Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG Battery Saver dla systemu Windows — często zadawane pytania

Ogólne

Co to jest AVG Battery Saver?

AVG Battery Saver to narzędzie pozwalające wydłużyć czas działania na baterii w laptopie przez ograniczenie wewnętrznego i zewnętrznego zapotrzebowania na energię. Można przełączać się między profilami programu Battery Saver, by wydłużyć czas działania baterii zgodnie z wymaganiami, lub utworzyć własny profil niestandardowy.

Jak uruchomić program AVG Battery Saver?

Uruchom program AVG Battery Saver, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • Kliknij dwukrotnie ikonę programu AVG Battery Saver na pulpicie.
 • Kliknij ikonę aplikacji AVG Battery Saver w obszarze powiadomień na pasku zadań systemu Windows.

W jaki sposób aplikacja AVG Battery Saver pozwala wydłużyć czas działania baterii?

Aby zablokować niepotrzebne zużycie energii i wydłużyć czas działania baterii laptopa, program AVG Battery Saver wykonuje następujące działania:

 • zmniejsza częstotliwość działania procesora,
 • optymalizuje ustawienia wyświetlacza,
 • pozwala jednym kliknięciem wyłączyć moduły Bluetooth i Wi-Fi.
Możesz dostosować zachowanie laptopa po wybraniu dowolnego profilu, korzystając z kafelków Bluetooth, Wi-Fi i Jasność u dołu pulpitu nawigacyjnego programu.

Czy program AVG Battery Saver obniży wydajność systemu?

W zależności od tego, który profil programu Battery Saver będzie włączony, może zmniejszyć prędkość działania procesora w celu wydłużenia czasu działania baterii.

 • Profil niestandardowy: Jego wpływ na wydajność komputera zależy od dostosowanych ustawień. Aby dostosować wydajność procesora, gdy włączony jest profil niestandardowy, wybierz kolejno MenuUstawieniaTryb niestandardowySprzęt i urządzeniaWydajność procesora. Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień profilu niestandardowego zawiera następujący artykuł: AVG Battery Saver — wprowadzenie
 • Profil maksymalny: Wybór tego profilu powoduje maksymalną oszczędność energii, dlatego po jego włączeniu możesz zauważyć nieznaczny spadek prędkości działania procesora. Tego profilu nie można dostosować.

Jak poznać, że program AVG Battery Saver działa?

AVG Battery Saver oblicza wpływ aktualnie włączonego profilu programu Battery Saver na czas działania baterii i wyświetla szacunkowy pozostały czas jej pracy u góry panelu nawigacyjnego aplikacji, obok opcji Pojemność. Możesz przełączać się między profilami programu Battery Saver, aby porównać ich wpływ na czas działania baterii.

Obliczony pozostały czas działania baterii to wartość szacunkowa oparta na bieżących ustawieniach. Faktyczny czas działania baterii może się różnić.

Jak korzystać z programu AVG Battery Saver?

Szczegółowe instrukcje dotyczące korzystania z programu AVG Battery Saver znajdują się w następującym artykule:

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe programu AVG Battery Saver?

 • Windows 11 z wyjątkiem edycji Mixed Reality i IoT; Windows 10 z wyjątkiem edycji Mobile i IoT (wersja 32- lub 64-bitowa); Windows 8/8.1 z wyjątkiem edycji RT i Starter (wersja 32- lub 64-bitowa); Windows 7 SP1 lub nowszy, dowolna edycja (wersja 32- lub 64-bitowa)
 • Laptop z procesorem Intel Pentium 4 / AMD Athlon 64 lub nowszym (musi zapewniać obsługę instrukcji SSE3) w pełni zgodny z systemem Windows
 • 1 GB pamięci RAM (lub więcej)
 • 1 GB wolnego miejsca na dysku twardym
 • Połączenie internetowe do pobierania, aktywowania i aktualizowania programu
 • Standardowa rozdzielczość ekranu optymalnie nie mniejsza niż 1024 × 768 pikseli

Informacje dotyczące instalacji najnowszego dodatku Service Pack w starszych systemach Windows 7 znajdują się w następującym artykule pomocy technicznej systemu Windows:

Jak pobrać i zainstalować program AVG Battery Saver?

 1. Kliknij poniższy przycisk, aby pobrać plik instalacyjny programu AVG Battery Saver, i zapisz go w znanej lokalizacji na laptopie (domyślnie pobrane pliki zapisywane są w folderze Pobrane). Pobierz program AVG Battery Saver
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pobrany plik instalacyjny avg_battery_saver_online_setup.exe i z menu kontekstowego wybierz polecenie Uruchom jako administrator.
 3. Aby zainstalować program AVG Battery Saver na laptopie, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Po zakończeniu instalacji może być konieczne aktywowanie produktu przy użyciu Konta AVG lub ważnego kodu aktywacyjnego. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następujących artykułach:

Czy AVG Battery Saver to produkt bezpłatny?

Nie. AVG Battery Saver to produkt płatny, co oznacza, że do jego używania potrzebna jest subskrypcja.

Czy program AVG Battery Saver jest dostępny w ramach produktu AVG AntiVirus FREE lub AVG Internet Security?

Nie. Do korzystania z programu AVG Battery Saver wymagana jest oddzielna subskrypcja. Nie można aktywować programu AVG Battery Saver za pomocą subskrypcji innego produktu AVG.

Czy mogę korzystać z programu AVG Battery Saver bez instalowania produktu AVG AntiVirus FREE lub AVG Internet Security?

Tak. Program AVG Battery Saver można zainstalować jako autonomiczną aplikację bez instalowania produktu AVG AntiVirus FREE lub AVG Internet Security.

Subskrypcja i aktywacja

Jak aktywować program AVG Battery Saver?

Subskrypcję programu AVG Battery Saver można aktywować z wykorzystaniem Konta AVG lub ważnego kodu aktywacyjnego. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje aktywacji, przeczytaj następujący artykuł:

W przypadku nabycia programu AVG Battery Saver za pośrednictwem okna podręcznego w innym produkcie AVG nie trzeba ręcznie aktywować subskrypcji. Jeśli zainstalujesz program AVG Battery Saver na tym samym urządzeniu, za pomocą którego go zakupiono, zostanie on aktywowany automatycznie.

Jak mogę sprawdzić datę wygaśnięcia subskrypcji?

Otwórz program AVG Battery Saver i wybierz kolejno MenuMoje subskrypcje. Okres ważności subskrypcji jest wyświetlany w obszarze Subskrypcje na tym komputerze.

Czy mogę używać subskrypcji programu AVG Battery Saver na wielu urządzeniach?

Nie. Z subskrypcji AVG Battery Saver nie można w danym momencie korzystać na więcej niż jednym urządzeniu. W razie potrzeby można jednak przerwać korzystanie z programu AVG Battery Saver na danym urządzeniu i zacząć go używać na nowym urządzeniu. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Jak anulować subskrypcję programu AVG Battery Saver?

Instrukcje dotyczące anulowania subskrypcji AVG zawiera następujący artykuł:

Funkcje i ustawienia

Co to są profile programu AVG Battery Saver?

Profil programu AVG Battery Saver to zbiór ustawień, które zarządzają użyciem baterii laptopa. Aby wybrać profil, otwórz program AVG Battery Saver, a następnie kliknij odpowiedni kafelek na pulpicie nawigacyjnym aplikacji.

W programie AVG Battery Saver dostępne są 3 profile:

 • Wył.: Po wybraniu profilu wyłączonego program AVG Battery Saver zostanie wyłączony i nie podejmie żadnych działań przedłużających czas pracy laptopa na baterii. Twój komputer PC działa zgodnie z aktualnymi ustawieniami systemu Windows.
 • Użytkownika: Po wybraniu profilu niestandardowego program AVG Battery Saver zoptymalizuje czas działania baterii zgodnie z ustawieniami Trybu niestandardowego. Przydaje się on, gdy chcesz wydłużyć czas działania baterii bez stosowania wszystkich ustawień zawartych w profilu maksymalnym.
 • Maksymalny: Po wybraniu profilu maksymalnego program AVG Battery Saver przedkłada czas działania baterii nad wydajność. Ustawienia Ekran i wyświetlacz oraz Sprzęt i urządzenie są optymalizowane pod kątem maksymalnego wydłużenia czasu pracy baterii. Gdy ten profil jest włączony, można tymczasowo dostosować zachowanie systemu, ale nie można zmienić ustawień domyślnych profilu maksymalnego.
Możesz dostosować zachowanie laptopa po wybraniu dowolnego profilu, korzystając z kafelków Bluetooth, Wi-Fi i Jasność u dołu pulpitu nawigacyjnego aplikacji.

Skąd mam wiedzieć, który profil jest włączony?

Po otwarciu programu AVG Battery Saver kółko na kafelku włączonego profilu będzie zielone (włączony).

Natomiast wybór profilu Wył. spowoduje zmianę koloru kółka na kafelku tego profilu na czerwony, by poinformować, że wyłączono program AVG Battery Saver.

Dlaczego mój profil programu AVG Battery Saver zmienił się automatycznie?

Twój profil programu AVG Battery Saver może ulec zmianie z powodu następujących ustawień, które są stosowane domyślnie:

 • AVG Battery Saver automatycznie przełącza się na profil Wył. po podłączeniu laptopa do zasilania.
 • AVG Battery Saver automatycznie przełącza się na profil Maksymalny po odłączeniu laptopa od zasilania.

Aby dostosować te ustawienia, przejdź kolejno do opcji MenuUstawieniaOgólneBattery Saver i zaznacz lub odznacz pola zgodnie z preferowanymi przez siebie ustawieniami.

Czy mogę utworzyć więcej niż jeden profil niestandardowy?

Nie, nie można zapisać kilku profili niestandardowych z różnymi ustawieniami. Profil Użytkownika jest skonfigurowany zgodnie z Twoimi ustawieniami Trybu niestandardowego. Dostosowanie ustawień trybu niestandardowego powoduje zastosowanie nowych ustawień do obecnego profilu niestandardowego.

Jak skonfigurować ustawienia profilu niestandardowego?

AVG Battery Saver obejmuje ustawienia ogólneTrybu niestandardowego. Ustawienia Trybu niestandardowego mają zastosowanie tylko do profilu niestandardowego.

Aby skonfigurować ustawienia Trybu niestandardowego:

 1. Otwórz program AVG Battery Saver i wybierz kolejno MenuUstawieniaTryb niestandardowy.
 2. Skonfiguruj profil niestandardowy przy użyciu następujących sekcji:
  • Ekran i wyświetlacz: Ustaw jasność ekranu i podświetlenie adaptacyjne, a z menu rozwijanego wybierz limit czasu, po którym wyświetlacz się wyłączy.
  • Sprzęt i urządzenia: Określ wydajność procesora, czas przejścia komputera w tryb uśpienia, wyłączenia dysku twardego lub hibernacji. Możesz również dostosować ustawienia funkcji Wi-Fi i Bluetooth.

Ustawienia niestandardowe są stosowane automatycznie do profilu niestandardowego i pozostają zapisane do czasu ich ręcznego dostosowania. Można ustawić tylko jeden profil niestandardowy. Ponowna zmiana ustawień powoduje zastosowanie nowych ustawień do obecnego profilu niestandardowego.

Dostęp do ustawień Trybu niestandardowego po raz pierwszy można uzyskać, klikając przycisk Ustawienia na kafelku Użytkownika. Po wstępnej konfiguracji kliknij (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu kafelka Trybu niestandardowego, aby wygodnie dostosować ustawienia tego profilu.

Więcej informacji o ustawieniach profilu niestandardowego zawiera następujący artykuł:

Jak dostosować ustawienia ogólne programu AVG Battery Saver?

Ustawienia programu Ogólne można dostosować, wybierając kolejno MenuUstawieniaOgólne. Dostępne są następujące opcje:

 • Battery Saver: Określ domyślne zachowanie programu AVG Battery Saver, gdy laptop jest odłączony od zasilania lub podłączony do niego. Te ustawienia mają zastosowanie do wszystkich profili.
 • Języki: Użyj menu rozwijanego, aby wybrać preferowany język.
 • Powiadomienia: Wybierz, które powiadomienia chcesz otrzymywać z programu AVG Battery Saver.
 • Prywatność: Określ, w jaki sposób wykorzystywane są Twoje dane oraz czy chcesz otrzymywać oferty dotyczące innych produktów.
 • Rozwiązywanie problemów: Korzystaj z funkcji tworzenia dzienników błędów i raportów dotyczących awarii oraz przesyłaj je do zespołu pomocy technicznej AVG w celu rozwiązywania problemów.
 • Ustawienia programistyczne: Skonfiguruj ustawienia zaawansowane pozwalające kontrolować sposób zachowania programu AVG Battery Saver w przypadku zamknięcia aplikacji. Wyłączenie tych ustawień może uniemożliwić programowi AVG Battery Saver prawidłowe działanie.
 • Aktualizowanie programu Battery Saver: Sprawdź, czy program AVG Battery Saver jest aktualny, i wybierz sposób odbierania aktualizacji.
Możesz dostosować zachowanie laptopa po włączeniu dowolnego profilu, korzystając z kafelków Bluetooth, Wi-Fi i Jasność u dołu pulpitu nawigacyjnego aplikacji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień programu AVG Battery Saver, przeczytaj następujący artykuł:

Jaka jest różnica między ustawieniami ogólnymi i ustawieniami Trybu niestandardowego?

Ustawienia na ekranie ustawień Ogólne mają zastosowanie do całego programu, a ustawienia na ekranie Tryb niestandardowy odnoszą się tylko do profilu Użytkownika.

Jak sprawdzić, czy korzystam z najnowszej wersji programu AVG Battery Saver?

Aby zarządzać ustawieniami aktualizacji programu AVG Battery Saver:

 1. Otwórz program AVG Battery Saver i wybierz kolejno MenuUstawienia.
 2. Wybierz kolejno opcje OgólneAktualizuj program Battery Saver w panelu po lewej stronie.
 3. Jeśli korzystasz z najnowszej wersji programu AVG Battery Saver, zobaczysz następujący komunikat: Program jest aktualny.
 4. Aby zarządzać procesem automatycznego sprawdzania przez program AVG Battery Saver dostępności aktualizacji oraz ich instalowania, wybierz preferowaną opcję w obszarze Wybierz, w jaki sposób chcesz dokonywać aktualizacji.

Rozwiązywanie problemów

Co zrobić, gdy nie można nawiązać połączenia Wi-Fi podczas korzystania z programu AVG Battery Saver?

Uruchom program AVG Battery Saver i upewnij się, że suwak Wi-Fi u dołu ekranu jest zielony (WŁ.).

Komunikacja Wi-Fi może być automatycznie wyłączana po włączeniu profilu niestandardowego, jeśli takie działanie skonfigurowano w ustawieniach profilu niestandardowego. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia profilu niestandardowego:

 1. Otwórz program AVG Battery Saver i wybierz kolejno MenuUstawieniaTryb niestandardowy.
 2. Wybierz opcję Sprzęt i urządzenia.
 3. Aby komunikacja Wi-Fi pozostawała włączona, wybierz Nie zmieniaj obok opcji Ustawienia wydajności Wi-Fi.

Co zrobić w przypadku, gdy nie można nawiązać połączenia Bluetooth podczas korzystania z programu AVG Battery Saver?

Uruchom program AVG Battery Saver i upewnij się, że suwak Bluetooth u dołu ekranu jest zielony (WŁ.).

Komunikacja Bluetooth może być automatycznie wyłączana po włączeniu profilu niestandardowego, jeśli takie działanie zostało skonfigurowane w ustawieniach profilu niestandardowego. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić ustawienia profilu niestandardowego:

 1. Otwórz program AVG Battery Saver i wybierz kolejno MenuUstawieniaTryb niestandardowy.
 2. Wybierz opcję Sprzęt i urządzenia.
 3. Aby komunikacja Bluetooth pozostawała włączona, wybierz Nie zmieniaj obok opcji Ustawienia wydajności Bluetooth.

Co należy zrobić, gdy program AVG Battery Saver przestanie działać lub nie będzie się uruchamiać?

Wypróbuj następujące opcje rozwiązywania problemów:

 • Zamknij program AVG Battery Saver i uruchom go ponownie.
 • Jeśli problem występuje nadal, zamknij program AVG Battery Saver i ponownie uruchom komputer PC.
 • Odinstaluj, a następnie zainstaluj ponownie program AVG Battery Saver.

Co zrobić, jeśli aktywacja zakończyła się niepowodzeniem?

Upewnij się, że kod aktywacyjny, którego próbujesz użyć, to kod przypisany do produktu AVG Battery Saver. Kupując produkt AVG Premium Security, nie otrzymujesz dostępu do programu AVG Battery Saver, dlatego nie możesz aktywować programu AVG Battery Saver, korzystając z subskrypcji AVG Internet Security.

Aby dowiedzieć się, jak rozwiązać niektóre z najczęstszych problemów z aktywacją, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jak odinstalować program AVG Battery Saver?

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje odinstalowywania, przeczytaj następujący artykuł:

 • AVG Battery Saver 22.x dla systemu Windows
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa

Czy ten artykuł był pomocny?