Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG AntiVirus dla systemu Android — często zadawane pytania

Informacje ogólne

Co to jest aplikacja AVG AntiVirus dla systemu Android?

AVG AntiVirus dla systemu Android to aplikacja, która pomaga chronić urządzenie przenośne przed wyłudzeniem danych, oprogramowaniem destrukcyjnym i szpiegującym oraz niebezpiecznymi wirusami (np. trojanami). Dodatkowo wbudowana funkcja Anti-Theft umożliwia zlokalizowanie i śledzenie utraconego lub skradzionego urządzenia na mapie za pomocą internetowej funkcji śledzenia urządzenia mobilnego, która wykorzystuje technologię GPS i inne metody triangulacyjne.

W jaki sposób aplikacja AVG AntiVirus pomaga chronić moje urządzenie z systemem Android?

Aplikacja AVG AntiVirus pomaga chronić urządzenie z systemem Android przed znanym oprogramowaniem destrukcyjnym i znanymi zagrożeniami oraz monitoruje przychodzące i wychodzące dane zgodnie z Twoimi preferencjami. Robimy, co w naszej mocy, aby chronić urządzenie przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami, ale żadne rozwiązanie nie jest w 100% skuteczne.

Nasza aplikacja, tak jak wszystkie produkty na rynku aplikacji dla systemu Android, podlega ograniczeniom wersji systemu operacyjnego uruchomionego na urządzeniu. Nie chroni przed zagrożeniami wykorzystującymi konkretne luki w jądrze systemu operacyjnego, stosie sieciowym ani innych fundamentalnych częściach systemu. Poważnie traktujemy naszą rolę w branży zabezpieczeń i nieustannie współpracujemy z dostawcami systemu Android w celu opracowywania przyszłych rozwiązań minimalizujących ryzyko ataków.

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe programu AVG AntiVirus?

 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy
 • Połączenie internetowe do pobierania, aktywowania i aktualizowania aplikacji

Aplikacja AVG AntiVirus obsługuje zarówno telefony, jak i tablety z systemem Android. Aplikacja jest zgodna z większością urządzeń z procesorami ARM i systemem Android. Ponieważ każdy dostawca i producent wprowadza drobne zmiany w swoich urządzeniach, niektóre funkcje mogą działać w sposób nieoczekiwany lub (w rzadkich przypadkach) nie działać w ogóle. AVG nie jest w stanie obsłużyć wszystkich modyfikacji systemu operacyjnego wprowadzanych przez producentów. Chętnie zapoznamy się jednak z opiniami, jeśli napotkasz na urządzeniu z systemem Android problemy ze zgodnością.

Jeśli korzystasz z niestandardowej pamięci ROM (pamięci tylko do odczytu), aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu do pomocy technicznej AVG.

Program AVG AntiVirus nie jest obsługiwana i nie można go zainstalować ani uruchamiać na następujących urządzeniach:
 • Urządzenia z systemem Google Android 5.1 (Lollipop, API 22) lub starszym.
 • Urządzenia z systemem Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS lub innym systemem operacyjnym dla urządzeń mobilnych z systemem innym niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.

Jak pobrać i zainstalować aplikację AVG AntiVirus w systemie Android?

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i aktywacji, przeczytaj następujące artykuły:

Subskrypcja i aktywacja

Jakie są korzyści z subskrypcji AVG AntiVirus Pro?

AVG AntiVirus Pro to płatna wersja aplikacji. Płatna subskrypcja umożliwia korzystanie z następujących funkcji premium:

 • Usuń reklamy: Eliminuje reklamy innych firm z aplikacji AVG AntiVirus.
 • Blokada aplikacji: Chroni dostęp do aplikacji za pomocą kodu PIN.
 • Skanowanie automatyczne: Umożliwia ustawienie dnia tygodnia i godziny, o której aplikacja ma automatycznie skanować urządzenie.
 • Ochrona przed oszustwami: Skanuje linki przed ich otwarciem w przeglądarce, aby chronić przed fałszywymi stronami internetowymi używanymi do wyłudzania danych.
 • Magazyn zdjęć: Bezpieczne przechowywanie nieograniczonej liczby zdjęć w zaszyfrowanym magazynie na urządzeniu.
 • Bezpośrednie wsparcie AVG: Priorytetowe rozwiązywanie problemów zgłaszanych pomocy technicznej.

Oprócz aplikacji AVG AntiVirus PRO dla systemu Android oferujemy także następujące płatne subskrypcje:

Aplikacja AVG Mobile Pro Plus jest dostępna wyłącznie jako aktualizacja aplikacji AVG Cleaner dla systemu Android.

Jak mogę zasubskrybować płatną wersję aplikacji AVG AntiVirus?

