Pomoc dotycząca produktów domowych

Aktywowanie programu AVG BreachGuard

AVG BreachGuard to produkt płatny, co oznacza, że do jego używania potrzebna jest subskrypcja. Po zainstalowaniu programu AVG BreachGuard należy aktywować subskrypcję, by móc zacząć korzystać z aplikacji.

Wybierz właściwą kartę poniżej, aby uzyskać instrukcje dotyczące aktywacji subskrypcji programu AVG BreachGuard.

Aby aktywować AVG BreachGuard, musisz zalogować się w aplikacji na Konto AVG, które zawiera ważną subskrypcję programu AVG BreachGuard. Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, możesz je utworzyć, używając adresu e-mail podanego podczas dokonywania zakupu. Wykonaj instrukcje opisane na odpowiedniej karcie poniżej dotyczącej Twojej domyślnej przeglądarki, aby aktywować subskrypcję programu AVG BreachGuard.

Aktywowanie programu AVG BreachGuard

 1. Otwórz program AVG BreachGuard i kliknij opcję Zaloguj się. Zostanie uruchomiona przeglądarka Google Chrome.
  Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, kliknij opcję Utwórz konto, aby aktywować program AVG BreachGuard przez utworzenie nowego Konta AVG z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas dokonywania zakupu.
 2. W Google Chrome wykonaj odpowiednie kroki opisane poniżej:
  1. Sprawdź, czy wymienione Konto AVG jest tym, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Tak, kontynuuj. Możesz też kliknąć opcję Zaloguj się jako inny użytkownik.
  2. Wprowadź dane logowania do Konta AVG, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 3. Gdy w przeglądarce Google Chrome pojawi się monit o ponowne otwarcie programu AVG BreachGuard, kliknij opcję Otwórz AVG BreachGuard UI.

Jeśli Twoje Konto AVG jest powiązane z ważną subskrypcją programu AVG BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie. Jeśli automatyczna aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Aktywacja za pomocą klucza logowania poniżej.

 1. Otwórz program AVG BreachGuard i kliknij opcję Zaloguj się. Zostanie uruchomiona przeglądarka Firefox.
  Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, kliknij opcję Utwórz konto, aby aktywować program AVG BreachGuard przez utworzenie nowego Konta AVG z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas dokonywania zakupu.
 2. W przeglądarce Firefox wykonaj odpowiednie kroki opisane poniżej:
  1. Sprawdź, czy wymienione Konto AVG jest tym, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Tak, kontynuuj. Możesz też kliknąć opcję Zaloguj się jako inny użytkownik.
  2. Wprowadź dane logowania do Konta AVG, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 3. Gdy w przeglądarce Firefox pojawi się monit o ponowne otwarcie programu AVG BreachGuard, wykonaj poniższe kroki:
  • Kliknij opcję Wybierz aplikację.
  • Upewnij się, że jest zaznaczona pozycja AVG BreachGuard UI, a następnie kliknij opcję Otwórz link.

Jeśli Twoje Konto AVG jest powiązane z ważną subskrypcją programu AVG BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie. Jeśli automatyczna aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Aktywacja za pomocą klucza logowania poniżej.

 1. Otwórz program AVG BreachGuard i kliknij opcję Zaloguj się. Zostanie uruchomiona przeglądarka Microsoft Edge.
  Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, kliknij opcję Utwórz konto, aby aktywować program AVG BreachGuard przez utworzenie nowego Konta AVG z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas dokonywania zakupu.
 2. W przeglądarce Microsoft Edge wykonaj odpowiednie kroki opisane poniżej:
  1. Sprawdź, czy wymienione Konto AVG jest tym, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Tak, kontynuuj. Możesz też kliknąć opcję Zaloguj się jako inny użytkownik.
  2. Wprowadź dane logowania do Konta AVG, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 3. Gdy w przeglądarce Microsoft Edge pojawi się monit o ponowne otwarcie programu AVG BreachGuard, kliknij opcję Otwórz.

Jeśli Twoje Konto AVG jest powiązane z ważną subskrypcją programu AVG BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie. Jeśli automatyczna aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Aktywacja za pomocą klucza logowania poniżej.

 1. Otwórz program AVG BreachGuard i kliknij opcję Zaloguj się. Zostanie uruchomiona przeglądarka AVG Secure Browser.
  Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, kliknij opcję Utwórz konto, aby aktywować program AVG BreachGuard przez utworzenie nowego Konta AVG z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas dokonywania zakupu.
 2. Wykonaj odpowiedni z poniższych kroków w przeglądarce AVG Secure Browser:
  1. Sprawdź, czy wymienione Konto AVG jest tym, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Tak, kontynuuj. Możesz też kliknąć opcję Zaloguj się jako inny użytkownik.
  2. Wprowadź dane logowania do Konta AVG, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 3. Gdy w przeglądarce AVG Secure Browser pojawi się monit o ponowne otwarcie programu AVG BreachGuard, kliknij opcję Otwórz AVG BreachGuard UI.

Jeśli Twoje Konto AVG jest powiązane z ważną subskrypcją programu AVG BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie. Jeśli automatyczna aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z sekcją Aktywacja za pomocą klucza logowania poniżej.


