Podpora pro domácnosti

Řešení problémů s aktivací produktů AVG

V tomto článku najdete řešení nejběžnějších problémů s aktivací produktů AVG zakoupených online přes oficiální web AVG.

Pokud máte problémy s aktivací produktu AVG pomocí aktivačního kódu, řiďte se postupně níže uvedenými pokyny:

Zkontrolujte aktivační kód

Než se pokusíte produkt AVG znovu aktivovat, doporučujeme zkontrolovat správnost aktivačního kódu. Podrobné pokyny k tomu, jak najít správný aktivační kód, naleznete v následujícím článku:

Až správný aktivační kód najdete, podle pokynů níže aktivujte produkt.

Aktivace produktu

Až najdete správný aktivační kód, aktivujte produkt AVG. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:

Pokud tím problém nevyřešíte, podle pokynů níže přeinstalujte produkt.

Opětovná instalace produktu

Zcela odinstalujte a znovu nainstalujte produkt. Tím můžete vyřešit potíže způsobené nesprávnou konfigurací nebo poškozenými soubory.

Řiďte se následujícím postupem:

 1. Odinstalujte produkt AVG. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 2. Znovu nainstalujte produkt AVG. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 3. Až produkt AVG nainstalujete, zkuste jej znovu aktivovat zadáním aktivačního kódu.

Pokud tím problém nevyřešíte, doporučujeme se podívat níže na další řešení.

Další řešení

Pokud máte problémy s aktivací produktu AVG pomocí účtu AVG, řiďte se postupně níže uvedenými pokyny:

Podívejte se na účet AVG

Než se produkt AVG pokusíte znovu aktivovat, doporučujeme nejprve zkontrolovat, zda je vaše předplatné platné a zda je propojené a vaším účtem AVG.

Řiďte se následujícím postupem:

 1. Přihlaste se ke svému účtu AVG a klikněte na dlaždici Předplatná.
 2. Zkontrolujte, zda je předplatné, které chcete aktivovat, uvedené na obrazovce Moje předplatná.
 3. Pokud předplatné nevidíte na obrazovce Moje předplatná, není připojené k vašemu účtu AVG. V tomto případě doporučujeme kontaktovat podporu AVG, abychom mohli ručně připojit dané předplatné AVG k vašemu účtu AVG.
 4. Pokud předplatné vidíte na obrazovce Moje předplatná, zkontrolujte jeho stav. Stav může být jeden z následujících:
  • Vypršela platnost: Platnost vašeho předplatného vypršela. Než produkt aktivujete a začnete používat, je nutné si koupit nové předplatné.
  • Předplaceno / Platnost končí: Máte platné předplatné. Aktivujte produkt podle pokynů níže.

Aktivace produktu

Až ověříte, že máte platné předplatné, které je připojené k vašemu účtu AVG, aktivujte produkt AVG. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:

Pokud tím problém nevyřešíte, podle pokynů níže přeinstalujte produkt.

Opětovná instalace produktu

Zcela odinstalujte a znovu nainstalujte produkt. Tím můžete vyřešit potíže způsobené nesprávnou konfigurací nebo poškozenými soubory.

Řiďte se následujícím postupem:

 1. Odinstalujte produkt AVG. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 2. Znovu nainstalujte produkt AVG. Doporučujeme se přesně řídit postupem v příslušném článku níže:
 3. Až produkt AVG nainstalujete, zkuste jej znovu aktivovat přihlášením ke svému účtu AVG.

Pokud tím problém nevyřešíte, doporučujeme se podívat níže na další řešení.

Další řešení

 • Zkuste produkt místo toho aktivovat pomocí aktivačního kódu.
 • Požádejte podporu AVG o další pomoc.

Další doporučení

Chcete-li vyřešit problémy související s fakturací a nákupem produktů AVG, přečtěte si následující článek:

Pokyny k přenosu předplatného AVG z jednoho zařízení na jiné najdete v následujícím článku:

 • Všechny placené spotřebitelské produkty AVG
 • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Kontakty