 1. Naciśnij opcję Rozszerz w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.
 2. Wybierz preferowany plan, a następnie kliknij Rozszerz teraz.
 3. Aby sfinalizować transakcję, wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Po zakończeniu transakcji subskrypcja zostanie automatycznie aktywowana na urządzeniu użytym do zakupu. Zakupiona subskrypcja jest ważna na wszystkich urządzeniach, na których jest zainstalowana aplikacja AVG AntiVirus i które są połączone z Twoim kontem Google.

Dostępne płatne wersje zależą od regionu i określonych ograniczeń wynikających z przepisów. Mogą być dostępne wybrane lub wszystkie pakiety subskrypcji oferowane przez firmę AVG.

Czy moja subskrypcja aplikacji AVG AntiVirus Pro jest ważna także w przypadku innych płatnych aplikacji AVG?

Nie. Jeśli masz subskrypcję AVG AntiVirus Pro, obejmuje ona jedynie tę konkretną aplikację. Subskrypcje AVG Mobile Pro Plus i AVG Mobile Ultimate zapewniają dostęp do innych płatnych aplikacji AVG dla systemu Android.

Co się stanie, jeśli zaktualizuję bieżącą subskrypcję do innej subskrypcji?

Po rozszerzeniu ochrony z jednej płatnej wersji aplikacji AVG AntiVirus do innej (na przykład wersji AVG AntiVirus Pro do wersji AVG Mobile Ultimate) Sklep Google Play automatycznie sprawdza, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. Aby zwrócić Ci koszt niewykorzystanej subskrypcji, otrzymasz dostęp do droższej subskrypcji na okres odpowiadający wartości niewykorzystanej subskrypcji — bez dodatkowych kosztów. Oznacza to, że opłata nie jest pobierana natychmiast po aktywacji droższej subskrypcji, ale po zakończeniu wspomnianego wyżej okresu (chyba że subskrypcja zostanie wcześniej anulowana). Długość okresu dostępu zależy od tego, jaka część pierwotnej subskrypcji pozostała niewykorzystana. Data pierwszej płatności zostanie podana podczas aktualizacji subskrypcji.

Jak przenieść subskrypcję aplikacji AVG AntiVirus na inne urządzenie z systemem Android?

Aby zacząć używać programu AVG AntiVirus na innym urządzeniu z systemem Android, przeczytaj ten artykuł: Przenoszenie lub przywracanie subskrypcji mobilnych AVG.

Jak anulować płatną subskrypcję aplikacji AVG AntiVirus?

Odinstalowanie aplikacji AVG AntiVirus z urządzenia z systemem Android nie powoduje anulowania subskrypcji. Nadal będziemy naliczać płatności, dopóki nie anulujesz subskrypcji. Aby anulować subskrypcję, należy zalogować się na konto Google użyte do zakupu subskrypcji, a następnie wykonać następujące czynności:

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę aplikacji Sklep Google Play, aby przejść do sklepu.
 2. Naciśnij ikonę użytkownika w prawym górnym rogu, a następnie wybierz kolejno opcje Płatności i subskrypcjeSubskrypcje.
 3. Naciśnij subskrypcję, którą chcesz anulować, i wybierz opcję Anuluj subskrypcję.

Google Play potwierdzi anulowanie subskrypcji. Subskrypcja zostanie anulowana i ustanie z końcem bieżącego cyklu rozliczeniowego.

Jeśli subskrypcja płatnej wersji aplikacji AVG AntiVirus nie została kupiona w Sklepie Google Play, należy ręcznie anulować subskrypcję przy użyciu Konta AVG. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule: Anulowanie subskrypcji za pośrednictwem Konta AVG.

Co zrobić, jeśli aplikacja AVG AntiVirus nie wykrywa wykupionej subskrypcji?

Sporadycznie aplikacja AVG AntiVirus może nie wykrywać ważnej subskrypcji i przy próbie przywrócenia subskrypcji wyświetlać komunikat Nie znaleziono subskrypcji. Aby uzyskać instrukcje dotyczące rozwiązania tego problemu, zapoznaj się z następującym artykułem: Rozwiązywanie problemów z aktywowaniem aplikacji mobilnych AVG.

Funkcje

Do czego służy opcja „Skanuj teraz”?

Przycisk Skanuj teraz na ekranie głównym aplikacji pozwala przeskanować aplikacje zainstalowane na urządzeniu i poznać zagrożenia bezpieczeństwa wynikające ze zmian w domyślnych ustawieniach systemu Android.

Aplikacja AVG AntiVirus automatycznie skanuje wszystkie nowo dodane aplikacje przy ich pierwszym uruchomieniu. Jeśli na urządzeniu zostanie wykryte złośliwe oprogramowanie, aplikacja AVG AntiVirus wyświetli monit z informacją o możliwości odinstalowania aplikacji lub usunięcia pliku. Jeśli aplikacja błędnie zidentyfikuje aplikację lub plik jako złośliwe oprogramowanie, możesz zgłosić fałszywe wykrycie, przesyłając informację bezpośrednio do Laboratorium Zagrożeń AVG.

Aby zaplanować automatyczne skanowanie, naciśnij przycisk PoznajCentrum skanowania i wybierz opcję Automatycznie skanuj w poszukiwaniu zagrożeń. Upewnij się, że suwak ma kolor zielony (WŁ.), po czym wybierz Dni skanowania i Czas skanowania automatycznego uruchamiania skanowania.

Do czego służy funkcja Alerty dotyczące włamań?

Funkcja Alerty dotyczące włamań monitoruje konta połączone z Twoim adresem e-mail i powiadamia Cię o ewentualnych włamaniach lub wyciekach.

Aby sprawdzić, czy hasło do konta nie wyciekło do Internetu:

 1. Naciśnij opcję Alerty dotyczące włamań.
 2. Zaloguj się na konto e-mail lub kontynuuj korzystanie z wcześniej powiązanego konta.
 3. Poczekaj, aż program AVG AntiVirus sprawdzi wycieki danych związane z Twoim adresem e-mail.

W wynikach skanowania wyświetlane są informacje o kontach, których dotyczą wycieki, lub komunikat Nie znaleziono wycieków.

Po włączeniu funkcji Alerty dotyczące włamań wycieki można sprawdzać ręcznie w dowolnym czasie, naciskając opcję Sprawdź teraz, dodając adres e-mail i naciskając opcję Sprawdź naruszenia zabezpieczeń danych.

Użytkownicy wersji bezpłatnej mogą monitorować jednocześnie tylko jeden adres e-mail. Użytkownicy wersji płatnej mogą monitorować ich pięć.

Do czego służy funkcja Oczyść śmieci?

Gdy naciśniesz kafelek Oczyść śmieci na ekranie głównym aplikacji, AVG AntiVirus przeprowadzi analizę urządzenia i wyświetli informację o tym, ile miejsca zajmują niepotrzebne pliki. Usuń zaznaczenie elementów, których nie chcesz uwzględniać w oczyszczaniu, a następnie zwolnij miejsce na urządzeniu, naciskając opcję Oczyść.

Ta funkcja umożliwia oczyszczenie urządzenia z trzech rodzajów plików:

 • Tymczasowe pliki aplikacji: Tymczasowe dane, które można usunąć bez wpływu na prawidłowe działanie aplikacji.
 • Użyte pliki instalacyjne: pliki APK używane przez źródła inne niż Google Play.
 • Pamięć podręczna reklam: Dane z folderów, w których systemy reklamowe zapisują swoje zasoby.

Aby zwolnić jeszcze więcej miejsca, zainstaluj aplikację AVG Cleaner bezpośrednio z poziomu ekranu wyników funkcji Dogłębne czyszczenie.

Co to jest opcja Skanuj Wi-Fi / Inspektor sieci?

Kafelek Skanuj Wi-Fi na ekranie głównym aplikacji pozwala skanować sieci pod kątem problemów z routerem, szyfrowaniem, siecią wi-fi i połączeniem. Po ukończeniu skanowania aplikacja informuje, czy używana sieć jest bezpieczna. Wyświetlony zostanie opis wszelkich wykrytych problemów oraz instrukcje pozwalające je rozwiązać. Po zakończeniu skanowania na miejscu kafelka Skanuj Wi-Fi pojawi się kafelek Sprawdź prędkość.

Do czego służy opcja Sprawdź prędkość / Test szybkości Wi-Fi?

Po zakończeniu skanowania połączonej sieci Wi-Fi pod kątem problemów przez funkcję Skanuj Wi-Fi kafelek tej funkcji zostanie zastąpiony kafelkiem Sprawdź szybkość. Gdy dotkniesz opcji Sprawdź szybkość, aplikacja zmierzy i oceni prędkość pobierania i wysyłania sieci. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, można także wybrać kolejno opcje PoznajTest szybkości sieci Wi-Fi.

Co to jest Osłona WWW?

Osłona WWW została opracowana, aby automatycznie blokować złośliwe adresy URL, które mogą uszkodzić urządzenie lub wykraść informacje, takie jak dane osobowe lub hasła. Zawsze można na własne ryzyko odblokować te adresy URL lub dodać dodatkowe strony do listy blokowanych. Osłona WWW ostrzega również przed odwiedzeniem potencjalnie niebezpiecznej strony internetowej i zaleca włączenie sieci VPN dla dodatkowej ochrony.

Aby uzyskać dostęp do Osłony WWW, naciśnij przyciski PoznajOsłona WWW.

Co to jest Ochrona przed oszustwami?

Ochrona przed oszustwami to funkcja premium pomagająca chronić przed witrynami służącymi do wyłudzania danych, które próbują wykradać dane kart kredytowych, hasła i inne dane osobowe. Zaprojektowano ją, aby była zgodna z najpopularniejszymi przeglądarkami dostępnymi w Sklepie Google Play.

 

Po jej włączeniu program AVG AntiVirus otwiera się w tle, aby szybko skanować linki spoza przeglądarki internetowej (na przykład w poczcie e-mail, wiadomościach SMS i komunikatorach). Jeśli link jest bezpieczny, zostanie otwarty w przeglądarce domyślnej jak zazwyczaj. Jeśli link jest niebezpieczny, zostanie wyświetlone wyskakujące okienko z ostrzeżeniem, co pozwoli podjąć decyzję o zaniechaniu otwarcia strony lub kontynuowaniu na własne ryzyko. Aby włączyć tę funkcję:

Ta funkcje nie działa, jeśli na urządzeniu nie zainstalowano przeglądarki internetowej.
 1. Naciśnij kolejno opcje PoznajOchrona przed oszustwami.
 2. Jeśli korzystasz z funkcji Ochrona przed oszustwami po raz pierwszy, naciśnij opcję Rozpocznij konfigurację. Możesz też wybrać opcję Włącz.
 3. Naciśnij opcję Ustaw domyślną przeglądarkę, aby otworzyć ustawienia urządzenia.
 4. Naciśnij pozycję Przeglądarka, a następnie w ustawieniach systemu Android wybierz AVG AntiVirus jako domyślną przeglądarkę. Jest to tylko formalne wymaganie systemowe, które umożliwia programowi AVG AntiVirus skanowanie w poszukiwaniu zagrożeń. Funkcja Ochrona przed oszustwami została tak zaprojektowana, aby otwierała link w przeglądarce innej firmy po jego sprawdzeniu.
  Lokalizacja preferencji przeglądarki domyślnej w ustawieniach systemu Android może być różna w zależności od jego wersji lub producenta urządzenia. Aby ustawić program AVG AntiVirus jako przeglądarkę domyślną, należy na przykład wybrać kolejno opcje UstawieniaAplikacjaZaawansowane (jeśli taka opcja istnieje) ▸ Aplikacja domyślnaAplikacja przeglądarki.

Funkcja Ochrona przed oszustwami zostanie włączona.

Co to jest Blokada aplikacji?

Blokada aplikacji to funkcja premium dostępna w programie AVG AntiVirus Pro, która pomaga zabezpieczać poufne aplikacje za pomocą kodu PIN lub wzoru. Jeśli w urządzeniu skonfigurowano odblokowywanie ekranu odciskiem palca, opcji tej można użyć również w przypadku funkcji Blokada aplikacji. Aby włączyć tę funkcję:

 1. Naciśnij kolejno opcje PoznajBlokada aplikacji.
 2. Jeśli korzystasz z funkcji Blokada aplikacji po raz pierwszy, naciśnij opcję Rozpocznij.
 3. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby wykonać operacje Skonfiguruj kod PINPrzyznaj uprawnienia. Możesz opcjonalnie zdefiniować wzór przeciągnięcia lub skonfigurować odblokowywanie za pomocą odcisku palca.
 4. Naciśnij opcję Włącz blokadę aplikacji.
 5. Aby zabezpieczyć aplikację, kliknij odpowiedni suwak, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.). Zablokowane aplikacje są wymienione w obszarze Zablokowane aplikacje, a odblokowane w obszarze Polecane aplikacje.

Po włączeniu funkcji Blokada aplikacji jej ustawienia można zmienić, naciskając ikonę Więcej opcji (trzy kropki) ⋮ Ustawienia w prawym górnym rogu ekranu głównego funkcji Blokada aplikacji. Dostępne są następujące opcje:

 • Wybierz opcję PIN i wzór, aby utworzyć lub zmienić kod PIN, ustawić wzór lub skonfigurować funkcję odblokowywania odciskiem palca.
 • Wybierz opcję Limit czasu Blokady aplikacji, aby określić, kiedy aplikacje mają być blokowane.

Funkcja Blokada aplikacji została skonfigurowana i jest gotowa do użycia. W celu jej wyłączenia kliknij suwak u góry ekranu głównego funkcji Blokada aplikacji, aby zmienił ustawienie na (WYŁ.).

Do czego służy Magazyn zdjęć?

Magazyn zdjęć pozwala chronić dostęp do zdjęć przechowywanych na urządzeniu za pomocą kodu PIN. Zdjęcia przenoszone do Magazynu zdjęć są szyfrowane i ukrywane. Aby uzyskać dostęp do funkcji Magazyn zdjęć, wybierz kolejno opcje PoznajMagazyn zdjęć. Aby dodać zdjęcie do Magazynu zdjęć, naciśnij przycisk Dodaj zdjęcie i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Zrób nowe zdjęcie: umożliwia wykonanie zdjęć i dodanie ich bezpośrednio do Magazynu zdjęć.
  1. Zrób zdjęcie aparatem.
  2. Naciśnij opcję OK, aby umieścić zdjęcie w Magazynie, lub opcję Ponów próbę, aby ponownie zrobić zdjęcie.
 • Importuj z galerii: pozwala wybrać zdjęcia z istniejącej galerii i dodać je do Magazynu zdjęć.
  1. Zaznacz zdjęcia, które chcesz chronić.
  2. Naciśnij opcję Ukryj teraz.

Aby usunąć zdjęcia z Magazynu zdjęć, zaznacz zdjęcia, które chcesz usunąć i dotknij odpowiedniej ikony u góry ekranu:

 • Ikona eksportowania: eksportuje zdjęcie z powrotem do pierwotnej lokalizacji i udostępnia je innym.
 • Ikona kosza: usuwa zdjęcie z Magazynu oraz z pierwotnej lokalizacji. Tej czynności nie można cofnąć.

Jeśli zapomnisz kodu PIN:

 1. Kliknij opcję Nie pamiętasz kodu PIN?, gdy pojawi się monit z prośbą o jego wprowadzenie.
 2. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zresetować kod PIN, korzystając ze swoich poświadczeń konta Google.

W darmowej wersji aplikacji AVG AntiVirus można zabezpieczyć do 10 zdjęć. Aby zabezpieczyć nieograniczoną liczbę zdjęć, zaktualizuj aplikację AVG AntiVirus do płatnej wersji.

Do czego służy funkcja Przegląd aplikacji?

Funkcja Przegląd aplikacji dostarcza informacje na temat użycia aplikacji na urządzeniu i pozwala wyświetlić informacje o tym, jakich uprawnień wymagają zainstalowane aplikacje. Aby przejść do funkcji Przegląd aplikacji, dotknij kolejno opcji PoznajPrzegląd aplikacji.

Wybierz jedną z kart u góry ekranu:

 • Aplikacje: Wyświetla listę zainstalowanych aplikacji i umożliwia ich odinstalowanie lub wyświetlenie informacji na temat każdej z nich.
 • Zgody: Umożliwia wyświetlenie różnych typów uprawnień wymaganych przez każdą aplikację.

Połączenie VPN

Co to jest Połączenie VPN?

Funkcja ochrony VPN w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android jest dostępna tylko w ramach subskrypcji AVG Mobile Ultimate.

Funkcja Połączenie VPN umożliwia łączenie się z Internetem za pośrednictwem bezpiecznych serwerów VPN firmy AVG przy użyciu zaszyfrowanego tunelu, aby pomóc chronić Twoją aktywność online przed śledzeniem. Funkcja VPN w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android zapewnia następujące korzyści:

 • Ochrona: Gdy wiele osób jest podłączonych do tej samej sieci publicznej, atakujący mogą przechwycić wrażliwe dane, takie jak loginy i hasła. Szyfrowane połączenie VPN zapewnia skuteczną ochronę przed tego typu atakami.
 • Anonimowość: W przypadku połączeń szerokopasmowych wiele osób ma stałe adresy IP, które mogą być śledzone podczas przeglądania wrażliwych stron. Dzięki połączeniu VPN sesja przeglądania jest anonimowa. Zdalny serwer widzi tylko adres IP serwera VPN, a nie użytkownika.
 • Dostęp do treści na całym świecie: Korzystanie z sieci VPN umożliwia dostęp do serwerów w różnych częściach świata.

Jaka jest różnica między funkcją VPN w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android a aplikacją AVG Secure VPN?

Zarówno funkcja Połączenie VPN w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android, jak i aplikacja AVG Secure VPN umożliwiają łączenie się z Internetem przy użyciu serwerów VPN firmy AVG, pomagając w ten sposób chronić dane osobowe i skutecznie zanonimizować Twoją aktywności online. Po połączeniu się z naszymi serwerami VPN za pomocą funkcji Połączenie VPN aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android można wybrać serwer z takiej samej listy dostępnych lokalizacji serwerów, co w aplikacji AVG Secure VPN.

Aplikacja AVG Secure VPN oferuje pewne zaawansowane opcje ustawień, które nie są dostępne w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android, takie jak Automatyczne łączenie i Dzielone tunelowanie. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł: AVG Secure VPN — często zadawane pytania.

Nie można używać funkcji Połączenie VPN w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android bez pakietu AVG Mobile Ultimate. Subskrypcja umożliwia jedynie używanie funkcji Połączenie VPN lub aplikacji AVG Secure VPN.

Jak dodać funkcję VPN do aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android?

Funkcja VPN w aplikacji AVG AntiVirus jest dostępna dla urządzeń z systemem Android i subskrypcją AVG Mobile Ultimate.

Czy mogę użyć mojej subskrypcji aplikacji AVG Secure VPN, aby aktywować funkcję VPN w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android?

Nie. W tym przypadku można jedynie w dalszym ciągu oddzielnie korzystać z aplikacji AVG Secure VPN. Kod aktywacyjny z subskrypcji AVG Mobile Ultimate może jednak służyć do aktywacji funkcji VPN w aplikacji AVG AntiVirus lub AVG Secure VPN (do jednoczesnego użytku na maksymalnie 5 urządzeniach).

Ustawienia

Jak zmienić powiadomienia wyświetlane w aplikacji AVG AntiVirus?

Aby zarządzać powiadomieniami w aplikacji AVG AntiVirus, naciśnij opcje KontoUstawieniaPowiadomienia.

Szczegółowe informacje o powiadomieniach znajdują się w tym artykule: Zarządzanie powiadomieniami i reklamami w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android.

Jak wyłączyć lub dostosować funkcję stałego powiadomienia?

Stałe powiadomienie zapewnia ochronę urządzenia, uniemożliwiając systemowi Android zatrzymywanie procesów aplikacji AVG AntiVirus. Na urządzeniach z systemem Android 8.0 lub nowszym nie można wyłączyć stałego powiadomienia. Można jednak zminimalizować powiadomienie lub skonfigurować je w ustawieniach urządzenia tak, aby powodowało tylko minimalne zakłócenia. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł: Objaśnienie powiadomień systemu Android dotyczących uruchomionej w tle aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android.

Jak dostosować własne ustawienia ochrony?

Komponenty funkcji Ochrona w aplikacji AVG AntiVirus monitorują urządzenie i skanują je pod kątem podejrzanych działań oraz pomagają chronić przed oprogramowaniem destrukcyjnym i wirusami.

Kliknij kolejno KontoUstawieniaOchrona, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Skanowanie automatyczne: pozwala ustawić harmonogram skanowania. Wybierz dzień tygodnia i godzinę, aby aplikacja w zaplanowanym czasie automatycznie przeskanowała urządzenie.
 • Osłona aplikacji: Skanuje aplikacje po instalacji.
 • Osłona plików: Skanuje urządzenia pod kątem złośliwych plików.
 • Baza danych wirusów: Wyświetla wersję aplikacji i szczegóły aktualizacji.

Jak zmienić ustawienia limitu czasu funkcji Blokada aplikacji?

Aby określić, kiedy funkcja Blokada aplikacji ma blokować aplikacje, kliknij kolejno opcje KontoUstawieniaUstawienia blokady i Limit czasu Blokady aplikacji. Dostępne są następujące opcje:

 • Natychmiast: Blokuje aplikację natychmiast po jej przełączeniu w tryb działania w tle.
 • Po 10 sekundach: Blokuje aplikację po 10 sekundach od jej przełączenia w tryb działania w tle.
 • Po 30 sekundach: Blokuje aplikację po 30 sekundach od jej przełączenia w tryb działania w tle.
 • Po 1 minucie: Blokuje aplikację po 1 minucie od jej przełączenia w tryb działania w tle.
 • Gdy wyłączy się ekran: blokuje aplikację w chwili wyłączenia ekranu urządzenia.

Gdy ta lub inna aplikacja zarządzana przez funkcję Blokada aplikacji zostaje uruchomiona we wskazanym czasie, dotychczasowe odliczanie czasu zatrzymuje się i rozpoczyna od nowa. Niezależnie od ustawień limitu czasu funkcja Blokada aplikacji zawsze blokuje aplikacje po wyłączeniu się ekranu urządzenia.

Gdy jedna z aplikacji zostanie odblokowana, wszystkie pozostałe aplikacje zarządzane przez funkcję Blokada aplikacji również zostaną automatycznie odblokowane, co pozwoli na dostęp do nich w czasie określonym dla ustawienia limitu czasu Blokady aplikacji.

Jak sprawdzić, która wersja aplikacji AVG AntiVirus jest zainstalowana na danym urządzeniu z systemem Android?

 1. Otwórz aplikację AVG AntiVirus i naciśnij kolejno opcje KontoInformacje.
 2. Sprawdź swoją aktualną wersję aplikacji w obszarze AVG AntiVirus.

Gdzie mogę znaleźć ekran Moje statystyki?

Ekran Moje statystyki jest dostępny za pomocą opcji KontoMoje statystyki.

Ekran Moje statystyki pozwala wyświetlić całą aktywność aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android. Obejmuje to przede wszystkim aktualizacje i skanowania.

Jak kontrolować dane udostępniane firmie AVG i innym firmom?

Aby zarządzać opcjami udostępniania danych, kliknij opcje KontoUstawieniaPolityka prywatności. Naciśnij suwak obok jednej z następujących opcji, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.), jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, lub na szary (WYŁ.), jeśli chcesz z niej zrezygnować:

 • Usprawnienia
  • Udostępniaj dane zagrożeń
  • Udostępniaj dane używania aplikacji
  • Gromadź dane używania aplikacji
 • Oferty
  • Udostępniaj dane używania aplikacji (w darmowej wersji aplikacji AVG AntiVirus ta opcja jest domyślnie włączona i nie jest widoczna)

Jak mogę sprawdzić czy baza danych wirusów jest aktualna?

Baza wirusów jest aktualizowana automatycznie. Naciśnij opcje KontoUstawieniaOchronaBaza danych wirusów, aby sprawdzić bieżącą wersję bazy danych wirusów i datę jej instalacji. Aby uniemożliwić aplikacji AVG AntiVirus przeprowadzenie aktualizacji w czasie korzystania z Internetu w trybie danych mobilnych, naciśnij suwak obok opcji Automatycznie aktualizuj przez wi-fi, aby zmienił kolor na zielony (WŁ.). Nie zalecamy, by to ustawienie było włączone.

Rozwiązywanie problemów

Jak odinstalować aplikację AVG AntiVirus z systemu Android?

Jeśli nie chcesz już używać aplikacji Avast Mobile Security, pamiętaj, że przed odinstalowaniem aplikacji z urządzenia należy anulować swoją subskrypcję.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje odinstalowywania, przeczytaj następujący artykuł: Odinstalowywanie programu AVG AntiVirus.

Jak wyłączyć reklamy zewnętrzne w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android?

Aby wspierać ciągły rozwój aplikacji AVG AntiVirus, w jej darmowej wersji są wyświetlane reklamy innych firm nie przeszkadzające w używaniu aplikacji. W płatnych wersjach aplikacji AVG AntiVirus nie są wyświetlane reklamy. Wersje te zawierają także szereg dodatkowych funkcji premium i korzyści. Możesz kupić subskrypcję płatnej wersji aplikacji AVG AntiVirus, naciskając opcję Rozszerz w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.

Możesz również zakupić subskrypcję Bez reklam. Ta opcja powoduje usunięcie reklam innych firm z aplikacji AVG AntiVirus, ale nie zawiera żadnych dodatkowych funkcji premium ani korzyści. Subskrypcja Bez reklam jest dostępna po użytkowaniu bezpłatnej wersji aplikacji AVG AntiVirus przez około 40–50 dni. Gdy ta opcja subskrypcji jest dostępna, na ekranie głównym aplikacji wyświetlany jest panel „Usuń reklamy”. Aby zakupić subskrypcję Bez reklam, naciśnij szary suwak (WYŁ.) obok opcji Usuń reklamy i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Co zrobić, jeśli uprawnienie Dostępność jest ciągle wyłączane?

Aby zwiększyć wydajność, niektóre urządzenia z systemem Android wymuszają zatrzymanie aplikacji po wyłączeniu ekranu. To często powoduje, że aplikacje z uprawnieniem Dostępność tracą to uprawnienie.

Aby ponownie włączyć uprawnienie Dostępność, otwórz na urządzeniu menu i wyszukaj opcję AVG AntiVirus.

Zalecamy zmianę ustawień systemowych w taki sposób, aby uniemożliwić utratę uprawnienia przez aplikację AVG AntiVirus. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następującym artykule: Jak unikać blokowania aplikacji AVG na urządzeniu z systemem Android.

Jak zresetować kod PIN funkcji Blokada aplikacji?

Jeśli zapomnisz kodu PIN funkcji Blokada aplikacji, możesz go zresetować, wykonując następujące czynności:

 1. Naciśnij kolejno opcje PoznajBlokada aplikacji.
 2. Naciśnij ikonę  Więcej opcji (trzy kropki) w prawym górnym rogu i wybierz opcję Zresetuj kod PIN.
 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zresetować kod PIN, korzystając ze swoich poświadczeń konta Google.

Co zrobić, jeśli aplikacja AVG AntiVirus ulegnie awarii lub przestanie działać?

Wypróbuj jedną z następujących opcji:

 • Całkowicie odinstalujponownie zainstaluj aplikację AVG AntiVirus.
 • Zgłoś problem pomocy technicznej AVG, aby jej przedstawiciele mogli przeprowadzić szczegółową analizę problemu.
 • Dołącz do programu testów wersji beta oprogramowania AVG, aby testować najnowsze wersje aplikacji firmy AVG dla systemu Android przed ich publicznym udostępnieniem. Jeśli to zrobisz, będziesz otrzymywać aktualizacje aplikacji i poprawki błędów przed pozostałymi użytkownikami.
 • Jeśli korzystasz z systemu Android w wersji 7.9 lub starszej, upewnij się, że Stałe powiadomienie jest włączone. Jeśli jest wyłączone, system Android może zatrzymać proces AVG AntiVirus, czyli wyłączyć aplikację. W systemie Android w wersji 8 lub nowszej nie można wyłączyć Stałego powiadomienia.

Co zrobić, jeśli aplikacja AVG AntiVirus dla systemu Android nie może usunąć złośliwego oprogramowania?

Czasami aplikacja AVG AntiVirus wykrywa złośliwe oprogramowanie, ale nie może go odinstalować. Zwykle przyczyną jest poziom uprawnień nadany podejrzanej aplikacji lub zainstalowanie jej jako aplikacji systemowej. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł: Rozwiązywanie problemu z usuwaniem złośliwego oprogramowania w aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android.

Jak zgłosić wykrycie fałszywego alarmu do Laboratorium Zagrożeń AVG?

W niektórych przypadkach aplikacja AVG AntiVirus może zgłosić i oznaczyć bezpieczny plik jako złośliwe oprogramowanie. Wykrycie fałszywych alarmów można zgłosić do Laboratorium Zagrożeń AVG bezpośrednio z poziomu ekranu wyników skanowania:

 1. Dotknij ikony  Więcej opcji (trzy kropki) obok wykrytego pliku, który chcesz zgłosić.
 2. Wybierz opcję Zgłoś jako błędne wykrycie.
 3. Podaj opis problemu oraz swój adres e-mail (jeśli chcesz otrzymać powiadomienie o zakończeniu analizy pliku).
 4. Naciśnij opcję Wyślij.

Jak wyłączyć sygnały dźwiękowe powiadomień w tle w aplikacji AVG AntiVirus?

W przypadku niektórych urządzeń HonorHuawei powiadomienia aplikacji AVG AntiVirus są sygnalizowane dźwiękowo. Aby wyłączyć te dźwięki, wykonaj poniższe czynności na swoim urządzeniu marki Honor lub Huawei:

 1. W urządzeniu wyświetl stronę Ustawienia i przejdź do sekcji Aplikacje i powiadomienia.
 2. Wybierz opcję Zarządzanie powiadomieniami.
 3. Naciśnij opcję AVG AntiVirus dla systemu Android, a następnie wybierz opcję Usługi działające w tle.
 4. Naciśnij niebieski suwak (WŁ.) obok opcji Dźwięk dzwonka, aby zmienił kolor na szary (WYŁ.).

Powiadomienia aplikacji AVG AntiVirus nie będą już sygnalizowane dźwiękowo.

Dlaczego aplikacja AVG AntiVirus wymaga tak wielu uprawnień?

Aplikacja AVG AntiVirus dla systemu Android wymaga wielu uprawnień, które na pierwszy rzut oka wydają się niepotrzebne. Wynika to z faktu, że w ramach klasyfikacji uprawnień w systemie Android kategoriom uprawnień przypisuje się nazwy utworzone w oparciu o najczęstszy przypadek użycia, które nie opisują wszystkich rodzajów procesów, jakie wymagają uprawnienia. Na przykład pełny dostęp do Internetu jest wymagany do odbierania aktualizacji definicji złośliwego oprogramowania, a funkcje SkanujOsłona WWW wymagają uprawnień odczytu danych z telefonu, by móc je skanować pod kątem zagrożeń.

Traktujemy poważnie prywatność użytkowników. Wymagane uprawnienia to minimalny zestaw potrzebny do zaimplementowania funkcji aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł: Uprawnienia wymagane przez aplikację AVG AntiVirus dla systemu Android.

Jak zgłosić problem zespołowi pomocy technicznej AVG?

Na stronach pomocy technicznej AVG użytkownicy mogą się zapoznać z wieloma artykułami pozwalającymi samodzielnie rozwiązać różne problemy. Niektóre problemy mogą jednak wymagać dokładniejszego zbadania przez pomoc techniczną AVG.

Problemy można zgłaszać naszemu zespołowi pomocy technicznej zgodnie z instrukcjami w następującym artykule: Zgłaszanie problemu z aplikacjami AVG dla systemu Android do pomocy technicznej AVG.

 • AVG AntiVirus Pro 24.x dla systemu Android
 • AVG AntiVirus 24.x dla systemu Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt