Pomoc dotycząca produktów domowych

Wykluczanie określonych serwerów z połączenia AVG Secure VPN

Niektóre witryny i serwery ograniczają możliwość korzystania z sieci VPN. Zamiast wyłączać sieć VPN zawsze przed uzyskaniem dostępu do takiej witryny, możesz skonfigurować stałe obejście sieci VPN, dzięki czemu fizyczny adres IP zostanie użyty automatycznie.

Aby skonfigurować trasę obejścia połączenia VPN, najpierw znajdź adres IP bramyadres IP witryny, do której chcesz uzyskać dostęp. Następnie można użyć tych informacji, aby skonfigurować trasę obejścia połączenia VPN. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z poniższymi sekcjami:

Zanim wykonasz instrukcje opisane w tym artykule, rozłącz połączenie AVG Secure VPN.

Wyszukaj adres IP bramy

 1. Kliknij ikonę Start w systemie Windows, wpisz tekst cmd i z wyników wyszukiwania wybierz Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz route print i naciśnij Enter.
 3. Zostanie wyświetlona abela trasy IPv4. Adres IP bramy znajduje się w obszarze Adres bramy (lub Brama). Zapisz ten numer.
 1. Na górnym pasku menu wybierz opcje Idź ▸ Narzędzia ▸ Terminal.
 2. W oknie Terminal wpisz netstat -r i naciśnij Enter.
 3. Zostaną wyświetlone dane. Adres IP bramy znajduje się w obszarze Brama. Zapisz ten numer.

Wyszukiwanie adresu IP witryny internetowej

 1. Kliknij ikonę Start w systemie Windows, wpisz tekst cmd i z wyników wyszukiwania wybierz Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz ping i adres URL witryny internetowej, dla której chcesz skonfigurować obejście połączenia VPN. Na przykład aby wyszukać adres IP witryny internetowej www.mojafirma.pl, w oknie Wiersz polecenia wpisz ping mojafirma.pl i naciśnij Enter.
 3. W oknie Wiersz polecenia zostanie wyświetlony adres IP witryny internetowej. Zapisz ten numer.
 1. Na górnym pasku menu wybierz kolejno opcje Idź ▸ Narzędzia, a następnie otwórz Terminal.
 2. Wpisz ping -c 4 i adres URL witryny internetowej, dla której chcesz skonfigurować obejście połączenia VPN. Na przykład aby wyszukać adres IP witryny internetowej www.mojafirma.pl, w oknie Terminal wpisz ping -c 4 mojafirma.pl i naciśnij Enter.
 3. W oknie Terminal zostanie wyświetlony adres IP witryny internetowej. Zapisz ten numer.

Konfigurowanie trasy obejścia połączenia VPN

Aby ręcznie skonfigurować trasę obejścia połączenia VPN, musisz znać adres IP bramyadres IP witryny, do której chcesz uzyskać dostęp poprzez obejście.

 1. Kliknij ikonę Start w systemie Windows, wpisz tekst cmd i z wyników wyszukiwania wybierz Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz route -p -4 add i adres IP witryny internetowej, a następnie adres IP bramy. Np. route -p add -4 77.234.42.85 192.168.88.2, gdzie 77.234.42.85 to adres IP witryny, do której chcesz uzyskać dostęp, a 192.168.88.2 to adres IP bramy.
Aby skonfigurować tymczasową trasę obejścia, usuń -p z ciągu trasy.
 1. Naciśnij Enter, aby aktywować trasowanie.
Przed wykonaniem poniższych instrukcji upewnij się, że na komputerze Mac nastąpiło logowanie na konto administratora zabezpieczone hasłem.
 1. Na górnym pasku menu wybierz opcje Idź ▸ Narzędzia, a następnie otwórz Terminal.
 2. Wpisz sudo route -nv add i adres IP witryny internetowej oraz adres IP bramy. Np. sudo route -nv add 77.234.42.85 192.168.132.2, gdzie 77.234.42.85 to adres IP witryny, do której chcesz uzyskać dostęp, a 192.168.132.2 to adres IP bramy.
 3. Naciśnij Enter, aby uruchomić polecenie.
 4. W terminalu zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Wpisz hasło i naciśnij Enter.
Kursor w oknie Terminal nie porusza się podczas wpisywania hasła.

Trasa obejścia jest skonfigurowana. Możesz teraz ponownie nawiązać połączenie z siecią VPN i uzyskać dostęp do zablokowanej wcześniej witryny internetowej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wykonanie opisanych czynności nie przyniosło zamierzonych efektów lub jeśli trasa obejścia przestaje działać, zalecamy kontakt z administratorem witryny internetowej lub serwera, do których chcesz uzyskać dostęp. Możliwe, że witryna lub serwer mają więcej niż jeden adres IP. W takim przypadku musisz powtórzyć opisane kroki w przypadku każdego adresu IP.

 • AVG Secure VPN 1.x dla systemu Windows
 • AVG Secure VPN 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt