Podpora pro domácnosti

Nastavení online rádia jako budíku v Alarm Clock Xtreme

Alarm Clock Xtreme umožňuje nastavit online rádiovou stanici jako zvuk budíku.

Pokyny

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Alarm Clock Xtreme a aplikaci otevřete.
 2. Jedním z následujících způsobů otevřete obrazovku úprav příslušného budíku:
  1. U existujícího budíku, který chcete upravit, klepněte na příslušný panel.
  2. Chcete-li vytvořit nový budík, klepněte na ikonu + a poté vyberte Standardní budík.
 3. Klepněte na panel Zvuk.
 4. Vyberte možnosti Typ zvukuOnline rádio.
 5. Jedním z následujících způsobů vyberte online rádiovou stanici:
  1. V přednastaveném seznamu vyberte stanici.
  2. Klepnutím na ikonu + přidejte rádiovou stanici. Zadejte následující údaje a klepněte na možnost Uložit:
   • Název: Zadejte název, který vám umožní stanici snadno rozpoznat.
   • URL: Zadejte webovou adresu pro streamování stanice.
   Až bude online rádiová stanice přidána, zobrazí se na začátku přednastaveného seznamu v části Moje stanice. Chcete-li stanici nastavit jako budík, je třeba ji vybrat ze seznamu.
 6. Klepnutím na šipku zpět se vrátíte na obrazovku pro úpravu budíku.
 7. Klepněte na možnost Uložit.

Alarm Clock Xtreme nyní používá vybranou online rádiovou stanici jako zvuk budíku.

Online rádiovou stanici můžete nastavit jako zvuk budíku i pro všechny Rychlé budíky. Zvolte možnosti MenuNastaveníBudíkRychlý budík. Klepněte na možnost v části Zvuk a pak dle kroků 4–6 uložte provedené změny. Nastavení zvuku nelze konfigurovat pro jednotlivé Rychlé budíky zvlášť, takže se zvolené nastavení uplatní pro všechny existující i budoucí Rychlé budíky.

Řešení problémů

Pokud máte s nastavením online rádiové stanice jako budíku nějaké problémy, zkuste následující postup:

 1. Ověřte, zda jste zadali správnou adresu vysílání. Adresa vysílání online rádia se neshoduje s hlavní adresou webové stránky rádiové stanice. U většiny online rádiových stanic můžete tuto adresu získat z aplikace pro přehrávání daného rádia.
 2. Zkontrolujte, zda je adresa vysílání v podporovaném formátu. Seznam podporovaných formátů najdete na webové stránce podpory Androidu.
 • Alarm Clock Xtreme 7.x pro Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) a novější

Pomohl vám tento článek?