Podpora pro domácnosti

Alarm Clock Xtreme pro Android – časté otázky

Stažení a instalace

Jaké jsou systémové požadavky aplikace Alarm Clock Xtreme?

 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) nebo novější
 • Připojení k internetu (ke stahování, aktivaci a kontrolám aktualizací aplikace)
Alarm Clock Xtreme nepodporuje operační systémy Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, BadaWebOS ani žádné další mobilní operační systémy (kromě Androidu). Tato aplikace nepodporuje iPhone ani iPad.

Pokud používáte alternativní ROM, nemusí aplikace fungovat dle očekávání. Veškerou případnou zpětnou vazbu hlaste podpoře AVG.

Jak mohu Alarm Clock Xtreme stáhnout a nainstalovat?

 1. Na zařízení s Androidem klepnutím na tlačítko dole otevřete stránku aplikace Alarm Clock Xtreme v Obchodě Google Play. Přejít do Obchodu Google Play
 2. Aplikaci si stáhněte a nainstalujte klepnutím na tlačítko Nainstalovat. Po dokončení instalace klepněte na Otevřít.
 3. Klepněte na Začít, projděte uvítací obrazovky a pak klepněte na Vytvořit první budík. Případně můžete klepnutím na X v levém horním rohu vše přeskočit.
 4. Na výzvu klepněte na Pokračovat s reklamami, abyste použili bezplatnou verzi aplikace a přešli přímo na hlavní obrazovku aplikace.

Aplikace Alarm Clock Xtreme je nainstalovaná a připravená k použití.

Pokyny k nákupu verze aplikace Alarm Clock Xtreme bez reklam najdete v části Obrazovka Premium v tomto článku.

Budíky

Jak nastavím budík?

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu + a pak klepněte na jednu z možností níže:

 • Rychlý budík: Jednorázový budík, který se neopakuje. Když vytvoříte nový rychlý budík, na hlavní obrazovce aplikace se zobrazí budík s posuvníkem obsahujícím ikonu blesku. Až se rychlý budík spustí, z hlavní obrazovky aplikace zmizí a znovu už se nespustí. Případně si můžete přizpůsobit nastavení rychlého budíku.
 • Budík: Pravidelně se opakující budík, který si můžete přizpůsobit v nastaveních budíků.
Když nastavíte budík, může se vám zobrazit výzva k zapnutí oprávnění pro Alarm Clock Xtreme v nastaveních zařízení, k přidání Alarm Clock Xtreme do nesledovaných aplikací nebo k povolení Alarm Clock Xtreme, když je zapnutý režim Nerušit. Pokud chcete, aby budík fungoval podle očekávání, doporučujeme se řídit všemi pokyny na obrazovce a připomenutími.

Další informace o oprávněních, která AVG Alarm Clock Xtreme potřebuje, najdete v článku: Oprávnění požadovaná aplikací Alarm Clock Xtreme.

Jak si mohu budík přizpůsobit?

K přizpůsobení nastavení budíku jste vyzýváni vždy, když vytvoříte nový budík. Nastavení budíku můžete také otevřít klepnutím na panel příslušného budíku na hlavní obrazovce aplikace.

K dispozici máte následující možnosti:

 • Název budíku: Zadejte název, podle kterého budík snadno poznáte.
 • Čas a den: Určete, kdy se má budík spustit.
 • Zvuk:
  • Jako zvuk budíku můžete použít oblíbenou skladbu, přednastavené vyzvánění nebo online rádiovou stanici.
  • Nastavte hlasitost budíku, změny hlasitosti, vibrace a svítilnu.
  • Zkontrolujte, zda má Alarm Clock Xtreme oprávnění Upřednostnit hlasitost budíku. Toto nastavení doporučujeme nechat zapnuté, jinak se budík nemusí chovat podle očekávání.
 • Odložit:
  • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit.
  • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet nebo Přepsat), který je nutné před odložením budíku vyřešit.
  • Nastavení: Nastavte dobu odkládání budíku, zkracování doby mezi odloženími, automatické odkládání nebo limit počtu odložení budíku.
 • Zavřít:
  • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit.
  • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet, Přepsat, Kroky nebo Skenování kódů), který je nutné před zrušením budíku vyřešit.
  • Automatické rušení: Určete, jak dlouho má budík vydávat zvuk, dokud se nezruší.
 • Šetrný budík: Zapněte uklidňující cvrlikání ptáků, které se spustí 30 minut před spuštěním samotného budíku.
 • Kontrola probuzení: Povolte aplikaci Alarm Clock Xtreme kontrolovat, zda jste po zrušení budíku stále vzhůru.
 • Spouštěč aplikací: Povolte spuštění oblíbené aplikace hned po zrušení budíku.
Nastavte si požadované nastavení jako výchozí, ať při vytváření budíků neztrácíte čas. Vyberte Další (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablony budíků.

Jak si přizpůsobit Rychlý budík?

Pokud chcete otevřít nastavení Rychlého budíku, vyberte Další (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablona rychlého budíku. K nastavením rychlých budíků se při vytváření budíku také dostanete přímo, a to klepnutím na ikonu Nastavení (ozubené kolo) v pravém horním rohu číselné klávesnice.

K dispozici máte následující možnosti:

Změny nastavení rychlých budíků se uplatní na všechny existující i následné rychlé budíky.
 • Zvuk:
  • Jako zvuk budíku můžete použít oblíbenou skladbu, přednastavené vyzvánění nebo online rádiovou stanici.
  • Nastavte hlasitost budíku, změny hlasitosti, vibrace a svítilnu.
  • Zkontrolujte, zda má Alarm Clock Xtreme oprávnění Upřednostnit hlasitost budíku. Toto nastavení doporučujeme nechat zapnuté, jinak se budík nemusí chovat podle očekávání.
 • Odložit:
  • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit. Ke zrušení i odložení je ve výchozím nastavení vybraná možnost Tlačítko. Další způsoby můžete přidat klepnutím na Odložit nebo na Zavřít u každé dostupné možnosti (Hlasitost, Napájení, Zatřesení).
  • Úkol: Nastavte úkol (Výpočet nebo Přepsat), který je nutné před odložením Rychlého budíku vyřešit.
  • Nastavení: Nastavte dobu odkládání budíku, zkracování doby mezi odloženími, automatické odkládání nebo limit počtu odložení budíku.
 • Zavřít:
  • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit. Ke zrušení i odložení je ve výchozím nastavení vybraná možnost Tlačítko. Další způsoby můžete přidat klepnutím na Odložit nebo na Zavřít u každé dostupné možnosti (Hlasitost, Napájení, Zatřesení).
  • Úkol: Nastavte úkol (Výpočet, Přepsat, Kroky nebo Skenování kódů), který je nutné před zrušením Rychlého budíku vyřešit.
  • Automatické rušení: Určete, jak dlouho má budík vydávat zvuk, dokud se nezruší.
 • Spouštěč aplikací: Povolte spuštění vaší oblíbené aplikace, jakmile zrušíte budík.
 • Přednastavené časy: Nastavte 3 přednastavené časy, které se zobrazí na číselné klávesnici při každém vytváření rychlého budíku.

Jak změnit nastavení odkládání a zrušení budíku?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na budík, který chcete upravit, případně si vytvořte nový budík.
 2. Klepnutím na dlaždici Odložit nebo na Zavřít otevřete odpovídající obrazovku s možnostmi k nastavení:
  • Odložit:
   • Odložit: Pokud nechcete umožnit odkládání budíku, klepnutím přepněte přepínač z modré polohy (Zapnuto) na bílou (Vypnuto).
   • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit. Ke zrušení i odložení je ve výchozím nastavení vybraná možnost Tlačítko. Další způsoby můžete přidat klepnutím na Odložit nebo na Zavřít u každé dostupné možnosti (Hlasitost, Napájení, Zatřesení).
   • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet nebo Přepsat), který je nutné před zrušením nebo odložením budíku vyřešit.
   • Doba odložení: Nastavte dobu, o kterou se mají budíky odkládat.
   • Zkracovat další odložení: Vyberte, o kolik minut chcete zkracovat délku každého dalšího odložení.
   • Automaticky odkládat: Určete, jak dlouho má budík zůstat spuštěný, dokud se automaticky neodloží. Možnost Nikdy vyberte, pokud má budík zůstat trvale spuštěný, dokud ho ručně neodložíte nebo nezrušíte.
   • Limit odložení: Vyberte maximální možný počet odložení budíku. Pokud to nastavit nechcete, vyberte Neomezený.
  • Zavřít:
   • Ovládací prvky: Určete, kterými tlačítky na zařízení chcete aktuální budík zrušit nebo odložit. Ke zrušení i odložení je ve výchozím nastavení vybraná možnost Tlačítko. Další způsoby můžete přidat klepnutím na Odložit nebo na Zavřít u každé dostupné možnosti (Hlasitost, Napájení, Zatřesení).
   • Úkol: Vyberte úkol (Výpočet, Přepsat, Kroky nebo Skenování kódů), který je nutné před zrušením nebo odložením budíku vyřešit.
   • Automatické rušení: Nastavte, jak dlouho má být budík aktivní, dokud se automaticky nezruší. Možnost Nikdy vyberte, pokud má budík zůstat trvale spuštěný, dokud ho ručně neodložíte nebo nezrušíte.
 3. Klepnutím na šipku zpět v levém horním rohu se vraťte na obrazovku k úpravě budíku.
 4. V pravém horním rohu klepněte na Uložit a vybraná nastavení odkládání a rušení si uložte.
Výběrem možností Další (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablona rychlého budíku můžete také změnit nastavení rušení a odkládání u všech Rychlých budíků.

K čemu slouží úkol Skenování kódů?

Úkol Skenování kódů je prémiová funkce, kterou si můžete koupit na obrazovce Premium v Alarm Clock Xtreme.

Můžete vytvořit budík, který lze zrušit jedině naskenováním předem vybraného QR kódu nebo čárového kódu.

K funkci se dostanete, když klepnete na libovolný budík, otevřete obrazovku k úpravě budíku nebo vytvoříte nový budík. Klepněte na dlaždici Zavřít a vyberte ÚkolSkenování kódů. Klepněte na Co lze naskenovat? a vyberte jednu z následujících možností:

 • Libovolný kód: Umožňuje zrušit budík naskenováním libovolného QR kódu nebo čárového kódu.
 • Přidat nový kód: Umožňuje naskenovat konkrétní QR nebo čárový kód a přidat ho tak do vašeho seznamu kódů. Kód v seznamu zaškrtněte a nastavte ho tak jako kód, který ruší budík.

Chcete-li smazat nebo přejmenovat kód, který už máte v seznamu kódů, klepněte na Možnosti (tři tečky) a vyberte odpovídající možnost.

Jak smažu budík?

Pokud chcete Budík nebo Rychlý budík trvale odstranit, klepněte na hlavní obrazovce aplikace na panel příslušného budíku a přejeďte po něm doleva, dokud nezmizí.

Pokud budík odstraníte omylem, můžete jej klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí v dolní části obrazovky, obnovit.

Budík můžete také dočasně deaktivovat tak, že na hlavní obrazovce aplikace přepnete jeho posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto). Deaktivovaný budík se bude i dále zobrazovat na hlavní obrazovce aplikace, ale dokud jej ručně znovu neaktivujete, nebude se spouštět.

Jak mohu nastavit online rádio jako budík?

 1. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na panel příslušného budíku, případně vytvořte nový budík.
 2. Klepněte na panel Zvuk.
 3. Klepněte na Typ zvukuOnline rádio.
 4. Vyberte některou z přednastavených online rádiových stanic, případně klepněte na ikonu + a přidejte stanici novou.

Zvuk budíku je nyní nastavený na online rádiovou stanici.

URL adresa vysílání online rádia se neshoduje s hlavní adresou webové stránky rádiové stanice. U většiny rádiových stanic můžete tuto adresu získat z aplikace pro přehrávání daného rádia.

Podrobné pokyny, jak nastavit online rádio jako zvuk budíku, najdete v následujícím článku:

Tato možnost je k dispozici i u všech Rychlých budíků. Stačí vybrat Další (tři čárky) ▸ NastaveníBudíkŠablona rychlého budíku.

Musím si zapnout Wi-Fi nebo datové připojení, když chci jako budík používat online rádio?

Na Androidu 6.0 a vyšších verzích dokáže Alarm Clock Xtreme aktivovat Wi-Fi nebo datové připojení ve chvíli, kdy se má spustit buzení online rádiem. Na Androidu 5.0 a nižších verzích je nutné zapnout Wi-Fi nebo datové připojení, pokud chcete používat buzení online rádiem.

Připomenutí

Jak nastavím připomenutí?

V pravém dolním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu + (plus) a vyberte Připomínka. Upravte chování připomínek a pak v pravém horním rohu klepněte na Uložit.

Na výzvu udělte aplikaci Alarm Clock Xtreme oprávnění k zobrazování oznámení, když používáte ostatní aplikace. Pokud toto oprávnění neudělíte, připomenutí se nemusí zobrazit.

Pokud chcete zobrazit všechna uložená připomenutí, vyberte Další (tři čárky) ▸ Připomínky.

Jak si připomenutí přizpůsobit?

Vyberte Další (tři čárky) ▸ Připomínky. Vyberte stávající připomenutí nebo klepnutím na Přidat připomínku vytvořte nové.

K dispozici máte následující možnosti přizpůsobení:

 • Ikona: Přejetím doleva nebo doprava v horní části obrazovky vyberte ikonu, která se má v oznámení zobrazit.
 • Připomeňte mi...: Zadejte název nebo text oznámení.
 • Opakovat připomenutí: Určete interval opakování připomenutí. Pokud chcete nastavit jednorázové připomenutí, které se neopakuje, nezapomeňte vybrat Neopakuje se. V dalších nastaveních určete, kdy přesně se má oznámení zobrazit a jak dlouho má zůstat aktivní.
 • Priorita: Určete velikost oznámení. Když vyberete prioritu Nízká, bude se oznámení zobrazovat na panelu oznámení v horní části obrazovky zařízení. Když vyberete prioritu Střední, bude se oznámení zobrazovat jako vyskakovací okno. A když vyberete prioritu Vysoká, bude se oznámení zobrazovat na celou obrazovku.
 • Zvuk: V nastaveních zařízení vyberte požadovaný tón oznámení nebo vytvořte tiché oznámení.
 • Vibrovat: Klepněte na tuto možnost a pak v nastaveních zařízení klepnutím na Otevřít zapněte nebo vypněte vibrace.

Klepnutím na Uložit v pravém horním rohu vybraná nastavení připomenutí uložte.

Pokud chcete změnit možnosti přednastavených časů k opětovnému zobrazení odložených připomenutí, vyberte Další (tři čárky) ▸ NastaveníPřipomínky, klepněte na Přednastavený čas a pak vyberte uvedenou možnost.

Jak odstranit připomenutí?

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Připomínky.
 2. Přejeďte po panelu připomenutí doleva, dokud nezmizí.

Funkce a používání

Jak nastavit časovač?

 1. V dolní části hlavní obrazovky aplikace klepněte na Časovač.
 2. V pravém dolním rohu klepněte na ikonu + (plus).
 3. Zadejte požadovanou dobu časovače nebo vyberte jeden z přednastavených časů.
  Přednastavené časy lze upravit pokaždé, když nastavujete časovač. V pravém horním rohu číselné klávesnice klepněte na Nastavení (ikona ozubeného kola) a přejděte na Přednastavené časy.
 4. Klepněte na Spustit časovač.

Při spuštěném časovači máte k dispozici následující akce:

 • Přidat čas: Klepnutím na možnost +1:00 přidáte k době časovače jednu minutu.
 • Pozastavit: U časovače klepněte na ikonu pozastavení.
 • Restartovat: Klepněte na ikonu pozastavení, klepněte na zobrazenou ikonu obnovení a pak klepněte na ikonu přehrávání.
 • Celá obrazovka: Klepnutím na Možnosti (tři tečky) u časovače můžete zobrazit zbývající čas na celé obrazovce.
 • Přejmenovat: U časovače klepněte na Možnosti (tři tečky) a pak vyberte Přejmenovat.
 • Duplikovat: U časovače klepněte na Možnosti (tři tečky) a pak vyberte Duplikovat.
 • Přidat další časovače: V pravém dolním rohu obrazovky klepněte na ikonu + a vytvořte další časovač.

Jak mohu odebrat časovač?

 1. V dolní části hlavní obrazovky aplikace klepněte na Časovač.
 2. Pokud je časovač, který chcete smazat, momentálně spuštěný, klepněte na ikonu pozastavení.
 3. Přejeďte po panelu časovače doleva, dokud časovač nezmizí.

Pokud časovač odstraníte omylem, můžete jej klepnutím na tlačítko Zpět, které se krátce zobrazí v dolní části obrazovky, obnovit.

Jak používat funkci Stopky?

 1. V dolní části hlavní obrazovky aplikace klepněte na Stopky.
 2. V dolní části obrazovky klepněte na ikonu přehrávání a spusťte tak měření času.

Po spuštění Stopek jsou k dispozici následující možnosti:

 • Klepnutím na Kolo můžete při běhu stopek zaznamenávat časové úseky.
 • V dolní části obrazovky klepněte na ikonu pozastavení a měření času se zastaví.
 • Klepnutím na Vynulovat vynulujete časovač a smažete zaznamenaný celkový čas i časové úseky.

Mohu výsledky naměřené funkcí Stopky sdílet?

Ano. Po použití Stopek můžete naměřené výsledky rovnou sdílet.

 1. Pokud jsou Stopky stále spuštěné, klepněte na ikonu pozastavení.
 2. V pravém dolním rohu klepněte na Sdílet.
 3. Vyberte e-mailovou nebo komunikační aplikaci, přes kterou chcete nasdílet výsledky.
 4. Přes vybranou aplikaci nasdílejte naměřené výsledky.

K čemu slouží funkce Čas jít spát?

Funkce Čas jít spát umožňuje nastavit připomínky, že je čas jít spát. Pomáhá tak dodržovat zdravý spánkový režim. Jak zapnout funkci Čas jít spát:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Čas jít spát.
 2. Klepnutím přepněte přepínač Čas jít spát z bílé polohy (Vypnuto) na modrou (Zapnuto).
 3. Klepněte na dlaždici Upozornění a pak podle svých preferencí upravte následující nastavení:
  • Doba, která zbývá, než bude čas jít spát: Nastavte, jaký čas předem chcete být upozorněni na to, že je čas jít spát.
  • Priorita upozornění: Určete velikost oznámení. Když vyberete prioritu Nízká, bude se oznámení zobrazovat na panelu oznámení v horní části obrazovky zařízení. Když vyberete prioritu Střední, bude se oznámení zobrazovat jako vyskakovací okno. A když vyberete prioritu Vysoká, bude se oznámení zobrazovat na celou obrazovku.
  • Zvuk: V nastaveních zařízení vyberte požadovaný tón oznámení nebo vytvořte tiché oznámení.
  • Vibrovat: Klepněte na tuto možnost a pak v nastaveních zařízení klepnutím na Otevřít zapněte nebo vypněte vibrace.
 4. Klepněte na dlaždici Čas jít spát a nastavte na každý den v týdnu požadovanou dobu, kdy je čas jít spát.

K čemu slouží funkce Můj den?

Panel Panel Můj den se ve výchozím nastavení zobrazí pokaždé, když zrušíte budík. Panel Můj den můžete také kdykoli otevřít výběrem Můj den v dolní části hlavní obrazovky aplikace.

Panel Můj den ve výchozím stavu zobrazuje následující užitečné informace:

 • Příští naplánovaný budík.
 • Místní předpověď počasí na aktuální den.
 • Všechny události naplánované pro daný den. Pokud panel Můj den používáte poprvé, klepněte na Synchronizovat kalendář a synchronizujte Alarm Clock Xtreme s kalendáři propojenými se zařízením.

Z panelu Můj den můžete také snadno přehrávat hudbu. Klepněte na Pusťte si hudbu a určete, jakou hudbu chcete z panelu Můj den přehrávat. Můžete vybrat konkrétní skladbu, interpreta, seznam skladeb či online rádiovou stanici, případně spuštění aplikace (například Spotify).

K čemu slouží funkce Noční hodiny?

Když se vzbudíte během noci, Noční hodiny vám okamžitě zobrazí čas, takže nemusíte zařízení zvedat ani odemykat. Pokud chcete zobrazit náhled obrazovky Nočních hodin, vyberte Další (tři čárky) ▸ Noční hodiny.

nastaveních Nočních hodin můžete nastavit, aby se Noční hodiny automaticky začaly zobrazovat, než usnete.

Mohu Alarm Clock Xtreme ovládat hlasem?

Ano. Alarm Clock Xtreme lze ovládat hlasovými příkazy pomocí funkce Hey Google, která je k dispozici na většině zařízení s Androidem. Podrobné pokyny k tomu, jak pomocí hlasových příkazů ovládat Alarm Clock Xtreme, najdete v následujícím článku:

Je nutné mít zařízení při používání aplikace Alarm Clock Xtreme připojené k nabíječce?

Pokud máte nastavený budík na ráno, doporučujeme zařízení před spaním připojit k nabíječce, protože v případě vybití baterie nebude daný budík fungovat.

Nastavení

Mohu si nastavení aplikace Alarm Clock Xtreme ponechat, i když změním používané zařízení nebo ve stávajícím zařízení obnovím původní nastavení?

Na Androidu 6.0 a novějších verzích je aplikace Alarm Clock Xtreme propojena s vaším účtem Google. To znamená, že pokud si pořídíte nové zařízení nebo stávající zařízení resetujete, aplikace si vaše budíky a jiná nastavení bude pamatovat. Musíte však být přihlášeni ke stejnému účtu Google. Automatické zálohování momentálně nefunguje na Androidu 5.0 a starších verzích.

Z důvodu omezení úložiště nedokáže funkce automatického zálohování zálohovat vlastní soubory MP3, které máte nastaveny jako zvuky budíku.

K čemu slouží funkce Prázdninový režim?

Když je Prázdninový režim zapnutý, všechny budíky se na určitou nastavenou dobu vypnou. Jak zapnout Prázdninový režim:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Prázdninový režim.
 2. Klepnutím přepněte přepínač Prázdninový režim z bílé polohy (Vypnuto) na modrou (Zapnuto).
 3. Klepněte na Potvrdit.
 4. Upravte Datum zahájeníDatum ukončení. Ve výchozím stavu je Prázdninový režim nastavený na týden.

K zadanému datu ukončení se budíky automaticky znovu aktivují. Pokud budete chtít Prázdninový režim zrušit nebo změnit datum jeho ukončení, můžete na hlavní obrazovce aplikace kdykoli klepnout na Upravit.

K čemu slouží šablony budíků?

Šablony budíků umožňují nastavit možnosti, které se ve výchozím nastavení zobrazí při každém vytváření nového budíku. Jak otevřít a upravit šablony budíků:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na BudíkŠablony budíků.
 3. Zvolte požadovaná nastavení budíku.

Změny šablon budíků neovlivní existující budíky.

Jako šablonu budíku můžete rovnou použít nastavení existujících budíků. Na hlavní obrazovce aplikace klepněte na stávající budík a vyberte Možnosti (tři tečky) ▸ Nastavit jako šablonu.

Mohu si přizpůsobit časovače?

Ano. Jak otevřít nastavení časovače:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Časovač.
 3. Máte k dispozici následující možnosti časovače, které můžete upravit podle sebe:
  • Zvuk: Vyberte typ zvuku, který se spouští po dokončení časovače, a nastavte jeho hlasitost. K dispozici máte možnosti Vyzváněcí tón, Hudba (z knihovny na zařízení), Online rádioŽádné (beze zvuku).
  • Hlasitost časovače: Přepínačem zvyšte nebo snižte hlasitost, jak potřebujete.
  • Upřednostnit hlasitost budíku (ve výchozím nastavení zapnuto): Zajistí, aby se použila hlasitost zvuku časovače vybraná v nastaveních Alarm Clock Xtreme, a to bez ohledu na aktuální hlasitost zařízení.
  • Povolit změny hlasitosti, když je spuštěný budík (ve výchozím nastavení zapnuto): Umožňuje měnit hlasitost v době, kdy je spuštěný nějaký budík.
  • Postupně zvyšovat hlasitost: Ve výchozím nastavení se hlasitost zvuku časovače zvyšuje po jedné minutě. Pokud hlasitost zvyšovat nechcete, klepněte na tento panel a vyberte Vypnuto. Případně klepněte na Nastavit a určete jinou dobu.
  • Vibrovat: Určete, jak intenzivně má zařízení vibrovat po dokončení časovače. Pokud chcete vibrace u časovačů vypnout, vyberte Žádné.
  • Nechat obrazovku zapnutou (ve výchozím nastavení zapnuto): Nastavení ponechá zapnutou obrazovku zařízení, když je časovač spuštěný.
  • Přednastavené časy: Upravte 3 přednastavené časy, které se budou zobrazovat v dolní části číselné klávesnice při každém vytváření nového časovače.

Zvolená nastavení se uplatní u všech následných časovačů.

Mohu ovládat stopky jinými tlačítky?

Ano. V nastaveních stopek můžete povolit používání tlačítek pro ovládání hlasitosti ke spouštění či pozastavování stopek nebo k záznamu časů kol. To se hodí, když používáte funkci stopek během sportovních aktivit. Úprava nastavení stopek:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Vyberte Stopky.
 3. Klepnutím přepněte přepínač Ovládání hlasitosti z bílé polohy (Vypnuto) na modrou (Zapnuto).

Mohu určit, které informace se mi budou zobrazovat po zrušení budíku?

Ano. Můžete určit, jaké informace má Panel Můj den zobrazovat, případně můžete vypnout zobrazování panelu Můj den po zrušení budíku.

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Panel Můj den.
 3. K dispozici máte následující možnosti:
  • Po budíku automaticky zrušit (ve výchozím nastavení vypnuto): Možnost zapněte, pokud chcete, aby se panel Můj den zobrazoval jen krátce po budíku.
  • Po rychlém budíku automaticky zrušit (ve výchozím nastavení vypnuto): Možnost zapněte, pokud chcete, aby se panel Můj den zobrazoval jen krátce po rychlém budíku.
  • Události z kalendáře (ve výchozím nastavení zapnuto): Možnost vypněte, pokud na panelu Můj den nechcete zobrazovat události z kalendáře.
  • Předpověď počasí (ve výchozím nastavení zapnuto): Možnost vypněte, pokud na panelu Můj den nechcete zobrazovat místní předpověď počasí na aktuální den.

Mohu nastavit automatické zobrazování Nočních hodin?

Ano. Jak nastavit Noční hodiny:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Noční hodiny.
 3. Klepněte na Automatický režim a vyberte požadovanou možnost:
  • Vypnuto (vybráno ve výchozím nastavení): Noční hodiny se zobrazovat nebudou, dokud je výběrem Další (tři čárky) ▸ Noční hodiny ručně neotevřete.
  • Podle budíku: Noční hodiny se zobrazí v konkrétní dobu před příštím naplánovaným budíkem, pokud jsou splněny všechny nastavené podmínky. Klepněte na Čas do příštího budíku a určete, kdy přesně před spuštěním budíku se mají Noční hodiny zobrazovat.
  • Časové rozmezí: Noční hodiny se zobrazují během zadaného časového období. Klepněte na Aktivní odAktivní do a určete požadované časové období.
 4. Pokud jste zapnuli automatické zobrazování Nočních hodin, máte k dispozici i následující možnosti přizpůsobení:
  • Zařízení by se mělo nabíjet (ve výchozím nastavení zapnuto): Noční hodiny se zobrazují jen při nabíjení zařízení. Jedná se o doporučené nastavení, protože Noční hodiny vybíjejí baterii.
  • Ochrana baterie (ve výchozím nastavení zapnuto): Vypíná Noční hodiny v situacích, kdy se zařízení nenabíjí a baterie je téměř vybitá.
  • Zobrazovat procento nabití baterie (ve výchozím nastavení zapnuto): Zobrazuje procento nabití baterie, když jsou Noční hodiny zapnuté.
 5. Klepnutím na šipku zpět vybrané předvolby uložte a vraťte se na hlavní obrazovku Nastavení.

Noční hodiny se nyní budou zobrazovat automaticky podle vašich předvoleb.

Noční hodiny se zobrazují jen v případě, že zařízení bylo nejméně 30 minut neaktivní a byly splněny podmínky definované v nastaveních. Pokud používáte zařízení v době, kdy se mají Noční hodiny zobrazit, jejich zobrazení se automaticky odloží na později.

Mohu v Alarm Clock Xtreme zapnout používání 12hodinového časového formátu?

Ano. Pokud chcete namísto 24hodinového formátu používat formát 12hodinový:

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Klepnutím přepněte přepínač Použít 24hodinový formát z modré polohy (Zapnuto) na bílou (Vypnuto).

Všechny budíky a připomenutí se nyní budou zobrazovat s 12hodinovým formátem času. Například namísto 15:00 se zobrazí 3:00pm.

Jak si mohu přizpůsobit oznámení, která dostávám od Alarm Clock Xtreme?

 1. Vyberte Další (tři čárky) ▸ Nastavení.
 2. Klepněte na Oznámení.
 3. Chcete-li vypnout některý typ oznámení, klepnutím přepněte jeho posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy bílé (Vypnuto).
Permanentním oznámením se rozumí oznámení Androidu, které lze odebrat pouze přes související aplikaci. Přejetím prstem permanentní oznámení neodstraníte. Například oznámení Alarm Clock Xtreme s běžícími stopkami je odebráno, když jsou stopky vynulovány přímo v aplikaci.

Položky na obrazovce Premium

K čemu slouží obrazovka Premium?

Součástí nejnovější verze Alarm Clock Xtreme je obrazovka Premium, která vám umožňuje koupit si jen ty placené funkce, které chcete. Ušetříte tak peníze a aplikaci si vylepšíte podle sebe. Pokud chcete otevřít obrazovku Premium a dozvědět se více o prémiových položkách, které si můžete koupit, v pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu koruny.

Na obrazovce Premium si můžete jednorázově koupit libovolnou položku. Až si ji koupíte, budete ji mít trvale k dispozici po celou dobu, co budete aplikaci Alarm Clock Xtreme používat, a nebudete za ni už nic platit.

Které položky jsou na obrazovce Premium k dispozici?

Momentálně jsou k dispozici následující prémiové položky:

 • Pořídit si vše: Kupte si všechny prémiové položky, které jsou momentálně na obrazovce Premium k dispozici.
 • Už žádné reklamy: Umožňuje z Alarm Clock Xtreme odebrat všechny reklamy třetích stran.
 • Motivy: Ve výchozím stavu máte k dispozici jen motiv Hory. Tato položka vám do aplikace dodatečně přidá motivy Poušť, MěstoDžungle.
 • Neomezené připomínky: Ve výchozím stavu máte k dispozici jen 3 aktivní připomínky. Nákupem této položky si pořídíte neomezený počet aktivních připomínek.
 • Úkol skenování kódů: Umožňuje nastavovat budíky, které lze rušit jedině naskenováním QR kódu nebo čárového kódu.
 • Přímá podpora: Když si koupíte kteroukoli z výše uvedených prémiových položek, můžete také prostřednictvím možnosti Přímá podpora řešit případné problémy přímo se zástupcem podpory AVG.

Mohu si prémiové položky před nákupem vyzkoušet?

Ano. Bezplatné zkušební verze jsou k dispozici pro následující prémiové položky:

 • Motivy: Vyberte Další (tři čárky) ▸ Motivy. Klepněte na motiv a výběrem Vyzkoušet zdarma jej na omezenou dobu aktivujte.
 • Úkoly s QR kódem: Při vytváření nového budíku klepněte na ZavřítÚkolSkenování kódů. Vyberte kód, kterým chcete budík rušit, a pak budík výběrem Uložit uložte. Klepnutím na Vyzkoušet zdarma můžete úkol používat po omezené období.

Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran?

Už žádné reklamy je jednou z prémiových položek, které si můžete koupit na obrazovce Premium. Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu koruny.
 2. Pokud si chcete koupit pouze tuto položku, klepněte na dlaždici Už žádné reklamy. Případně můžete klepnout na dlaždici Pořídit vše a koupit si všechny prémiové položky současně.
 3. Klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.

Alarm Clock Xtreme už nebude zobrazovat reklamy třetích stran.

Mohu používat prémiové položky i potom, co přejdu na jiné zařízení nebo to stávající přeinstaluji?

Ano. Prémiové položky jsou platné na všech zařízeních, kde máte nainstalovanou aplikaci Alarm Clock Xtreme, ke které jste přihlášení svým účtem Google.

Obnovení koupené položky:

 1. Je třeba se přihlásit k Obchodu Google Play pomocí účtu Google, který jste použili k nákupu prémiových položek.
 2. Otevřete aplikaci Alarm Clock Xtreme a v pravém horním rohu klepněte na ikonu koruny.
 3. V pravém horním rohu klepněte na Možnosti (tři tečky) ▸ Obnovit nákup.

Řešení problémů

Jak mohu Alarm Clock Xtreme odinstalovat?

 1. Na hlavní obrazovce svého zařízení klepněte na ikonu Obchod Google Play a otevřete tak obchod s aplikacemi.
 2. Vyhledejte Alarm Clock Xtreme.
 3. Otevřete stránku produktu Alarm Clock Xtreme a klepněte na možnosti OdinstalovatOdinstalovat.

Případně na úvodní obrazovce zařízení podržte ikonu Alarm Clock Xtreme a pak vyberte možnost Odinstalovat.

Alarm Clock Xtreme se ze zařízení s Androidem odinstaluje.

Proč se naplánovaný budík nespustil?

Pokud se naplánovaný budík v nastavenou dobu nespustil, jiná aplikace či systémové nastavení, jež uvolňuje paměť a prodlužuje výdrž baterie, mohla aplikaci Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončit.

Pokud chcete zobrazit doporučení, jak zlepšit spolehlivost Alarm Clock Xtreme na konkrétním typu zařízení, vyberte Další (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazyDoporučení.

Také si můžete přečíst následující článek s podrobnými informacemi o tom, jak na většině populárních typů zařízení předejít vynucenému ukončování aplikace Alarm Clock Xtreme: Jak zabránit zařízení s Androidem v zastavování aplikací AVG.

Proč mi Alarm Clock Xtreme zobrazuje reklamy?

Aplikace Alarm Clock Xtreme obsahuje nerušivé reklamy, které nijak nebrání v jejím používání a které pomáhají financovat její vývoj. Už žádné reklamy je jednou z prémiových položek, které si můžete koupit na obrazovce Premium v Alarm Clock Xtreme. Jak z Alarm Clock Xtreme odebrat reklamy třetích stran:

 1. V pravém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu koruny.
 2. Pokud si chcete koupit pouze tuto položku, klepněte na dlaždici Už žádné reklamy. Případně můžete klepnout na dlaždici Pořídit vše a koupit si všechny prémiové položky současně.
 3. Klepněte na tlačítko Koupit a podle pokynů na obrazovce dokončete transakci.

Jak mohu získat pomoc nebo nahlásit problém podpoře AVG?

Přímá podpora je k dispozici pouze v případě, že jste si koupili alespoň jednu prémiovou položku na obrazovce Premium v Alarm Clock Xtreme.

Pokud se chcete se zástupcem podpory AVG spojit přímo, vyberte Další (tři čárky) ▸ Nápověda a časté dotazyPřímá podpora. Vyplňte pole Zpráva, pak vyplňte pole E-mailová adresa, abychom vás mohli kontaktovat, a nakonec klepněte na Odeslat.

Pokud není přímá podpora k dispozici, vyberte jednu z následujících možností:

 • Doporučení: Obsahuje Tipy ke spolehlivému fungování, abyste mohli zajistit, že vaše zařízení nebude Alarm Clock Xtreme vynuceně ukončovat. To se hodí, když se naplánované budíky nespouštějí nebo když se aplikace nechová podle očekávání.
 • Časté dotazy: Otevře seznam častých otázek ohledně Alarm Clock Xtreme.
 • Alarm Clock Xtreme 24.x pro Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) a novější

Pomohl vám tento článek?

Kontakty