Pomoc dotycząca produktów domowych

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów przy użyciu Dysku ratunkowego w programie AVG AntiVirus

Jeśli podejrzewasz, że komputer PC jest zarażony złośliwym oprogramowaniem, a wszystkie inne skanowania programem AntiVirus (w tym Skanowanie podczas uruchamiania systemu) nie mogły usunąć infekcji, możesz użyć funkcji Dysk Ratunkowy. Dysk ratunkowy umożliwia przeskanowanie komputera, gdy nie jest uruchomiony jego system operacyjny. Ta metoda znacznie zwiększa szanse wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania, ponieważ nie może ono temu przeciwdziałać.

Zapoznaj się z poszczególnymi sekcjami tego artykułu, aby uzyskać instrukcje dotyczące tworzenia i używania Dysku ratunkowego.

Tworzenie Dysku ratunkowego

Aby utworzyć Dysk ratunkowy na czystym dysku USB lub DVD, potrzebne są następujące elementy:

 • Inny wolny od złośliwego oprogramowania komputer z systemem Windows i zainstalowanym produktem AVG AntiVirus. Instrukcje instalacji można znaleźć w odpowiednim artykule poniżej:
 • Pusty dysk USB o pojemności 2 GB lub większej.

  LUB
 • Czysty zapisywalny dysk DVD, komputer z nagrywarką dysków DVD oraz oprogramowanie do nagrywania obsługujące format ISO (takie jak wbudowane narzędzie do nagrywania obrazów dysków systemu Windows).
Komputery wyprodukowane przed 2000 r. mogą nie obsługiwać uruchamiania z dysku USB. W takim przypadku utwórz Dysk ratunkowy na dysku DVD.

Aby utworzyć Dysk Ratunkowy na dysku USBdysku DVD, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje MenuDysk Ratunkowy.
 2. Zaznacz opcję Użyj pliku rozruchowego UEFI dla nowszych komputerów PC, aby uruchomić Dysk ratunkowy na nowoczesnym komputerze z interfejsem UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Odznacz to pole w przypadku starszego komputera z systemem BIOS (Basic Input/Output System).
  Pierwsze dostępne w handlu detalicznym komputery PC z interfejsem UEFI wyprodukowano po 2005 r. Aby określić, czy zainfekowany komputer wykorzystuje nowoczesny interfejs UEFI, czy starszy system BIOS, skorzystaj z pomocniczej dokumentacji producenta. Jeśli nie można znaleźć tej informacji, utwórz oba warianty Dysku ratunkowego i spróbuj uruchomić komputer przy użyciu każdego z nich, aż zostanie wyświetlone menu główne Dysku ratunkowego.
 3. Włóż pusty dysk USB do portu USB komputera i wybierz opcję Utwórz w pamięci USB.
 4. Gdy pojawi się okno dialogowe, wybierz USB. Podczas tworzenia Dysku ratunkowego będzie widoczny ekran postępu.
 5. Po zakończeniu ładowania Dysku Ratunkowego na dysk USB kliknij pozycję OK.
 6. Wybierz opcję Utwórz plik ISO.
 7. Wybierz lokalizację, w której ma zostać zapisany plik ISO Dysku Ratunkowego, a następnie kliknij pozycję Zaoszczędź. Podczas tworzenia pliku ISO Dysku ratunkowego będzie widoczny ekran postępu.
 8. Po zakończeniu tworzenia pliku ISO Dysku Ratunkowego kliknij pozycję OK.
 9. Na tym samym komputerze włóż czysty zapisywalny dysk DVD do nagrywarki DVD.
 10. Kliknij prawym przyciskiem myszy utworzony plik ISO i wybierz pozycję Nagraj obraz dysku (w systemie Windows 11 wybierz kolejno opcje Pokaż więcej opcjiNagraj obraz dysku).
 11. Sprawdź, czy w pozycji Nagrywarka wybrana jest nagrywarka DVD z włożonym dyskiem DVD, a następnie kliknij opcję Nagraj. W trakcie nagrywania pliku ISO na dysku DVD widoczny jest ekran postępu.
 12. Po zakończeniu procesu nagrywania kliknij przycisk Zamknij.

Uruchamianie komputera z użyciem Dysku ratunkowego

Po utworzeniu Dysku ratunkowego możesz uruchomić zarażony komputer, używając dysku USBdysku DVD:

 1. Wyłącz komputer i włóż dysk USB zawierający Dysk Ratunkowy do portu USB.
 2. Włóż dysk DVD z Dyskiem ratunkowym do napędu DVD komputera i wyłącz komputer.
 3. Włącz komputer. Po włączeniu komputera naciśnij odpowiedni klawisz, aby wejść do menu rozruchu.
  • Na ekranie startowym komputera z ekranem powitalnym systemu BIOS poszukaj informacji, jak uzyskać dostęp do menu rozruchu. Najczęściej jest to ekran z logo producenta komputera lub informacjami na temat sprzętu wyświetlany przez kilka sekund przed uruchomieniem systemu Windows.
  • Ze względu na obecność na rynku różnych producentów systemu BIOS komputera istnieje wiele sposobów, aby przejść do menu rozruchu. Zwykle używane są do tego klawisze Esc, F12 lub F11. W niektórych modelach komputerów i w przypadku niektórych producentów są też stosowane klawisze F10, F9, F8 lub F5.
  • Po ustaleniu właściwego klawisza, który trzeba nacisnąć, aby uzyskać dostęp do menu rozruchu, uruchom komputer ponownie i zacznij natychmiast naciskać ten klawisz.
 4. Gdy wyświetli się menu rozruchu, wybierz włożony dysk USB zawierający Dysk Ratunkowy. Pozycja ta może być oznaczona jako Removable Devices (Urządzenia wymienne), USB Flash Drive (Dysk flash USB), USB Storage Device (Urządzenie magazynujące USB) lub podobnie (czasem urządzenie to jest wymienione w podmenu innych urządzeń pamięci masowej).
 5. Gdy wyświetli się menu rozruchu, wybierz włożony dysk DVD zawierający Dysk Ratunkowy. Pozycja ta może być oznaczona jako CD-ROM Drive (Napęd CD-ROM), CDROM, CD/DVD/CD-RW... lub podobnie (czasem urządzenie to jest wymienione w podmenu innych urządzeń pamięci masowej).
 6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w wyświetlonym komunikacie, aby uruchomić komputer z dysku USB dysku DVD, i uruchom Dysk ratunkowy.
Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do menu rozruchu, zapoznaj się z instrukcją obsługi komputera lub dokumentacją na stronie internetowej producenta lub spróbuj skontaktować się z pomocą techniczną producenta sprzętu.

Skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów

Gdy na komputerze zostanie uruchomiony Dysk ratunkowy, możesz rozpocząć skanowanie pod kątem obecności złośliwego oprogramowania:

 1. Kliknij kafelek AVGPE Antivirus w menu głównym Dysku ratunkowego.
 2. Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, kliknij opcję Update VPS (Aktualizuj VPS), aby zapewnić, że Dysk ratunkowy nadal używa najnowszej bazy danych znanych definicji wirusów.
 3. Wybierz opcję:
  • Wszystkie dyski twarde (Wszystkie dyski twarde): skanuje cały komputer.
  • Selected folders/discs (Wybrane foldery/dyski): skanuje tylko konkretne foldery/dyski na komputerze. Kliknij opcję Dalej w celu wybrania folderu lub dysku, który chcesz przeskanować.
  Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Skanuj wszystkie archiwa, by przeskanować także pliki skompresowane (RAR, ZIP itp.).
  Następnie kliknij opcję Dalej, aby rozpocząć skanowanie komputera.
 4. Po ukończeniu skanowania przejrzyj raport skanowania i ekran wyników, by zapoznać się ze wszystkimi znalezionymi zagrożeniami.

  Instrukcje dotyczące naprawy lub usuwania zarażonych plików można znaleźć w sekcji poniżej.

Naprawa lub usunięcie zainfekowanych plików

Po przeskanowaniu komputera Dysk ratunkowy poinformuje o wynikach. W przypadku znalezienia zagrożeń możesz wybrać opcję Działaj automatycznie lub Fix manually (Napraw ręcznie).

 1. Kliknij przycisk Działaj automatycznie (Zrób to ręcznie) na ekranie wyników. Program Dysk ratunkowy spróbuje usunąć złośliwy kod ze wszystkich zainfekowanych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Jeśli naprawa pewnych plików się nie powiedzie, zostaną automatycznie usunięte z komputera.
 2. Po zakończeniu wybranego działania kliknij opcję Zakończ.
 3. W menu głównym Dysku ratunkowego wybierz kolejno opcje PlikUruchom ponownie.
 1. Kliknij przycisk Fix manually (Napraw ręcznie) na ekranie wyników.
 2. Zaznacz pole wyboru obok plików, dla których chcesz podjąć akcję, i wybierz odpowiednią opcję:
  • Działaj automatycznie (Napraw wybrane): spróbuj usunąć tylko złośliwy kod z wybranych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Zagrożenia, których nie można naprawić, zostaną usunięte automatycznie.
  • Repair selected (Napraw wybrane): spróbuj usunąć tylko złośliwy kod z wybranych plików, zachowując resztę każdego pliku w stanie nienaruszonym. Stanowiące zagrożenie pliki, których nie można naprawić, należy usunąć ręcznie.
  • Usuń wybrane: wybrane pliki są trwale usuwane z komputera.
 3. Po zakończeniu wybranego działania kliknij opcję Pomiń, a następnie opcję Zakończ.
 4. W menu głównym Dysku ratunkowego wybierz kolejno opcje PlikUruchom ponownie.

Po ponownym uruchomieniu komputera można wyjąć dysk USB/DVD z Dyskiem ratunkowym.

 • AVG Premium Security 22.x
 • AVG AntiVirus FREE 22.x
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?