Pomoc dotycząca produktów domowych

Alarm Clock Xtreme dla Androida — często zadawane pytania

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Alarm Clock Xtreme?

 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy
 • Połączenie internetowe do pobierania, aktywowania i aktualizowania aplikacji
Aplikacja Alarm Clock Xtreme nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować w systemach Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w mobilnych systemach operacyjnych innych niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.
 

Jeśli korzystasz z niestandardowego systemu (tzw. „custom ROM-u”), aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu do pomocy technicznej AVG.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Alarm Clock Xtreme?

 1. Na urządzeniu z systemem Android naciśnij poniższy przycisk, aby otworzyć stronę produktu Alarm Clock Xtreme w Sklepie Google Play. Przejdź do sklepu Google Play
 2. Naciśnij opcję Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować aplikację. Po zakończeniu instalacji naciśnij opcję Otwórz, aby otworzyć aplikację Alarm Clock Xtreme.
 3. Dotknij opcji Zacznij.
 4. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Zostań przy darmowej wersji: Wybranie tej opcji umożliwia bezpłatne korzystanie z aplikacji.
  • Rozszerz ochronę: Wybranie tej opcji spowoduje rozpoczęcie procesu zakupu. Następnie dotknij opcji Kup, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby kupić pozbawioną reklam wersję aplikacji Alarm Clock Xtreme. Alternatywnie, naciśnij opcję Wszystkie pozycje premium, aby wyświetlić inne dostępne pozycje na ekranie Premium.

Aplikacja Alarm Clock Xtreme jest teraz zainstalowana i gotowa do użycia.

Alarmy

Jak ustawić alarm?

Dotknij ikony plusa + w prawym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Alarm: Regularnie powtarzany alarm, który można skonfigurować w Ustawieniach alarmu.
 • Szybki alarm: Alarm jednorazowy, który nie będzie powtarzany. Po utworzeniu nowego Szybkiego alarmu jest on wyświetlany na głównym ekranie aplikacji wraz z suwakiem z ikoną błyskawicy. Po uruchomieniu szybkiego alarmu znika on z głównego ekranu aplikacji i nie jest powtarzany. Opcjonalnie można dostosować Ustawienia szybkiego alarmu.
Po ustawieniu alarmu może zostać wyświetlony monit o włączenie uprawnień aplikacji Alarm Clock Xtreme w ustawieniach urządzenia, dodanie aplikacji Alarm Clock Xtreme do niemonitorowanych aplikacji lub zezwolenie aplikacji Alarm Clock Xtreme na działanie po włączeniu Trybu cichego. Zalecamy postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i przypomnieniami, aby alarmy działały w oczekiwany sposób.

Więcej informacji na temat uprawnień wymaganych dla aplikacji AVG Alarm Clock Xtreme zawiera następujący artykuł:

Jak dostosować alarm?

Monit o dostosowanie ustawień alarmu jest wyświetlany zawsze podczas tworzenia nowego alarmu. Aby otworzyć ustawienia istniejącego alarmu, możesz też nacisnąć odpowiedni panel alarmu na ekranie głównym aplikacji.

Dostępne są następujące opcje:

 • Nazwa alarmu: podaj nazwę ułatwiającą zidentyfikowanie alarmu.
 • Godzina i dzień: określ, kiedy alarm ma zostać włączony.
 • Dźwięk:
  • Jako dźwięku alarmu możesz użyć ulubionej piosenki, zdefiniowanego dzwonka lub internetowej stacji radiowej.
  • Określ głośność alarmu, zmianę głośności i ustawienia wibracji.
  • Upewnij się, że aplikacja Alarm Clock Xtreme ma uprawnienie Priorytet głośności alarmu. Zalecamy, aby pozostawić to ustawienie włączone w celu zapewnienia oczekiwanego zachowania się alarmu.
 • Drzemka:
  • Elementy sterujące: Określ przycisku urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu.
  • Zadanie: Wybierz opcję Zadanie lub zadanie Zapisz ponownie, które należy wykonać przed włączeniem drzemki alarmu.
  • Czas drzemki/limit: Skonfiguruj czas drzemki alarmu, skróć czas dla kolejnych drzemek, włącz funkcję automatycznej drzemki i ustaw limit drzemek dla danego alarmu.
 • Odrzuć:
  • Elementy sterujące: Określ przycisku urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu.
  • Zadanie: Wybierz Zadanie, opcję Zapisz ponownie lub Instrukcje albo zadanie Skanuj kody, które należy wykonać przed odrzuceniem alarmu.
  • Automatyczne odrzucanie: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed jego odrzuceniem.
 • Łagodny alarm: Włącz spokojne dźwięki ćwierkających ptaków na 30 minut przed włączeniem głównego alarmu.
 • Kontrola obudzenia: Pozwól aplikacji Alarm Clock Xtreme sprawdzać, czy użytkownik naprawdę obudził się po odrzuceniu alarmu.
 • Uruchamianie aplikacji: Zezwalaj na uruchomienie ulubionej aplikacji zaraz po odrzuceniu alarmu.
Oszczędź czas podczas tworzenia alarmów, zapisując swoje preferowane ustawienia jako domyślne. Wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablony alarmu.

Jak dostosować Szybki alarm?

Aby otworzyć ustawienia Szybkiego alarmu, wybierz kolejno opcje: Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu. Możesz również przejść do ustawień Szybkiego alarmu podczas tworzenia alarmu, naciskając opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu klawiatury numerycznej.

Dostępne są następujące opcje:

 • Dźwięk:
  • Jako dźwięku alarmu możesz użyć ulubionej piosenki, zdefiniowanego dzwonka lub internetowej stacji radiowej.
  • Określ głośność alarmu, zmianę głośności i ustawienia wibracji.
  • Upewnij się, że aplikacja Alarm Clock Xtreme ma uprawnienie Priorytet głośności alarmu. Zalecamy, aby pozostawić to ustawienie włączone w celu zapewnienia oczekiwanego zachowania się alarmu.
 • Drzemka:
  • Drzemka na: dostęp do ustawień Odrzucanie i drzemka dla wszystkich Szybkich alarmów.
  • Zadanie: Skonfiguruj Zadanie lub zadanie Zapisz ponownie wymagane do włączenia drzemki Szybkiego alarmu.
 • Odrzuć:
  • Odrzucenie na: dostęp do ustawień Odrzucanie i drzemka dla wszystkich Szybkich alarmów.
  • Zadanie: Skonfiguruj Zadanie, opcję Zapisz ponownie lub Instrukcje albo zadanie Skanuj kody wymagane do odrzucenia Szybkiego alarmu.
  • Uruchamianie aplikacji: Zezwalaj na uruchomienie ulubionej aplikacji zaraz po odrzuceniu alarmu.
 • Zaprogramowane godziny:
  • dostosuj 3 opcje zaprogramowanej godziny, które będą wyświetlane na klawiaturze numerycznej podczas tworzenia Szybkich alarmów.
Dostosowane ustawienia Szybkich alarmów są stosowane do wszystkich istniejących i kolejnych Szybkich alarmów.

Jak zmienić ustawienia Odrzucanie i drzemka?

 1. Na ekranie głównym aplikacji dotknij alarmu, który chcesz edytować, lub utwórz nowy alarm.
 2. Naciśnij kafelek Drzemka lub Odrzuć, aby uzyskać dostęp do odpowiednich opcji na ekranie ustawień:
  • Drzemka:
   • Drzemka: Naciśnij niebieski suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.), jeśli nie chcesz, aby dana opcja włączała drzemkę alarmu.
   • Elementy sterujące: Określ przycisku urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu. Domyślnie opcja Przycisk jest wybrana zarówno dla funkcji Odrzuć, jak i Drzemka. Można dodać kolejne metody, dotykając pola Drzemka lub Odrzuć dla każdej z dostępnych opcji (Głośność, Zasilanie, Potrząsanie).
   • Zadanie: Wybierz opcję Zadanie lub zadanie Zapisz ponownie, które należy wykonać przed odrzuceniem alarmu lub włączeniem drzemki alarmu.
   • Czas drzemki: Ustaw czas pomiędzy alarmami, dla których włączono drzemkę.
   • Skróć dodatkowe drzemki: Określ, o ile minut ma być skrócony czas każdej dodatkowej drzemki.
   • Automatyczna drzemka: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed automatycznym włączeniem drzemki. Wybierz opcję Nigdy jeśli alarm ma być włączony stale aż do momentu jego ręcznego odrzucenia lub włączenia drzemki.
   • Limit drzemek: wybierz maksymalną liczbę dozwolonych drzemek alarmu. Wybierz opcję Nieograniczone jeśli nie chcesz ustawić wartości maksymalnej.
  • Odrzuć:
   • Elementy sterujące: Określ przycisku urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu. Domyślnie opcja Przycisk jest wybrana zarówno dla funkcji Odrzuć, jak i Drzemka. Można dodać kolejne metody, dotykając pola Drzemka lub Odrzuć dla każdej z dostępnych opcji (Głośność, Zasilanie, Potrząsanie).
   • Zadanie: Wybierz Zadanie, opcję Zapisz ponownie lub Instrukcje albo zadanie Skanuj kody, które należy wykonać przed odrzuceniem alarmu lub włączeniem drzemki.
   • Automatyczne odrzucanie: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed jego automatycznym odrzuceniem. Wybierz opcję Nigdy jeśli alarm ma być włączony stale aż do momentu jego ręcznego odrzucenia lub włączenia drzemki.
 3. Naciśnij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu, aby wrócić do ekranu edycji alarmu.
 4. Dotknij opcji Zaoszczędź w prawym górnym rogu, aby zapisać ustawienia drzemki i odrzucania.
Możesz również dostosować ustawienia odrzucania i drzemki wszystkich Szybkich alarmów, wybierając kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu.

Do czego służy zadanie Skanuj kody?

Zadanie Skanuj kody to funkcja premium, którą można kupić na ekranie Premium w aplikacji Alarm Clock Xtreme.

Możesz utworzyć alarm, który zostanie odrzucony dopiero po zeskanowaniu wybranego kodu QR lub kodu kreskowego.

W celu uzyskania dostępu do tej funkcji dotknij dowolnego alarmu, aby otworzyć ekran edycji alarmu lub utworzyć nowy alarm. Dotknij kafelka Odrzuć, a następnie wybierz kolejno opcje ZadanieSkanuj kody. Dotknij opcji Co mogę skanować? i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dowolny kod: Zeskanuj dowolny kod (QR lub kreskowy), aby odrzucić alarm.
 • Dodaj nowy kod: Zeskanuj dowolny kod (QR lub kreskowy), aby dodać go do listy kodów. Zaznacz kod na liście, aby ustawić go jako kod, który umożliwia odrzucenie alarmu.

Aby usunąć lub zmienić nazwę kodu, który znajduje się już na liście, naciśnij kolejno opcje Opcje (trzy kropki) i wybierz odpowiednią opcję.

Jak usunąć alarm?

Aby trwale usunąć alarm lub szybki alarm, naciśnij odpowiedni panel alarmu na ekranie głównym aplikacji i przesuń w lewo, aż alarm zniknie.

W razie przypadkowego usunięcia alarmu można go przywrócić, naciskając przycisk Cofnij, który jest tymczasowo wyświetlany w dolnej części ekranu.

Możesz również tymczasowo wyłączyć alarm, naciskając jego suwak na ekranie głównym aplikacji — kolor alarmu zmieni się z niebieskiego (WŁ.) na szary (WYŁ.). Nieaktywny alarm jest nadal wyświetlany na ekranie głównym aplikacji, ale nie będzie się włączał do czasu jego ponownego ręcznego aktywowania.

Jak ustawić radio internetowe jako alarm?

 1. Na ekranie głównym aplikacji naciśnij odpowiedni panel alarmu lub utwórz nowy alarm.
 2. Naciśnij panel Dźwięk.
 3. Wybierz kolejno Typ dźwiękuRadio internetowe.
 4. Wybierz wstępnie zdefiniowaną internetową stację radiową albo naciśnij ikonę plusa +, aby dodać nową internetową stację radiową.

Alarm jest teraz ustawiony na internetową stację radiową.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania radia internetowego jako dźwięku alarmu znajdują się w następującym artykule:

Adres URL przesyłania strumieniowego radia internetowego nie jest tym samym adresem co adres URL witryny stacji radiowej. W przypadku większości stacji radiowych można uzyskać adres URL przesyłania strumieniowego stacji w aplikacji odtwarzacza danej stacji.

Ta opcje jest także dostępna w przypadku wszystkich szybkich alarmów — kliknij kolejno Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu.

Czy muszę włączać komunikację Wi-Fi lub przesyłanie danych w celu używania stacji radiowej jako alarmu?

W systemie Android 6.0 i nowszych aplikacja Alarm Clock Xtreme może włączać komunikację Wi-Fi lub przesyłanie danych, aby umożliwić dostęp do wybranej internetowej stacji radiowej, gdy odtwarzany jest alarm. Aby używać internetowej stacji radiowej jako dźwięku alarmu w systemie Android 5.0 i starszych, należy upewnić się, że komunikacja Wi-Fi lub przesyłanie danych są włączone.

Przypomnienia

Jak ustawić przypomnienie?

Naciśnij ikonę plusa + w prawym dolnym rogu głównego ekranu aplikacji i wybierz opcję Przypomnienie. Dostosuj zachowanie przypomnienia, a następnie naciśnij opcję Zaoszczędź w prawym górnym rogu.

W przypadku wyświetlenia monitu przyznaj aplikacji Alarm Clock Xtreme uprawnienie do wyświetlania powiadomień podczas używania innych aplikacji. Jeśli nie przyznasz uprawnienia, powiadomienie może nie zostać wyświetlone.

Aby wyświetlić wszystkie zapisane przypomnienia, wybierz kolejno opcje: Menu (trzy linie) ▸ Przypomnienia.

Jak dostosować własne przypomnienia?

Wybierz kolejno opcje: Menu (trzy linie) ▸ Przypomnienia. Wybierz istniejące przypomnienie lub naciśnij opcję Dodaj przypomnienie, aby utworzyć nowe przypomnienie.

Dostępne są następujące opcje dostosowania:

 • Ikona: Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana w powiadomieniu, przeciągając w lewo lub w prawo na górze ekranu.
 • Przypomnij mi o...: wprowadź nazwę lub tekst powiadomienia.
 • Powtórz przypomnienie: określ regularność powtarzania przypomnienia. Jeśli chcesz skonfigurować przypomnienie jednorazowe, które nie ma być powtarzane, zaznacz opcję Nie powtarzaj. Skonfiguruj dodatkowe ustawienia, aby dokładnie określić kiedy powiadomienie ma być wyświetlane i przez jaki czas pozostawać aktywne.
 • Priorytet: Określ rozmiar powiadomienia. Wybierz priorytet Niskie, aby powiadomienie było wyświetlane na pasku powiadomień na górze ekranu urządzenia, priorytet Średnie, aby powiadomienie było wyświetlane jako okno wyskakujące, lub priorytet Wysokie, aby powiadomienie było wyświetlane na całym ekranie.
 • Dźwięk: Wybierz preferowany dźwięk powiadomienia lub utwórz ciche powiadomienie, korzystając z menu Ustawienia urządzenia.
 • Wibrujący: Korzystając a menu Ustawienia urządzenia, naciśnij tę opcję, a następnie naciśnij Otwórz, aby włączyć lub wyłączyć wibracje.

Naciśnij opcję Zaoszczędź w prawym górnym rogu, aby zapisać dostosowane ustawienia przypomnienia.

Aby zmienić wstępnie ustawione opcje czasu dla ponownego wyświetlania odroczonego przypomnienia, wybierz kolejno pozycje Menu (trzy linie) ▸ UstawieniaPrzypomnienia, a następnie naciśnij pozycję Zaprogramowana godzina i wybierz opcję z listy.

Jak usunąć przypomnienie?

 1. Wybierz kolejno opcje: Menu (trzy linie) ▸ Przypomnienia.
 2. Przesuń panel przypomnienia w lewo, aby zniknął.

Funkcje i użytkowanie

Jak ustawić Minutnik?

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Minutnik.
 2. Wprowadź wybrany przez siebie czas lub wybierz zaprogramowany czas.
  Aby edytować zaprogramowane czasy wyświetlane podczas konfigurowania minutnika, dotknij opcji Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu klawiatury numerycznej, a następnie przewiń do opcji Zaprogramowane godziny.
 3. Naciśnij opcję Uruchom czasomierz.

Podczas działania minutnika możesz wykonać następujące działania:

 • Dodaj czas: naciśnij opcję +1:00, aby dodać jedną minutę do czasu działania czasomierza.
 • Wstrzymaj: naciśnij ikonę pauzy obok czasomierza.
 • Zmień nazwę: Naciśnij kolejno Opcje (trzy kropki) obok minutnika, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę.
 • Uruchom ponownie: Naciśnij ikonę pauzy, naciśnij wyświetloną ikonę odświeżenia, a następnie naciśnij ikonę wznowienia.
 • Duplikuj: Naciśnij kolejno Opcje (trzy kropki) obok minutnika, a następnie wybierz opcję Duplikuj.
 • Powiększ czasomierz: Naciśnij i przytrzymaj działający czasomierz, aby wyświetlić pozostały czas na pełnym ekranie.
 • Dodaj kolejne czasomierze: Naciśnij ikonę plusa + w prawym dolnym rogu ekranu, aby utworzyć kolejny minutnik.

Jak usunąć minutnik?

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Minutnik.
 2. Jeśli czasomierz, który chcesz usunąć jest włączony, naciśnij ikonę pauzy.
 3. Przesuń panel minutnika w lewo, aby zniknął.

W razie przypadkowego usunięcia czasomierza można go odzyskać, naciskając przycisk Cofnij, który jest tymczasowo wyświetlany w dolnej części ekranu.

Jak korzystać ze stopera?

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Stoper.
 2. Naciśnij ikonę odtwarzania w dolnej części ekranu, aby rozpocząć odmierzanie czasu.

Podczas działania stopera dostępne są następujące opcje:

 • Naciśnij opcję Okrążenie, aby zarejestrować odcinki czasu podczas działania stopera.
 • Naciśnij ikonę pauzy w dolnej części ekranu, aby zatrzymać odmierzanie czasu.
 • Naciśnij opcję Resetuj, aby wyzerować zarejestrowany czas oraz informacje o okrążeniach.

Czy mogę udostępnić czasy zmierzone stoperem?

