Pomoc dotycząca produktów domowych

Rozwiązywanie problemów z aktywacją aplikacji mobilnych AVG

W tym artykule wyjaśniono, jak rozwiązać problemy z aktywacją aplikacji AVG zakupionych za pośrednictwem sklepu Google Play.

Aby rozwiązać problemy z aktywacją subskrypcji kupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej AVG, zapoznaj się z następującym artykułem: Rozwiązywanie problemów z aktywowaniem produktów AVG.

Aby rozwiązać problem z aktywacją w sklepie Google Play, wykonaj czynności opisane w sekcjach poniżej w podanej kolejności:

Czyszczenie danych sklepu Google Play

Czynności te mogą się nieco różnić w zależności od modelu urządzenia, wersji systemu Android i modyfikacji wprowadzonych przez dostawcę.

Zalecamy wyczyszczenie danych sklepu Google Play za pomocą poniższych czynności:

 1. Otwórz Ustawienia urządzenia z systemem Android i wybierz opcję Aplikacje.
 2. Wybierz sklep Google Play.
 3. Naciśnij opcję PamięćWyczyść dane. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję OK, aby potwierdzić.
  Wyczyszczenie danych sklepu Google Play powoduje usunięcie wszystkich Twoich ustawień tej aplikacji.
 4. Naciśnij ikonę Sklep Play na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć sklep Google Play. W razie potrzeby zaakceptuj Warunki korzystania z usługi.

Dane sklepu Google Play zostaną wyczyszczone. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji, aby przywrócić swoją subskrypcję.

Odnawianie subskrypcji

Po wyczyszczeniu danych sklepu Google Play zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące przywracania subskrypcji.

 1. Otwórz aplikację AVG AntiVirus i naciśnij opcję Konto.
 2. Dotknij panelu Subskrypcja i wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG AntiVirus ze Sklepu Google Play i aktywuje ją. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym Kontem Google.

 1. Otwórz AVG Cleaner i dotknij ikony Menu (trzy linie) ▸ Moja subskrypcja.
 2. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Cleaner ze Sklepu Google Play i aktywuje ją. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym Kontem Google.

 1. Otwórz AVG Secure VPN i dotknij kolejno przyciski Opcje (trzy kropki) ▸ Masz już ten produkt? ...lub przejdź do menu Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już ten produkt?.
 2. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Secure VPN ze Sklepu Google Play i ją aktywuje. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym Kontem Google.

Łączenie się z prawidłowym Kontem Google

Jeśli wyczyszczenie danych sklepu Google Play nie rozwiązało problemu, wykonaj poniższe czynności, aby zalogować się do prawidłowego Konta Google:

 1. Odinstaluj aplikację AVG dla systemu Android. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:
 2. Naciśnij ikonę Sklep Play na ekranie głównym urządzenia, aby otworzyć sklep Google Play.
 3. Naciśnij ikonę profilu widoczną w prawym górnym rogu ekranu.
 4. Sprawdź Konto Google wyświetlone w górnej części ekranu. Jeśli nie jest to Konto Google użyte podczas zakupu, wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej:
Jeśli nie masz pewności, które Konto Google zostało użyte podczas zakupu, możesz sprawdzić, które subskrypcje są połączone z bieżącym Kontem Google:
 1. Otwórz Sklep Google Play na urządzeniu z systemem Android.
 2. Naciśnij ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz pozycję Płatności i subskrypcjeSubskrypcje, aby otworzyć listę połączonych subskrypcji.

Teraz zalogowano się na prawidłowe Konto Google. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji, aby ponownie zainstalować aplikację i przywrócić subskrypcję.

Ponowne instalowanie aplikacji

Zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej, aby uzyskać instrukcje ponownego instalowania aplikacjiprzywracania subskrypcji.

Zainstaluj aplikację AVG AntiVirus dla systemu Android i wykonaj instrukcje w obszarze Wersja płatna artykułu dotyczącego instalacji, aby przywrócić subskrypcję ze Sklepu Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG AntiVirus ze Sklepu Google Play i aktywuje ją.

Zainstaluj aplikację AVG Cleaner i wykonaj instrukcje w obszarze Wersja płatna artykułu dotyczącego instalacji, aby przywrócić subskrypcję ze Sklepu Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Cleaner ze Sklepu Google Play i aktywuje ją.

Zainstaluj aplikację AVG Secure VPN, a następnie aktywuj aplikację AVG Secure VPN, przywracając subskrypcję ze Sklepu Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Secure VPN ze Sklepu Google Play i ją aktywuje.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie pomogły Ci w przywróceniu subskrypcji, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG, aby uzyskać dalszą pomoc.

W tym artykule wyjaśniono, jak rozwiązać problemy z aktywacją aplikacji AVG dla systemu iOS zakupionych za pośrednictwem sklepu App Store.

Aby rozwiązać problemy z aktywacją subskrypcji kupionych za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej AVG, zapoznaj się z następującym artykułem: Rozwiązywanie problemów z aktywowaniem produktów AVG.

Aby rozwiązać problem z aktywacją za pośrednictwem sklepu App Store, wykonaj czynności opisane w sekcjach poniżej w podanej kolejności:

Odnawianie subskrypcji

Spróbuj przywrócić subskrypcję, dokładnie wykonując kroki opisane w odpowiedniej sekcji poniżej:

 1. Otwórz program AVG Mobile Security i naciśnij opcję Aktualizacja w prawym górnym rogu.
 2. Dotknij panelu Subskrypcja i wybierz opcję Przywróć ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Mobile Security ze sklepu App Store i aktywuje ją. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym kontem Apple ID.

 1. Otwórz AVG Secure VPN i dotknij opcji Masz już ten produkt?, ... lub Ustawienia (ikona koła zębatego) ▸ SubskrypcjaMasz już ten produkt?.
 2. Wybierz opcję Przywróć ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Secure VPN ze sklepu App Store i ją aktywuje. Jeśli aktywacja nie powiedzie się, wykonaj kroki opisane w tym artykule, aby połączyć się z prawidłowym kontem Apple ID.

Łączenie się z prawidłowym kontem Apple ID

Wykonaj czynności opisane poniżej, aby upewnić się, że zalogowano się za pomocą prawidłowego konta Apple ID:

 1. Odinstaluj aplikację AVG dla systemu iOS. Aby uzyskać instrukcje, przeczytaj odpowiedni artykuł poniżej:
 2. Przejdź do sekcji Ustawienia na urządzeniu. Naciśnij bieżące konto Apple ID w górnej części ekranu.
  Jeśli nie jest to konto Apple ID użyte podczas zakupu, wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej, aby zalogować się przy użyciu innego konta Apple ID.
 3. Naciśnij bieżące konto Apple ID w górnej części ekranu Ustawienia.
 4. Przewiń w dół i naciśnij pozycję Wyloguj się.
 5. Po wylogowaniu się zaloguj się za pomocą konta Apple ID użytego podczas zakupu.
Jeśli nie masz pewności, które konto Apple ID zostało użyte podczas zakupu, możesz sprawdzić, które subskrypcje są połączone z bieżącym kontem Apple ID:
 1. Otwórz sklep App Store na urządzeniu z systemem iOS.
 2. Naciśnij ikonę profilu w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz pozycję Zakupione, aby otworzyć listę połączonych subskrypcji.

Teraz zalogowano się za pomocą prawidłowego konta Apple ID. Wykonaj czynności opisane w poniższej sekcji, aby ponownie zainstalować aplikację i przywrócić subskrypcję.

Ponowne instalowanie aplikacji

Zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej, aby uzyskać instrukcje ponownego instalowania aplikacjiprzywracania subskrypcji.

Zainstaluj aplikację AVG Mobile Security dla systemu iOS i wykonaj instrukcje w obszarze Wersja płatna artykułu dotyczącego instalacji, aby przywrócić subskrypcję ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Mobile Security ze sklepu App Store i aktywuje ją.

Zainstaluj aplikację AVG Secure VPN, a następnie aktywuj aplikację AVG Secure VPN, przywracając subskrypcję ze sklepu App Store.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG Secure VPN ze sklepu App Store i ją aktywuje.

Nadal potrzebujesz pomocy?

Jeśli informacje zawarte w tym artykule nie pomogły Ci w przywróceniu subskrypcji, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG, aby uzyskać dalszą pomoc.

 • AVG AntiVirus 23.x dla systemu Android
 • AVG Cleaner 23.x dla systemu Android
 • AVG Secure VPN 2.x dla systemu Android
   
 • AVG Mobile Security 23.x dla systemu iOS
 • AVG Secure VPN 2.x dla systemu iOS
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy
 • Apple iOS 15.0 lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt