Pomoc dotycząca produktów domowych

Instalowanie i aktywowanie produktu AVG

Instalacja i aktywacja

Pobierz i zainstaluj swój produkt AVG

Aby pobrać i zainstalować produkt AVG:

 1. Kliknij przycisk poniżej, aby otworzyć naszą stronę pomocy dotyczącej pobierania i instalacji: Pobierz produkt
 2. Użyj menu rozwijanego Wybierz swój produkt, aby wybrać kupiony produkt.
 3. Użyj menu rozwijanego Wybierz swoją platformę, aby wybrać platformę.
 4. Kliknij opcję Zapoznaj się z instrukcją instalacji, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlone na ekranie.

Produkt AVG zostanie zainstalowany na urządzeniu. Jeśli subskrypcja nie została jeszcze aktywowana, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami tego artykułu zawierającymi informacje dotyczące znajdowania kodu aktywacyjnegoaktywowania produktu AVG.

Znajdowanie kodu aktywacyjnego

Kod aktywacyjny można znaleźć w jednym z następujących miejsc:

 • Konto AVG powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji.
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymana po dokonaniu zakupu (zwykle z adresu no.reply@avg.com).
 • Inny produkt AVG, który został już aktywowany przy użyciu tego samego kodu aktywacyjnego.
 • Karta aktywacji, która została dołączona do pudełka lub plastikowego opakowania produktu AVG przy zakupie w sklepie detalicznym lub u pośrednika.

Szczegółowe instrukcje odszukiwania kodu aktywacyjnego znajdują się w następującym artykule:

Szczegółowe instrukcje pobierania kodu aktywacyjnego z Konta AVG znajdują się w następującym artykule:

Aktywowanie produktu AVG

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące aktywowania subskrypcji, przeczytaj poniżej odpowiedni artykuł dotyczący urządzenia i produktu: 

Produkt AVG został aktywowany i jest gotowy do użycia. Jeśli masz problemy z instalacją lub aktywacją produktu firmy AVG, zapoznaj się ze wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów znajdującymi się w tym artykule.

Przenoszenie subskrypcji na inne urządzenie

Informacje na temat przenoszenia subskrypcji AVG z jednego urządzenia na inne można znaleźć w następującym artykule:

Rozwiązywanie problemów

Nie masz pewności, które produkty AVG zostały kupione?

Niektóre subskrypcje AVG obejmują wiele produktów, a inne obowiązują tylko dla jednego produktu. Aby sprawdzić, jakie produkty są objęte subskrypcją AVG, skorzystaj z jednej z następujących metod:

 • Konto AVG: Zaloguj się na Konto AVG powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu, a następnie kliknij kafelek Moje subskrypcje. Ważne platformy i produkty dla każdej subskrypcji są wyświetlone na liście w obszarze Zainstaluj na swoich urządzeniach.
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia: Znajdź wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymaną po dokonaniu zakupu (zwykle z adresu no.reply@avg.com). Prawidłowe platformy i produkty są widoczne na liście w obszarze Pobierz.

Co zrobić w przypadku błędu instalacji?

Przed wykonaniem instrukcji instalacji opisanej w tym artykule sprawdź, czy komputer PC jest właściwie przygotowany do instalacji. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Jeśli to nie rozwiąże problemu, spróbuj zainstalować produkt AVG, korzystając z jednego z naszych szczegółowych artykułów dotyczących instalacji. Przeczytaj poniżej odpowiedni artykuł dotyczący Twojego urządzenia i produktu: 

Jeśli instalacja nadal kończy się niepowodzeniem, możesz kliknąć poniższy link, aby otworzyć formularz pomocy technicznej AVG. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą agent pomocy technicznej AVG, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

Co zrobić, jeśli aktywacja zakończyła się niepowodzeniem?

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, w których wyjaśniono, jak rozwiązać najczęstsze problemy z aktywacją.

Jeśli w produkcie AVG jest wyświetlany komunikat o wygaśnięciu, zapoznaj się z następującą sekcją tego artykułu i upewnij się, że produkt został prawidłowo aktywowany:

Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie. Więcej informacji na ten temat znajdowania kodu aktywacyjnego jest zawartych w następującej sekcji tego artykułu:

Jeśli podczas aktywacji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, możesz kliknąć poniższy link, aby otworzyć formularz pomocy technicznej AVG. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą agent pomocy technicznej AVG, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

Jeśli w produkcie AVG jest wyświetlany komunikat o wygaśnięciu, zapoznaj się z następującą sekcją tego artykułu i upewnij się, że produkt został prawidłowo aktywowany:

Sprawdź, czy Konto AVG jest powiązane z subskrypcją AVG, którą próbujesz aktywować. Aby sprawdzić, które subskrypcje są połączone z Kontem AVG:

 1. Zaloguj się na Konto AVG i kliknij kafelek Moje subskrypcje.
 2. Upewnij się, że subskrypcja, którą chcesz aktywować, jest widoczna na ekranie Moje subskrypcje.

Jeśli subskrypcja nie jest widoczna na Koncie AVG, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Skontaktuj się z pomocą techniczną AVG w celu ręcznego połączenia subskrypcji AVG z Kontem AVG.
 • Utwórz nowe Konto AVG, używając adresu e-mail podanego podczas zakupu subskrypcji. Dzięki temu subskrypcja będzie automatycznie widoczna na nowym Koncie AVG.

Jeśli nadal nie możesz aktywować subskrypcji, możesz kliknąć poniższy link, aby otworzyć formularz pomocy technicznej AVG. Po przesłaniu zgłoszenia skontaktuje się z Tobą agent pomocy technicznej AVG, aby pomóc Ci w rozwiązaniu problemu.

 • Wszystkie płatne produkty konsumenckie AVG
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt