Pomoc dotycząca produktów domowych

Skanowanie komputera pod kątem wirusów z AVG AntiVirus

Programy AVG Internet SecurityAVG AntiVirus FREE oferują różne tryby skanowania, które chronią komputer przed wirusami i złośliwym oprogramowaniem. Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje dotyczące różnych rodzajów skanowania.

Omówienie rodzajów skanowania

AVG Internet Security i AVG AntiVirus FREE obejmują następujące typy skanowania:

 • Inteligentne skanowanie: kompleksowe skanowanie, które umożliwia sprawdzenie komputera pod kątem wirusów, złośliwego oprogramowania, złośliwych dodatków do przeglądarek i innych problemów.
 • Dokładne skanowanie: Zdefiniowane fabrycznie szczegółowe skanowanie systemu, które umożliwia sprawdzenie pamięci i dysków urządzenia pod kątem złośliwego oprogramowania (w tym rootkitów).
 • Skanowanie plików lub folderów: umożliwia skanowanie wcześniej wybranych folderów. Możesz także wykonać skanowanie wybranego folderu, klikając go prawym przyciskiem myszy w oknie Eksploratora plików lub na pulpicie w systemie Windows i wybierając opcję Skanuj wybrane obszary na obecność wirusów.
 • Skanowanie podczas uruchamiania systemu: Umożliwia skanowanie komputera w trakcie następnego rozruchu systemu przed uruchomieniem jakiegokolwiek złośliwego oprogramowania. Skanowanie podczas uruchamiania systemu zwiększa szansę wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, zanim zaatakuje ono komputer.
 • Skanowanie USB/DVD: umożliwia skanowanie wszystkich obecnie podłączonych do komputera dysków wymiennych, takich jak dyski flash USB czy zewnętrzne dyski twarde.
 • Skanowanie wydajności: umożliwia skanowanie systemu pod kątem niepotrzebnych danych i innych problemów, które mogą wpływać na szybkość i bezpieczeństwo komputera. Aby rozwiązać wykryte problemy, musisz zainstalować program AVG TuneUp. Jeśli masz już zainstalowany program AVG TuneUp, kliknięcie tej opcji spowoduje załadowanie jego pulpitu.

Uruchamianie skanowania

 • Aby uruchomić skanowanie typu Inteligentne skanowanie: Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij Uruchom Inteligentne skanowanie.
 • Aby uruchomić specjalistyczne skanowanie: Otwórz program AVG AntiVirus, kliknij Uruchom inne skanowania i wybierz specjalistyczne skanowanie z listy, która pojawiła się na ekranie.

Czas trwania skanowania zależy od jego typu i ilości danych do przeanalizowania. Aby anulować skanowanie, kliknij opcję Zatrzymaj skanowanie.

Szczegółowe instrukcje dotyczące tego, jak przeprowadzić Skanowanie podczas uruchamiania systemu, zawiera następujący artykuł: Przeprowadzanie skanowania podczas uruchamiania systemu w programie AVG AntiVirus.

Tworzenie własnego zadania skanowania

Aby utworzyć własne zadanie skanowania, które będzie wykonywane zgodnie z Twoimi preferencjami:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus, a następnie kliknij Uruchom inne skanowania i wybierz Zaplanowane skany.
 2. Kliknij przycisk Utwórz nowe skanowanie.
 3. W polu Nazwa skanu wprowadź nazwę, która pozwoli łatwo zidentyfikować skanowanie, a następnie użyj menu rozwijanego Typ skanowania, aby określić jego rodzaj.
 4. W obszarze Częstotliwość wybierz, jak często będzie wykonywane automatyczne skanowanie. Jeśli nie chcesz, aby skanowanie było wykonywane bez ręcznego uruchomienia, wybierz opcję Uruchom ręcznie.
 5. W przypadku skanowania automatycznego należy dokładnie określić, kiedy będzie ono wykonywane, korzystając z pola Czas rozpoczęcia. W zależności od ustawienia wybranego w obszarze Częstotliwość może być wymagane również określenie dnia, w którym będzie wykonywane skanowanie — w tym celu należy skorzystać z pola Dzień tygodnia lub Dzień miesiąca.
 6. Możesz też skonfigurować zaawansowane ustawienia skanowania. Więcej informacji o ustawieniach skanowania AVG zawiera sekcja Dostosowywanie ustawień skanowania tego artykułu.
Ustawienia zaawansowane zostały wstępnie skonfigurowane w taki sposób, aby spełniały wymagania większości użytkowników.
 1. Kliknij opcję Utwórz, aby zakończyć i powrócić do ekranu Zaplanowane skany.

Nowo utworzone własne zadanie skanowania pojawi się na liście Zaplanowane skany.

Następujące opcje są dostępne dla wszystkich skanów znajdujących się na liście:

 • Dostosowywanie ustawień skanowania: Umieść kursor na odpowiednim panelu i kliknij ikonę Więcej opcji (trzy kropki), która pojawi się na ekranie. Wybierz opcję Ustawienia.
 • Usuwanie skanowania: Umieść kursor na odpowiednim panelu i kliknij ikonę Więcej opcji (trzy kropki), która pojawi się na ekranie. Wybierz opcję Usuń.
 • Uruchamianie skanowania: kliknij opcję Skanuj teraz obok skanowania, które chcesz uruchomić.

Dostosowywanie ustawień skanowania

Można dostosowywać ustawienia wszystkich rodzajów skanowania AVG, ale zalecamy modyfikowanie tylko ustawień w sekcji Skanowania niestandardowe. Aby skonfigurować ustawienia skanowania:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje Podstawowa ochronaSkanowanie w panelu po lewej stronie.
 3. Przejdź do karty wybranego skanowania.
 4. Dostosuj poniższe ustawienia skanowania zgodnie ze swoimi preferencjami.
Niektóre z wymienionych poniżej ustawień nie są dostępne dla każdego rodzaju skanowania.
 • Czułość: Im wyższa czułość, tym częściej może występować fałszywe wykrycie złośliwego oprogramowania. Zmniejszenie czułości zmniejsza liczbę potencjalnych fałszywych wykryć, ale może także obniżyć skuteczność skanowania.
 • Powiadamiaj mnie o potencjalnie niepożądanych programach: umożliwia skanowanie pod kątem programów, które są potajemnie pobierane z innymi programami i zwykle wykonują niechciane działania.
 • Rozpakuj pliki archiwum: Zezwól programowi AVG na rozpakowywanie skompresowanych plików podczas skanowania.
 • Śledzenie linków do systemu plików podczas skanowania: umożliwia skanowanie innych plików używanych przez aktualnie skanowane pliki w celu wyszukania potencjalnie szkodliwej zawartości.
 • Testuj całe pliki: umożliwia skanowanie całych plików, a nie tylko ich części przeważnie atakowanych przez złośliwy kod.
 • Priorytet skanowania: wyższy priorytet oznacza, że skanowanie wykorzystuje więcej zasobów systemowych, ale zajmuje mniej czasu, gdy uruchomione są inne aplikacje.
 • Instalatory i archiwa: pozwala określić typy zarchiwizowanych plików, które mają być skanowane na komputerze:
  • Skanuj tylko popularne instalatory: umożliwia skanowanie powszechnie używanych typów plików, takich jak .zip, .rar i inne pliki wykonywalne lub archiwa instalatorów.
  • Skanuj wszystkie archiwa: umożliwia analizowanie wszystkich plików archiwów, co znacznie wydłuża czas skanowania.
  • Nie skanuj archiwów: umożliwia ignorowanie plików archiwów.
 • Części komputera do skanowania: pozwala określić obszary komputera, które mają być skanowane:
  • Wszystkie dyski twarde: umożliwia skanowanie wszystkich dysków twardych komputera.
  • Dysk systemowy (zalecane): umożliwia skanowanie wyłącznie danych zapisanych na dysku twardym.
 • Typy plików: pozwala określić typy plików, które mają być skanowane na komputerze:
  • Typy oparte na treściach (wolne): umożliwia skanowanie plików, które są zwykle najbardziej narażone na ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania.
  • Typy oparte na rozszerzeniach (szybkie): umożliwia skanowanie tylko plików z rozszerzeniami, które stanowią zagrożenie, takimi jak .exe, .com, .bat.
  • Skanuj wszystkie pliki (bardzo wolne): umożliwia skanowanie wszystkich plików na komputerze pod kątem złośliwego oprogramowania.
 • Wykonuj automatyczne działania podczas tego skanowania: umożliwia programowi AVG automatyczne wykonywanie czynności za każdym razem, gdy podczas skanowania zostanie wykryte zagrożenie. Jeśli ta opcja nie zostanie zaznaczona, w przypadku każdego zagrożenia pojawi się monit o ręczne wybranie czynności. Wybierz preferowaną czynność automatyczną:
  • Naprawa automatyczna (zalecane): spowoduje podjęcie przez program AVG próby naprawienia pliku. Jeśli się to nie uda, plik zostanie przeniesiony do Kwarantanny lub usunięty, jeśli żadne działanie nie zakończy się pomyślnie.
  • Przenieś do kwarantanny: plik stanowiący zagrożenie jest wysyłany przez firmę AVG do Kwarantanny, w której nie będzie zagrażać systemowi.
  • Usuń: program AVG trwale usuwa plik z komputera.
 • Programy uruchamiane automatycznie: Umożliwia programowi AVG skanowanie programów, które uruchamiają się automatycznie po włączeniu komputera.
 • Wyłącz komputer po zakończeniu skanowania: umożliwia programowi AVG wyłączanie komputera po zakończeniu skanowania.
 • Wygeneruj plik raportu: umożliwia programowi AVG automatyczne tworzenie i zapisywanie pliku raportu po zakończeniu skanowania.
 • Wyświetl wyjątki: umożliwia dodanie pliku, folderu lub adresu URL, który zostanie wyłączony ze wszystkich zadań skanowania i osłon AVG. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł: Wykluczanie określonych plików lub stron internetowych ze skanowania za pomocą programu AVG AntiVirus.

Wyświetlanie historii skanowania

Aby wyświetlić pełną listę ukończonych zadań skanowania:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus, a następnie kliknij Uruchom inne skanowania i wybierz Historia skanowania.
 2. Aby wyświetlić dodatkowe informacje o zadaniu skanowania znajdującym się na liście, umieść kursor na odpowiednim panelu i kliknij strzałkę w dół, która pojawi się na ekranie.
 • AVG Internet Security 23.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus FREE 23.x dla systemu Windowsa
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt