Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG AntiVirus i AVG Internet Security na Mac — pierwsze kroki

Programy AVG AntiVirusAVG Internet Security chronią w czasie rzeczywistym komputer Mac przed wirusami, złośliwym oprogramowaniem, phishingiem i innymi zagrożeniami. Artykuł zawiera informacje dotyczące korzystania z programów AVG Internet Security (wersja płatna) i AVG AntiVirus (wersja darmowa) na komputerze Mac.

W tym artykule przyjęto, że najnowsza wersja aplikacji AVG Internet Security lub AVG AntiVirus jest już zainstalowana na komputerze Mac. Szczegółowe instrukcje instalacji znajdziesz w tych artykułach:

Otwieranie aplikacji

Otwórz program AVG AntiVirus, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Kliknij ikonę AVG AntiVirus na pasku menu Apple i wybierz opcję Otwórz AVG AntiVirus.
 • Kliknij kolejno opcje IdźAplikacje na pasku menu Apple, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę AVG AntiVirus.

Komunikat o statusie

Po otwarciu programu AVG AntiVirus zostanie wyświetlony komunikat informujący o tym, czy wymagane jest podjęcie działań w celu ochrony komputera Mac.

Gdy wszystkie dostępne funkcje są włączone, a aplikacja i definicje wirusów są aktualne, pojawia się komunikat Masz podstawową ochronę.

Jeśli widzisz status Twój komputer nie jest chroniony, wykonaj poniższe czynności:

 • Upewnij się, że funkcje Rozszerzenia oprogramowania AVG, Konfiguracja DNS proxyPełny dostęp do dysku zostały ręcznie włączone. W tym celu zamknij i ponownie otwórz program AVG AntiVirus, a następnie postępuj zgodnie z wyświetlanymi na ekranie instrukcjami kreatora instalacji programu AVG AntiVirus. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:
 • Sprawdź, czy aplikacja i definicje wirusów są aktualne. Aby to zrobić, kliknij ikonę odświeżenia obok opcji Definicje wirusów.

Skanowanie komputera Mac

Aby uruchomić kompleksowe skanowanie pod kątem zagrożeń w najważniejszych katalogach na komputerze Mac:

 • Kliknij opcję Uruchom Inteligentne skanowanie na głównym ekranie aplikacji, a następnie przejdź przez wszystkie poniższe ekrany:
 1. Definicje wirusów: Sprawdza, czy definicje wirusów są aktualne i, jeśli to konieczne, aktualizuje je. Wykonaj odpowiednie kroki zalecane poniżej w zależności od wyświetlanego komunikatu:
  • Definicje wirusów są aktualne: Kliknij Dalej, aby przejść do kolejnego ekranu.
  • Prawdopodobnie jesteś w trybie offline: Program AVG AntiVirus nie może aktualizować definicji wirusów, jeśli komputer nie jest połączony z Internetem. Kliknij Dalej, aby rozpocząć Inteligentne skanowanie. Program AVG AntiVirus zaktualizuje definicje wirusów, gdy tylko komputer ponownie połączy się z Internetem.
 2. Wirusy i złośliwe oprogramowanie: ostrzega użytkownika o zagrożeniach związanych ze złośliwym oprogramowaniem na komputerze Mac. Wykonaj odpowiednie kroki zalecane poniżej w zależności od wyświetlanego komunikatu:
  • Nie znaleziono wirusów ani złośliwego oprogramowania: Kliknij Dalej, aby przejść do kolejnego ekranu.
  • Wykryto niezabezpieczone zagrożenia: Kliknij opcję Rozwiąż wszystkie, aby przenieść złośliwe pliki bezpośrednio do Kwarantanny, a następnie kliknij opcję Dalej, aby przejść do następnego ekranu.
 3. Zaawansowane problemy: Informuje o potencjalnych problemach dotyczących bezpieczeństwa, które można rozwiązać przez zakup programu AVG Internet Security. Jeśli chcesz kupić program, kliknij Rozwiąż wszystkie. Jeśli nie chcesz wykonać żadnej z powyższych czynności, kliknij Pomiń teraz, aby przejść do kolejnego ekranu.
 4. Kliknij Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego.

Dostępnych jest również kilka innych typów skanowania, a także możliwość dostosowania ustawień skanowania. Więcej informacji na temat skanowania komputera Mac znajduje się w następującym artykule:

Główne osłony

W programie AVG AntiVirus dostępne są następujące osłony:

 • Osłona plików: Skanuje aplikacje, programy i pliki zapisane na komputerze Mac w poszukiwaniu złośliwych zagrożeń w czasie rzeczywistym przed zezwoleniem na ich otwarcie, uruchomienie, modyfikację lub zapisanie. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania Osłona plików zapobiega zainfekowaniu komputera Mac przez dany program lub plik.
 • Osłona WWW: Skanuje w czasie rzeczywistym dane przesyłane podczas przeglądania Internetu. Dzięki temu złośliwe oprogramowanie, np. złośliwe skrypty, nie zostanie pobrane ani uruchomione na komputerze Mac.
 • Osłona poczty e-mail: Skanuje w czasie rzeczywistym załączniki wiadomości e-mail przed zezwoleniem na ich otwarcie, uruchomienie, modyfikację lub zapisanie. W przypadku wykrycia złośliwego oprogramowania Osłona poczty e-mail zapobiega zainfekowaniu komputera Mac przez dany program lub plik.

Te osłony główne są włączane domyślnie przy instalacji programu AVG AntiVirus i zezwalaniu na wszystkie uprawnienia. Zdecydowanie zalecamy, aby wszystkie osłony były włączone przez cały czas, co zapewnia najlepszą ochronę komputera Mac.

Aby zarządzać głównymi osłonami:

 1. Kliknij odpowiedni kafelek na ekranie głównym programu AVG AntiVirus:
  • Komputer: Dostęp do Osłony plików.
  • Internet i poczta e-mail: Dostęp do Osłony WWW i Osłony poczty e-mail.
 2. Zweryfikuj status osłony głównej, sprawdzając suwak nad jej nazwą:
  • Suwak zielony (ON) oznacza, że osłona jest włączona.
  • Suwak czerwony (OFF) oznacza, że osłona jest wyłączona.
  Aby włączyć lub wyłączyć osłonę, kliknij odpowiedni suwak.
 3. W przypadku wyłączenia osłony wybierz czas jej działania.
 4. Podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.

Suwak zmieni kolor i położenie, wskazując, że został włączony lub wyłączony zgodnie z preferencjami.

Więcej informacji na temat konfigurowania ustawień głównych osłon znajduje się w następującym artykule:

Kwarantanna

Kwarantanna to bezpieczny magazyn do przechowywania wykrytych zagrożeń. Jeśli w wyniku działania osłony lub podczas skanowania programu AVG AntiVirus zostanie wykryty potencjalnie złośliwy plik, po kliknięciu opcji Rozumiem w powiadomieniu o alercie lub opcji Rozwiąż wszystkie na ekranie wyników skanowania plik ten zostanie przeniesiony do Kwarantanny.

Gdy plik znajduje się w Kwarantannie, dostępne są następujące opcje:

 • Usuń plik
 • Przenieś plik do pierwotnej lokalizacji na komputerze Mac
 • Wyślij plik do analizy w Laboratorium Zagrożeń AVG

Aby zarządzać plikami w Kwarantannie, kliknij kafelek Komputer na głównym ekranie aplikacji, a następnie wybierz polecenie Otwórz na kafelku Kwarantanna.

Więcej informacji na temat korzystania z Kwarantanny zawiera następujący artykuł:

Zarządzanie ustawieniami

Aby uzyskać dostęp do ustawień programu AVG AntiVirus:

 1. Kliknij kolejno opcje  MenuPreferencje.
 2. Wybierz jedną z kart, aby zarządzać następującymi ustawieniami:
  • Ogólne: umożliwia dostosowanie ustawień dotyczących aktualizacji aplikacji, preferencji w zakresie otwierania, powiadomień i uczestnictwa w naszym programie beta.
  • Subskrypcja: Wyświetla szczegółowe informacje dotyczące subskrypcji.
  • Prywatność: Umożliwia uzyskanie dostępu do Polityki prywatności i polityk dotyczących produktów firmy AVG oraz zrezygnowanie z udostępniania firmie AVG danych dotyczących zagrożeń i użytkowania aplikacji lub z otrzymywania ofert dotyczących innych produktów tej firmy. Użytkownicy programu AVG Internet Security mogą dodatkowo zrezygnować z otrzymywania ofert dotyczących innych naszych produktów.
  • Główne osłony: Umożliwia dostosowanie ustawień funkcji Osłona plików, Osłona WWW i Osłona poczty e-mail oraz dodanie wyjątków.
  • Skanowanie: Umożliwia dostosowanie ustawień funkcji Skan całościowy, Dokładne skanowanie, Skanowanie lokalizacji i Skanowanie USB/DVD oraz dodanie wyjątków.
  • Inspektor sieci: Opcjonalnie kliknij opcję Rozszerz teraz, aby kupić subskrypcję programu AVG Internet Security i zacząć korzystać z tej funkcji w wersji premium.
  • Osłona przed ransomware: Opcjonalnie kliknij opcję Rozszerz teraz, aby kupić subskrypcję programu AVG Internet Security i zacząć korzystać z tej funkcji w wersji premium.
  • Powiadomienia: Umożliwia określenie, kiedy program AVG ma wyświetlać powiadomienia inne niż krytyczne.

Więcej informacji na temat zarządzania ustawieniami głównych osłon i procesów skanowania znajduje się w następujących artykułach:

 • AVG AntiVirus 20.x dla komputerów Mac
 • AVG Internet Security 20.x dla komputerów Mac
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt