Pomoc dotycząca produktów domowych

Rozwiązywanie problemów z wysyłaniem wiadomości e-mail po nawiązaniu połączenia z AVG Secure VPN

Po nawiązaniu połączenia z siecią AVG Secure VPN mogą występować problemy podczas wysyłania wiadomości e-mail z programów takich jak Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird czy Apple Mail (Mac). Niniejszy artykuł zawiera instrukcje umożliwiające rozwiązanie tego rodzaju problemów.

AVG Secure VPN nie ma wpływu na działanie poczty e-mail, jeśli korzystasz z konta e-mail w przeglądarce internetowej.

Instrukcje

Problem udaje się zwykle rozwiązać poprzez skonfigurowanie ustawień serwera poczty wychodzącej SMTP w kliencie poczty e-mail tak, aby był używany port 465 lub 587 oraz aby było włączone szyfrowanie SSL/TLS.

Aby zmienić ustawienia SMTP w programie Microsoft Outlook:

 1. Kliknij kolejno opcje Plik ▸ Informacje ▸ Ustawienia konta, a następnie opcję Ustawienia konta.
 2. Na karcie E-mail upewnij się, że jest wybrane Twoje konto, a następnie kliknij opcję Zmień.
 3. Kliknij opcję Dalej, a następnie opcję Poczta wychodząca.
 4. Zmień następujące parametry:
  • Serwer: Upewnij się, że wpisano prawidłową nazwę hosta lub adres IP. Zalecamy podanie konkretnego adresu IP serwera SMTP, szczególnie jeśli dostawca używa określonych adresów IP.
  • Port: Zmień wartość na 465 lub 587, odpowiednio do wymagań dostawcy poczty e-mail.
  • Metoda szyfrowania: Zaznacz opcję SSL/TLS, aby włączyć połączenie szyfrowane, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez dostawcę poczty e-mail.
  • Mój serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia: Zaznacz to pole i wybierz metodę uwierzytelnienia, jeśli jest to wymagane przez dostawcę poczty e-mail.
 5. Kliknij przycisk Dalej, a następnie Gotowe, aby potwierdzić zmiany.

Ustawienia serwera zostały zaktualizowane. Powtórz kroki z punktu 2–5 dla każdego używanego przez siebie konta e-mail.

Aby zmienić ustawienia SMTP w programie Mozilla Thunderbird:

 1. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrana nazwa Twojego konta, a następnie kliknij opcję Ustawienia konta.
 2. W lewym panelu wybierz opcję Serwer wychodzący (SMTP).
 3. Wybierz z listy serwer SMTP i kliknij opcję Edytuj.
 4. Zmień następujące parametry:
  • Nazwa serwera: Upewnij się, że wpisano prawidłową nazwę hosta lub adres IP. Zalecamy podanie konkretnego adresu IP serwera SMTP, szczególnie jeśli dostawca używa określonych adresów IP.
  • Port: Zmień wartość na 465 lub 587, odpowiednio do wymagań dostawcy poczty e-mail.
  • Bezpieczeństwo połączenia: Zaznacz opcję SSL/TLS, aby włączyć połączenie szyfrowane, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez dostawcę poczty e-mail.
  • Metoda uwierzytelniania: Wybierz preferowaną metodę, jeśli jest to wymagane przez dostawcę poczty e-mail.
 5. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany.

Ustawienia serwera zostały zaktualizowane. Powtórz kroki z punktu 2–5 dla każdego używanego przez siebie konta e-mail.

Aby zmienić ustawienia SMTP w programie Mail na komputerze Mac:

 1. Otwórz aplikację Apple Mail, upewnij się, że okno aplikacji Apple Mail jest aktywne, a następnie kliknij kolejno opcje Mail ▸ Preferencje… na pasku menu Apple.
 2. Wybierz kartę Konta.
 3. Upewnij się, że w panelu po lewej stronie jest wybrane Twoje konto, a następnie kliknij kartę Ustawienia serwera.
 4. W obszarze Konto poczty wychodzącej użyj menu rozwijanego, aby wybrać opcję Edycja listy serwerów SMTP.
 5. Upewnij się, że wybrany jest Twój serwer SMTP, a następnie kliknij kartę Ustawienia serwera i odznacz pole Automatycznie zarządzaj ustawieniami połączenia.
 6. Zmień następujące parametry:
  • Nazwa hosta: Upewnij się, że wpisano prawidłową nazwę hosta lub adres IP. Zalecamy podanie konkretnego adresu IP serwera SMTP, szczególnie jeśli dostawca używa określonych adresów IP.
  • Port: Zmień wartość na 465 lub 587, odpowiednio do wymagań dostawcy poczty e-mail.
  • Używaj TLS/SSL: Zaznacz to pole, aby włączyć połączenie szyfrowane, jeśli funkcja ta jest obsługiwana przez dostawcę poczty e-mail.
  • Uwierzytelnianie: Wybierz preferowaną metodę, jeśli jest to wymagane przez dostawcę poczty e-mail.
 7. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić zmiany.

Ustawienia serwera zostały zaktualizowane. Powtórz kroki z punktu 2-7 dla każdego używanego przez siebie konta e-mail.

Jeśli problemy występują nadal, może to oznaczać, że dostawca poczty e-mail ogranicza dostęp do usługi. Wybrane możliwe ograniczenia:
 • Zablokowany dostęp do adresów IP centrum danych
 • Dostęp ograniczony wyłącznie do adresów IP, które nie sugerują połączenia z centrum danych
 • Dostęp ograniczony wyłącznie do adresów IP z tego samego kraju
 • Dostęp ograniczony wyłącznie do określonych dostawców usług internetowych

Określone adresy IP

Jeśli używasz usługi Gmail lub Windows Live, zalecamy skonfigurowanie klienta poczty e-mail pod kątem użycia konkretnego adresu IP serwera SMTP, a nie jego nazwy hosta (smtp.gmail.com lub smtp.live.com), ponieważ ci dostawcy poczty e-mail korzystają z wielu serwerów SMTP.

Nie mamy żadnej kontroli nad tymi serwerami, dlatego nie jesteśmy w stanie podać pełnej listy adresów IP.

Poniżej znajduje się częściowa lista adresów IP znanych nam serwerów SMTP powiązanych z usługą Gmail:

74.125.136.108
74.125.133.108
74.125.142.108
74.125.143.108
173.194.66.16
173.194.66.108
173.194.66.109
173.194.67.108
173.194.67.109
173.194.70.108
173.194.70.16

Poniżej znajduje się częściowa lista adresów IP znanych nam serwerów SMTP powiązanych z usługą Windows Live:

65.55.172.254
65.55.96.11
65.55.162.200
 • AVG Secure VPN 1.x dla systemu Windows
 • AVG Secure VPN 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt