Jak zabránit zařízení s Androidem v zastavování aplikací AVG | AVG

Podpora pro domácnosti

Jak zabránit zařízení s Androidem v zastavování aplikací AVG

Tento článek se týká následujících aplikací AVG pro Android:
 • AVG AntiVirus
 • AVG Cleaner
 • AVG Alarm Clock Xtreme

Některá zařízení s Androidem optimalizují své fungování tím, že po zhasnutí obrazovky ukončují aplikace. Kvůli tomu aplikace často přicházejí o přístup k funkcím usnadnění.

Chcete-li v takovém případě obnovit úplné fungování aplikace, přístupové oprávnění je třeba znovu ručně aktivovat. Chcete-li přístup k funkcím usnadnění znovu aktivovat, v nastaveních zařízení najděte položku Usnadnění a udělte aplikaci AVG pro Android příslušné oprávnění.

Doporučujeme změnit nastavení zařízení tak, aby bránila tomu, že by aplikace o toto oprávnění přišla. Řiďte se následujícími pokyny podle zařízení:

Asus

 1. Otevřete Nastavení zařízení.
 2. Klepněte na možnost Správa napájení a poté klepněte na možnost Správce automatického spouštění.
 3. Na záložce Stažené klepněte u aplikace AVG na možnost Zakázat. Tím ji přepnete na možnost Povolit.
 4. Klepnutím na možnost Povolit potvrďte změnu.

Huawei

Řiďte se příslušným postupem podle používané verze systému EMUI:

Huawei (EMUI 10.0 a novější)

 1. Otevřete Nastavení zařízení a vyberte možnosti BaterieSpouštění aplikací.
 2. Klepnutím přepněte posuvník u aplikace AVG do polohy Vypnuto.
 3. V zobrazeném dialogovém okně zkontrolujte, zda jsou zapnuty možnosti Spouštět automatickySpouštět na pozadí.

Huawei (EMUI 5.0–9.1)

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Správce telefonu (nebo otevřete nabídku NastaveníBaterie).
 2. Klepněte na možnost Čištění při zamčené obrazovce.
 3. Zkontrolujte, zda je posuvník u aplikace AVG šedý (Vypnuto) a zda je aplikace nastavená na Neukončovat.

Huawei (EMUI 4.9 a starší)

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu Správce telefonu.
 2. Přejděte do části Nastavení a vyberte kartu Chráněné aplikace.
 3. Zapněte ochranu aplikace AVG.

Lenovo / Lenovo Zuk

Podle toho, co vidíte na zařízení, se řiďte níže uvedenými kroky A, B nebo C.

  1. Otevřete Nastavení zařízení.
  2. Vyberte možnost Správa aplikací na pozadí.
  3. Zrušte výběr aplikace AVG.
  1. Otevřete Nastavení zařízení a vyberte možnost Aplikace.
  2. Vyberte aplikaci AVG a klepněte na možnost Baterie.
  3. Zrušte možnost Optimalizace baterie.
  1. Otevřete Pokročilá nastavení a vyberte možnost Baterie.
  2. Klepněte na možnost Optimalizace baterie.
  3. Klepněte na aplikaci AVG a vyberte možnost Vypnuto.

Nokia

 1. Na zařízení otevřete Nastavení systému.
 2. Klepněte na možnost Aplikace a pak vyberte aplikaci AVG.
 3. Klepněte na položku Baterie a vyberte možnost Neoptimalizovat.

Další doporučení

Pokud problémy přetrvají, zkontrolujte, zda není zapnutý Spořič baterie:

 1. Na zařízení otevřete Nastavení systému a vyberte možnost Baterie.
 2. Zkontrolujte, zda je Spořič baterie vypnutý.

OnePlus

Postup na zařízení OnePlus:

 1. Zvolte možnosti Nastavení systémuAplikace a klepněte na ikonu ozubeného kola. Zvolte možnosti Speciální přístupOptimalizace baterie a vypněte optimalizaci baterie.
 2. Zvolte možnosti Nastavení telefonuBaterieOptimalizace baterie. V nabídce v horní části obrazovky vyberte možnost Všechny aplikace, pak klepněte na aplikaci AVG a vyberte možnost Neoptimalizovat.

Na starších zařízeních OnePlus se řiďte následujícím alternativním postupem:

 1. Otevřete Nastavení zařízení a vyberte možnosti BaterieOptimalizace baterie.
 2. Klepněte na možnost Menu (tři tečky) a vypněte možnost Rozšířená optimalizace (nebo Pokročilá optimalizace).

Další doporučení

Některá zařízení OnePlus jsou vybavena funkcí Automatické spouštění aplikací, která brání aplikacím v činnosti na pozadí. Postup vypnutí této funkce:

 1. Na zařízení OnePlus otevřete nabídku Nastavení systému a vyberte možnosti AplikaceAutomatické spouštění aplikací.
 2. Klepnutím přepněte posuvník u Alarm Clock Xtreme do polohy Vypnuto (šedá barva).

Samsung

Řiďte se pokyny k verzi Androidu, kterou používáte:

Samsung (Android 10)

 1. Otevřete Nastavení zařízení a klepněte na možnost Péče o zařízení.
 2. Klepněte na možnost Baterie a pak vyberte možnost Správa spotřeby aplikací.
 3. Klepněte na možnost Aplikace, které nebudou uspávány a pak vyberte aplikaci AVG.
 4. Potvrďte klepnutím na tlačítko Hotovo.

Samsung (Android 9)

 1. Otevřete Nastavení zařízení a klepněte na možnost Aplikace.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a vyberte možnost Zvláštní přístup.
 3. Vyberte možnost Optimalizovat spotřebu energie a poté v horní části obrazovky klepněte na rozevírací nabídku a vyberte možnost Vše.
 4. U aplikace AVG klepněte na modrý posuvník (Zapnuto). Jeho barva se poté změní na bílou (Vypnuto).

Samsung (Android 6, 7 a 8)

 1. Otevřete Nastavení zařízení a klepněte na možnost Údržba zařízení.
 2. Klepněte na možnost Baterie a poté níže vyberte možnost Nesledované aplikace.
 3. Klepněte na možnost Přidat aplikace a pak vyberte aplikaci AVG. Potvrďte klepnutím na tlačítko Hotovo.

Sony Xperia

 1. Otevřete Nastavení zařízení a klepněte na možnost Baterie.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu Nabídka (tři tečky) a pak na možnost Optimalizace baterie nebo Výjimky z úspory energie.
 3. Klepněte na kartu Aplikace a zaškrtněte aplikaci AVG.

Xiaomi

Řiďte se pokyny k verzi MIUI, kterou používáte:

MIUI 11

 1. Otevřete Nastavení zařízení a vyberte možnosti AplikaceSpravovat aplikace.
 2. Klepněte na aplikaci AVG.
 3. Ověřte, zda je zapnuto automatické spouštění.
 4. Klepněte na možnost Ostatní oprávnění a zkontrolujte, zda jsou zapnuta následující oprávnění:
  • Zobrazovat na zamčené obrazovce
  • Zobrazovat vyskakovací okno
  • Zobrazovat vyskakovací okno při běhu na pozadí
 5. Klepněte na šipku zpět, klepněte na položku Spořič baterie a vyberte možnost Žádná omezení.

MIUI 9 nebo 10

 1. Na zařízení přejděte do části Nastavení, Nainstalované aplikace nebo Správa aplikací.
 2. Klepněte na aplikaci AVG a zkontrolujte, zda má zapnuté automatické spouštění.
 3. Klepněte na možnost Ostatní oprávnění.
 4. Zkontrolujte, zda jsou zapnuté možnosti Zobrazovat na zamčené obrazovceSpouštět na pozadí.
 5. Klepněte na šipku zpět, klepněte na položku Spořič baterie a vyberte možnost Žádná omezení.

MIUI 8

 1. Na zařízení přejděte do části Nastavení, Nainstalované aplikace nebo Správa aplikací.
 2. Klepněte na aplikaci AVG a vyberte možnost Ostatní oprávnění.
 3. Zkontrolujte, zda jsou zapnuté možnosti Zobrazovat na zamčené obrazovceSpouštět na pozadí.
 4. Vraťte se na hlavní obrazovku nastavení zařízení.
 5. Vyberte možnosti BaterieSpravovat spotřebu energie aplikacemi.
 6. Klepněte na možnost Vybrat aplikace, vyberte aplikaci AVG a pak vyberte možnost Bez omezení.

Ostatní zařízení

Přesný postup záleží na modelu zařízení a verzi Androidu. Pokyny níže jsou pouze obecné.

 1. Otevřete nastavení zařízení a vyberte možnost Aplikace nebo Správa aplikací.
 2. Vyberte aplikaci AVG.
 3. Najděte možnosti nebo nastavení týkající se následujícího:
  • Optimalizace baterie nebo úspora energie v baterii
  • Správa napájení nebo úspora energie
  • Ochrana aplikací
 4. Nakonfigurujte všechny příslušné možnosti nebo nastavení, která umožní aplikaci AVG běžet na pozadí.
 5. Přejděte do nastavení zařízení a otevřete veškeré části týkající se následujícího:
  • Baterie nebo optimalizace baterie
  • Údržba zařízení nebo péče o zařízení
  • Napájení nebo správa napájení
 6. Nakonfigurujte všechny příslušné možnosti nebo nastavení, která umožní aplikaci AVG běžet na pozadí.
 • AVG AntiVirus 6.x pro Android
 • AVG Cleaner 5.x pro Android
 • Alarm Clock Xtreme 6.x pro Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) nebo vyšší

Pomohl vám tento článek?