Podpora pro domácnosti

Alarm Clock Xtreme pro Android – časté dotazy

Stažení a instalace

Jaké jsou systémové požadavky aplikace Alarm Clock Xtreme?

 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) a novější
 • Připojení k internetu (ke stahování, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)
Alarm Clock Xtreme nepodporuje operační systémy Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, BadaWebOS ani žádné další mobilní operační systémy (kromě Androidu). Tato aplikace nepodporuje iPhone ani iPad.
 

Pokud používáte alternativní ROM, aplikace nemusí fungovat dle očekávání. Veškerou případnou zpětnou vazbu hlaste podpoře AVG.

Jak mohu Alarm Clock Xtreme stáhnout a nainstalovat?

 1. Na zařízení s Androidem klepnutím na tlačítko dole otevřete stránku aplikace Alarm Clock Xtreme v Obchodě Google Play. Přejít do Obchodu Google Play
 2. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte klepnutím na tlačítko Nainstalovat. Po dokončení instalace klepnutím na tlačítko Otevřít otevřete Alarm Clock Xtreme.
 3. Klepněte na Začít.
 4. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Pokračovat s reklamami: Když vyberete tuto možnost, budete moci aplikaci používat zdarma.
  • Upgradovat: Výběrem této možnosti zahájíte nákup. Dále klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce si kupte verzi aplikace Alarm Clock Xtreme bez reklam. Případně můžete klepnout na Všechny prémiové funkce a podívat se na ostatní položky nabízené na obrazovce Premium.

Aplikace Alarm Clock Xtreme je nyní nainstalována a připravena k použití.

Budíky

Jak nastavím budík?

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu + a pak klepněte na jednu z možností níže:

 • Budík: Pravidelně se opakující budík, který si můžete přizpůsobit v nastaveních budíků.
 • Rychlý budík: Jednorázový budík, který se neopakuje. Když vytvoříte nový rychlý budík, na hlavní obrazovce aplikace se zobrazí budík s posuvníkem obsahujícím ikonu blesku. Až se rychlý budík spustí, z hlavní obrazovky aplikace zmizí a znovu už se nespustí. Případně si můžete přizpůsobit nastavení rychlého budíku.
Když nastavíte budík, může se vám zobrazit výzva k zapnutí oprávnění pro Alarm Clock Xtreme v nastaveních zařízení, k přidání Alarm Clock Xtreme do nesledovaných aplikací nebo k povolení Alarm Clock Xtreme, když je zapnutý režim Nerušit. Chcete-li zajistit, aby budík fungoval podle očekávání, doporučujeme se řídit všemi pokyny na obrazovce a připomenutími.

Další informace o oprávněních, která AVG Alarm Clock Xtreme potřebuje, najdete v následujícím článku:

Jak si mohu budík přizpůsobit?

K přizpůsobení nastavení budíku jste vyzýváni vždy, když vytvoříte nový budík. Nastavení budíku můžete také otevřít klepnutím na panel příslušného budíku na hlavní obrazovce aplikace.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Název budíku: Zadejte název, podle kterého budík snadno poznáte.
 • Čas a den: Určete, kdy se má budík spustit.
 • Zvuk:
  • Jako zvuk budíku můžete použít svou oblíbenou skladbu, přednastavené vyzvánění nebo online rádiovou stanici.
  • Nastavte hlasitost budíku, změny hlasitosti a vibrace.
  • Zkontrolujte, zda má Alarm Clock Xtreme oprávnění Upřednostnit hlasitost budíku. Toto nastavení doporučujeme nechat zapnuté, jinak se budík nemusí chovat podle očekávání.
 • Odložit:
  • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit.
  • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet nebo Přepsat), který je nutné vyřešit před odložením budíku.
  • Doba/limit odložení: Nastavte dobu odkládání budíku, zkracování doby mezi odloženími, automatické odkládání nebo limit počtu odložení budíku.
 • Zavřít:
  • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit.
  • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet, Přepsat, Kroky nebo Skenování kódů), který je nutné vyřešit před zrušením budíku.
  • Automatické rušení: Určete, jak dlouho má budík vydávat zvuk, dokud se nezruší.
 • Šetrný budík: Zapněte uklidňující cvrlikání ptáků, které se spustí 30 minut před rozezněním samotného budíku.
 • Kontrola probuzení: Povolte aplikaci Alarm Clock Xtreme kontrolovat, zda jste po zrušení budíku stále vzhůru.
 • Spouštěč aplikací: Povolte spuštění vaší oblíbené aplikace, jakmile zrušíte budík.
Nastavte si preferovaná nastavení jako výchozí, ať můžete při vytváření budíků ušetřit čas. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablony budíků.

Jak si mohu přizpůsobit Rychlý budík?

Když chcete otevřít nastavení Rychlého budíku, vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablona rychlého budíku. K nastavením rychlých budíků se při vytváření budíku také dostanete přímo, a to klepnutím na ikonu Nastavení (ozubené kolo) v pravém horním rohu číselné klávesnice.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Zvuk:
  • Jako zvuk budíku můžete použít svou oblíbenou skladbu, přednastavené vyzvánění nebo online rádiovou stanici.
  • Nastavte hlasitost budíku, změny hlasitosti a vibrace.
  • Zkontrolujte, zda má Alarm Clock Xtreme oprávnění Upřednostnit hlasitost budíku. Toto nastavení doporučujeme nechat zapnuté, jinak se budík nemusí chovat podle očekávání.
 • Odložit:
  • Odložit pomocí: Získejte přístup k nastavení možnosti Zrušení a odložení pro všechny Rychlé budíky.
  • Úkol: Nastavte úkol (Výpočet nebo Přepsat), který je nutné vyřešit před odložením Rychlého budíku.
 • Zavřít:
  • Zrušit pomocí: Získejte přístup k nastavení možnosti Zrušení a odložení pro všechny Rychlé budíky.
  • Úkol: Nastavte úkol (Výpočet, Přepsat, Kroky nebo Skenování kódů), který je nutné vyřešit před zrušením Rychlého budíku.
  • Spouštěč aplikací: Povolte spuštění vaší oblíbené aplikace, jakmile zrušíte budík.
 • Přednastavené časy:
  • Nastavte 3 přednastavené časy, které se zobrazí na číselné klávesnici při každém vytváření rychlého budíku.
Změny nastavení rychlých budíků se uplatní na všechny existující i následné rychlé budíky.

Jak mohu změnit nastavení rušení a odkládání?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na budík, který chcete upravit, případně si vytvořte nový budík.
 2. Klepnutím na dlaždici Odložit nebo Zavřít otevřete odpovídající obrazovku s možnostmi pro nastavení:
  • Odložit:
   • Odložit: Pokud nechcete umožnit odkládání budíku, klepnutím přepněte posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto).
   • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit. Pro zrušení i odložení je ve výchozím nastavení vybrána možnost Tlačítko. Další způsoby můžete přidat klepnutím na Odložit nebo Zavřít u každé dostupné možnosti (Hlasitost, Napájení, Zatřesení).
   • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet nebo Přepsat), který je nutné vyřešit před zrušením nebo odložením budíku.
   • Doba odložení: Nastavte dobu, o kterou se mají budíky odkládat.
   • Zkracovat další odložení: Vyberte, o kolik minut chcete zkracovat délku každého dalšího odložení.
   • Automaticky odkládat: Určete, jak dlouho má budík zůstat spuštěný, dokud se automaticky neodloží. Možnost Nikdy vyberte, pokud má budík zůstat trvale spuštěný, dokud ho ručně neodložíte nebo nezrušíte.
   • Limit odložení: Vyberte maximální možný počet odložení budíku. Pokud tuto možnost nastavit nechcete, vyberte Neomezený.
  • Zavřít:
   • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit. Pro zrušení i odložení je ve výchozím nastavení vybrána možnost Tlačítko. Další způsoby můžete přidat klepnutím na Odložit nebo Zavřít u každé dostupné možnosti (Hlasitost, Napájení, Zatřesení).
   • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet, Přepsat, Kroky nebo Skenování kódů), který je nutné vyřešit před zrušením nebo odložením budíku.
   • Automatické rušení: Nastavte, jak dlouho má být budík aktivní, dokud se automaticky nezruší. Možnost Nikdy vyberte, pokud má budík zůstat trvale spuštěný, dokud ho ručně neodložíte nebo nezrušíte.
 3. Klepnutím na šipku zpět v levém horním rohu se vraťte na obrazovku pro úpravy budíku.
 4. Klepněte na Uložit v pravém horním rohu a zvolená nastavení odkládání a rušení si uložte.
Výběrem Nabídka (tři čárky) ▸NastaveníBudíkŠablona rychlého budíku také můžete změnit nastavení rušení a odkládání pro všechny Rychlé budíky.

K čemu slouží úkol Skenování kódů?

Úkol Skenování kódů je prémiová funkce, kterou si můžete koupit na obrazovce Premium v aplikaci Alarm Clock Xtreme.

Můžete vytvořit budík, který lze zrušit jedině naskenováním předem vybraného QR nebo čárového kódu.

K této funkci se dostanete tak, že klepnutím na libovolný budík otevřete obrazovku úpravy budíku nebo že vytvoříte nový budík. Klepněte na dlaždici Zavřít a vyberte ÚkolSkenování kódů. Klepněte na Co lze naskenovat? a vyberte jednu z následujících možností:

 • Libovolný kód: Umožňuje zrušit budík naskenováním libovolného QR nebo čárového kódu.
 • Přidat nový kód: Umožňuje naskenovat konkrétní QR nebo čárový kód a přidat ho tak do vašeho seznamu kódů. Kód v seznamu zaškrtněte a nastavte ho tak jako kód, který ruší budík.

Chcete-li smazat nebo přejmenovat kód, který už máte v seznamu kódů, klepněte na Možnosti (tři tečky) a vyberte odpovídající možnost.

Jak smažu budík?

Chcete-li Budík nebo Rychlý budík trvale smazat, klepněte na hlavní obrazovce aplikace na panel příslušného budíku a přejeďte po něm doleva, dokud nezmizí.

Pokud budík smažete omylem, můžete jej obnovit klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí v dolní části obrazovky.

Budík můžete také dočasně deaktivovat tak, že na hlavní obrazovce aplikace přepnete jeho posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto). Deaktivovaný budík se bude i dále zobrazovat na hlavní obrazovce aplikace, ale dokud jej ručně znovu neaktivujete, nebude se spouštět.

Jak mohu nastavit online rádio jako budík?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na panel příslušného budíku, případně vytvořte nový budík.
 2. Klepněte na panel Zvuk.
 3. Klepněte na Typ zvukuOnline rádio.
 4. Vyberte některou z přednastavených online rádiových stanic, případně klepněte na ikonu + a přidejte stanici novou.

Zvuk budíku je nyní nastavený na online rádiovou stanici.

Podrobné pokyny, jak nastavit online rádio jako zvuk budíku, najdete v následujícím článku:

URL adresa vysílání online rádia se neshoduje s hlavní adresou webové stránky rádiové stanice. U většiny rádiových stanic můžete tuto adresu získat z aplikace pro přehrávání daného rádia.

Tato možnost je také k dispozici pro všechny Rychlé budíky. Stačí vybrat Nabídka (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablona rychlého budíku.

Musím si zapnout Wi-Fi nebo datové připojení, když chci jako budík používat online rádio?

Na Androidu 6.0 a vyšších verzích dokáže Alarm Clock Xtreme aktivovat Wi-Fi nebo datové připojení ve chvíli, kdy se má spustit buzení online rádiem. Na Androidu 5.0 a nižších verzích je nutné zapnout Wi-Fi nebo datové připojení, pokud chcete používat buzení online rádiem.

Připomenutí

Jak nastavím připomenutí?

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu + (plus) a vyberte Připomínka. Upravte chování připomínek a pak v pravém horním rohu klepněte na Uložit.

Na výzvu udělte aplikaci Alarm Clock Xtreme oprávnění k zobrazování oznámení, když používáte ostatní aplikace. Pokud toto oprávnění neudělíte, připomenutí se nemusí zobrazit.

Chcete-li zobrazit všechny uložené připomínky, vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Připomínky.

Jak si mohu připomínky přizpůsobit?

Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Připomínky. Vyberte existující připomínku nebo klepnutím na Přidat připomínku vytvořte novou připomínku.

K dispozici máte následující možnosti přizpůsobení:

 • Ikona: Přejetím doleva nebo doprava v horní části obrazovky vyberte ikonu, která se má v oznámení zobrazit.
 • Připomeňte mi...: Zadejte název nebo text oznámení.
 • Opakovat připomenutí: Určete interval opakování připomenutí. Chcete-li nastavit jednorázovou připomínku, které se neopakuje, nezapomeňte vybrat Neopakuje se. Pomocí dalších nastavení určete, kdy přesně se má oznámení zobrazit a jak dlouho má zůstat aktivní.
 • Priorita: Určete velikost oznámení. Když vyberete prioritu Nízká, bude se oznámení zobrazovat na panelu oznámení v horní části obrazovky zařízení. Když vyberete prioritu Střední, bude se oznámení zobrazovat jako vyskakovací okno. A když vyberete prioritu Vysoká, bude se oznámení zobrazovat na celou obrazovku.
 • Zvuk: V nastaveních zařízení vyberte preferovaný tón oznámení nebo vytvořte tiché oznámení.
 • Vibrovat: Klepněte na tuto možnost a pak klepnutím na Otevřít zapněte nebo vypněte v nastaveních zařízení vibrace.

Klepnutím na Uložit v pravém horním rohu zvolená nastavení připomínek uložte.

Pokud chcete změnit možnosti přednastavených časů pro opětovné zobrazení odložených připomínek, vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ NastaveníPřipomínky, klepněte na Přednastavený čas a pak vyberte uvedenou možnost.

Jak mohu připomínku smazat?

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Připomínky.
 2. Přejeďte po panelu připomenutí doleva, dokud nezmizí.

Funkce a používání

Jak nastavit časovač?

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Časovač.
 2. Zadejte požadovanou dobu časovače nebo vyberte jeden z přednastavených časů.
  Přednastavené časy lze upravit pokaždé, když nastavujete časovač. V pravém horním rohu číselné klávesnice klepněte na Nastavení (ikona ozubeného kola) a přejděte na Přednastavené časy.
 3. Klepněte na Spustit časovač.

Při spuštěném časovači máte k dispozici následující akce:

 • Přidat čas: Klepnutím na možnost +1:00 přidáte k době časovače jednu minutu.
 • Pozastavit: U časovače klepněte na ikonu pozastavení.
 • Přejmenovat: U časovače klepněte na Možnosti (tři tečky) a pak vyberte Přejmenovat.
 • Restartovat: Klepněte na ikonu pozastavení, klepněte na zobrazenou ikonu obnovení a pak klepněte na ikonu přehrávání.
 • Duplikovat: U časovače klepněte na Možnosti (tři tečky) a pak vyberte Duplikovat.
 • Zvětšit časovač: Podržením spuštěného časovače zobrazíte zbývající čas na celé obrazovce.
 • Přidat další časovače: V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu + a vytvořte další časovač.

Jak mohu odebrat časovač?

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Časovač.
 2. Pokud je časovač, který chcete smazat, momentálně spuštěný, klepněte na ikonu pozastavení.
 3. Přejeďte po panelu časovače doleva, dokud časovač nezmizí.

Pokud nějaký časovač smažete omylem, můžete jej obnovit klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí v dolní části obrazovky.

Jak mohu používat funkci Stopky?

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Stopky.
 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu přehrávání a spusťte tak měření času.

Po spuštění Stopek jsou k dispozici následující možnosti:

 • Klepnutím na Kolo můžete při běhu stopek zaznamenávat časové úseky.
 • V dolní části obrazovky klepněte na ikonu pozastavení a zastavte tak měření času.
 • Klepnutím na Vynulovat vynulujete časovač a smažete zaznamenaný celkový čas i časové úseky.

Mohu výsledky naměřené funkcí Stopky sdílet?

Ano. Po použití Stopek můžete naměřené výsledky rovnou sdílet.

 1. Pokud jsou Stopky stále spuštěné, klepněte na ikonu pozastavení.
 2. V pravém dolním rohu klepněte na Sdílet.
 3. Vyberte e-mailovou nebo komunikační aplikaci, přes kterou chcete nasdílet výsledky.
 4. Přes vybranou aplikaci nasdílejte naměřené výsledky.

K čemu slouží funkce Čas jít spát?

Funkce Čas jít spát vám umožňuje nastavit připomínky, že je čas jít spát. Pomáhá vám tak dodržovat zdravý spánkový režim. Jak zapnout funkci Čas jít spát:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Čas jít spát.
 2. Klepnutím přepněte posuvník Čas jít spát z bílé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).
 3. Klepněte na dlaždicí Upozornění a potom upravte následující nastavení podle svých preferencí:
  • Doba, která zbývá, než bude čas jít spát: Nastavte, jaký čas předem chcete být upozorněni na to, že je čas jít spát.
  • Priorita: Určete velikost oznámení. Když vyberete prioritu Nízká, bude se oznámení zobrazovat na panelu oznámení v horní části obrazovky zařízení. Když vyberete prioritu Střední, bude se oznámení zobrazovat jako vyskakovací okno. A když vyberete prioritu Vysoká, bude se oznámení zobrazovat na celou obrazovku.
  • Zvuk: V nastaveních zařízení vyberte preferovaný tón oznámení nebo vytvořte tiché oznámení.
  • Vibrovat: Klepněte na tuto možnost a pak klepnutím na Otevřít zapněte nebo vypněte v nastaveních zařízení vibrace.
 4. Klepněte na dlaždici Čas jít spát a nastavte pro každý den v týdnu požadovanou dobu, kdy je čas jít spát.

K čemu slouží funkce Můj den?

Panel Panel Můj den se ve výchozím nastavení zobrazí pokaždé, když zrušíte budík. Panel Můj den můžete také kdykoli otevřít výběrem Nabídka (tři čárky) ▸ Můj den.

Panel Můj den ve výchozím stavu zobrazuje následující užitečné informace:

 • Příští naplánovaný budík.
 • Místní předpověď počasí na aktuální den.
 • Všechny události naplánované pro daný den. Pokud panel Můj den používáte poprvé, klepněte na Synchronizovat kalendář a synchronizujte Alarm Clock Xtreme s kalendáři propojenými se zařízením.

Z panelu Můj den můžete také snadno přehrávat hudbu. Klepněte na Pusťte si hudbu a určete, jakou hudbu chcete z panelu Můj den přehrávat. Můžete vybrat konkrétní skladbu, interpreta, seznam skladeb či online rádiovou stanici, případně spuštění aplikace (například Spotify).

K čemu slouží funkce Noční hodiny?

Když se vzbudíte během noci, Noční hodiny vám okamžitě zobrazí čas, takže nemusíte zařízení zvedat ani odemykat. Chcete-li si zobrazit náhled obrazovky Nočních hodin, vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Noční hodiny.

nastaveních Nočních hodin můžete nastavit, aby se Noční hodiny automaticky začaly zobrazovat, než usnete.

Mohu Alarm Clock Xtreme ovládat hlasem?

Ano. Alarm Clock Xtreme lze ovládat hlasovými příkazy pomocí funkce Hey Google, která je k dispozici na většině zařízení s Androidem. Podrobné pokyny k tomu, jak pomocí hlasových příkazů ovládat Alarm Clock Xtreme, najdete v následujícím článku:

Je nutné mít zařízení při používání aplikace Alarm Clock Xtreme připojené k nabíječce?

Pokud máte nastavený budík na ráno, doporučujeme zařízení před spaním připojit k nabíječce, protože v případě vybití baterie nebude daný budík fungovat.

Nastavení

Mohu si nastavení aplikace Alarm Clock Xtreme ponechat, i když změním používané zařízení nebo ve stávajícím zařízení obnovím původní nastavení?

Na Androidu 6.0 a novějších verzích je aplikace Alarm Clock Xtreme propojena s vaším účtem Google. To znamená, že pokud si pořídíte nové zařízení nebo stávající zařízení resetujete, aplikace si vaše budíky a jiná nastavení bude pamatovat. Musíte však být přihlášeni ke stejnému účtu Google. Automatické zálohování momentálně nefunguje na Androidu 5.0 a starších verzích.

Z důvodu omezení úložiště nedokáže funkce automatického zálohování zálohovat vlastní soubory MP3, které máte nastaveny jako zvuky budíku.

K čemu slouží funkce Prázdninový režim?

Když je Prázdninový režim zapnutý, všechny budíky se na určitou nastavenou dobu deaktivují. Jak zapnout Prázdninový režim:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Budík.
 3. Klepnutím přepněte posuvník Prázdninový režim z bílé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).
 4. Klepněte na Potvrdit.
 5. Upravte Datum zahájeníDatum ukončení. Ve výchozím stavu je Prázdninový režim nastavený na týden.

K zadanému datu ukončení se budíky automaticky znovu aktivují. Pokud budete chtít Prázdninový režim zrušit nebo změnit datum jeho ukončení, můžete na hlavní obrazovce aplikace kdykoli klepnout na Upravit.

K čemu slouží šablony budíků?

Šablony budíků umožňují nastavit možnosti, které se vám ve výchozím nastavení zobrazí při každém vytváření nového Budíku. Jak otevřít a upravit šablony budíků:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na BudíkŠablony budíků.
 3. Zvolte požadovaná nastavení budíku.

Změny šablon budíků neovlivní existující budíky.

Jako šablonu budíku můžete rovnou použít nastavení kteréhokoli z existujících budíků. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na existující budík a vyberte Možnosti (tři tečky) ▸ Nastavit jako šablonu.

Mohu si přizpůsobit časovače?

Ano. Jak otevřít nastavení časovače:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Časovač.
 3. Máte k dispozici následující možnosti časovače, které můžete upravit podle sebe:
  • Zvuk: Vyberte typ zvuku, který se spouští po dokončení časovače, a nastavte jeho hlasitost. K dispozici máte možnosti Vyzváněcí tón, Hudba (z knihovny na zařízení), Online rádioŽádné (beze zvuku).
  • Hlasitost časovače: Pomocí posuvníku zvyšte nebo snižte hlasitost, jak potřebujete.
  • Upřednostnit hlasitost budíku (ve výchozím nastavení zapnuto): Zajistí, aby byla použita hlasitost zvuku časovače vybraná v nastaveních aplikace Alarm Clock Xtreme, a to bez ohledu na aktuální hlasitost zařízení.
  • Povolit změny hlasitosti, když je spuštěný budík (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje měnit hlasitost v době, kdy je spuštěný nějaký budík.
  • Postupně zvyšovat hlasitost: Ve výchozím nastavení se hlasitost zvuku časovače zvyšuje po jedné minutě. Pokud nechcete hlasitost zvyšovat, klepněte na tento panel a vyberte Vypnuto. Případně klepněte na Nastavit a určete jinou dobu.
  • Vibrovat: Určete, jak intenzivně má zařízení vibrovat po dokončení časovače. Chcete-li vibrace u časovačů vypnout, vyberte Žádné.
  • Nechat obrazovku zapnutou (ve výchozím nastavení zapnuto): Toto nastavení ponechá zapnutou obrazovku zařízení, když je spuštěný časovač.
  • Přednastavené časy: Upravte 3 přednastavené časy, které se budou zobrazovat v dolní části číselné klávesnice při každém vytváření nového časovače.

Zvolená nastavení se uplatní u všech následných časovačů.

Mohu ovládat stopky jinými tlačítky?

Ano. V nastaveních stopek můžete povolit používání tlačítek pro ovládání hlasitosti ke spouštění či pozastavování stopek nebo k záznamu časů kol. To se hodí, když používáte funkci stopek během sportovních aktivit. Úprava nastavení stopek:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Vyberte Stopky.
 3. Klepnutím přepněte posuvník Ovládání hlasitosti z bílé polohy (Vypnuto) do polohy modré (Zapnuto).

Mohu určit, které informace se mi budou zobrazovat po zrušení budíku?

Ano. Můžete určit, jaké informace má Panel Můj den zobrazovat, případně můžete vypnout zobrazování panelu Můj den po zrušení budíku.

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Panel Můj den.
 3. K dispozici máte následující možnosti:
  • Po budíku automaticky zrušit (ve výchozím nastavení vypnuto): Tuto možnost zapněte, pokud chcete, aby se panel Můj den zobrazoval jen krátce po Budíku.
  • Po rychlém budíku automaticky zrušit (ve výchozím nastavení vypnuto): Tuto možnost zapněte, pokud chcete, aby se panel Můj den zobrazoval jen krátce po Rychlém budíku.
  • Události z kalendáře (ve výchozím nastavení zapnuto): Tuto možnost vypněte, pokud na panelu Můj den nechcete zobrazovat události z kalendáře.
  • Předpověď počasí (ve výchozím nastavení zapnuto): Tuto možnost vypněte, pokud na panelu Můj den nechcete zobrazovat místní předpověď počasí pro aktuální den.

Mohu nastavit automatické zobrazování Nočních hodin?

Ano. Jak nastavit Noční hodiny:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Noční hodiny.
 3. Klepněte na Automatický režim a vyberte požadovanou možnost:
  • Vypnuto (vybráno ve výchozím nastavení): Noční hodiny se nebudou zobrazovat, dokud je ručně neotevřete výběrem Nabídka (tři čárky) ▸ Noční hodiny.
  • Podle budíku: Noční hodiny se zobrazí v konkrétní dobu před příštím naplánovaným budíkem, pokud jsou splněny všechny nastavené podmínky. Klepněte na Čas do příštího budíku a určete, kdy přesně před spuštěním budíku se mají Noční hodiny zobrazovat.
  • Časové rozmezí: Noční hodiny se zobrazují během zadaného časového období. Klepněte na Aktivní odAktivní do a určete požadované časové období.
 4. Pokud jste zapnuli automatické zobrazování Nočních hodin, máte k dispozici i následující možnosti přizpůsobení:
  • Zařízení by se mělo nabíjet (ve výchozím nastavení zapnuto): Noční hodiny se zobrazují jen při nabíjení zařízení. Jelikož Noční hodiny vybíjejí baterii, jedná se o doporučené nastavení.
  • Ochrana baterie (ve výchozím nastavení zapnuto): Tato možnost vypíná Noční hodiny v situacích, kdy se zařízení nenabíjí a baterie je téměř vybitá.
  • Zobrazovat procento nabití baterie (ve výchozím nastavení zapnuto): Tato možnost zobrazuje procento nabití baterie, když jsou zapnuté Noční hodiny.
 5. Klepnutím na šipku zpět uložte zvolené předvolby a vraťte se na hlavní obrazovku Nastavení.

Noční hodiny se nyní budou zobrazovat automaticky podle vašich předvoleb.

Noční hodiny se zobrazují jen v případě, že zařízení bylo nejméně 30 minut neaktivní a byly splněny podmínky definované v nastaveních. Pokud používáte zařízení v době, kdy se mají Noční hodiny zobrazit, jejich zobrazení se automaticky odloží na později.

Mohu v Alarm Clock Xtreme zapnout používání 12hodinového časového formátu?

Ano. Pokud chcete namísto 24hodinového formátu používat formát 12hodinový:

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Klepnutím přepněte posuvník Použít 24hodinový formát z modré polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto).

Všechny budíky a připomenutí se nyní budou zobrazovat s 12hodinovým formátem času. Například namísto 15:00 se zobrazí 3:00pm.

Jak si mohu přizpůsobit oznámení, která dostávám od Alarm Clock Xtreme?

 1. Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Oznámení.
 3. Chcete-li vypnout některý typ oznámení, klepnutím přepněte jeho posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto).
Permanentním oznámením se rozumí oznámení Androidu, které lze odebrat pouze přes související aplikaci. Přejetím prstem permanentní oznámení neodstraníte. Například oznámení Alarm Clock Xtreme s běžícími stopkami je odebráno, když jsou stopky vynulovány přímo v aplikaci.

Položky na obrazovce Premium

K čemu slouží obrazovka Premium?

Součástí nejnovější verze aplikace Alarm Clock Xtreme je obrazovka Premium, která vám umožňuje koupit si jen ty placené funkce, které chcete skutečně používat. Tím ušetříte peníze a můžete si aplikaci vylepšit podle svých konkrétních potřeb. Chcete-li otevřít obrazovku Premium a dozvědět se více o prémiových položkách, které si můžete koupit, v pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu koruny.

Na obrazovce Premium si můžete jednorázově koupit libovolnou položku. Až si ji koupíte, budete ji mít trvale k dispozici po celou dobu, co budete aplikaci Alarm Clock Xtreme používat, a nebudete za ni už nic platit.

Které položky jsou na obrazovce Premium k dispozici?

Momentálně jsou k dispozici následující prémiové položky:

 • Pořídit si vše: Kupte si všechny prémiové položky, které jsou momentálně na obrazovce Premium k dispozici.
 • Už žádné reklamy: Umožňuje odebrat z aplikace Alarm Clock Xtreme všechny reklamy třetích stran.
 • Motivy: Ve výchozím stavu máte k dispozici jen motiv Hory. Tato položka vám do aplikace dodatečně přidá motivy Poušť, MěstoDžungle.
 • Neomezené připomínky: Ve výchozím stavu máte k dispozici jen 3 aktivní připomínky. Nákupem této položky si pořídíte neomezený počet aktivních připomínek.
 • Úkol skenování kódů: Umožňuje nastavovat budíky, které lze rušit jedině naskenováním QR nebo čárového kódu.
 • Přímá podpora: Když si koupíte kteroukoli z výše uvedených prémiových položek, můžete také prostřednictvím možnosti Přímá podpora řešit případné problémy přímo se zástupcem podpory AVG.

Mohu si prémiové položky před nákupem vyzkoušet?

Ano. Bezplatné zkušební verze jsou k dispozici pro následující prémiové položky:

 • Motivy: Vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Motivy. Klepněte na motiv a výběrem možnosti Vyzkoušet zdarma jej na omezenou dobu aktivujte.
 • Úkoly s QR kódem: Při vytváření nového Budíku klepněte na ZavřítÚkolSkenování kódů. Vyberte kód, kterým chcete budík rušit, a pak budík výběrem Uložit uložte. Klepnutím na Vyzkoušet zdarma můžete tento úkol používat po omezené období.

Jak mohu z aplikace Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran?

Už žádné reklamy je jednou z prémiových položek, které si můžete koupit na obrazovce Premium. Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu koruny.
 2. Chcete-li si koupit pouze tuto položku, klepněte na dlaždici Už žádné reklamy. Případně můžete klepnout na dlaždici Pořídit vše a koupit si všechny prémiové položky.
 3. Klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.

Alarm Clock Xtreme už nebude zobrazovat reklamy třetích stran.

Mohu používat prémiové položky i potom, co přejdu na jiné zařízení nebo to stávající přeinstaluji?

Ano. Prémiové položky jsou platné na všech zařízeních, kde máte nainstalovanou aplikaci Alarm Clock Xtreme, ke které jste přihlášení svým účtem Google.

Obnovení koupené položky:

 1. Je třeba se přihlásit k Obchodu Google Play pomocí účtu Google, který jste použili k nákupu prémiových položek.
 2. Otevřete aplikaci Alarm Clock Xtreme a v pravém horním rohu klepněte na ikonu koruny.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Možnosti (tři tečky) ▸ Obnovit nákup.

Řešení problémů

Jak mohu Alarm Clock Xtreme odinstalovat?

 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Obchod Google Play a otevřete tak obchod s aplikacemi.
 2. Vyhledejte Alarm Clock Xtreme.
 3. Otevřete stránku produktu Alarm Clock Xtreme a klepněte na možnosti OdinstalovatOdinstalovat.

Případně na úvodní obrazovce zařízení podržte ikonu Alarm Clock Xtreme a pak vyberte možnost Odinstalovat.

Alarm Clock Xtreme se ze zařízení s Androidem odinstaluje.

Proč se naplánovaný budík nespustil?

Pokud se naplánovaný budík v nastavenou dobu nespustil, jiná aplikace či systémové nastavení, jež uvolňuje paměť a prodlužuje výdrž baterie, mohla aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončit.

Chcete-li zobrazit doporučení k tomu, jak zlepšit spolehlivost aplikace Alarm Clock Xtreme na vašem konkrétním typu zařízení, vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazyDoporučení.

Také si můžete přečíst následující článek s podrobnými informacemi o tom, jak na většině populárních typů zařízení předejít vynucenému ukončování aplikace Alarm Clock Xtreme:

Proč mi Alarm Clock Xtreme zobrazuje reklamy?

Aplikace Alarm Clock Xtreme obsahuje nerušivé reklamy, které nijak nebrání v jejím používání a které pomáhají financovat její vývoj. Už žádné reklamy je jednou z prémiových položek, které si můžete koupit na obrazovce Premium v aplikaci Alarm Clock Xtreme. Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu koruny.
 2. Chcete-li si koupit pouze tuto položku, klepněte na dlaždici Už žádné reklamy. Případně můžete klepnout na dlaždici Pořídit vše a koupit si všechny prémiové položky.
 3. Klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.

Jak mohu získat pomoc nebo nahlásit problém podpoře AVG?

Přímá podpora je k dispozici pouze v případě, že jste si koupili alespoň jednu prémiovou položku na obrazovce Premium v aplikaci Alarm Clock Xtreme.

Pokud se chcete přímo spojit se zástupcem podpory AVG, vyberte Nabídka (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazyPřímá podpora. Vyplňte pole Zpráva, pak vyplňte pole E-mailová adresa, abychom vás mohli kontaktovat, a nakonec klepněte na Odeslat.

Pokud přímá podpora není k dispozici, vyberte jednu z následujících možností:

 • Doporučení: Obsahuje Tipy ke spolehlivému fungování, pomocí nichž můžete zajistit, aby vaše zařízení aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně neukončovalo. To se hodí, když se vám nespouštějí naplánované budíky nebo když se aplikace nechová podle očekávání.
 • Časté dotazy: Otevře seznam častých dotazů ohledně Alarm Clock Xtreme.
 • Alarm Clock Xtreme 7.x pro Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) a novější

Pomohl vám tento článek?

Kontakty