Aktywacja za pomocą klucza logowania

Jeśli aktywacja za pomocą Konta AVG nie powiedzie się, możesz aktywować program AVG BreachGuard przy użyciu klucza logowania w przeglądarce internetowej. Aby skorzystać z tej alternatywnej metody aktywacji, wykonaj następujące kroki:

 1. Otwórz program AVG BreachGuard i kliknij opcję Zaloguj się. Otworzy się domyślna przeglądarka internetowa.
 2. W przeglądarce domyślnej wykonaj odpowiedni krok opisany poniżej:
  1. Sprawdź, czy wymienione Konto AVG jest tym, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Tak, kontynuuj. Możesz też kliknąć opcję Zaloguj się jako inny użytkownik.
  2. Wprowadź dane logowania do Konta AVG, które zawiera subskrypcję programu AVG BreachGuard, a następnie kliknij opcję Kontynuuj.
 3. Kliknij opcję Uzyskaj klucz logowania.
 4. Kliknij opcję Kopiuj do schowka.
 5. Przejdź do programu AVG BreachGuard i kliknij opcję wprowadź klucz logowania z przeglądarki.
 6. Kliknij pole tekstowe, a następnie naciśnij jednocześnie klawisze CtrlV na klawiaturze, aby wkleić klucz logowania. Kliknij opcję Kontynuuj.

Twoja subskrypcja programu AVG BreachGuard została aktywowana. Jeśli aktywacja zakończy się niepowodzeniem, zapoznaj się z informacjami w sekcji Rozwiązywanie problemów z aktywacją poniżej.

Aby aktywować AVG BreachGuard, musisz zalogować się w aplikacji na Konto AVG, które zawiera ważną subskrypcję programu AVG BreachGuard. Jeśli nie masz jeszcze Konta AVG, możesz je utworzyć, używając adresu e-mail podanego podczas dokonywania zakupu. Wykonaj instrukcje opisane na odpowiedniej karcie poniżej, aby aktywować subskrypcję programu AVG BreachGuard.

Jeśli nie masz pewności co do tego, który adres e-mail został podany podczas zakupu subskrypcji, zalecamy wprowadzenie swojego podstawowego adresu e-mail. Jeśli podany adres e-mail nie jest powiązany z ważną subskrypcją AVG BreachGuard, wyświetlony zostanie monit o aktywację przy użyciu kodu aktywacyjnego.

Aktywowanie programu AVG BreachGuard

Użyj adresu e-mail podanego podczas zakupu subskrypcji AVG BreachGuard, aby utworzyć nowe Konto AVG. Po utworzeniu nowego Konta AVG subskrypcja zostanie automatycznie aktywowana.

 1. Otwórz program AVG BreachGuard i wybierz kartę Utwórz konto.
 2. Wpisz adres e-mail powiązany z zakupem programu AVG BreachGuard, utwórz hasło do nowego Konta AVG, a następnie kliknij opcję Utwórz konto.
 3. Jeśli pojawi się monit, otwórz swoją skrzynkę odbiorczą i znajdź otrzymaną z adresu notification@mails.avg.com wiadomość e-mail, której temat brzmi Potwierdź swój adres e-mail.
 4. Kliknij przycisk Potwierdź mój adres e-mail.
 5. Wróć do programu AVG BreachGuard i kliknij opcję Kontynuuj, aby potwierdzić, że Twój adres e-mail został zweryfikowany.

Jeśli Twoje Konto AVG jest powiązane z ważną subskrypcją programu AVG BreachGuard, aplikacja zostanie aktywowana automatycznie.

Jeśli program AVG BreachGuard nie wykryje ważnej subskrypcji, wyświetlany jest monit o aktywację przy użyciu kodu aktywacyjnego. Wpisz kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym i kliknij opcję Aktywuj.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

W przypadku wystąpienia problemów z aktywacją, zapoznaj się z poniższymi informacjami, w których wyjaśniono, jak rozwiązać najczęstsze problemy z aktywacją.

 • Upewnij się, że wprowadzasz dane logowania dla Konta AVG powiązanego z Twoją subskrypcją AVG BreachGuard. Aby to sprawdzić, zaloguj się na swoje Konto AVG w przeglądarce internetowej i kliknij kafelek Subskrypcje w celu wyświetlenia listy powiązanych subskrypcji.
 • Jeśli Twoja subskrypcja AVG BreachGuard nie jest powiązana z Kontem AVG, możesz utworzyć Konto AVG, korzystając z adresu e-mail użytego do zakupu aplikacji AVG BreachGuard. Alternatywnie możesz skontaktować się z pomocą techniczną AVG i poprosić o ręczne powiązanie subskrypcji z istniejącym Kontem AVG.
 • Jeśli wyświetli się monit i konieczne będzie wprowadzenie kodu, możesz pobrać kod aktywacyjny ze swojego Konta AVG. Wykonanie tych czynności pozwoli wykluczyć ewentualność, że przyczyną problemu jest nieprawidłowy kod aktywacyjny. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, możesz kliknąć poniższy link, aby otworzyć formularz pomocy technicznej AVG. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą agent pomocy technicznej AVG, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat programu AVG BreachGuard zawierają następujące artykuły:

Instrukcje dotyczące przenoszenia subskrypcji na nowe urządzenie znajdują się w następującym artykule:

 • AVG BreachGuard 21.x dla systemu Windows
 • AVG BreachGuard 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt