Podpora pro domácnosti

Instalace a aktivace produktu AVG

Instalace a aktivace

Stažení a instalace produktu AVG

Postup stažení a instalace produktu AVG:

 1. Kliknutím na tlačítko níže otevřete naši stránku nápovědy ke stahování a instalaci: Stáhnout produkt
 2. Z rozevírací nabídky Vyberte produkt zvolte zakoupený produkt.
 3. Z rozevírací nabídky Vyberte platformu zvolte platformu, kterou používáte.
 4. Klikněte na možnost Zobrazit instalační pokyny a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Produkt AVG se vám nainstaluje na zařízení. Pokud jste své předplatné doposud neaktivovali, v následujících částech tohoto článku najdete pokyny, jak najít aktivační kódjak aktivovat produkt AVG.

Umístění aktivačního kódu

Aktivační kód naleznete na jednom z následujících míst:

 • Váš účet AVG propojený s e-mailovou adresou, kterou jste použili při nákupu předplatného.
 • E-mail s potvrzením objednávky, který vám přišel po nákupu (obvykle z adresy no.reply@avg.com).
 • Jiný produkt AVG, který už jste aktivovali stejným aktivačním kódem.
 • Aktivační karta, která byla součástí zakoupeného balení produktu AVG, případně jste ji dostali od obchodu nebo prodejce v plastovém obalu.

Podrobné pokyny, jak aktivační kód najít, naleznete v následujícím článku:

Podrobné pokyny, jak aktivační kód najít na účtu AVG, naleznete v následujícím článku:

Aktivace produktu AVG

Podrobné pokyny k aktivaci předplatného najdete v příslušném článku níže podle zařízení a produktu: 

Produkt AVG je nyní aktivovaný a připravený k používání. Pokud máte s instalaci nebo aktivací produktu AVG nějaké problémy, přečtěte si v tomto článku tipy k řešení problémů.

Přenos předplatného do jiného zařízení

Pokyny k přenosu předplatného AVG z jednoho zařízení na jiné najdete v následujícím článku:

Řešení problémů

Které produkty AVG mám koupené?

Některá předplatná AVG zahrnují několik produktů, jiná jen jeden produkt. Produkty, které jsou součástí předplatného AVG, můžete zjistit jedním z následujících způsobů:

 • Účet AVG: Přihlaste se ke svému účtu AVG propojenému s e-mailovou adresou, kterou jste uvedli během nákupu předplatného, a klikněte na dlaždici Moje předplatná. V části Instalace na vaše zařízení se dozvíte, které platformy a produkty jsou v jednotlivých předplatných zahrnuté.
 • E-mail s potvrzením objednávky: Najděte e-mail s potvrzením objednávky, který vám přišel po nákupu (obvykle z adresy no.reply@avg.com). V části Stažení se dozvíte, které platformy a produkty jsou v předplatném zahrnuté.

Co když instalace selže?

Než se začnete řídit postupem instalace v tomto článku, je třeba počítač řádně připravit na instalaci. Pokyny najdete v následujícím článku:

Pokud tím problém nevyřešíte, zkuste produkt AVG dle postupu v našich podrobných článcích o instalaci. Řiďte se pokyny v příslušném článku níže podle zařízení a produktu: 

Pokud bude instalace i nadále selhávat, kliknutím na odkaz níže otevřete formulář technické podpory AVG. Po odeslání žádosti se s vámi spojí zástupce podpory AVG a pomůže vám problém vyřešit.

Co když aktivace neproběhne úspěšně?

Přečtěte si níže uvedené pokyny k řešení některých z nejběžnějších problémů s aktivací.

Když produkt AVG zobrazí zprávu o konci platnosti předplatného, podle následující části tohoto článku zkontrolujte, zda je správně aktivovaný:

Zkontrolujte, zda jste aktivační kód zadali správně (včetně pomlček). Další informace ohledně toho, jak najít aktivační kód, najdete v následující části tohoto článku:

Pokud se vám při aktivaci zobrazí chybová zpráva, řiďte se pokyny k řešení problémů v následujícím článku:

Pokud se vám stále nedaří aktivovat předplatné, můžete kliknutím na odkaz níže otevřít formulář technické podpory AVG. Po odeslání žádosti se s vámi spojí zástupce podpory AVG a pomůže vám problém vyřešit.

Když produkt AVG zobrazí zprávu o konci platnosti předplatného, podle následující části tohoto článku zkontrolujte, zda je správně aktivovaný:

Váš účet AVG musí být propojený s předplatným AVG, které se pokoušíte aktivovat. Jak zjistit předplatná připojená k účtu AVG:

 1. Přihlaste se ke svému účtu AVG a klikněte na dlaždici Moje předplatná.
 2. Zkontrolujte, zda je předplatné, které chcete aktivovat, uvedené na obrazovce Moje předplatná.

Pokud předplatné na svém účtu AVG nenajdete, zvolte jednu z preferovaných možností níže:

 • Kontaktujte podporu AVG, abychom mohli ručně připojit dané předplatné AVG k vašemu účtu AVG.
 • Vytvořte si nový účet AVG s e-mailovou adresou, kterou jste použili při nákupu předplatného. Tím zajistíte, že se dané předplatné automaticky zobrazí na vašem novém účtu AVG.

Pokud se vám stále nedaří aktivovat předplatné, můžete kliknutím na odkaz níže otevřít formulář technické podpory AVG. Po odeslání žádosti se s vámi spojí zástupce podpory AVG a pomůže vám problém vyřešit.

 • Všechny placené spotřebitelské produkty AVG
 • Všechny podporované operační systémy

Pomohl vám tento článek?

Kontakty