Podpora pro domácnosti

AVG TuneUp – začínáme

AVG TuneUp je nástroj na optimalizaci počítače, který vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem počítače a posléze uvolňuje místo na disku a zvyšuje rychlost systému.

Tento článek předpokládá, že už máte na počítači nainstalovanou a aktivovanou nejnovější verzi aplikace AVG TuneUp. Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích:

Pokud jste AVG TuneUp nainstalovali poprvé, aplikace se po dokončení automaticky otevře. Pak můžete kliknutím na možnost Spustit test spustit test Údržba, nebo kliknutím na možnost Přeskočit pokračovat na hlavní obrazovku aplikace AVG TuneUp.

Test Údržba

Test Údržba provádí komplexní test, jenž v systému zjišťuje poškozené či nadbytečné položky a záznamy vaší činnosti.

Jak spustit test Údržba:

 1. Klikněte na dlaždici Údržba na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp.
 2. Zaškrtněte pole u typů problémů, které chcete vyřešit. Typy problémů, které AVG zaškrtne automaticky, je možné bezpečně vyřešit beze ztráty důležitých dat.
 3. Také můžete kliknout na některý panel, prohlédnout si konkrétní položky v počítači a určit, které z nich chcete vyčistit.
 4. Kliknutím na tlačítko Opravit a vyčistit vyřešíte vybrané problémy.
 5. AVG TuneUp nedokáže z webového prohlížeče vyčistit mezipaměť, dokud prohlížeč nezavřete. Když se vám k tomu zobrazí výzva, uložte si v prohlížečích veškerou práci a kliknutím na možnost Pokračovat dovolte aplikaci AVG TuneUp zavřít otevřené prohlížeče.
 6. Při prvním spuštění aplikace AVG TuneUp můžete být požádáni o zapnutí automatické údržby.

  Pokud chcete, aby AVG TuneUp automaticky prováděl pravidelné testy Údržba, klikněte na možnost Zapnout.
 7. Po dokončení čištění klikněte na možnost Hotovo.

Všechny vybrané problémy máte vyřešené.

Zapnutí automatické údržby

Automatická údržba běží tiše na pozadí, nevyžaduje žádné uživatelské zásahy a uvolňuje místo v počítači tím, že maže zbytečné položky, jako jsou neplatní zástupci nebo chybné položky registru.

Jak zapnout automatickou údržbu:

 1. Přejděte do části MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Automatická údržba.
 3. Klikněte na červený posuvník (Vypnuto). Jeho barva se změní na zelenou (Zapnuto).
 4. Volitelně nastavte typy souborů, které AVG TuneUp při automatické údržbě smí odebírat. Typy souborů, které AVG zaškrtne automaticky, je možné bezpečně vyčistit beze ztráty důležitých dat.

Automatická údržba je nyní zapnutá.

Správa aplikací na pozadí

Některé aplikace zpomalují systém tím, že běží tiše na pozadí. AVG TuneUp tyto aplikace najde a umožní vám je bezpečně uspat, aby počítač pracoval rychleji.

 1. Klikněte na dlaždici Zrychlení na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp.
 2. Klikněte na možnost Programy na pozadí a po spuštění.
 3. Zobrazí se vám seznam aplikací, které zbytečně běží na pozadí a zpomalují počítač. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Uspat: Uspí konkrétní aplikaci a odebere ji ze seznamu.
  • Ignorovat: Umožní aplikaci pokračovat v běhu na pozadí a odebere ji ze seznamu.
  • Uspat vše: Uspí všechny aplikace na seznamu.
Když nějakou aplikaci používáte pravidelně, uspávat ji nedoporučujeme. Některé aplikace zase potřebují běžet na pozadí, aby vám dokázaly poskytovat veškeré své funkce. Když například uspíte Skype, můžete zmeškat příchozí hovory.

Vybrané aplikace jsou nyní uspány nebo ignorovány. Uspané aplikace můžete otevírat a používat jako obvykle. Jakmile aplikaci zavřete, AVG TuneUp ji automaticky znovu uspí.

Správa uspaných a ignorovaných aplikací:

 1. V dolní části obrazovky klikněte na uspané programy nebo ignorované programy.
 2. Vyberte jednu z možností níže:
  • Probudit: Ihned aplikaci probudí a umožní jí běh na pozadí.
  • Přestat ignorovat: Vrátí aplikaci na seznam Programy na pozadí a po spuštění, odkud ji volitelně můžete uspat.

Uvolnění místa

AVG TuneUp hledá a bezpečně maže nepotřebné systémové soubory a data webových prohlížečů, aby uvolnil místo na disku.

 1. Klikněte na dlaždici Uvolnit místo na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp.
 2. Vyberte kategorii, kterou chcete vyčistit:
  • Nepotřebné systémové soubory: Kliknutím na možnost Nepotřebné systémové soubory vyčistíte z počítače nepotřebné soubory.
  • Data prohlížečů: Kliknutím na ikonu prohlížeče vyčistíte dočasné soubory webových prohlížečů.
 3. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte soubory k vyčištění. K dispozici máte následující možnosti:
  • Vybrat doporučené: Vybere pouze kategorie souborů, které můžete bezpečně čistit beze ztráty důležitých dat.
  • Vybrat vše: Vybere všechny kategorie souborů v seznamu. Výběr kategorií souborů, které čistit nechcete, můžete ručně zrušit.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech kategorií souborů v seznamu. Poté můžete ručně vybrat kategorie souborů, které chcete čistit.
 4. Klikněte na možnost Vyčistit hned.
 5. Po dokončení čištění klikněte na možnost Hotovo.

Vybrané kategorie souborů jsou vyčištěné.

Vyhledání problémů počítače

Na řídicím panelu aplikace AVG TuneUp můžete kliknout na dlaždici Oprava problémů a vyhledat různé problémy, které mohou mít dopad na výkon a zabezpečení počítače.

Další informace o problémech, které AVG TuneUp může zjistit při testu Oprava problémů, najdete v následujícím článku:

Vrácení akcí

Obrazovka Historie vám umožňuje vrátit určité změny provedené aplikací AVG TuneUp:

 1. Na pravé straně hlavního okna aplikace AVG TuneUp klikněte na ikonu Historie.
 2. U akce, kterou chcete vrátit, klikněte na možnost Zpět.

Vybraná akce bude vrácena.

Některé akce aplikace AVG TuneUp jsou nevratné.

Další doporučení

Chcete-li si zobrazit všechny funkce, na pravé straně hlavní obrazovky aplikace AVG TuneUp klikněte na ikonu Všechny funkce (ikona mřížky).

Další informace o aplikaci AVG TuneUp najdete v následujícím článku:

AVG TuneUp Premium je optimalizační nástroj pro Mac, jehož široká řada testů vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem a posléze uvolňuje místo na disku a zvyšuje rychlost systému.

Tento článek předpokládá, že AVG TuneUp Premium již máte na Macu nainstalovaný a aktivovaný. Podrobné pokyny najdete v následujících článcích:

Otevření aplikace AVG TuneUp Premium

Jedním z následujících způsobů otevřete uživatelské rozhraní programu AVG TuneUp Premium:

 • Na panelu nabídek Apple klikněte na ikonu AVG TuneUp Premium a vyberte možnost Otevřít AVG TuneUp Premium.
 • Na panelu nabídek Apple vyberte možnost PřejítAplikace a dvakrát klikněte na ikonu AVG TuneUp.
AVG TuneUp Premium v systému Apple macOS 10.14.x (Mojave) a vyšších verzích potřebuje úplný přístup k disku, aby mohl na pevném disku a systémových složkách hledat nepotřebná data. Podrobné pokyny k zapnutí úplného přístupu k disku naleznete v následujícím článku:

Vyčištění místa na disku

Test Vyčistit nepotřebná data vám umožňuje vyhledat v Macu nepotřebné soubory a vybrat, které z nich chcete smazat, abyste uvolnili místo na disku. Spuštění testu a odebrání souborů:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Vyčistit nepotřebná data na možnost Test.
 2. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte kategorie souborů k odebrání. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučený výběr: Vybere pouze kategorie souborů, které můžete bezpečně čistit beze ztráty důležitých dat.
  • Vybrat vše: Vybere všechny kategorie souborů v seznamu. Výběr kategorií souborů, které čistit nechcete, můžete ručně zrušit.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech kategorií souborů v seznamu. Poté můžete ručně vybrat kategorie souborů, které chcete čistit.
 3. Jakmile vyberete soubory k odebrání, klikněte na tlačítko Vyčistit.
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko OK.
 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace AVG TuneUp Premium.

Smazání duplicitních souborů

Test Najít duplikáty vám umožňuje vyhledat v Macu duplicitní soubory. Spuštění testu a odebrání duplicitních souborů:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Najít duplikáty na možnost Hledat.
 2. Zaškrtněte umístění, kde chcete hledat duplicitní soubory. Chcete-li přidat další složky nebo externí jednotky, klikněte na možnost Přidat a vyberte požadovanou složku nebo jednotku.
 3. Klikněte na možnost Test.
 4. Po dokončení testu klikněte na možnost Zobrazit duplikáty.
 5. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte soubory, které chcete odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Nic nebylo vybráno: Zruší výběr všech souborů a umožní vám ručně vybrat soubory k odebrání. Zaškrtněte každý soubor, který chcete odebrat. Až zaškrtnete soubor, Nic nebylo vybráno se změní na Vlastní výběr.
  • Ponechat nejnovější: Automaticky k odebrání vybere nejstarší verzi každého souboru.
  • Ponechat nejstarší: Automaticky k odebrání vybere nejnovější verzi každého souboru.
 6. Jakmile vyberete soubory k odebrání, klikněte na tlačítko Vyčistit.
 7. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko OK.
 8. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace AVG TuneUp Premium.

Čištění prohlížečů

Pomocí možnosti Vyčistit prohlížeč můžete snadno ochránit své soukromí tím, že z webových prohlížečů smažete cookies a jiná data o prohlížení. K dispozici máte následující možnosti:

Spuštění ručního testu

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Vyčistit prohlížeč na možnost Test.
 2. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte položky, které chcete odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučený výběr: Vybere pouze položky, které je možné bezpečně smazat a jejichž smazáním byste neměli přijít o užitečná data. AVG TuneUp Premium například nesmaže vaši historii hledání nebo data pro předvyplňování formulářů. Položky vybrané k vyčištění můžete zkontrolovat kliknutím na možnost Podrobnosti u příslušného prohlížeče.
  • Vybrat vše: Slouží k výběru všech položek v seznamu. Poté můžete u libovolného prohlížeče kliknout na možnost Podrobnosti a ručně zrušit výběr kterýchkoli položek, které nechcete čistit.
  • Nevybírat nic: Slouží ke zrušení výběru všech položek v seznamu. Poté můžete u prohlížeče kliknout na možnost Podrobnosti a ručně vybrat položky, které chcete vyčistit.
 3. Kliknutím na možnost Vyčistit odeberete vybraná data.
 4. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace AVG TuneUp Premium.

Naplánování automatických testů

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Vyčistit prohlížeč na možnost Test.
 2. Klikněte na možnost Spravovat povolené weby.
 3. Z rozevírací nabídky u kteréhokoli prohlížeče vyberte, jak často má AVG TuneUp Premium u daného prohlížeče vyhledávat cookies a data o prohlížení.
 4. Kliknutím na panel libovolného prohlížeče můžete zkontrolovat a upravit položky, které smí AVG TuneUp Premium při každém testu odebírat. Zaškrtněte pole u typů položek, které smíme odebírat.

Automatické testování je pro vybraný prohlížeč zapnuté.

Přidání webových stránek mezi povolené

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Vyčistit prohlížeč na možnost Test.
 2. Klikněte na možnost Spravovat povolené weby.
 3. Přejděte do části Povolené stránky.
 4. Webovou stránku můžete přidat jedním z následujících způsobů:
  • Vyberte web z rozevírací nabídky Vybrat z oblíbených možností a klikněte na možnost Přidat.
  • Do levého textového pole zadejte adresu webové stránky (například seznam.cz) a klikněte na tlačítko Přidat.

Webová stránka se zobrazí v seznamu Povolené stránky. Při čištění prohlížečů nebudeme mazat cookies z této webové stránky.

Vyhledání nekvalitních a podobných fotografií

Projít fotografie hledá na Macu fotografie, které jsou rozmazané, tmavé nebo podobné. Jak vyhledat a zkontrolovat nekvalitní a podobné fotografie:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Analyzovat fotografie na možnost Hledat.
 2. Zaškrtněte umístění, kde chcete hledat fotografie. Chcete-li přidat další složky, externí jednotky nebo konkrétní fotografie, klikněte na možnost Přidat a vyberte požadovanou složku, jednotku nebo fotografii.
 3. Klikněte na možnost Test.
 4. Po dokončení testu klikněte na možnost Revidovat a v částech Nekvalitní fotografiePodobné fotografie se podívejte na fotografie, které AVG TuneUp Premium identifikoval.
 5. Kliknutím na tlačítko Rozumím zavřete zobrazené vyskakovací okno.
 6. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte soubory, které chcete odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučené: Vybere fotografie, které AVG TuneUp Premium doporučuje k odebrání.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech fotografií a umožní vám ručně vybrat fotografie k odebrání. Zaškrtněte každou fotografii, kterou chcete odebrat. Až zaškrtnete fotografii, Nevybírat nic se změní na Vlastní výběr.
 7. Jakmile vyberete fotografie ke smazání, klikněte na tlačítko Odstranit.
 8. Kliknutím na tlačítko Odstranit potvrďte smazání vybraných fotografií.
 9. Klikněte na možnost Revidovat a opakováním kroků 5–8 výše pokračujte v kontrolování a mazání fotografií.
 10. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace AVG TuneUp Premium.

Odinstalace nepoužívaných aplikací

Pomocí možností funkce Odinstalovat aplikace lze snadno najít a odebrat aplikace, které už nepoužíváte, aby vám v Macu zbytečně nezabíraly místo. Jak odinstalovat nepoužívané aplikace:

 1. Na hlavní obrazovce aplikace AVG TuneUp Premium klikněte u položky Odinstalovat aplikace na možnost Zobrazit.
 2. Zaškrtnutím příslušného pole vyberte požadovanou aplikaci. Seznam aplikací můžete také filtrovat pomocí kategorií Nepoužívané aplikaceObjemné aplikace na levém panelu.
 3. Jakmile vyberete aplikace k odebrání, klikněte na tlačítko Odinstalovat.
 4. Kliknutím na tlačítko Odinstalovat potvrďte odebrání vybraných aplikací z Macu.
 5. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko OK.
 6. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace AVG TuneUp Premium.

Další doporučení

Další informace o aplikaci AVG TuneUp Premium najdete v následujícím článku:

 • AVG TuneUp 21.x pro Windows
 • AVG TuneUp 2.x pro Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový

 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Pomohl vám tento článek?