Ondersteuning voor thuisgebruikers

Alarm Clock Xtreme voor Android: veelgestelde vragen

Downloaden en installeren

Wat zijn de systeemvereisten voor Alarm Clock Xtreme?

 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) of nieuwer
 • Internetverbinding voor het downloaden, activeren en onderhouden van app-updates
Alarm Clock Xtreme wordt niet ondersteund en kan niet worden geïnstalleerd in Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS of een ander mobiel besturingssysteem dan Android. Deze app werkt niet op iPhones of iPads.

Als u een aangepaste ROM gebruikt, kan het zijn dat de app anders werkt dan verwacht. Eventuele feedback over dit probleem kunt u sturen naar de ondersteuning van AVG.

Hoe kan ik Alarm Clock Xtreme downloaden en installeren?

 1. Tik op uw Android-apparaat op onderstaande knop om de productpagina van Alarm Clock Xtreme te openen in Google Play Store. Ga naar Google Play Store
 2. Tik op Installeren om de app te downloaden en te installeren. Wanneer de installatie is voltooid, tikt u op Openen om Alarm Clock Xtreme te openen.
 3. Tik op Aan de slag.
 4. Selecteer een van de volgende opties:
  • Gratis doorgaan: Als u deze optie selecteert, kunt u de app gratis gebruiken.
  • Upgraden: als u deze optie selecteert, wordt de aankoopprocedure gestart. Tik daarna op Buy (Kopen) en volg de instructies op het scherm om de reclamevrije versie van Alarm Clock Xtreme aan te schaffen. Of tik op Alle premiumitems om de andere items te bekijken die te koop zijn op het Premium-scherm.

Alarm Clock Xtreme is nu geïnstalleerd en klaar voor gebruik.

Wekkers

Hoe stel ik een wekker in?

Tik rechtsonder op het hoofdscherm van de app op het plusteken + en tik op een van onderstaande opties:

 • Wekker: Een zich regelmatig herhalend weksignaal dat u kunt aanpassen met behulp van de Alarm-instellingen.
 • Snelle wekker: een eenmalig weksignaal in dat niet wordt herhaald. Wanneer u een snelle wekker instelt, verschijnt de wekker op het hoofdscherm van de app naast een schuifregelaar met een pictogram in de vorm van een bliksemstraal. Als een snelle wekker afgaat, verdwijnt de wekker van het hoofdscherm van de app en gaat deze niet meer af. U kunt de Quick Alarm-instellingen ook aanpassen.
Wanneer u een wekker instelt, wordt u mogelijk gevraagd machtigingen voor Alarm Clock Xtreme in te schakelen in de apparaatinstellingen, Alarm Clock Xtreme toe te voegen aan uw Niet-bewaakte apps of toe te staan dat Alarm Clock Xtreme wordt uitgevoerd terwijl Niet storen ingeschakeld is. Het is raadzaam alle instructies en herinneringen op het scherm te volgen om ervoor te zorgen uw wekker werkt als verwacht.

Raadpleeg het volgende artikel voor meer informatie over de machtigingen die vereist zijn voor AVG Alarm Clock Xtreme: Vereiste machtigingen voor Alarm Clock Xtreme.

Hoe kan ik een wekker aanpassen?

Telkens wanneer u een nieuwe wekker instelt, wordt u gevraagd de wekinstellingen aan te passen. U kunt de instellingen voor een bestaande wekker ook openen door te tikken op het wekkervenster in kwestie op het hoofdscherm van de app.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Naam van weksignaal: hiermee geeft u een naam op zodat u het weksignaal makkelijk kunt herkennen.
 • Time and day (Tijd en dag): hiermee geeft u op wanneer uw wekker afgaat.
 • Geluid:
  • Ook kunt u een favoriet nummer, een vooraf ingestelde beltoon of een onlineradiostation gebruiken als wekgeluid.
  • Geef het wekvolume, volumewijzigingen en trilinstellingen op.
  • Controleer of Alarm Clock Xtreme toestemming heeft om het Wekvolume prioriteit geven. Het is raadzaam deze instelling ingeschakeld te laten, zodat uw wekker werkt zoals verwacht.
 • Sluimeren:
  • Bediening: Geef op met welke knoppen op uw apparaat de huidige wekker wordt uitgezet of wordt gesluimerd.
  • Taak: Selecteer een Wiskunde- of Opnieuw schrijven-taak die u moet voltooien om de wekker te sluimeren.
  • Snooze time / limit (Sluimertijd/-limiet): stel in hoe lang de wekker wordt gesluimerd, verkort de sluimertijd voor volgende sluimerperioden, schakel automatisch sluimeren in en stel een sluimerlimiet in voor uw wekker.
 • Negeren:
  • Bediening: Geef op met welke knoppen op uw apparaat de huidige wekker wordt uitgezet of wordt gesluimerd.
  • Taak: Selecteer een Wiskunde-, Opnieuw schrijven- of Stappen- of codescantaak in die u moet voltooien om de wekker uit te zetten.
  • Automatisch uitschakelen: Geef op hoe lang het weksignaal afgaat voordat het automatisch wordt uitgezet.
 • Oplopend weksignaal: Schakel rustgevende vogelgeluiden in die 30 minuten starten voordat uw echte wekker afgaat.
 • Wekcontrole: Sta Alarm Clock Xtreme toe om te controleren of u nog wakker bent nadat u uw wekker hebt uitgezet.
 • App starten: sta toe dat uw favoriete app wordt geopend zodra uw wekker is uitgezet.
Bespaar tijd met het instellen van wekkers door uw favoriete instellingen als standaard op te slaan. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ InstellingenWekkerWeksjablonen.

Hoe kan ik een Quick Alarm aanpassen?

U kunt de Quick Alarm-instellingen openen via Meer (drie lijntjes) ▸ InstellingenWekkerSjabloon voor snelle wekker. U kunt de instellingen van Quick Alarm ook rechtstreeks openen door rechtsboven op het toetsenblok te tikken op Settings (Instellingen), het pictogram in de vorm van een tandwiel).

De volgende opties zijn beschikbaar:

Wijzigingen van de Quick Alarm-instellingen gelden voor alle bestaande en volgende Quick Alarms.
 • Geluid:
  • Ook kunt u een favoriet nummer, een vooraf ingestelde beltoon of een onlineradiostation gebruiken als wekgeluid.
  • Geef het wekvolume, volumewijzigingen en trilinstellingen op.
  • Controleer of Alarm Clock Xtreme toestemming heeft om het Wekvolume prioriteit geven. Het is raadzaam deze instelling ingeschakeld te laten, zodat uw wekker werkt zoals verwacht.
 • Sluimeren:
  • Gesluimerd door: Open de instellingen Uitzetten en sluimeren voor alle Quick Alarms.
  • Taak: Selecteer een Wiskunde- of Opnieuw schrijven-taak die u moet voltooien om een Quick Alarm te sluimeren.
 • Negeren:
  • Uitgezet door: Open de instellingen Uitzetten en sluimeren voor alle Quick Alarms.
  • Taak: Stel een Wiskunde-, Opnieuw schrijven-, Stappen- of codescantaak in die u moet uitvoeren om een Quick Alarm uit te zetten.
  • App starten: Sta toe dat uw favoriete app wordt geopend zodra uw wekker is uitgezet.
 • Vooraf ingestelde tijden:
  • Pas de 3 opties voor vooraf ingestelde tijden in die worden weergegeven op het toetsenblok telkens wanneer u een Quick Alarm instelt.

Hoe kan ik de instellingen van Dismiss & Snooze (Uitzetten en sluimeren) wijzigen?

 1. Tik op het hoofdscherm van de app op het Alarm (Standaardwekker) dat u wilt wijzigen of stel een nieuwe wekker in.
 2. Tik op de tegel Sluimeren of Negeren om de bijbehorende opties van het instellingenscherm te openen:
  • Sluimeren:
   • Sluimeren: Tik op de blauwe schuifregelaar (AAN) zodat deze wit (UIT) wordt als u niet wilt dat de optie uw wekker sluimert.
   • Bediening: Geef op met welke knoppen op uw apparaat de huidige wekker wordt uitgezet of wordt gesluimerd. Standaard is Knop geselecteerd voor zowel Uitzetten als Sluimeren. U kunt andere methoden toevoegen door te tikken op Sluimeren of Negeren voor elke beschikbare optie (Volume, Energie, Schudden).
   • Taak: Selecteer de taak Wiskunde of Opnieuw schrijven die u moet voltooien om de wekker uit te zetten of te sluimeren.
   • Sluimertijd: Stel een tijdsduur in tussen gesluimerde weksignalen.
   • Extra sluimertijden verkorten: Selecteer met hoeveel minuten u de volgende sluimertijd wilt verkorten.
   • Automatisch sluimeren: Geef op hoe lang het weksignaal afgaat voordat het automatisch in de sluimerstand wordt gezet. Selecteer Nooit als u wilt dat de wekker blijft afgaan totdat u hem handmatig in de sluimerstand zet of uitzet.
   • Sluimerlimiet: Selecteer het maximumaantal sluimerperioden voor de wekker. Selecteer Onbeperkt als u geen maximum wilt instellen.
  • Negeren:
   • Bediening: Geef op met welke knoppen op uw apparaat de huidige wekker wordt uitgezet of wordt gesluimerd. Standaard is Knop geselecteerd voor zowel Uitzetten als Sluimeren. U kunt andere methoden toevoegen door te tikken op Sluimeren of Negeren voor elke beschikbare optie (Volume, Energie, Schudden).
   • Taak: Selecteer een Wiskunde-, Opnieuw schrijven-, Stappen- of codescantaak die u moet voltooien om de wekker uit te zetten of te sluimeren.
   • Automatisch uitschakelen: Stel in hoe lang het weksignaal afgaat voordat het automatisch wordt uitgezet. Selecteer Nooit als u wilt dat de wekker blijft afgaan totdat u hem handmatig in de sluimerstand zet of uitzet.
 3. Tik linksboven op de pijl-terug om terug te keren naar het hoofdscherm voor het bewerken van wekkers.
 4. Tik rechtsboven op het hoofdscherm van de app op Opslaan om de sluimer- en uitzetinstellingen op te slaan.
U kunt de instellingen van Uitzetten en sluimeren voor alle Quick Alarms ook openen via Meer (drie lijntjes) ▸ InstellingenWekkerSjabloon voor snelle wekker.

Wat houdt de optie Codes scannen in?

Codes scannen is een betaalde functie dat u kunt kopen via het scherm Premium in Alarm Clock Xtreme.

U kunt een wekker maken die pas wordt uitgezet nadat u een gekozen QR- of streepjescode hebt gescand.

Tik op een standaardwekker op het scherm voor het bewerken van wekkers of stel een nieuwe wekker in om deze functie te openen. Tik op de tegel Negeren en selecteer TaakCodes scannen. Tik op Wat kan ik scannen? en selecteer een van de volgende opties:

 • Elke code: Hiermee kunt u elke code (QR- of streepjescode) scannen om uw wekker uit te zetten.
 • Nieuwe code toevoegen: hiermee kunt u een specifieke code (QR- of streepjescode) scannen om toe te voegen aan uw codelijst. Selecteer de code in de lijst die u wilt instellen als code waarmee u uw wekker uitzet.

Als u een code die al in uw codelijst staat wilt verwijderen of een andere naam wilt geven, tikt u op Options (drie puntjes) en selecteert u de optie in kwestie.

Hoe verwijder ik een wekker?

Als u een Wekker of Snelle wekker permanent wilt verwijderen, tikt op het hoofdscherm van de app op het wekkervenster in kwestie en veegt u het naar links tot het verdwijnt.

Als u een wekker onbedoeld hebt verwijderd, kunt u die terughalen door op de knop Ongedaan maken te tikken die kort onder op het scherm wordt weergegeven.

U kunt een wekker ook tijdelijk uitschakelen door te tikken op de bijbehorende schuifregelaar op het hoofdscherm van de app, zodat deze van blauw (AAN) op grijs (UIT) wordt gezet. Een uitgeschakelde wekker wordt nog wel weergegeven op het hoofdscherm van de app, maar gaat niet af, tenzij u de wekker weer handmatig inschakelt.

Hoe stel ik een onlineradiostation in als wekker?

 1. Tik op het wekkervenster in kwestie op het hoofdscherm van de app of stel een nieuwe wekker in.
 2. Tik op het deelvenster Geluid.
 3. Tik op Type geluidOnline radio.
 4. Selecteer een vooraf ingesteld onlineradiostation of tik op het plusteken + om een nieuw onlineradiostation toe te voegen.

Het onlineradiostation wordt nu gebruikt als wekgeluid.

De streaming-URL van het onlineradiostation is niet hetzelfde als de URL van de website van het radiostation. Voor de meeste radiostations kunt u een streaming-URL vinden in de afspeel-app van het radiostation.

Raadpleeg het volgende artikel voor gedetailleerde instructies voor het instellen van een onlineradiostation als uw wekgeluid:

Deze optie is ook beschikbaar voor alle Quick Alarms via Meer (drie lijntjes) ▸ InstellingenWekkerSjabloon voor snelle wekker.

Moet ik wifi of data inschakelen om onlineradio als wekker te gebruiken?

In Android 6.0 en nieuwer kan Alarm Clock Xtreme uw wifi of data inschakelen om toegang te krijgen tot het door u gekozen onlineradiostation wanneer uw wekker afgaat. In Android 5.0 en ouder moet u ervoor zorgen dat wifi of data is ingeschakeld om een onlineradiostation te kunnen gebruiken als wekgeluid.

Herinneringen

Hoe stel ik een herinnering in?

Tik rechtsonder op het hoofdscherm van de app op het plusteken + en selecteer Herinnering. Pas de werking van de herinnering aan en tik rechtsboven op Opslaan.

Sta als u daarom wordt gevraagd Alarm Clock Xtreme toe om meldingen weer te geven terwijl u andere apps gebruikt. Als u dat niet toestaat, verschijnt de herinnering mogelijk niet.

Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Herinneringen om alle opgeslagen herinneringen te bekijken.

Hoe kan ik mijn herinneringen aanpassen?

Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Herinneringen. Selecteer een bestaande herinnering of tik op Herinnering toevoegen om een nieuwe herinnering te maken.

De volgende opties zijn beschikbaar:

 • Icon (pictogram): selecteer het pictogram dat in de melding wordt weergegeven door boven op het scherm naar links of rechts te vegen.
 • Herinner mij aan...: voer de naam of tekst van de melding in.
 • Repeat reminder (Herinnering herhalen): geef op hoe vaak de herinnering wordt herhaald. Als u een eenmalige herinnering wilt instellen, controleert u of Wordt niet herhaald is geselecteerd. Configureer aanvullende instellingen om precies te bepalen wanneer de melding verschijnt en hoelang deze actief moet blijven.
 • Prioriteit: Geef de grootte van de melding op. Selecteer de prioriteit Laag om de melding in de meldingsbalk boven aan uw apparaatscherm weer te geven, de prioriteit Gemiddeld om de melding als pop-upvenster weer te geven of de prioriteit Hoog om de melding op volledig scherm weer te geven.
 • Geluid: Selecteer de door u verkozen toon van de melding of maak een stille melding via de apparaatinstellingen.
 • Trillen: Tik op deze optie en vervolgens op Openen om trillingen in of uit te schakelen via de apparaatinstellingen.

Tik rechtsboven op het hoofdscherm van de app op Opslaan om de aangepaste herinneringsinstellingen op te slaan.

U kunt de vooraf ingestelde tijden voor het opnieuw weergeven van een uitgestelde herinnering als volgt wijzigen: Meer (drie lijntjes) ▸ InstellingenHerinneringen, tik op een Vooraf ingestelde tijd en selecteer een optie in de lijst.

Hoe verwijder ik een herinnering?

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Herinneringen.
 2. Veeg een herinneringsvenster naar links totdat het verdwijnt.

Functies en gebruik

Hoe stel ik een timer in?

 1. Tik onderaan het hoofdscherm van de app op Timer.
 2. Voer de duur van de timer in of selecteer een vooraf ingestelde duur.
  U kunt de standaardinstellingen die telkens verschijnen wanneer u een timer instelt bewerken door rechtsboven op het toetsenblok te tikken op Instellingen (het tandwielpictogram) en naar Vooraf ingestelde tijden te scrollen.
 3. Tik op Timer starten.

U kunt de volgende acties uitvoeren terwijl een timer actief is:

 • Tijd toevoegen: tik op +1:00 om een minuut toe te voegen aan de duur van de timer.
 • Pauzeren: tik op het pauzepictogram naast een timer.
 • Opnieuw starten: tik op het pauzepictogram, daarna op het vernieuwpictogram dat verschijnt en ten slotte op het afspeelpictogram.
 • Volledig scherm: Tik naast een timer op Opties om de resterende tijd op volledig scherm weer te geven.
 • Hernoemen: Tik op Options (drie puntjes) naast een timer en selecteer Naam wijzigen.
 • Dupliceren: Tik op Options (drie puntjes) naast een timer en selecteer Dupliceren.
 • Extra timers toevoegen: tik op het plusteken + rechtsonder op het scherm om nog een timer in te stellen.

Hoe verwijder ik een timer?

 1. Tik onderaan het hoofdscherm van de app op Timer.
 2. Als de timer die u wilt verwijderen op dit moment actief is, tikt u op het pauzepictogram.
 3. Veeg een timervenster naar links totdat het verdwijnt.

Als u een timer per ongeluk verwijdert, kunt u die terughalen door op de knop Ongedaan maken te tikken die kort onder op het scherm wordt weergegeven.

Hoe gebruik ik de stopwatch?

 1. Tik onderaan het hoofdscherm van de app op Stopwatch.
 2. Tik op het afspeelpictogram onder op het scherm om een tijdmeting te starten.

De volgende opties zijn beschikbaar wanneer de stopwatch actief is:

 • Tik op Ronde om tijdsegmenten op te nemen terwijl de stopwatch loopt.
 • Tik op het pauzepictogram onder op het scherm om een tijdmeting te stoppen.
 • Tik op Beginwaarden om de timer op nul te zetten en de opgenomen tijd en rondegegevens te wissen.

Kan ik mijn stopwatchresultaten delen?

Ja. U kunt uw resultaten meteen delen nadat u de functie Stopwatch hebt gebruikt:

 1. Als de stopwatch nog actief is, tikt u op het pauzepictogram.
 2. Tik rechtsonder op Delen.
 3. Selecteer de e-mail- of berichtentoepassing die u wilt gebruiken om uw resultaten te delen.
 4. Voltooi de benodigde stappen in de geselecteerde app om uw resultaten te delen.

Wat is Bedtijd?

Met de functie Bedtijd kunt u herinneringen voor uw bedtijd instellen om een gezonde slaaproutine te behouden. Bedtijd inschakelen:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Bedtijd.
 2. Tik naast Bedtijd op de witte schuifregelaar (UIT) om deze op blauw (AAN) te zetten.
 3. Tik op de tegel Waarschuwing en pas de volgende instellingen naar wens aan:
  • Tijd vóór bedtijd: Stel in hoelang voor uw bedtijd u de melding wilt ontvangen.
  • Prioriteit waarschuwing: Geef de grootte van de melding op. Selecteer de prioriteit Laag om de melding in de meldingsbalk boven aan uw apparaatscherm weer te geven, de prioriteit Gemiddeld om de melding als pop-upvenster weer te geven of de prioriteit Hoog om de melding op volledig scherm weer te geven.
  • Geluid: Selecteer de door u verkozen toon van de melding of maak een stille melding via de apparaatinstellingen.
  • Trillen: Tik op deze optie en vervolgens op Openen om trillingen in of uit te schakelen via de apparaatinstellingen.
 4. Tik op de tegel Bedtijd en stel de gewenste bedtijd in voor elke dag van de week.

Wat is Mijn dag?

Dashboard Mijn dag verschijnt telkens wanneer u een wekker uitzet. U kunt uw dashboard Mijn dag ook op elk moment open via Mijn dag onder aan het hoofdscherm van de app.

Het dashboard My Day is een plantool die standaard de volgende informatie weergeeft:

 • De volgende geplande wekker.
 • De lokale weersverwachting.
 • Alle geplande evenementen van de dag. De eerste keer dat u Mijn dag gebruikt, tikt u op Mijn agenda synchroniseren om Alarm Clock Xtreme te synchroniseren met agenda's die zijn gekoppeld aan uw apparaat.

U kunt ook heel makkelijk muziek afspelen via het dashboard Mijn dag. Tik op Muziek afspelen om op te geven welke muziek u kunt openen via het dashboard Mijn dag. Kies een bepaald nummer, artiest, afspeellijst of onlineradiostation, of start een app (bijvoorbeeld Spotify).

Wat is Night Clock?

Als u 's nachts wakker wordt, kunt u met Night Clock meteen zien hoe laat het is, zonder dat u uw apparaat hoeft op te pakken of te ontgrendelen. Als u een voorbeeld van het scherm Night Clock wilt zien, gaat u naar Meer (drie lijntjes) ▸ Night Clock.

Via de instellingen van Night Clock kunt u ervoor zorgen dat Night Clock 's nachts automatisch verschijnt.

Kan ik Alarm Clock Xtreme met mijn stem bedienen?

Ja. U kunt spraakopdrachten gebruiken voor Alarm Clock Xtreme via de functie 'Hé Google' die beschikbaar is op de meeste Android-apparaten. Raadpleeg het volgende artikel voor gedetailleerde instructies voor het gebruik van spraakopdrachten in Alarm Clock Xtreme:

Moet ik mijn apparaat blijven opladen terwijl ik Alarm Clock Xtreme gebruik?

Het is raadzaam uw apparaat 's nachts op te laden als u een wekker voor de ochtend hebt gezet, omdat de wekker mogelijk niet werkt als uw apparaat is uitgegaan vanwege een bijna lege batterij.

Instellingen

Blijven de instellingen van Alarm Clock Xtreme bewaard als ik mijn apparaat wijzig of herstel?

In Android 6.0 en nieuwer is Alarm Clock Xtreme gekoppeld aan uw Google-account. Dit betekent dat wanneer u een ander apparaat in gebruik neemt of uw huidige apparaat herstelt, de app uw wekkers en andere instellingen onthoudt en toepast zolang u bent aangemeld bij hetzelfde Google-account. Automatische back-up is momenteel niet mogelijk in Android 5.0 en ouder.

Om ruimte te besparen kunnen er geen automatische back-ups worden teruggezet van aangepaste MP3-bestanden die u als wekgeluid gebruikt.

Wat is Vacation mode (Vakantiemodus)?

Wanneer de Vakantiemodus is ingeschakeld, worden alle wekkers voor een bepaalde periode uitgeschakeld. Zo schakelt u Vakantiemodus in:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Vakantiemodus.
 2. Tik op de schuifregelaar naast Vakantiemodus, zodat de kleur verandert van wit (UIT) in blauw (AAN).
 3. Tik op Bevestigen.
 4. Pas Startdatum en Einddatum aan. Standaard is de vakantiemodus ingesteld op 1 week.

Wekkers worden automatisch opnieuw ingeschakeld op de door u opgegeven einddatum. U kunt de Vakantiemodus op elk moment annuleren of de einddatum ervan wijzigen door op het hoofdscherm van de app te tikken op Aanpassen.

Wat zijn Weksjablonen voor het Alarm?

Met Weksjablonen kunt u de instellingen aanpassen die telkens standaard verschijnen wanneer u een nieuw alarm instelt. Zo opent en bewerkt u Weksjablonen:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Tik op WekkerWeksjablonen.
 3. Configureer de standaardinstellingen van uw wekker.

Wijzigingen aan het weksjabloon hebben geen invloed op uw bestaande wekkers.

U kunt de instellingen voor uw bestaande wekkers meteen gebruiken als weksjabloon. Tik op een bestaande wekker op het hoofdscherm van de app, selecteer Options (drie puntjes) en selecteer Instellen als sjabloon.

Kan ik mijn timers aanpassen?

Ja. U opent de timerinstellingen als volgt:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Tik op Timer.
 3. Pas de volgende timeropties naar wens aan:
  • Sound (Geluid): selecteer het type geluid dat wordt geactiveerd wanneer een timer afloopt en stel het volume in. De opties zijn Beltoon, Muziek (uit apparaatbibliotheek) Online radio en geen (Stil).
  • Timervolume: Pas het geluidsniveau aan door de schuifregelaar te verschuiven.
  • Wekvolume prioriteit geven (standaard ingeschakeld): Hiermee zorgt u ervoor dat een timer afgaat op het volume dat u hebt ingesteld in de instellingen van Alarm Clock Xtreme, ongeacht het huidige volume van het apparaat.
  • Volumewijzigingen tijdens wekker toestaan (standaard ingeschakeld): Hiermee staat u volumewijzigingen toe terwijl de wekkers afgaan.
  • Geluidsvolume geleidelijk verhogen: Standaard neemt het timervolume toe nadat de timer 1 minuut is afgegaan. Tik op dit venster en selecteer Uitgeschakeld als u het weksignaal niet harder wilt laten klinken. Of tik op Configureren om een alternatieve tijdsduur op te geven.
  • Trillen: Geef op hoe sterk het apparaat trilt wanneer een timer afloopt. U kunt trillen voor timers uitschakelen door geen te selecteren.
  • Mijn scherm ingeschakeld houden (standaard ingeschakeld): Met deze instelling blijft het scherm van uw apparaat actief wanneer er een timer loopt.
  • Vooraf ingestelde tijden: pas de 3 opties voor vooraf ingestelde tijden aan die telkens wanneer u een nieuwe timer instelt onder op het toetsenblok worden weergegeven.

De aangepaste instellingen worden standaard toegepast op alle volgende timers.

Kan ik verschillende knoppen gebruiken om een stopwatch te bedienen?

Ja. U kunt Stopwatch zo instellen dat u de volumeknoppen kunt gebruiken om de stopwatch te starten en te pauzeren, of om rondetijden op te nemen. Dat is handig als u de stopwatchfunctie wilt gebruiken tijdens het sporten. De instellingen van Stopwatch aanpassen:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Selecteer Stopwatch.
 3. Tik op de witte schuifregelaar (UIT) naast Volumeregeling zodat deze blauw (AAN) wordt.

Kan ik de informatie die ik zie na het uitzetten van een wekker aanpassen?

Ja. U kunt opgeven welke informatie er wordt weergegeven op het dashboard Dashboard Mijn dag of ervoor kiezen het dashboard Mijn dag niet meer telkens weer te geven als u een wekker uitzet.

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Tik op Dashboard Mijn dag.
 3. De volgende opties zijn beschikbaar:
  • Automatisch uitschakelen na wekker (standaard uitgeschakeld): Schakel deze optie in als u wilt dat het dashboard Mijn dag alleen kort wordt weergegeven nadat een wekker wordt gegeven.
  • Automatisch uitschakelen na snelle wekker (standaard uitgeschakeld): Schakel deze optie in als u wilt dat het dashboard Mijn dag alleen kort wordt weergegeven nadat een Quick Alarm wordt weergegeven.
  • Mijn agenda-items (standaard ingeschakeld): Schakel deze optie uit als u geen agenda-items meer wilt laten weergeven op het dashboard Mijn dag.
  • Weersvoorspellingen (standaard ingeschakeld): schakel deze optie uit als u geen lokaal dagelijks weerbericht meer wilt laten weergeven op het dashboard My Day.

Kan ik Night Clock zo configureren dat de klok automatisch verschijnt?

Ja. U kunt de instellingen van Night Clock als volgt configureren:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Tik op Night Clock.
 3. Tik op Automatische modus en selecteer de gewenste optie:
  • Uit (standaard geselecteerd): Night Clock verschijnt alleen als u de klok handmatig opent via Meer (drie lijntjes) ▸ Night Clock.
  • Afhankelijk van wekker: Night Clock verschijnt een bepaalde tijd voor uw volgende geplande wekker als wordt voldaan aan alle voorwaarden in de door u bepaalde instellingen. Tik op Tijd tot volgende wekker om precies op te geven wanneer Night Clock verschijnt voordat de wekker afgaat.
  • Tijdsbereik: Night Clock verschijnt tijdens een opgegeven tijdsduur. Stel de gekozen tijdsduur in door te tikken op Actief vanaf en Actief tot.
 4. Als u hebt ingesteld dat Night Clock automatisch verschijnt, kunt u ook de volgende instellingen aanpassen:
  • Mijn apparaat moet worden opgeladen (standaard ingeschakeld): Night Clock verschijnt alleen wanneer uw apparaat wordt opgeladen. Dit is de aanbevolen instelling omdat het gebruik van Night Clock de batterij belast.
  • Batterijbescherming (standaard ingeschakeld): Met deze optie wordt Night Clock afgesloten als uw apparaat niet wordt opgeladen en de batterij bijna leeg is.
  • Batterijpercentage weergeven (standaard ingeschakeld): Deze optie toont uw batterijpercentage op het scherm wanneer Night Clock is ingeschakeld.
 5. Tik op pijl-terug om uw voorkeuren op te slaan en terug te keren naar het hoofdscherm Instellingen.

Night Clock verschijnt nu automatisch volgens uw voorkeuren.

Night Clock verschijnt alleen als uw apparaat 30 minuten of langer niet actief is geweest en aan de bepaalde voorwaarden in de instellingen is voldaan. Als u uw apparaat gebruikt terwijl Night Clock volgens schema moet verschijnen, wordt Night Clock automatisch uitgesteld.

Kan ik Alarm Clock Xtreme instellen op de 12-uursnotatie?

Ja. Ga als volgt te werk om de 12-uursnotatie te gebruiken in plaats van de 24-uursnotatie:

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Tik op Algemeen.
 3. Tik op de blauwe schuifregelaar (AAN) naast 24-uursnotatie gebruiken zodat deze wit wordt (UIT).

Alle wekkers en herinneringen worden nu weergegeven met de 12-uursnotatie. 15:00 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 3:00pm.

Hoe kan ik bepalen welke meldingen ik ontvang van Alarm Clock Xtreme?

 1. Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Instellingen.
 2. Tik op Meldingen.
 3. Als u een type melding wilt uitschakelen, tikt u op de blauwe schuifregelaar (ON) om deze op wit te zetten (OFF).
Sticky notification (doorlopende melding) verwijst naar een Android-melding die u alleen kunt verwijderen via de app in kwestie. U kunt een doorlopende melding niet verwijderen door deze weg te vegen. Een melding van Alarm Clock Xtreme met daarin een lopende stopwatch wordt bijvoorbeeld verwijderd wanneer de stopwatch wordt gereset in de app.

Premiumitems

Wat is het scherm Premium?

In de nieuwste versie van Alarm Clock Xtreme vindt u het scherm Premium, waarin u alleen de betaalde functies hoeft te kopen die u echt wilt. Dat bespaart geld en u kunt de app naar uw wensen en voorkeuren instellen. Als u toegang wilt krijgen tot Alarm Clock Premium en meer te weten wilt komen over de premium-items die u kunt kopen, tikt u op het kroonpictogram rechtsboven op het hoofdscherm van de app.

U kunt elk item op het scherm Premium kopen via een eenmalige betaling. Zodra u een item hebt gekocht, blijft u er toegang toe houden zonder verdere betalingen zolang u de app Alarm Clock Xtreme gebruikt.

Welke premiumitems zijn beschikbaar?

De volgende premiumitems zijn op dit moment verkrijgbaar:

 • Get all (Alles kopen): Koop alle premium-items die op dit moment verkrijgbaar zijn op het scherm Premium.
 • Geen advertenties meer: Verwijder alle advertenties van derden uit Alarm Clock Xtreme.
 • Thema’s: standaard bent u beperkt tot het thema Mountain. Via dat item kunt u verdere toegang krijgen tot de thema's Desert, City en Jungle.
 • Onbeperkt aantal herinneringen: standaard bent u beperkt tot 3 actieve herinneringen. Met dit item krijgt u de beschikking over een onbeperkt aantal actieve herinneringen.
 • Codescantaak: Configureer hiermee wekkers die u alleen kunt uitzetten door een QR-/streepjescode te scannen.
 • Directe ondersteuning: wanneer u een van de bovenstaande premiumitems koopt, kunt u ook gebruikmaken van de optie Direct support (directe ondersteuning) om eventuele problemen rechtstreeks met een ondersteuningsmedewerker van AVG op te lossen.

Kan ik een premiumitem uitproberen voordat ik het koop?

Ja. Er zijn gratis proefversies beschikbaar voor de volgende premiumitems:

 • Thema’s: Ga naar Meer (drie lijntjes) ▸ Thema’s. Tik op een thema en selecteer Gratis proefversie om tijdelijk toegang te krijgen tot thema's.
 • QR-codetaken: Tik bij het instellen van een nieuwe wekker op NegerenTaakCodes scannen. Selecteer een code om te gebruiken voor uw Uitzetten-taak en Opslaan de wekker. Tik op Gratis proefversie om deze taak tijdelijk te gebruiken.

Hoe kan ik advertenties van derden uit Alarm Clock Xtreme verwijderen?

Geen advertenties meer (Geen advertenties meer) is een van de premium-items die te koop zijn via het scherm Premium. Ga als volgt te werk om advertenties van derden te verwijderen uit Alarm Clock Xtreme:

 1. Tik rechtsboven op het hoofdscherm van de app op het kroonpictogram.
 2. Tik op de tegel Geen advertenties meer om alleen dit item te kopen. U kunt ook klikken op Alles kopen om alle premium-items in één keer te kopen.
 3. Tik op de knop Kopen en volg de instructies op het scherm om de transactie te voltooien.

In Alarm Clock Xtreme worden nu geen advertenties van derden meer weergegeven.

Kan ik mijn premiumitems blijven gebruiken als ik van apparaat wissel of het opnieuw instel?

Ja. Premiumitems zijn geldig op alle apparaten waarop Alarm Clock Xtreme is geïnstalleerd en die zijn gekoppeld aan uw Google-account.

Ga als volgt te werk om een gekocht item te herstellen:

 1. Controleer of u bent aangemeld bij Google Play Store met het Google-account dat u hebt gebruikt om het premium-item te kopen.
 2. Open Alarm Clock Xtreme en tik op het kroonpictogram linksboven.
 3. Tik rechtsboven op Options (drie puntjes) ▸ Aankoop herstellen.

Probleemoplossing

Hoe verwijder ik Alarm Clock Xtreme?

 1. Tik op het beginscherm van uw apparaat op het pictogram Google Play Store om de winkel te openen.
 2. Zoek op alarm clock xtreme.
 3. Open de productpagina van Alarm Clock Xtreme en tik op Uninstall (Verwijderen) ▸ Uninstall (Verwijderen).

Of tik op het beginscherm van uw apparaat op het pictogram van Alarm Clock Xtreme en houd het vast, en selecteer Verwijderen.

Alarm Clock Xtreme wordt nu verwijderd van uw Android-apparaat.

Waarom werkt de door mij ingestelde wekker niet?

Als een geplande wekker niet op de ingestelde tijd afgaat, is Alarm Clock Xtreme mogelijk tot stoppen gedwongen door een andere app of een systeeminstelling, bedoeld om het geheugen of de batterij van uw apparaat te sparen.

Als u aanbevelingen wilt bekijken over hoe u de betrouwbaarheid kunt verbeteren van Alarm Clock Xtreme op uw specifieke type apparaat, gaat u naar Meer (drie lijntjes) ▸ Hulp en veelgestelde vragenAanbevelingen.

U kunt ook het volgende artikel raadplegen voor gedetailleerde instructies om te voorkomen dat Alarm Clock Xtreme tot stoppen wordt gedwongen op een aantal van de meest gebruikte typen apparaten: Voorkomen dat uw Android-apparaat apps van AVG beëindigt.

Waarom zie ik reclame in Alarm Clock Xtreme?

Ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van Alarm Clock Xtreme worden advertenties getoond die het gebruik van de app niet verstoren. Geen advertenties meer is een van de premium-items die te koop zijn via het scherm Premium in Alarm Clock Xtreme. Ga als volgt te werk om advertenties van derden te verwijderen uit Alarm Clock Xtreme:

 1. Tik rechtsboven op het hoofdscherm van de app op het kroonpictogram.
 2. Tik op de tegel Geen advertenties meer om alleen dit item te kopen. U kunt ook klikken op Alles kopen om alle premium-items in één keer te kopen.
 3. Tik op de knop Kopen en volg de instructies op het scherm om de transactie te voltooien.

Hoe kan ik hulp krijgen of een probleem melden aan de ondersteuning van AVG?

Directe ondersteuning is alleen beschikbaar als u minstens één premium-item hebt gekocht op het scherm Premium in Alarm Clock Xtreme.

Als u direct contact wilt opnemen met een ondersteuningsmedewerker van AVG, gaat u naar Meer (drie lijntjes) ▸ Hulp en veelgestelde vragenDirecte ondersteuning. Voer uw Bericht in en geef een E-mailadres op voor toekomstige communicatie. Tik vervolgens op Verzenden.

Als er geen directe ondersteuning beschikbaar is, selecteert u een van onderstaande opties:

 • Aanbevelingen: Biedt Betrouwbaarheidstips die ervoor zorgen dat uw apparaat niet gedwongen wordt gestopt door Alarm Clock Xtreme. Dat is handig als een geplande wekker niet afgaat of als de app anders werkt dan verwacht.
 • Veelgestelde vragen (FAQ): Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over Alarm Clock Xtreme.
 • Alarm Clock Xtreme 8.x voor Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) of nieuwer

Was dit artikel nuttig?

Contact opnemen