Pomoc dotycząca produktów domowych

Ochrona przed ransomware — często zadawane pytania

Co to jest Ochrona przed ransomware?

Ochrona przed ransomware to funkcja dostępna w najnowszych wersjach programów AVG Internet SecurityAVG AntiVirus FREE, która zabezpiecza prywatne zdjęcia, dokumenty i pliki przed modyfikacją, usunięciem lub zaszyfrowaniem przez zagrożenia typu ransomware. Ta funkcja skanuje w poszukiwaniu folderów, które mogą zawierać dane osobiste, i automatycznie je zabezpiecza. Umożliwia także wskazanie dodatkowych folderów, które mają być chronione przed aplikacjami nienależącymi do zaufanych. Oprócz tego możesz określić, które aplikacje mogą modyfikować pliki w folderach i które aplikacje mają być zawsze blokowane.

Ochrona przed ransomware to dostępna w najnowszej wersji programu AVG Internet Security funkcja, która zabezpiecza prywatne zdjęcia, dokumenty i pliki przed modyfikacją, usunięciem lub zaszyfrowaniem przez zagrożenia typu ransomware. Ta funkcja skanuje w poszukiwaniu folderów, które mogą zawierać dane osobiste, i automatycznie je zabezpiecza. Umożliwia także wskazanie dodatkowych folderów, które mają być chronione przed aplikacjami nienależącymi do zaufanych. Oprócz tego możesz określić, które aplikacje mogą modyfikować pliki w folderach i które aplikacje mają być zawsze blokowane.

Co to jest ransomware?

Ransomware to złośliwe oprogramowanie, które szyfruje ważne pliki na komputerze, aby uniemożliwić dostęp do nich, po czym grozi, że udostępni je publicznie lub usunie, jeśli nie zostanie przekazana odpowiednia kwota okupu. Nawet zapłacenie okupu nie gwarantuje, że pliki będzie można odzyskać.

Jak można się ochronić przed atakami ransomware?

Ochrona przed ransomware to domyślnie włączony komponent najnowszych wersji programów AVG Internet SecurityAVG AntiVirus FREE. Aby uzyskać dostęp do funkcji Ochrona przed ransomware, kliknij kafelek Komputer na ekranie głównym aplikacji, a następnie kliknij opcję Otwórz powyżej pozycji Ochrona przed ransomware.

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania najnowszej wersji programu AVG Internet Security lub AVG AntiVirus FREE można znaleźć w odpowiednich artykułach poniżej:

Ochrona przed ransomware to domyślnie włączony komponent najnowszej wersji programu AVG Internet Security. Aby uzyskać dostęp do funkcji Ochrona przed ransomware, kliknij kafelek Ataki hakerów na ekranie głównym aplikacji, a następnie kliknij opcję Otwórz powyżej pozycji Ochrona przed programami typu ransomware.

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalowania najnowszej wersji programu AVG Internet Security znajdują się w następującym artykule:

Jak zarządzać czułością funkcji Ochrona przed ransomware?

Aby określić sposób działania funkcji Ochrona przed ransomware w przypadku, gdy aplikacja podejmie próbę uzyskania dostępu do plików z chronionych folderów:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Komputer.
 2. Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz kolejno opcje Podstawowa ochronaOchrona przed ransomware w panelu po lewej stronie.
 4. Wybierz preferowany tryb:
  • Tryb inteligentny (ustawienie domyślne i zalecane): Ochrona przed ransomware korzysta z listy często używanych i zaufanych aplikacji, aby określić, które z nich mogą modyfikować pliki w chronionych folderach. Jeśli próbę modyfikacji plików podejmują aplikacje, których nie ma na tej liście, wyświetla się odpowiednie powiadomienie i użytkownik sam decyduje o dalszym działaniu.
  • Tryb z ograniczeniami: otrzymujesz powiadomienie i samodzielnie decydujesz o dalszym działaniu za każdym razem, kiedy aplikacja próbuje zmodyfikować pliki w folderach chronionych. Wybranie tej opcji może spowodować częste wyświetlanie potencjalnie irytujących ostrzeżeń.

Które foldery zabezpiecza Ochrona przed ransomware?

Ochrona przed ransomware automatycznie skanuje komputer w poszukiwaniu folderów, które mogą zawierać dane osobiste. Aby ręcznie dodać folder do listy chronionych folderów:

Ochrona przed ransomware automatycznie chroni foldery Dokumenty i Obrazy. Aby ręcznie dodać folder do listy chronionych folderów:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Komputer.
 2. Otwórz program AVG Internet Security i kliknij kafelek Ataki hakerów.
 3. Kliknij opcję Otwórz powyżej pozycji Ochrona przed programami typu ransomware.
 4. Kliknij opcję Chroń nowy folder, aby zabezpieczyć dodatkowy folder.
 5. Wybierz lokalizację folderu i kliknij opcję OK.
 6. Wprowadź hasło używane do uruchamiania komputera Mac, a następnie kliknij przycisk OK.

Wybrany folder będzie widoczny na liście chronionych folderów. Aby usunąć folder z listy, umieść kursor na panelu odpowiedniego folderu i kliknij ikonę X. Kliknij polecenie Wyłącz ochronę, aby potwierdzić.

Wybrany folder będzie widoczny na liście chronionych folderów. Aby usunąć folder z listy, umieść kursor na panelu odpowiedniego folderu i kliknij ikonę X. Wprowadź hasło używane do uruchamiania komputera Mac, a następnie kliknij przycisk OK.

Jak zmienić typy plików, które mają być objęte ochroną?

Aby określić, które typy plików mają być chronione:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i kliknij kafelek Komputer.
 2. Otwórz program AVG Internet Security i kliknij kafelek Ataki hakerów.
 3. Kliknij opcję Otwórz powyżej pozycji Ochrona przed programami typu ransomware.
 4. Kliknij ikonę Ustawienia (koło zębate) w prawym górnym rogu.
 5. Kliknij ikonę Preferencje (koło zębate) w prawym górnym rogu.
 6. Wybierz kolejno opcje Podstawowa ochronaOchrona przed ransomware w panelu po lewej stronie.
 7. W sekcji Typy plików zaznacz pole obok typów plików, które chcesz chronić przy użyciu funkcji Ochrona przed ransomware. Domyślnie wszystkie opcje są zaznaczone.
 8. W sekcji Chronione typy plików zaznacz pole obok typów plików, które chcesz chronić przy użyciu funkcji Ochrona przed ransomware. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło używane do uruchamiania komputera Mac i kliknij przycisk OK.

Jeśli chcesz dodać inne typy plików do listy chronionych typów plików, kliknij opcję Dodaj typ pliku, wprowadź rozszerzenie typu pliku, a następnie kliknij opcję Zaoszczędź. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło używane do uruchamiania komputera Mac.

Co zrobić, jeśli funkcja Ochrona przed ransomware firmy AVG wyświetla za dużo powiadomień?

Jeśli funkcja wyświetla zbyt wiele powiadomień z pytaniem o zablokowanie określonej aplikacji lub zezwolenie jej na dostęp, wybierz Tryb inteligentny jako ustawienie czułości funkcji Ochrona przed ransomware. Jeśli wybierzesz opcję Tryb z ograniczeniami, program AVG będzie wyświetlać powiadomienie za każdym razem, gdy którakolwiek aplikacja (z wyjątkiem tych, które zostały wcześniej dodane do listy Blokowane i dozwolone aplikacje) podejmie próbę modyfikowania plików znajdujących się w chronionych folderach.

Jak zarządzać aplikacjami blokowanymi i dozwolonymi przez funkcję Ochrona przed ransomware?

Ochrona przed ransomware uniemożliwia złośliwemu oprogramowaniu i wirusom modyfikowanie plików w chronionych folderach, a zaufanym aplikacjom domyślnie umożliwia dostęp. Kiedy niezaufana aplikacja próbuje zmodyfikować pliki w folderach chronionych, Ochrona przed ransomware wyświetla powiadomienie z pytaniem, czy zablokować daną aplikację, czy też na nią zezwolić. Po wybraniu odpowiedzi aplikacja zostanie dodana do ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje. Można także ręcznie dodać aplikacje do ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje, aby mieć pewność, że są one zawsze automatycznie traktowane przez funkcję Ochrona przed ransomware jako blokowane lub dozwolone.

Ochrona przed ransomware uniemożliwia złośliwemu oprogramowaniu i wirusom modyfikowanie plików w chronionych folderach, a zaufanym aplikacjom domyślnie umożliwia dostęp. Kiedy niezaufana aplikacja próbuje zmodyfikować pliki w chronionych folderach, Ochrona przed ransomware wyświetla powiadomienie z pytaniem, czy zezwolić na daną aplikację. Dozwolone aplikacje są dodawane do listy Dozwolone aplikacje. Można także ręcznie dodać aplikacje do listy dozwolonych aplikacji, aby mieć pewność, że są one zawsze automatycznie traktowane przez funkcję Ochrona przed ransomware jako dozwolone.

Aby otworzyć ekran Blokowane i dozwolone aplikacje:

 1. Otwórz aplikację AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje Menu ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje OgólneBlokowane i dozwolone aplikacje w panelu po lewej stronie.

Wyświetli się ekran Blokowane i dozwolone aplikacje — możesz zacząć nimi zarządzać.

Aby dodać aplikację do listy Dozwolone aplikacje:

 1. Otwórz program AVG Internet Security i kliknij kafelek Ataki hakerów.
 2. Kliknij opcję Otwórz powyżej pozycji Ochrona przed programami typu ransomware.
 3. Kliknij ikonę Preferencje (koło zębate) w prawym górnym rogu.
 4. Kliknij przycisk Dodaj do dozwolonych, a następnie wybierz aplikację i kliknij przycisk Otwórz.
 5. Jeśli pojawi się monit, wprowadź hasło używane do uruchamiania komputera Mac i kliknij przycisk OK.

Aplikacja została dodana do listy Dozwolone aplikacje.

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z ekranu Blokowane i dozwolone aplikacje zawiera następujący artykuł:

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat sposobu korzystania z funkcji Ochrona przed ransomware?

Więcej informacji na temat sposobu korzystania z funkcji Ochrona przed ransomware zawiera następujący artykuł:

 • AVG Internet Security 21.x dla systemu Windows
 • AVG AntiVirus FREE 21.x dla systemu Windows
   
 • AVG Internet Security 20.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?