Ondersteuning voor thuisgebruikers

AVG TuneUp – aan de slag

AVG TuneUp is een optimalisatieprogramma voor de pc waarmee onnodige items en prestatieproblemen worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan wij ervan uit dat de nieuwste versie van AVG TuneUp al op uw pc is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide installatie- en activeringsinstructies:

Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt de toepassing na installatie automatisch geopend en kunt u klikken op Nu scannen om een onderhoudsscan uit te voeren, of op Overslaan om door te gaan naar het dashboard van AVG TuneUp.

Een onderhoudsscan uitvoeren

Een onderhoudsscan is een uitgebreide controle van uw systeem, waarbij beschadigde of overbodige items en traceergegevens worden opgespoord.

Een onderhoudsscan uitvoeren:

 1. Klik op de tegel Onderhoud op het dashboard van AVG TuneUp.
 2. Schakel het selectievakjes in naast de typen problemen die u wilt oplossen. Problemen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgelost.
 3. Optioneel kunt u op een deelvenster klikken om specifieke items op uw pc te bekijken en om specifieker aan te geven welke items moeten worden opgeschoond.
 4. Klik op Oplossen en opschonen om de geselecteerde problemen op te lossen.
 5. AVG TuneUp kan de browsercache alleen wissen wanneer de browser gesloten is. Als u daarom wordt gevraagd slaat u eventueel geopend werk op en klikt u op Doorgaan, zodat AVG TuneUp actieve browsers kan afsluiten.
 6. Als u AVG TuneUp voor het eerst gebruikt, wordt u mogelijk gevraagd Automatisch onderhoud in te schakelen.

  Klik op Inschakelen als u AVG TuneUp regelmatig onderhoudsscans wilt laten uitvoeren zonder dat u ze handmatig hoeft te starten.
 7. Wanneer het opschonen voltooid is, klikt u op Gereed.

Alle geselecteerde problemen zijn nu opgelost.

Automatisch onderhoud inschakelen

Automatisch onderhoud wordt geruisloos op de achtergrond uitgevoerd zonder dat u iets hoeft te doen. De functie maakt ruimte vrij op uw pc door overbodige items te verwijderen, bijvoorbeeld verbroken snelkoppelingen en registerproblemen.

Automatisch onderhoud inschakelen:

 1. Ga naar MenuInstellingen.
 2. Selecteer in het linkerdeelvenster Automatisch onderhoud.
 3. Klik op de rode schuifregelaar (UIT) om deze op groen (AAN) te zetten.
 4. Configureer eventueel de bestandstypen die AVG TuneUp mag verwijderen tijdens het uitvoeren van Automatisch onderhoud. Bestandstypen die AVG automatisch selecteert, kunnen veilig zonder verlies van cruciale gegevens worden opgeschoond.

Automatisch onderhoud is nu ingeschakeld.

Achtergrondtoepassingen beheren

Bepaalde toepassingen maken uw systeem trager doordat zij onopvallend op de achtergrond worden uitgevoerd. Met AVG TuneUp kunt u op deze toepassingen scannen en ze veilig in de slaapstand zetten om de prestaties te verbeteren.

 1. Klik op de tegel Versnellen op het dashboard van AVG TuneUp.
 2. Klik op Achtergrond- en opstartprogramma's.
 3. U ziet een overzicht van toepassingen die onnodig actief zijn op de achtergrond en uw pc ophouden. Selecteer een van de volgende opties:
  • Slaapstand: hiermee wordt de afzonderlijke toepassing in de slaapstand gezet en uit de lijst verwijderd.
  • Negeren: hiermee staat u toe dat de toepassing op de achtergrond wordt uitgevoerd en de toepassing wordt uit de lijst verwijderd.
  • Klik op Alles in slaapstand zetten om alle toepassingen in de lijst in de slaapstand te zetten.
Als u een toepassing dagelijks gebruikt, is het niet raadzaam deze in de slaapstand te zetten. Bovendien moeten sommige toepassingen op de achtergrond worden uitgevoerd om volledig functioneel te zijn. Als u Skype bijvoorbeeld in de slaapstand zet, mist u inkomende oproepen.

De geselecteerde toepassingen zijn nu in de slaapstand gezet of worden genegeerd. Toepassingen die in de slaapstand zijn gezet, kunnen gewoon worden geopend en gebruikt. Wanneer u de toepassing sluit, verandert AVG TuneUp de status ervan automatisch in In slaapstand.

U beheert een toepassing die in de slaapstand is gezet of is genegeerd als volgt:

 1. Klik onder aan het scherm op Programma's in slaapstand of Programma's genegeerd.
 2. Selecteer een van onderstaande opties:
  • Waakstand: de toepassing wordt meteen uit de slaapstand gehaald en mag worden uitgevoerd op de achtergrond.
  • Niet meer negeren: de toepassing wordt weer toegevoegd aan de lijst Achtergrond- en opstartprogramma's waar u deze eventueel in de slaapstand kunt zetten.

Ruimte vrijmaken

AVG TuneUp voert scanbewerkingen uit op en verwijdert ongewenste systeembestanden en browsergegevens op een veilige manier om schijfruimte vrij te maken.

 1. Klik op de tegel Ruimte vrijmaken op het dashboard van AVG TuneUp.
 2. Selecteer de categorie die u wilt opschonen:
  • Ongewenste systeembestanden: klik op Ongewenste systeembestanden om overbodige bestanden op de pc op te schonen.
  • Browsergegevens: klik op het browserpictogram om tijdelijke browserbestanden op te schonen.
 3. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om bestanden te selecteren voor het opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selecteren: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles selecteren: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Maak selectie ongedaan: de selectie van alle bestandscategorieën in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens handmatig het selectievakje inschakelen bij de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 4. Klik op Nu opruimen.
 5. Wanneer het opschonen voltooid is, klikt u op Gereed.

De geselecteerde bestandscategorieën worden nu opgeschoond.

Uw pc controleren op problemen

U kunt op de tegel Problemen oplossen op het dashboard van AVG TuneUp klikken om te zoeken naar allerlei problemen die invloed kunnen hebben op de prestaties en beveiliging van uw pc.

In het volgende artikel vindt u meer informatie over de problemen die AVG TuneUp kan detecteren tijdens de scanbewerking Problemen oplossen:

Acties ongedaan maken

Via het scherm Geschiedenis kunt u bepaalde wijzigingen ongedaan maken die zijn aangebracht door AVG TuneUp:

 1. Klik rechts op het dashboard van AVG TuneUp op het pictogram Geschiedenis.
 2. Klik op Ongedaan maken naast de actie die u wilt terugdraaien.

De geselecteerde actie wordt nu teruggedraaid.

Niet alle acties van AVG TuneUp kunnen worden teruggedraaid.

Verdere aanbevelingen

U kunt alle toepassingsfuncties bekijken door op Alle functies (het pictogram in de vorm van een raster) rechts op het dashboard van AVG TuneUp te klikken.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over AVG TuneUp:

AVG TuneUp Premium is een optimalisatieprogramma voor de Mac waarmee prestatieproblemen en onnodige items worden gedetecteerd om schijfruimte vrij te maken en de snelheid van uw systeem te verbeteren.

In dit artikel gaan we ervan uit dat AVG TuneUp Premium al op uw Mac is geïnstalleerd en geactiveerd. Raadpleeg de volgende artikelen voor uitgebreide instructies:

AVG TuneUp Premium openen

Open de gebruikersinterface van AVG TuneUp Premium op een van de volgende manieren:

 • Klik op het pictogram AVG TuneUp Premium in de menubalk van Apple en selecteer Open AVG TuneUp Premium.
 • Klik in de menubalk van Apple op GaProgramma's en dubbelklik op het symbool AVG TuneUp.
AVG TuneUp Premium heeft op Apple macOS 10.14.x (Mojave) en hoger Volledige schijftoegang nodig om uw harde schijf en systeemmappen te scannen op rommel. Raadpleeg het volgende artikel voor uitgebreide instructies over het inschakelen van Volledige schijftoegang:

Schijfruimte vrijmaken

Met de optie Ruim rommel op wordt uw Mac gescand op onnodige bestanden en kunt u aangeven welke bestanden moeten worden verwijderd om schijfruimte vrij te maken. Ga als volgt te werk om een scanbewerking uit te voeren en bestanden te verwijderen:

 1. Klik op Scannen naast Ruim rommel op in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om bestanden te selecteren voor het opschonen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selectie: hiermee worden alleen bestandscategorieën geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van cruciale gegevens.
  • Alles selecteren: alle bestandscategorieën in de lijst worden geselecteerd. U kunt vervolgens handmatig de selectie opheffen van bestandscategorieën die u niet wilt opschonen.
  • Maak selectie ongedaan: de selectie van alle bestandscategorieën in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens handmatig het selectievakje inschakelen bij de bestandscategorieën die u wilt opschonen.
 3. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Opruimen.
 4. Typ, als daarom wordt gevraagd, het wachtwoord dat u gebruikt als u de Mac start en klik op OK.
 5. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Dubbele bestanden verwijderen

Met de optie Zoek dubbele items kunt u uw Mac op dubbele bestanden scannen. Ga als volgt te werk om een scanbewerking uit te voeren en dubbele bestanden te verwijderen:

 1. Klik op Zoeken naast Zoek dubbele items in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Selecteer de locatie(s) die u wilt scannen op dubbele bestanden. Klik op Voeg toe, en selecteer een map of station om extra mappen of externe stations toe te voegen.
 3. Klik op Scannen.
 4. Klik na afloop van de scanbewerking op Geef dubbele bestanden weer.
 5. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de bestanden te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Niets geselecteerd: hiermee heft u de selectie van alle bestanden op en kunt u items die u wilt verwijderen handmatig selecteren. Plaats een vinkje bij elk bestand dat u wilt verwijderen. Nadat u een bestand hebt geselecteerd, verandert Niets geselecteerd in Aangepaste selectie.
  • Behoud nieuwste: hiermee selecteert u automatisch de oudste versie van elk bestand dat moet worden verwijderd.
  • Behoud oudste: hiermee selecteert u automatisch de nieuwste versie van elk bestand dat moet worden verwijderd.
 6. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Opruimen.
 7. Typ, als daarom wordt gevraagd, het wachtwoord dat u gebruikt als u de Mac start en klik op OK.
 8. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Uw browsers opschonen

Met de optie Schoon browser op kunt u in een handomdraai uw privacy beschermen door cookies en andere browsegegevens te verwijderen uit uw webbrowsers. De volgende opties zijn beschikbaar:

Een handmatige scan uitvoeren

 1. Klik op Scannen naast Schoon browser op in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de items te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen selectie: hiermee worden alleen de items geselecteerd die u veilig kunt opschonen zonder verlies van mogelijk cruciale gegevens. AVG TuneUp Premium verwijdert bijvoorbeeld niet uw zoekgeschiedenis of automatisch ingevulde formuliergegevens. U kunt controleren welke op te schonen items zijn geselecteerd door naast een browser op Details te klikken.
  • Alles selecteren: hiermee selecteert u alle items in het overzicht. U kunt vervolgens klikken op Details naast een browser om handmatig de selectie op te heffen van items die u niet wilt opschonen.
  • Maak selectie ongedaan: de selectie van alle items in de lijst wordt opgeheven. U kunt vervolgens klikken op Details naast een browser om handmatig de items te selecteren die u wilt opschonen.
 3. Klik op Opruimen om de geselecteerde gegevens te verwijderen.
 4. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Automatische scanbewerkingen plannen

 1. Klik op Scannen naast Schoon browser op in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Klik op Beheer toegestane websites.
 3. Geef in het vervolgkeuzemenu naast een browser aan hoe vaak u wilt dat AVG TuneUp Premium de browser scant op cookies en browsegegevens.
 4. Klik op het venster van een browser om de items te bekijken en aan te passen die AVG TuneUp Premium mag verwijderen tijdens elke scanbewerking. Schakel de selectievakjes in naast de typen items die u graag door ons laat verwijderen.

Automatische scannen is ingeschakeld voor de geselecteerde browser.

Toegestane websites toevoegen

 1. Klik op Scannen naast Schoon browser op in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Klik op Beheer toegestane websites.
 3. Schuif naar het gedeelte Toegestane websites.
 4. Voeg een website op een van de volgende manieren toe:
  • Selecteer een website in de vervolgkeuzelijst bij Kies uit populaire opties en klik op Voeg toe.
  • Voer een website in (bijvoorbeeld www.voorbeeld.com) in het tekstvak links in en klik op Voeg toe.

De website wordt nu weergegeven in de lijst Toegestane websites. Cookies worden niet verwijderd van deze website tijdens scans voor het opschonen van browsers.

Slechte of vergelijkbare foto's vinden

Met de optie Zoek foto's zoekt u op uw Mac naar foto's die bijvoorbeeld wazig of slecht belicht zijn. Ga als volgt te werk om een scanbewerking te starten en slechte of vergelijkbare foto's te controleren:

 1. Klik op Zoeken naast Analyseer foto's in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Selecteer de locatie(s) die u wilt scannen op foto's. Klik op Voeg toe en selecteer een map, station of foto om extra mappen, externe stations of specifieke foto's toe te voegen.
 3. Klik op Scannen.
 4. Klik nadat de scan is voltooid op Controleren onder Foto's van slechte kwaliteit of Soortgelijke foto's om slechte of vergelijkbare foto's die AVG TuneUp Premium heeft gevonden te bekijken.
 5. Klik op OK om het pop-upbericht te verwijderen.
 6. Gebruik de vervolgkeuzelijst linksonder om de bestanden te selecteren die u wilt verwijderen. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Aanbevolen: hiermee selecteert u de foto's die door AVG TuneUp Premium worden aangeraden te verwijderen.
  • Maak selectie ongedaan: hiermee heft u de selectie op van alle foto's en kunt u foto's die u wilt verwijderen handmatig selecteren. Plaats een vinkje bij elke foto die u wilt verwijderen. Nadat u een foto hebt geselecteerd, verandert Maak selectie ongedaan in Aangepaste selectie.
 7. Nadat u de foto's hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Verwijder.
 8. Klik op Verwijder om de verwijdering van de geselecteerde foto’s te bevestigen.
 9. Klik op Controleren en herhaal de stappen 5-8 om door te gaan met het controleren en verwijderen van foto's.
 10. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Apps te verwijderen die u niet meer gebruikt

Met de optie Verwijder apps kunt u eenvoudig toepassingen die u niet meer gebruikt zoeken en verwijderen om uw Mac opgeruimd te houden en ruimte vrij te maken. Ga als volgt te werk om apps te verwijderen die u niet meer gebruikt:

 1. Klik op Weergeven naast Verwijder apps in het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.
 2. Tik op het selectievakje naast een app om deze te selecteren. U kunt de lijst met apps ook filteren op de categorieën Ongebruikte apps en Omvangrijke apps in het linkerdeelvenster.
 3. Nadat u de bestanden hebt geselecteerd die u wilt verwijderen, klikt u op Verwijder.
 4. Klik op Verwijder om de verwijdering van de geselecteerde apps van uw Mac te bevestigen.
 5. Typ, als daarom wordt gevraagd, het wachtwoord dat u gebruikt als u de Mac start en klik op OK.
 6. Klik op Gereed om terug te keren naar het hoofdscherm van AVG TuneUp Premium.

Verdere aanbevelingen

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over AVG TuneUp:

 • AVG TuneUp 21.x voor Windows
 • AVG TuneUp 2.x voor Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32-/64-bits
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32-/64-bits

 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen