zvuku nelze konfigurovat pro jednotlivé Rychlé budíky zvlášť, takže se zvolené nastavení uplatní pro všechny existující i budoucí Rychlé budíky.

Řešení problémů

Pokud máte s nastavením online rádiové stanice jako budíku nějaké problémy, zkuste následující postup:

 1. Ověřte, zda jste zadali správnou adresu vysílání. Adresa vysílání online rádia se neshoduje s hlavní adresou webové stránky rádiové stanice. U většiny online rádiových stanic můžete tuto adresu získat z aplikace pro přehrávání daného rádia.
 2. Zkontrolujte, zda je adresa vysílání v podporovaném formátu. Seznam podporovaných formátů najdete na webové stránce podpory Androidu.
 • Alarm Clock Xtreme 6.x pro Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) a vyšší

Pomohl vám tento článek?