Podpora pro domácnosti

Zapnutí automatického připojování v AVG Secure VPN

Tento článek vysvětluje, jak nastavit aplikaci AVG Secure VPN, aby automaticky zapínala VPN, když se zařízení připojí k nedůvěryhodné nebo nezabezpečené Wi-Fi síti (například v kavárně nebo na letišti).

Zapnutí automatického připojování

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Zabezpečení sítě.
 3. Zaškrtněte pole u možnosti Automaticky při připojení k internetu.
 4. Pokud nechcete automaticky zapínat AVG Secure VPN, když se připojíte k soukromé síti (například doma nebo v práci), je třeba zaškrtnout pole Vyloučit privátní sítě.

AVG Secure VPN se nyní automaticky zapne pokaždé, když se počítač připojí k veřejné Wi-Fi síti. Ve většině případů dokáže AVG Secure VPN zjistit, zda je síť soukromá, či veřejná, a použít odpovídající nastavení.

Pokud AVG Secure VPN klasifikuje síť nesprávně, můžete ručně nastavit, zda je daná síť soukromá, či veřejná. Stačí kliknout na tlačítko Upravit sítě u položky Vyloučit privátní sítě.

Další informace najdete v tomto článku v části Správa veřejných a soukromých sítí.
 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Zabezpečení sítě.
 3. Zaškrtněte pole u možnosti Automaticky při připojení k internetu.
 4. Pokud nechcete automaticky zapínat AVG Secure VPN, když se připojíte k soukromé síti (například doma nebo v práci), je třeba zaškrtnout pole Vyloučit důvěryhodné sítě.

AVG Secure VPN se nyní automaticky zapne pokaždé, když se Mac připojí k nezabezpečené síti. Nezabezpečená síť je kterákoli síť, kterou nemáte na seznamu Důvěryhodné sítě.

Chcete-li se dozvědět, jak přidat síť na seznam důvěryhodných sítí, přečtěte si v tomto článku část Přidání důvěryhodné sítě.

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu AVG Secure VPN. Aplikace se otevře.
 2. Zvolte ikonu Nastavení (ozubené kolo) ▸ Automatické připojování.
 3. V horní části obrazovky přepněte posuvník ze šedé polohy (Vypnuto) do polohy zelené (Zapnuto).
 4. Vyberte požadovanou možnost:
  • Nezabezpečená Wi-Fi: VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s Androidem připojí k nezabezpečené síti. Nezabezpečená síť je kterákoli síť, kterou nemáte na seznamu důvěryhodné sítě.
  • Kterákoli Wi-Fi: VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s Androidem připojí k Wi-Fi síti.
  • Kterákoli Wi-Fi nebo mobilní síť: VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s Androidem připojí k Wi-Fi nebo mobilní datové síti.
 5. Při zobrazení výzvy klepněte na možnost Vždy povolit a podle pokynů na obrazovce povolte aplikaci AVG Secure VPN přístup k vaší poloze.

AVG Secure VPN se nyní automaticky zapíná podle vámi vybraných předvoleb.

Chcete-li se dozvědět, jak přidat síť na seznam důvěryhodných sítí, přečtěte si v tomto článku část Přidání důvěryhodné sítě.

 1. Na hlavní obrazovce zařízení klepněte na ikonu AVG VPN. Aplikace se otevře.
 2. Zvolte ikonu Nastavení (ozubené kolo) ▸ Automatické připojování.
  Pokud možnost Automatické připojování není k dispozici, AVG Secure VPN nemusí mít oprávnění k automatickému připojování. Chcete-li udělit potřebná oprávnění, na hlavní obrazovce aplikace klepněte na možnost Připojit a postupujte dle pokynů na obrazovce.
 3. Vyberte požadovanou možnost:
  • Když se připojím k Wi-Fi síti: VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s iOS připojí k Wi-Fi síti.
  • Když se připojím k Wi-Fi síti nebo mobilní datové síti: VPN se automaticky zapne pokaždé, když se zařízení s iOS připojí k Wi-Fi nebo mobilní datové síti.

AVG Secure VPN se nyní automaticky zapíná podle vámi vybraných předvoleb.

Pokud nechcete, aby aplikace AVG Secure VPN automaticky zapínala VPN, když se připojíte k soukromé síti (například doma nebo v práci), můžete soukromou síť přidat na svůj seznam důvěryhodných sítí. Pokyny najdete v tomto článku v části Přidání důvěryhodné sítě.

Přidání důvěryhodné sítě

Na seznam důvěryhodných sítí můžete přidávat soukromé sítě, jako je domácí či pracovní Wi-Fi. Těchto sítí se nebude týkat automatické připojování k VPN. Jak přidat soukromou síť na seznam důvěryhodných sítí:

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Zabezpečení sítě.
 3. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté pole Vyloučit důvěryhodné sítě.
 4. Klikněte na možnost Upravit sítě.
 5. U aktuální sítě klikněte na možnost Přidat k důvěryhodným sítím.
 6. Kliknutím na tlačítko Zavřít se vrátíte na hlavní obrazovku AVG Secure VPN.
 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automatické připojování.
 2. Klepněte na možnost Důvěryhodné sítě.
 3. U aktuální sítě klepněte na ikonu +.
 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automatické připojování.
 2. Klepněte na možnost Důvěryhodné sítě.
 3. U aktuální sítě klepněte na ikonu +.

Aktuální síť se přidá na seznam důvěryhodných sítí.

Správa veřejných a soukromých sítí

Jak ručně nastavit, zda je síť veřejná, nebo soukromá:

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Zabezpečení sítě.
 3. Zkontrolujte, jestli je zaškrtnuté pole Vyloučit privátní sítě.
 4. Klikněte na možnost Upravit sítě.
 5. Posuvníkem nastavte, zda je aktuální síť Veřejná, nebo Soukromé a pak klikněte na možnost Zavřít.

Aktuální síť je nyní nastavená podle vás.

Vypnutí automatického připojování

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Zabezpečení sítě.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automaticky při připojení k internetu.

AVG Secure VPN se už nebude automaticky zapínat pokaždé, když se počítač připojí k veřejné síti. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti MenuNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Zabezpečení sítě.
 3. Zrušte zaškrtnutí pole Automaticky při připojení k internetu.

AVG Secure VPN se už nebude automaticky zapínat pokaždé, když se Mac připojí k nezabezpečené síti. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automatické připojování.
 2. V horní části obrazovky přepněte posuvník ze zelené polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto).

AVG Secure VPN se už nezapíná automaticky. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automatické připojování.
 2. Vyberte možnost Nikdy.

AVG Secure VPN se už nezapíná automaticky. Chcete-li tuto možnost znovu zapnout, přečtěte si v tomto článku část Zapnutí automatického připojování.

Vypnutí optimalizace baterie

Chcete-li zlepšit fungování VPN, můžete vypnout optimalizaci baterie.

 1. Otevřete AVG Secure VPN a zvolte možnosti Nastavení (ikona ozubeného kola) ▸ Automatické připojování.
 2. Klepněte na možnost Nastavení optimalizace baterie.
 3. Klepnutím na možnost Otevřít nastavení přejděte do nastavení zařízení.
 4. Pomocí šipky změňte kategorii z Neoptimalizované aplikace na Vše.
 5. Přejděte na AVG Secure VPN a klepnutím přepněte posuvník z modré polohy (Zapnuto) do polohy šedé (Vypnuto).

Optimalizace baterie je nyní vypnutá.

 • AVG Secure VPN 5.x pro Windows
 • AVG Secure VPN 1.x pro Mac
 • AVG Secure VPN 2.x pro Android
 • AVG Secure VPN 2.x pro iOS
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
   
 • Google Android 6.0 (Marshmallow, API 23) nebo vyšší
   
 • Apple iOS 14.0 nebo vyšší

Pomohl vám tento článek?

Kontakty