Tak. Wyniki można udostępnić bezpośrednio po użyciu funkcji Stoper:

 1. Jeśli Stoper nadal działa, naciśnij ikonę pauzy.
 2. W prawym dolnym rogu ekranu naciśnij opcję Udostępnij.
 3. Wybierz adres e-mail lub aplikację komunikatora, których chcesz użyć do udostępnienia wyników.
 4. Wykonaj niezbędne czynności w wybranej aplikacji, aby udostępnić wyniki.

Co to jest Mój dzień?

Pulpit Mój dzień jest domyślnie wyświetlany po każdym odrzuceniu alarmu. Dostęp do pulpitu Mój dzień można uzyskać w dowolnym momencie, wybierając kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Mój dzień.

Pulpit Mój dzień to narzędzie organizacyjne, które domyślnie wyświetla następujące informacje:

 • Następny zaplanowany alarm.
 • Lokalna prognoza pogody na dany dzień.
 • Wszystkie wydarzenia zaplanowane w danym dniu. Podczas pierwszego użycia pulpitu Mój dzień naciśnij opcję Synchronizuj mój kalendarz, aby zsynchronizować aplikację Alarm Clock Xtreme z kalendarzami powiązanymi z Twoim urządzeniem.

Pulpit Mój dzień umożliwia również wygodne odtwarzanie muzyki. Dotknij Odtwarzaj muzykę, aby określić, do jakiej muzyki można uzyskać dostęp w pulpicie Mój dzień. Wybierz określony utwór, wykonawcę, listę odtwarzania, internetową stację radiową lub uruchamianie aplikacji (na przykład Spotify).

Co to jest Budzik?

Opcja Budzik umożliwia natychmiastowe sprawdzenie godziny w nocy, bez konieczności podnoszenia lub odblokowywania urządzenia. Aby wyświetlić podgląd ekranu Budzik, wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Budzik.

Przy użyciu ustawień opcji Budzik można automatycznie włączać Budzik przed zaśnięciem.

Jak sterować aplikacją Alarm Clock Xtreme za pomocą głosu?

Tak. Aplikacja Alarm Clock Xtreme umożliwia używanie poleceń głosowych za pomocą funkcji „Hej Google” dostępnej w większości urządzeń z systemem Android. Szczegółowe instrukcje dotyczące rozpoczęcia używania poleceń głosowych w aplikacji Alarm Clock Xtreme znajdują się w następującym artykule:

Czy w czasie używania aplikacji Alarm Clock Xtreme urządzenie musi być podłączone do ładowarki?

Jeśli na godziny poranne został skonfigurowany alarm, zaleca się podłączenie urządzenia do ładowarki na noc, ponieważ alarm może nie zadziałać jeśli urządzenie zostanie wyłączone z powodu rozładowania baterii.

Ustawienia

Czy mogę zachować ustawienia aplikacji Alarm Clock Xtreme po zmianie lub przywróceniu urządzenia?

W systemach Android 6.0 i nowszych aplikacja Alarm Clock Xtreme jest połączona z Kontem Google. Oznacza to, że po zmianie urządzenia na nowe lub zresetowaniu obecnego urządzenia alarmy i inne ustawienia będą zapamiętane i zastosowane przez aplikację, o ile na urządzeniu będziesz korzystać z tego samego Konta Google. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych aktualnie nie jest możliwe w systemie Android 5.0 i starszych wersjach.

Z uwagi na ograniczenia używanego miejsca nie będzie można przywrócić niestandardowych plików MP3 zastosowanych jako dźwięki alarmu.

Co to jest Tryb urlopowy?

Po włączeniu Trybu urlopowego wszystkie alarmy są wyłączane na ustawiony okres. Aby włączyć Tryb urlopowy:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Alarm.
 3. Naciśnij suwak obok opcji Tryb urlopowy, aby zmienił kolor z białego (WYŁ.) na niebieski (WŁ.).
 4. Dotknij opcji Potwierdź.
 5. Określ Datę rozpoczęciaDatę zakończenia. Tryb urlopowy jest domyślnie ustawiony na 1 miesiąc.

Alarmy zostaną automatycznie aktywowane ponownie w dniu określonym jako Data zakończenia. W dowolnym momencie można wyłączyć Tryb urlopowy lub zmienić Datę zakończenia, naciskając opcję Dostosuj na głównym ekranie aplikacji.

Co to są szablony alarmów?

Szablony alarmów umożliwiają dostosowanie ustawień wyświetlanych domyślnie podczas tworzenia nowego alarmu. Aby otworzyć szablony alarmów i edytować je:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij kolejno opcje: AlarmSzablony alarmów.
 3. Skonfiguruj domyślne ustawienia alarmu.

Zmiany szablonów alarmów nie są stosowane do istniejących alarmów.

Możesz natychmiast zastosować ustawienia dowolnego z istniejących alarmów jako szablon alarmu. Kliknij istniejący alarm na ekranie głównym aplikacji i wybierz kolejno Opcje (trzy kropki) ▸ Ustaw jako szablon.

Czy można dostosować Minutniki?

Tak. Aby uzyskać dostęp do ustawień Czasomierza:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Czasomierz.
 3. Dostosuj poniższe opcje minutnika w zależności od swoich preferencji:
  • Dźwięk: wybierz typ dźwięku emitowanego po upływie czasu na minutniku oraz ustaw głośność dźwięku. Dostępne są opcje: Dzwonek, Muzyka (z biblioteki urządzeń), Radio internetowe i Brak (cisza).
  • Głośność minutnika: dostosuj poziom dźwięku, używając suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
  • Priorytet głośności alarmu (włączona domyślnie): dźwięk minutnika będzie miał głośność określoną w ustawieniach aplikacji Alarm Clock Xtreme, niezależnie od ustawionej głośności urządzenia.
  • Zezwól na zmiany głośności w trakcie alarmu (opcja domyślnie włączona): Umożliwia zmianę głośności podczas trwania alarmów.
  • Stopniowo zwiększaj głośność: Domyślnie głośność Czasomierza zwiększa się po 1 minucie od włączenia sygnału. Naciśnij ten panel i wybierz opcję Wyłączone, jeśli nie chcesz, aby głośność była zwiększana. Możesz również nacisnąć opcję Skonfiguruj, aby określić inny przedział czasu.
  • Wibrujący: Określ intensywność wibracji baterii po upływie czasu ustawionego na czasomierzu. Można wyłączyć wibracje dla czasomierzy, wybierając opcję Brak.
  • Pozostaw włączony ekran (opcja domyślnie włączona): To ustawienie powoduje pozostawienie aktywnego ekranu urządzenia podczas działania czasomierza.
  • Zaprogramowane godziny: dostosuj 3 opcje zaprogramowanej godziny, które będą wyświetlane na dole klawiatury numerycznej podczas tworzenia nowego czasomierza.

Dostosowane ustawienia są domyślnie stosowane do wszystkich następnych minutników.

Czy można użyć innych przycisków do sterowania stoperem?

Tak. Ustawienia Stopera można skonfigurować w taki sposób, aby umożliwić używanie przycisków sterowania głośnością do uruchamiania i zatrzymywania stopera lub rejestrowania czasów okrążeń. Jest to użyteczne w przypadku używania Stopera podczas aktywności fizycznej. Aby dostosować ustawienia funkcji Stoper:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Stoper.
 3. Naciśnij biały suwak (WYŁ.) obok opcji Sterowanie głośnością, aby zmienić jego kolor na niebieski (WŁ.).

Czy mogę dostosować informacje wyświetlane po odrzuceniu alarmu?

Tak. Możesz określić, jakie informacje mają być wyświetlane na Pulpicie Mój dzień, lub wyłączyć wyświetlanie Pulpitu Mój dzień po każdym odrzuceniu alarmu.

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Pulpit Mój dzień.
 3. Dostępne są następujące opcje:
  • Odrzuć automatycznie po alarmie (domyślnie wyłączona): Włącz tę opcję, jeśli Pulpit Mój dzień ma być wyświetlany tylko na krótko po odtworzeniu alarmu.
  • Odrzuć automatycznie po szybkim alarmie (domyślnie wyłączona): Włącz tę opcję, jeśli Pulpit Mój dzień ma być wyświetlany tylko na krótko po odtworzeniu alarmu.
  • Wydarzenia z Mojego kalendarza (domyślnie włączona): wyłącz tę opcję jeśli nie chcesz, aby wydarzenia z kalendarza były wyświetlane na Pulpicie Mój dzień.
  • Prognoza pogody (domyślnie włączona): wyłącz tę opcję jeśli nie chcesz, aby lokalna prognoza pogody na dany dzień była wyświetlana na Pulpicie Mój dzień.

Czy można skonfigurować automatyczne uruchamianie funkcji Budzik?

Tak. Aby skonfigurować ustawienia funkcji Budzik:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Budzik.
 3. Naciśnij opcję Tryb automatyczny i wybierz preferowaną opcję:
  • Wył. (opcja wybrana domyślnie): Funkcja Budzik nie jest wyświetlania do czasu jej ręcznego włączenia za pomocą opcji Menu (trzy linie) ▸ Budzik
  • Względem alarmu: Budzik jest wyświetlany na określony czas przed następnym zaplanowanym alarmem jeśli spełnione są wszystkie warunki zdefiniowane w ustawieniach. Naciśnij opcję Czas do następnego alarmu, aby dokładnie zdefiniować, kiedy funkcja Budzik ma być włączana przed wyłączeniem alarmu.
  • Zakres czasowy: Budzik jest wyświetlany w zdefiniowanym okresie. Zdefiniuj okres, naciskając opcję Aktywny od oraz Aktywny do.
 4. Jeśli zostało skonfigurowane automatyczne wyświetlanie Budzika, możesz dostosować wymienione poniżej dodatkowe ustawienia:
  • Moje urządzenie musi być podłączone do ładowarki (domyślnie włączone): Budzik jest wyświetlany tylko, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki. Ponieważ używanie funkcji Budzik może powodować rozładowanie baterii, to ustawienie jest zalecane.
  • Ochrona baterii (domyślnie włączona): Ta opcja wyłącza Budzik, gdy urządzenie nie jest ładowane i bateria rozładuje się za bardzo.
  • Wyświetlaj procentowy stan naładowania baterii (włączona domyślnie): Ta opcja pokazuje procentowy stan naładowania baterii, gdy Budzik jest włączony.
 5. Naciśnij strzałkę wstecz, aby zapisać swoje preferencje i powrócić do ekranu głównego Ustawienia.

Budzik będzie teraz wyświetlany automatycznie, zgodnie z Twoimi preferencjami.

Budzik jest wyświetlany tylko jeśli urządzenie było nieaktywne przez co najmniej 30 minut i spełnione są warunki zdefiniowane w ustawieniach. Jeśli o godzinie, o której ma zostać włączony Budzik urządzenie jest używane, włączenie Budzika zostaje automatycznie opóźnione.

Czy można skonfigurować aplikację Alarm Clock Xtreme w celu używania 12-godzinnego formatu czasu?

Tak. Aby używać 12-godzinnego formatu czasu zamiast formatu 24-godzinnego:

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Ogólne.
 3. Naciśnij suwak obok opcji Użyj formatu 24-godzinnego, aby zmienić jego kolor z niebieskiego (WŁ.) na biały (WYŁ.).

Wszystkie alarmy i przypomnienia będą teraz wyświetlane w formacie 12-godzinnym. Na przykład godzina 15:00 będzie wyświetlana jako 3:00pm.

Jak można dostosować powiadomienia z aplikacji Alarm Clock Xtreme?

 1. Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Dotknij opcji Powiadomienia.
 3. Aby wyłączyć typ powiadomień, naciśnij niebieski suwak (WŁ.), aby zmienić jego kolor na biały (WYŁ.).
Powiadomienie przyklejone oznacza powiadomienie systemu Android, które można usunąć tylko poprzez interakcję z powiązaną aplikacją. Powiadomień przyklejonych nie można usunąć poprzez ich przeciągnięcie. Na przykład powiadomienie aplikacji Alarm Clock Xtreme zawierające działający stoper jest usuwane po zresetowaniu stopera w aplikacji.

Pozycje Premium

Do czego służy ekran Premium?

Najnowsza wersja aplikacji Alarm Clock Xtreme zawiera ekran Premium umożliwiający zakup płatnych funkcji, których zamierzasz używać. Pozwala to oszczędzić pieniądze, zwiększyć możliwości aplikacji i dopasować ją do własnych wymagań. Aby uzyskać dostęp do ekranu Premium i uzyskać więcej informacji na temat elementów premium, które można zakupić, naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.

Na ekranie Premium można zakupić dowolny element, dokonując jednorazowej płatności. Po zakupieniu elementu można z niego korzystać bez żadnych kolejnych płatności, przez cały okres używania aplikacji Alarm Clock Xtreme.

Jakie elementy Premium są dostępne?

Aktualnie dostępne są następujące elementy premium:

 • Wszystkie: Umożliwia zakup wszystkich elementów premium aktualnie dostępnych na ekranie Premium.
 • Koniec reklam: usuwa wszystkie reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme.
 • Motywy: domyślnie dostępny jest tylko motyw Góra. Ten element umożliwia dostęp do dodatkowych motywów: Pustynia, MiastoDżungla.
 • Nieograniczone przypomnienia: domyślnie dostępne są tylko 3 aktywne przypomnienia. Ten element umożliwia używanie nieograniczonej liczby przypomnień.
 • Zadanie Skanuj kody: umożliwia skonfigurowanie alarmów, które można odrzucić tylko przez zeskanowanie kodu QR lub kodu kreskowego.
 • Bezpośrednie wsparcie: po zakupie dowolnego z wymienionych powyżej elementów premium możesz dodatkowo używać opcji Bezpośrednie wsparcie w celu rozwiązywania problemów we współpracy z agentem pomocy technicznej AVG.

Czy mogę wypróbować element premium przed zakupem?

Tak. Bezpłatne wersje próbne są dostępne dla następujących elementów premium:

 • Motywy: Przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Motywy. Naciśnij motyw, a następnie wybierz 7 dni gratis, aby uzyskać do niego dostęp na ograniczony czas.
 • Zadania z kodem QR: Podczas tworzenia nowego alarmu naciśnij kolejno opcje OdrzućZadanieSkanuj kody. Wybierz kod, którego chcesz używać do zadania Odrzuć, a następnie Zaoszczędź alarm. Naciśnij opcję 7 dni gratis, aby używać tego zadania przez ograniczony czas.

Jak usunąć reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme?

Koniec reklam to jeden z elementów premium, który można zakupić na ekranie Premium. Aby usunąć reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme:

 1. Naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.
 2. Naciśnij kafelek Koniec reklam, aby zakupić tylko ten element. Alternatywnie naciśnij kafelek Wszystkie, aby zakupić jednocześnie wszystkie elementy premium.
 3. Naciśnij przycisk Kup i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć transakcję.

Aplikacja Alarm Clock Xtreme nie będzie już wyświetlała reklam innych firm.

Czy elementów premium można używać również po zmianie urządzenia lub przywróceniu jego ustawień?

Tak. Elementy premium są aktywne na wszystkich urządzeniach z zainstalowaną aplikacją Alarm Clock Xtreme połączonych z Twoim Kontem Google.

W celu przywrócenia zakupionego elementu:

 1. Zaloguj się do sklepu Google Play Store, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono elementy premium.
 2. Otwórz aplikację Alarm Clock Xtreme i naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij kolejno  Opcje (trzy kropki)▸ Przywróć zakup w prawym górnym rogu.

Rozwiązywanie problemów

Jak odinstalować aplikację Alarm Clock Xtreme?

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę aplikacji Sklep Google Play, aby przejść do sklepu.
 2. Wyszukaj Alarm Clock Xtreme.
 3. Otwórz stronę produktu Alarm Clock Xtreme, a następnie naciśnij kolejno OdinstalujOdinstaluj.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać ikonę Alarm Clock Xtreme na ekranie głównym urządzenia, a następnie wybrać opcję Odinstaluj.

Aplikacja Alarm Clock Xtreme zostanie odinstalowana z Twojego urządzenia z systemem Android.

Dlaczego mój zaplanowany alarm nie działa?

Jeśli zaplanowane alarmy nie włączają się o ustalonej godzinie, mogło nastąpić wymuszone zatrzymanie aplikacji Alarm Clock Xtreme przez inną aplikację albo przez ustawienie systemu mające na celu oszczędzanie baterii lub pamięci urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do zaleceń dotyczących zwiększenia niezawodności działania aplikacji Alarm Clock Xtreme na określonym rodzaju urządzenia, wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Pomoc i często zadawane pytaniaRekomendacje.

Możesz również zapoznać się z następującym artykułem zawierającym szczegółowe instrukcje dotyczące zapobiegania wymuszonego wyłączania aplikacji Alarm Clock Xtreme przez urządzenie jednego z najbardziej popularnych typów:

Dlaczego w aplikacji Alarm Clock Xtreme są wyświetlane reklamy?

W celu wspierania rozwoju aplikacji Alarm Clock Xtreme zawiera ona reklamy, które nie przeszkadzają w jej używaniu. Koniec reklam to jeden z elementów premium, który można zakupić na ekranie Premium aplikacji Alarm Clock Xtreme. Aby usunąć reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme:

 1. Naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.
 2. Naciśnij kafelek Koniec reklam, aby zakupić tylko ten element. Alternatywnie naciśnij kafelek Wszystkie, aby zakupić jednocześnie wszystkie elementy premium.
 3. Naciśnij przycisk Kup i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć transakcję.

Jak mogę uzyskać pomoc lub zgłosić problem pomocy technicznej AVG?

Opcja Bezpośrednie wsparcie jest dostępna tylko po zakupieniu co najmniej jednego elementu premium na ekranie Premium aplikacji Alarm Clock Xtreme.

Aby skontaktować się bezpośrednio z agentem pomocy techniczne AVG, przejdź do opcji Menu (trzy linie) ▸ Pomoc i często zadawane pytaniaBezpośrednie wsparcie. Wprowadź swój Wiadomość i podaj Adres e-mail do przyszłej komunikacji, a następnie naciśnij opcję Prześlij.

Jeśli pomoc bezpośrednia nie jest dostępna, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Rekomendacje: zawiera Wskazówki dotyczące niezawodności ułatwiające sprawdzenie, czy urządzenie nie wymusza zamknięcia aplikacji Alarm Clock Xtreme. Jest to przydatne jeśli zaplanowany alarm nie zostanie uruchomiony, lub jeśli aplikacja nie zachowuje się w oczekiwany sposób.
 • Często zadawane pytania: Otwiera listę często zadawanych pytań na temat aplikacji Alarm Clock Xtreme.
 • Alarm Clock Xtreme 7.x dla systemu Android
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt