Podpora pro domácnosti

AVG Cleaner pro Android – začínáme

AVG Cleaner pro Android je mobilní aplikace, která zlepšuje fungování vašeho zařízení a odstraňováním nepotřebných médií, souborů, aplikací a jejich dat uvolňuje místo v úložišti. Nepotřebná data umožňuje přenést do cloudového úložiště nebo smazat ze zařízení. Také dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa.

Tento článek předpokládá, že už máte na zařízení s Androidem nainstalovanou a aktivovanou nejnovější verzi aplikace AVG Cleaner. Podrobné pokyny najdete v následujících článcích: Instalace aplikace AVG Cleaner pro Android a Aktivace placené verze aplikace AVG Cleaner pro Android

Orientace v aplikaci AVG Cleaner

 1. Aplikaci otevřete klepnutím na ikonu AVG Cleaner na domovské obrazovce svého zařízení.
 2. Na hlavní obrazovce aplikace jsou k dispozici následující možnosti:
  1. Rychlé vyčištění: Vyhledejte a smažte zbytečná data, jako jsou miniatury, balíčky APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná nebo sdílená mezipaměť.
  2. Režim spánku: Uspěte aplikace běžící na pozadí a zabraňte jim tak ve zpomalování zařízení a zbytečném vybíjení baterie.
  3. Tipy: Přečtěte si tipy, jak uvolnit místo na zařízení. Když funkci Tipy otevřete poprvé, budete vyzváni, abyste na obrazovce Předvolby analýzy určili, které druhy tipů vám má AVG Cleaner zobrazovat přednostně.
  4. Media: Zobrazte si přehled médií, která máte na zařízení uložená, a návrhy k uvolnění místa.
  5. Aplikace: Poskytuje přehled aplikací, které máte na zařízení nainstalované, a návrhy k uvolnění místa.

Rychlé vyčištění

Rychlé vyčištění uvolňuje místo v úložišti zařízení tím, že z něj maže nepotřebné soubory. Než spustíte čištění, vyberte, které typy položek chcete mazat.

 1. Klepněte na tlačítko Rychlé vyčištění.
 2. Zaškrtněte typy položek, které chcete čistit. Typy položek jsou rozdělené do dvou částí (podle toho, které typy dat jsou na zařízení uložené, můžete vidět jednu z těchto částí nebo obě):
  • Nepotřebné soubory: Jde o data, která jsme na základě pečlivého zvážení zařadili mezi skutečně zbytečná (například miniatury, balíčky APK, zapomenuté soubory a skrytá, viditelná či sdílená mezipaměť).
  • Soubory ke kontrole: Jde o data, která pro vás nemusí být cenná. Položky v této skupině doporučujeme zkontrolovat. Zaškrtněte pouze ty, které nepotřebujete. Všechny položky jsou ve výchozím stavu nezaškrtnuté. Pokud je ručně neoznačíte, smazány nebudou.
 3. Klepnutím na Dokončit čištění odstraňte vybrané položky.

Uspání aplikací

Funkce Režim spánku ukončuje aplikace běžící na pozadí a uvolňuje tak paměť pro další úlohy.

 1. Klepněte na dlaždici Režim spánku.
 2. Zaškrtněte aplikace, které chcete ukončit, a klepněte na Vynutit ukončení.
  Možná je nutné, abyste aplikaci AVG Cleaner v nastaveních zařízení udělili oprávnění k vynucenému zastavování aplikací. Klepněte na možnost Udělit a řiďte se pokyny na obrazovce. Pokud toto oprávnění neudělíte, bude nutné každou vybranou aplikaci uspat zvlášť.
 3. Klepněte na Pokračovat.
 4. Počkejte, než AVG Cleaner uspí vybrané aplikace, a klepnutím na šipku zpět se vraťte na jeho hlavní obrazovku.

Vybrané aplikace nadále nepoběží na pozadí.

Optimalizace fotografií

AVG Cleaner dokáže optimalizovat vaše fotografie, aby zabíraly méně místa. Obrázky, které mají stejnou velikost jako obrazovka zařízení (například snímky obrazovky), optimalizovat nelze. Jak optimalizovat fotografie:

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 2. Přejděte do části Optimalizace fotografiíZobrazit fotografie.
 3. Fotografie jsou seřazené do skupin podle stáří. Zaškrtněte fotografie, které chcete optimalizovat, nebo klepnutím na Vybrat vše u skupiny fotografií vyberte příslušnou skupinu.
 4. V dolní části obrazovky klepněte na tlačítko Potvrdit.
 5. Klepnutím na Pokračovat zahajte výchozí optimalizaci nebo si klepnutím na Instalace zobrazte náhled optimalizované fotografie. Pokud máte předplatné aplikace AVG Cleaner, můžete také nastavit požadovanou úroveň optimalizace.
 6. V části Původní fotografie klepněte na Vybrat (nebo Změnit) a určete, co se má stát s původními fotografiemi. K dispozici máte následující možnosti:
  • Odeslat originály do cloudového úložiště: Umožňuje odebrat originální fotografie ze zařízení a nahrát je do cloudového úložiště. Pokud už AVG Cleaner máte připojený ke cloudovému úložišti, klepněte na e-mailovou adresu preferovaného cloudového účtu. Pokud ne, klepněte na Připojit ke cloudovému úložišti a propojte aplikaci s novým účtem v cloudovém úložišti.
  • Jen odstranit: Umožňuje ze zařízení trvale odstranit originální fotografie.
  • Ponechat původní fotografie: Umožňuje ponechat v zařízení originální fotografie.
 7. Klepnutím na Optimalizovat rovnou spusťte optimalizaci vybraných fotografií.
 8. Po dokončení optimalizace se klepnutím na šipku zpět vraťte na hlavní obrazovku aplikace AVG Cleaner.

Fotografie jsou nyní optimalizované a zabírají v zařízení méně místa.

Určení předvoleb analýzy

Po klepnutí na dlaždici Tipy na hlavní obrazovce aplikace se můžete podívat na tipy k čištění místa v zařízení.

Na obrazovce Předvolby analýzy můžete určit, které druhy tipů vám má AVG Cleaner zobrazovat přednostně:

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 2. Přejděte do části NastaveníPředvolby analýzy.
 3. U kategorie tipů podržte ikonu (čtyři čárky) a přetáhněte panel nahoru nebo dolů, jak potřebujete. Pokud chcete, můžete klepnutím na posuvník vedle položky Najít nežádoucí fotografie funkci zapnout (zelená barva) nebo vypnout (šedá barva).

AVG Cleaner bude zobrazovat tipy podle vašich předvoleb.

Správa přenosů do cloudu

Cloud je virtuální úložiště, kde můžete uchovávat svá média a soubory, například fotografie, videa a dokumenty. AVG Cleaner umožňuje snadno přenášet soubory ze zařízení do připojeného cloudového úložiště. Jak AVG Cleaner připojit ke cloudovému úložišti:

 1. V levém horním rohu hlavní obrazovky aplikace klepněte na ikonu Menu (tři čárky).
 2. Přejděte do části NastaveníCloudové služby.
 3. U vybrané cloudové služby klepněte na Připojit (Dropbox nebo Disk Google).
 4. Vyberte preferovaný účet a klepněte na OK. Na výzvu zadejte přihlašovací údaje.
 5. Příslušný účet se nyní zobrazí v části Připojeno. Chcete-li se z některého účtu odhlásit, klepněte u něj na ikonu Další možnosti (tři tečky) a vyberte Odhlásit.

Současně je možné se připojit k několika účtům na Disku Google a jednomu účtu Dropbox. Pokud máte připojených několik účtů, při každém přenosu dat do cloudu se vám zobrazí výzva k výběru účtu.

Další informace o správě přenosů do cloudu v aplikaci AVG Cleaner pro Android najdete v následujícím článku:

Další doporučení

Další informace o aplikaci AVG Cleaner najdete v následujícím článku:

 • AVG Cleaner 6.x pro Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) a novější

Pomohl vám tento článek?

Kontakty