Podpora pro domácnosti

AVG TuneUp – začínáme

AVG TuneUp je optimalizační nástroj, který vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem počítače a posléze uvolňuje místo na disku a zvyšuje rychlost systému.

Tento článek předpokládá, že už máte na počítači nainstalovanou a aktivovanou nejnovější verzi aplikace TuneUp. Podrobné pokyny k instalaci a aktivaci najdete v následujících článcích: Instalace aplikace AVG TuneUpAktivace předplatného aplikace AVG TuneUp.

Pokud jste TuneUp nainstalovali poprvé, aplikace se po dokončení instalace automaticky otevře. Pak můžete kliknutím na možnost Spustit test spustit test Údržba, případně můžete kliknutím na možnost Přeskočit pokračovat na ovládací panel aplikace AVG TuneUp.

Test Údržba

Test Údržba provádí komplexní test, jenž v systému zjišťuje poškozené či nadbytečné položky a záznamy vaší činnosti.

Jak spustit test Údržba:

 1. Otevřete aplikaci AVG TuneUp a na jejím ovládacím panelu klikněte na dlaždici Údržba.
 2. Zaškrtněte pole u typů problémů, které chcete vyřešit. Typy problémů, které AVG zaškrtne automaticky, je možné bezpečně vyřešit beze ztráty důležitých dat.
 3. Také můžete kliknout na některý panel, prohlédnout si konkrétní položky v počítači a určit, které z nich chcete vyčistit.
 4. Kliknutím na tlačítko Opravit a vyčistit vyřešíte vybrané problémy.
 5. TuneUp nedokáže z webového prohlížeče vyčistit mezipaměť, dokud prohlížeč nezavřete. Po zobrazení příslušné výzvy si v prohlížečích uložte veškerou práci a kliknutím na možnost Pokračovat dovolte aplikaci TuneUp zavřít otevřené prohlížeče.
 6. Při prvním spuštění aplikace AVG TuneUp můžete být požádáni o zapnutí funkce Automatická údržba. Pokud chcete, aby aplikace TuneUp automaticky prováděla testy Údržba pravidelně, klikněte na možnost Zapnout.
 7. Po dokončení čištění klikněte na možnost Hotovo.

Všechny vybrané problémy máte vyřešené.

Zapnutí automatické údržby

Automatická údržba běží tiše na pozadí, nevyžaduje žádné uživatelské zásahy a uvolňuje místo v počítači tím, že maže zbytečné položky, jako jsou neplatní zástupci nebo chybné položky registru.

Jak zapnout automatickou údržbu:

 1. Otevřete AVG TuneUp a zvolte možnosti NabídkaNastavení.
 2. Na levém panelu vyberte možnost Automatická údržba.
 3. Klikněte na červený posuvník (VYPNUTO). Jeho barva se změní na zelenou (ZAPNUTO).
 4. Volitelně můžete pomocí rozevírací nabídky v části Jak často máme provádět automatické čištění? určit četnost automatické údržby.
 5. Volitelně vyberte typy souborů, které TuneUp při automatické údržbě smí odebírat. Typy souborů, které AVG zaškrtne automaticky, je možné bezpečně vyčistit beze ztráty důležitých dat.

Automatická údržba je nyní zapnutá.

Správa aplikací na pozadí

Některé aplikace zpomalují systém tím, že běží tiše na pozadí. TuneUp tyto aplikace najde a umožní vám je bezpečně uspat, aby počítač pracoval rychleji.

 1. Otevřete AVG TuneUp a klikněte na dlaždici Zrychlit.
 2. Na dlaždici Programy na pozadí a po spuštění klikněte na možnost Zobrazit.
 3. Na obrazovce Programy na pozadí a po spuštění se nachází seznam aplikací, které zbytečně běží na pozadí a zpomalují počítač. Vyberte jednu z následujících možností:
  • Uspat: Uspí konkrétní aplikaci a odebere ji ze seznamu.
  • Ignorovat: Umožní aplikaci pokračovat v běhu na pozadí a odebere ji ze seznamu.
  • Uspat vše: Uspí všechny aplikace na seznamu.
Když nějakou aplikaci používáte pravidelně, uspávat ji nedoporučujeme. Některé aplikace zase potřebují běžet na pozadí, aby vám dokázaly poskytovat veškeré své funkce. Když například uspíte Skype, můžete zmeškat příchozí hovory.

Vybrané aplikace jsou nyní uspány nebo ignorovány. Uspané aplikace můžete otevírat a používat jako obvykle. Jakmile aplikaci zavřete, TuneUp ji automaticky znovu uspí.

Správa uspaných a ignorovaných aplikací:

 1. V dolní části obrazovky klikněte na uspané programy nebo ignorované programy.
 2. Vyberte jednu z možností níže:
  • Probudit: Ihned aplikaci probudí a umožní jí běžet na pozadí.
  • Přestat ignorovat: Vrátí aplikaci na seznam Programy na pozadí a po spuštění, odkud ji volitelně můžete uspat.
Funkce Programy na pozadí a po spuštění na zařízeních se systémem Windows 10 a vyšším podporuje aplikace nainstalované přes Microsoft Store. Příslušné aplikace jsou ve výchozím nastavení instalovány ve stavu Uspat. Aplikace na obrazovce Programy na pozadí a po spuštění můžete probudit.

Odebrání nepotřebných aplikací

TuneUp najde v počítači nepotřebné aplikace a umožní je snadno odebrat a odinstalovat, čímž uvolníte prostředky pro aplikace, které používáte.

 1. Otevřete AVG TuneUp a klikněte na dlaždici Zrychlit.
 2. Na dlaždici Zbytečné programy klikněte na možnost Zobrazit.
 3. Obrazovka Zbytečné programy uvádí špatně hodnocené a málokdy používané aplikace, které lze bezpečně odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Hodnocení: Podívejte se na komunitní a odborná hodnocení nebo přidejte vlastní hodnocení.
  • Ignorovat: Odebere aplikaci ze seznamu.
  • Přesunout do koše: Přesune aplikaci do koše. Bude automaticky odinstalována v závislosti na vašich nastaveních automatické odinstalace.
  • Odinstalovat: Odinstalujte aplikaci z počítače. Tato akce je nevratná.
Sloupec Poslední použití uvádí čas posledního použití aplikace od okamžiku, kdy byla aplikace TuneUp nainstalována.

Správa aplikací v koši a ignorovaných aplikací

 1. V dolní části obrazovky klikněte na programy v koši nebo ignorované programy.
 2. Vyberte jednu z možností níže:
  • Odebrat z koše: Vrátí aplikaci na seznam výše.
  • Odinstalovat: Odinstaluje aplikaci z počítače.
  • Přestat ignorovat: Vrátí aplikaci na seznam výše.

Uvolnění místa

TuneUp hledá a bezpečně maže nepotřebné systémové soubory a data webových prohlížečů, aby uvolnil místo na disku.

 1. Otevřete AVG TuneUp a klikněte na dlaždici Uvolnit místo.
 2. Vyberte kategorii, kterou chcete vyčistit:
  • Nepotřebné systémové soubory: Kliknutím na možnost Zobrazit na kartě Nepotřebné systémové soubory vyčistíte z počítače nepotřebné soubory.
  • Data prohlížečů: Kliknutím na možnost Zobrazit na kartě Data prohlížečů vyčistíte dočasné soubory webových prohlížečů.
 3. Výběrem filtru určete položky, které chcete vyčistit. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučeno: Vybere pouze kategorie souborů, které můžete bezpečně čistit beze ztráty důležitých dat.
  • Všechny: Vybere všechny kategorie souborů v seznamu. Výběr kategorií souborů, které čistit nechcete, můžete ručně zrušit.
  • Vlastní: Ručně vyberte kategorie souborů, které chcete vyčistit.
 4. Pokud čistíte Data prohlížečů, můžete kliknout na možnost Spravovat povolené weby a nastavit výjimky pro určité weby.
 5. Klikněte na možnost Vyčistit.
 6. Po dokončení čištění klikněte na možnost Hotovo.

Vybrané kategorie souborů jsou vyčištěné.

Správa čištění dat prohlížečů

TuneUp Premium umožňuje zvolit, jak dlouho chcete data prohlížečů ponechat, než budou vyčištěna. Také můžete vytvořit výjimky pro weby, na kterých chcete zůstat přihlášeni.

Pokud chcete spravovat čištění dat prohlížečů, řiďte se následujícím postupem:

 1. Otevřete AVG TuneUp a zvolte možnosti NabídkaNastavení.
 2. Zkontrolujte, zda je vybrána karta Obecné, a klikněte na možnost Data prohlížečů.

K dispozici máte následující možnosti:

Čištění dat prohlížečů

Klikněte na rozevírací nabídku v části Soubory cookie nebo Historie prohlížení a určete, jak dlouho je má TuneUp Premium ponechávat ve vašich webových prohlížečích.

TuneUp Premium se vás při testu Uvolnění místa po uplynutí vybraného období zeptá, zda chcete tyto položky odebrat.

Přidání webových stránek mezi povolené

Přidáním webů do seznamu Povolené weby zabráníte aplikaci TuneUp Premium v mazání příslušných souborů cookie. Díky tomu zůstanou uloženy informace, jako jsou přihlašovací údaje.

Tato funkce je k dispozici jen pro AVG Secure Browser, Google Chrome, Mozilla FirefoxMicrosoft Edge.

Vyberte jednu z následujících možností:

 • Do horního textového pole zadejte adresu webu (například seznam.cz) a klikněte na tlačítko Přidat.
 • V seznamu oblíbených webů v dolním textovém poli vyberte web a klikněte na možnost Přidat.

Vybraný web bude z mazání souborů cookie vynechán.

Chcete-li ze seznamu nějaký web odstranit, klikněte na jeho panelu na ikonu koše.

Vyhledání problémů s počítačem

Otevřete AVG TuneUp a klikněte na dlaždici Opravit problémy, abyste mohli vyhledat různé problémy, které mohou mít dopad na výkon a zabezpečení počítače.

Další informace o problémech, které AVG TuneUp může zjistit při testu Oprava problémů, najdete v následujícím článku:

Vrácení akcí

Obrazovka Historie vám umožňuje vrátit určité změny provedené aplikací TuneUp:

 1. Otevřete AVG TuneUp a klikněte na ikonu Historie.
 2. U akce, kterou chcete vrátit, klikněte na možnost Vrátit.

Vybraná akce bude vrácena.

Některé akce aplikace TuneUp jsou nevratné.

Další doporučení

Kliknutím na možnost Všechny funkce (ikona mřížky) na pravé straně hlavního ovládacího panelu aplikace TuneUp si můžete zobrazit všechny funkce aplikace.

Další informace o aplikaci TuneUp najdete v následujícím článku:

AVG TuneUp Premium je optimalizační nástroj pro Mac, jehož široká škála testů vyhledává nepotřebné položky a problémy s výkonem a posléze uvolňuje místo na disku a zvyšuje rychlost systému.

Tento článek předpokládá, že TuneUp Premium již máte na Macu nainstalovaný a aktivovaný. Podrobné pokyny najdete v následujících článcích: Instalace aplikace AVG TuneUpAktivace předplatného aplikace AVG TuneUp.

Vyčištění místa na disku

Test Vyčistit nepotřebná data vám umožňuje vyhledat v Macu nepotřebné soubory a vybrat, které z nich chcete smazat, abyste si uvolnili místo na disku. Spuštění testu a odebrání souborů:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a na jeho hlavní obrazovce klikněte u položky Vyčistit nepotřebná data na možnost Otestovat.
 2. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte kategorie souborů k odebrání. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučený výběr: Vybere pouze kategorie souborů, které můžete bezpečně čistit beze ztráty důležitých dat.
  • Vybrat vše: Vybere všechny kategorie souborů v seznamu. Výběr kategorií souborů, které čistit nechcete, můžete ručně zrušit.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech kategorií souborů v seznamu. Poté můžete ručně vybrat kategorie souborů, které chcete čistit.
 3. Jakmile vyberete soubory, které chcete odebrat, klikněte na tlačítko Vyčistit.
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko OK.
 5. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vraťte na hlavní obrazovku aplikace TuneUp Premium.

Odstranění duplicitních souborů

Test Vyhledávač duplikátů vám umožňuje vyhledat v Macu duplicitní soubory. Spuštění testu a odebrání duplicitních souborů:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Najít u položky Vyhledávač duplikátů.
 2. Zaškrtněte umístění, kde chcete duplicitní soubory hledat. Chcete-li přidat další složky nebo externí jednotky, klikněte na možnost Přidat a vyberte požadovanou složku nebo jednotku.
 3. Klikněte na možnost Otestovat.
 4. Po dokončení testu klikněte na možnost Zobrazit duplicitní soubory.
 5. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte soubory, které chcete odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Keep oldest (Ponechat nejstarší): Automaticky vybere nejnovější verzi každého souboru, která má být odebrána.
  • Keep newest (Ponechat nejnovější): Automaticky vybere nejstarší verzi každého souboru, která má být odebrána.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech souborů a umožní vám ručně vybrat soubory k odebrání. Zaškrtněte každý soubor, který chcete odebrat. Až zaškrtnete soubor, Nevybírat nic se změní na Vlastní výběr.
 6. Jakmile vyberete soubory, které chcete odebrat, klikněte na tlačítko Vyčistit.
 7. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na OK.
 8. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vraťte na hlavní obrazovku aplikace TuneUp Premium.

Čištění prohlížečů

Pomocí možnosti Vyčistit prohlížeč lze z webových prohlížečů snadno mazat soubory cookie a jiná data o prohlížení. K dispozici máte následující možnosti:

Spuštění ručního testu

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Otestovat u položky Vyčistit prohlížeč.
 2. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte položky, které chcete odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučený výběr: Vybere pouze položky, které je možné bezpečně smazat a jejichž smazáním byste neměli přijít o užitečná data. Položky vybrané k vyčištění můžete zkontrolovat kliknutím na možnost Podrobnosti u příslušného prohlížeče.
  • Vybrat vše: Vybere všechny položky v seznamu. Poté můžete u libovolného prohlížeče kliknout na možnost Podrobnosti a ručně zrušit výběr všech položek, které nechcete čistit.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech položek v seznamu. Poté můžete u prohlížeče kliknout na možnost Podrobnosti a ručně vybrat položky, které chcete vyčistit.
 3. Kliknutím na možnost Vyčistit odeberete vybraná data.
 4. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace TuneUp Premium.

Výběr historie prohlížeče

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Otestovat u položky Vyčistit prohlížeč.
 2. Klikněte na možnost Spravovat povolené weby.
 3. Zaškrtněte pole u možnosti Odstranit pouze historii prohlížeče starší než: a zvolte požadovanou četnost.

Plánování automatických testů

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Otestovat u položky Vyčistit prohlížeč.
 2. Klikněte na možnost Spravovat povolené weby.
 3. Z rozevírací nabídky u kteréhokoli prohlížeče vyberte, jak často má TuneUp Premium u daného prohlížeče vyhledávat cookies a data o prohlížení.
 4. Kliknutím na panel libovolného prohlížeče můžete zkontrolovat a upravit položky, které má TuneUp Premium při každém testu odebírat. Zaškrtněte pole u typů položek, které smíme odebírat.

Automatické testování je pro vybraný prohlížeč zapnuté.

Přidání webových stránek mezi povolené

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a na jeho hlavní obrazovce klikněte na možnost Otestovat u položky Vyčistit prohlížeč.
 2. Klikněte na možnost Spravovat povolené weby.
 3. Přejděte do části Povolené weby.
 4. Podle níže uvedené možnosti A nebo B přidejte web:
  • Možnost A: Do levého textového pole zadejte adresu webu (například seznam.cz) a klikněte na tlačítko Přidat.
  • Možnost B: Vyberte web z rozevírací nabídky Vybrat z oblíbených možností a klikněte na možnost Přidat.

Web se zobrazí v seznamu Povolené weby. Při čištění prohlížečů nebudeme mazat cookies a data o prohlížení z této webové stránky.

Vyhledání nekvalitních a podobných fotografií

Najít fotografie hledá na Macu fotografie, které jsou rozmazané, tmavé nebo podobné. Jak vyhledat a zkontrolovat nekvalitní a podobné fotografie:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Najít u položky Analyzovat fotografie.
 2. Zaškrtněte umístění, kde chcete fotografie hledat. Chcete-li přidat další složky, externí jednotky nebo konkrétní fotografie, klikněte na možnost Přidat a vyberte požadovanou složku, jednotku nebo fotografii.
 3. Klikněte na možnost Otestovat.
 4. Po dokončení testu klikněte na možnost Kontrola a v částech Nekvalitní fotografiePodobné fotografie se podívejte na fotografie, které aplikace TuneUp Premium identifikovala.
 5. Kliknutím na tlačítko Rozumím zavřete vyskakovací okno se zprávou.
 6. V rozevírací nabídce v levém dolním rohu vyberte soubory, které chcete odebrat. K dispozici máte následující možnosti:
  • Doporučeno: Vybere fotografie, které Cleanup Premium doporučuje odebrat.
  • Vybrat vše: Vybere všechny fotografie. Poté můžete zrušit výběr fotografií, které odebrat nechcete.
  • Nevybírat nic: Zruší výběr všech fotografií a umožní vám ručně vybrat fotografie k odebrání. Zaškrtněte každou fotografii, kterou chcete odebrat. Až zaškrtnete fotografii, Nevybírat nic se změní na Vlastní výběr.
 7. Jakmile vyberete fotografie, které chcete smazat, klikněte na tlačítko Odebrat.
 8. Kliknutím na tlačítko Odebrat potvrďte smazání vybraných fotografií.
 9. Klikněte na možnost Kontrola a opakováním kroků 5–8 výše pokračujte v kontrolování a mazání fotografií.
 10. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vraťte na hlavní obrazovku aplikace TuneUp Premium.

Odinstalace nepoužívaných aplikací

Pomocí možnosti Odinstalovat aplikace můžete snadno najít a odebrat aplikace, které už nepoužíváte, aby vám v Macu zbytečně nezabíraly místo. Jak odinstalovat nepoužívané aplikace:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Zobrazit u položky Odinstalovat aplikace.
 2. Zaškrtnutím příslušného pole vyberte požadovanou aplikaci. Seznam aplikací můžete také filtrovat pomocí kategorií Nepoužívané aplikaceVelké aplikace na levém panelu.
 3. Jakmile vyberete aplikace k odebrání, klikněte na tlačítko Odinstalovat.
 4. Kliknutím na tlačítko Odinstalovat potvrďte odebrání vybraných aplikací z Macu.
 5. Pokud k tomu budete vyzváni, zadejte heslo, kterým se přihlašujete k Macu, a klikněte na tlačítko OK.
 6. Kliknutím na tlačítko Hotovo se vrátíte na hlavní obrazovku aplikace TuneUp Premium.

Správa položek při spuštění

Pomocí možnosti Spravovat položky po spuštění můžete vypnout nepotřebné procesy, které se automaticky spouštějí při spuštění Macu, a omezit tak zpomalování nebo dlouho se zobrazující načítací obrazovky. Jak spravovat položky po spuštění:

 1. Otevřete AVG TuneUp Premium a klikněte na možnost Zobrazit u položky Spravovat položky po spuštění.
 2. U položky po spuštění klikněte na zelený posuvník (Zapnuto). Jeho barva se tím změní na šedou (Vypnuto).
 3. Pokud chcete zobrazit další podrobnosti a možnosti, najeďte myší nad položku po spuštění a klikněte na zobrazenou ikonu Informace.

Další doporučení

Další informace o aplikaci TuneUp Premium najdete v následujícím článku:

 • AVG TuneUp 23.x pro Windows
 • AVG TuneUp Premium 2.x pro Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise – 32/64bitová verze
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise – 32/64bitový
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate – Service Pack 1, 32/64bitový
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Pomohl vám tento článek?

Kontakty