Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG TuneUp — wprowadzenie

AVG TuneUp jest narzędziem do optymalizacji komputera, które skanuje go pod kątem zbędnych elementów i problemów z wydajnością, dzięki czemu można zwolnić miejsce na dysku i przyspieszyć działanie systemu.

W tym artykule przyjęto założenie, że najnowsza wersja programu AVG TuneUp jest już zainstalowana i aktywowana na komputerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i aktywacji, przeczytaj następujące artykuły: Instalowanie programu AVG TuneUp oraz Aktywowanie subskrypcji programu AVG TuneUp.

Jeśli używasz programu AVG TuneUp po raz pierwszy, aplikacja zostanie otwarta automatycznie po zakończeniu instalacji. Możesz wtedy kliknąć opcję Skanuj teraz w celu uruchomienia skanowania typu Konserwacja lub opcję Pomiń w celu przejścia do pulpitu nawigacyjnego programu AVG TuneUp.

Przeprowadzenie skanowania typu Konserwacja

Skanowanie typu Konserwacja to kompleksowe sprawdzenie systemu w poszukiwaniu uszkodzonych lub zbędnych elementów oraz danych umożliwiających śledzenie.

Aby uruchomić skanowanie typu Konserwacja:

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij opcję Szczegóły na kafelku Utrzymuj.
 2. Zaznacz pola wyboru obok typów problemów, które chcesz oczyścić. Typy problemów zaznaczone automatycznie przez program AVG można bezpiecznie rozwiązać bez ryzyka utraty ważnych danych.
 3. Opcjonalnie kliknij panel, aby wyświetlić określone elementy na komputerze i bardziej szczegółowo określić, które z nich mają być oczyszczane.
 4. Kliknij opcję Napraw i oczyść, aby rozwiązać zaznaczone problemy.
 5. Program AVG TuneUp nie może wyczyścić pamięci podręcznej przeglądarki, jeśli przeglądarka nie zostanie zamknięta. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zapisz wyniki pracy rozpoczętej w przeglądarkach, a następnie kliknij opcję Kontynuuj, aby zezwolić programowi AVG TuneUp na zamknięcie otwartych przeglądarek.

  Możesz również wybrać opcję Pomiń oczyszczanie przeglądarek.
 6. Jeśli korzystasz z programu AVG TuneUp po raz pierwszy, może zostać wyświetlony monit o włączenie funkcji Automatyczna konserwacja. Kliknij ikonę Włącz, jeśli chcesz, aby program AVG TuneUp przeprowadzał skanowania typu Konserwacja regularnie bez konieczności ich ręcznego uruchamiania przez użytkownika.

  Możesz również wybrać opcję Nie teraz.
 7. Po zakończeniu oczyszczania kliknij opcję Gotowe.

Wszystkie zaznaczone problemy zostaną rozwiązane.

Włączanie Automatycznej konserwacji

Automatyczna konserwacja jest przeprowadzana w tle, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Zwalnia miejsce na komputerze, usuwając zbędne elementy, takie jak niedziałające skróty i uszkodzone elementy rejestru.

Włączanie Automatycznej konserwacji:

 1. Otwórz program AVG TuneUp i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz pozycję Automatyczna konserwacja w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 4. Możesz też użyć menu rozwijanego Jak często mamy czyścić automatycznie?, aby określić częstotliwość przeprowadzania automatycznej konserwacji.
 5. Możesz też wybrać typy plików, które program AVG TuneUp może usuwać podczas automatycznej konserwacji. Typy plików zaznaczone automatycznie przez program AVG można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.

Automatyczna konserwacja jest teraz włączona.

Zarządzanie aplikacjami działającymi w tle

Niektóre aplikacje niezauważalnie działają w tle i spowalniają system. AVG TuneUp wyszukuje tego rodzaju aplikacje i pozwala uśpić je w bezpieczny sposób w celu zwiększenia wydajności.

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij opcję Szczegóły na kafelku Przyspieszanie.
 2. Kliknij opcję Szczegóły w panelu rozszerzenia Programy działające w tle i uruchamiane z systemem.
 3. Zostanie wyświetlony ekran Programy działające w tle i uruchamiane z systemem przedstawiający aplikacje, które są niepotrzebnie uruchomione w tle i spowalniają działanie komputera. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Przejdź w stan wstrzymania: Usypia daną aplikację i usuwa ją z listy.
  • Ignoruj: Zezwala aplikacji na dalsze działanie w tle i usuwa ją z listy.
  • Wstrzymaj wszystkie: usypia wszystkie aplikacje z listy.
Jeśli korzystasz z aplikacji na co dzień, nie zalecamy jej usypiania. Poza tym, niektóre aplikacje muszą działaś w tle, by było możliwe korzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie możliwości. Jeśli na przykład uśpisz program Skype, możesz nie otrzymać powiadomienia o połączeniach przychodzących.

Wybrane aplikacje zostały uśpione lub zignorowane. Uśpione aplikacje możesz otwierać i używać ich w normalny sposób. Gdy zamkniesz aplikację, program AVG TuneUp automatycznie przywróci dla niej stan uśpienia.

Aby zarządzać uśpioną lub zignorowaną aplikacją:

 1. Kliknij opcję uśpione programy lub zignorowane programy w dolnej części ekranu.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Wznów: Natychmiast wybudza aplikację i zezwala jej na działanie w tle.
  • Przestań ignorować: Ponownie umieszcza aplikację na liście Programy startowe i programy działające w tle, gdzie możesz ją opcjonalnie uśpić.
Na urządzeniach z systemem Windows 10 lub nowszym funkcja Programy działające w tle i uruchamiane z systemem obsługuje aplikacje zainstalowane za pośrednictwem sklepu Microsoft Store. Odpowiednie aplikacje są domyślnie instalowane w stanie Przejdź w stan wstrzymania. Aplikacje można wybudzić na ekranie Programy startowe i programy działające w tle.

Usuwanie niepotrzebnych aplikacji

Program AVG TuneUp skanuje komputer PC pod kątem niepotrzebnych aplikacji i pozwala w łatwy sposób usunąć lub odinstalować wyszukane aplikacje w celu zwolnienia zasobów dla aplikacji, które są aktywnie używane.

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij opcję Szczegóły na kafelku Przyspieszanie.
 2. Kliknij opcję Szczegóły w panelu rozszerzenia Zbędne programy.
 3. Na ekranie Zbędne programy są wyświetlane aplikacje z niskimi ocenami oraz rzadko używane aplikacje, które można bezpiecznie usunąć. Dostępne są następujące opcje:
  • Ocena: Pozwala sprawdzić ocenę społeczności i ekspertów oraz dodać własną.
  • Ignoruj: Pozwala usunąć aplikację z listy.
  • Przenieś do kosza: Pozwala przenieść aplikację do kosza. Aplikacja zostanie automatycznie odinstalowana zgodnie z wybranymi ustawieniami automatycznego odinstalowywania.
  • Odinstaluj: Pozwala odinstalować aplikację z komputera PC. Tej czynności nie można cofnąć.
W kolumnie Ostatnie użycie można sprawdzić, kiedy aplikacja była ostatnio używana (od momentu zainstalowania programu AVG TuneUp).

Zarządzanie aplikacjami przeniesionymi do kosza lub ignorowanymi

 1. Kliknij opcję programy w koszu lub zignorowane programy w dolnej części ekranu.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Usuń z Kosza: Umożliwia przejście aplikacji do powyższej listy.
  • Odinstaluj: Pozwala odinstalować aplikację z komputera.
  • Przestań ignorować: Umożliwia przejście aplikacji do powyższej listy.

Zwolnij miejsce

Program AVG TuneUp wyszukuje i bezpiecznie usuwa zbędne pliki i dane przeglądarki internetowej, aby zwolnić miejsce na dysku.

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij opcję Szczegóły na kafelku Zwolnij miejsce.
 2. Wybierz kategorię, którą chcesz oczyścić:
  • Niepotrzebne pliki systemowe: Kliknij opcję Szczegóły na panelu Niepotrzebne pliki systemowe, aby usunąć niepotrzebne pliki z komputera.
  • Dane przeglądarki: Kliknij ikonę Szczegóły na panelu Dane przeglądarki, aby usunąć pliki tymczasowe przeglądarki internetowej.
 3. Wybierz filtr, aby wybrać elementy, które chcesz usunąć. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecane: Wybiera tylko te kategorie plików, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.
  • Wszystkie: wybiera wszystkie kategorie plików na liście. Następnie możesz ręcznie odznaczyć kategorie plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Niestandardowa: Zaznacz ręcznie kategorie plików, które chcesz usunąć.
 4. Jeżeli oczyszczasz Dane przeglądarki, opcjonalnie kliknij Zarządzaj dozwolonymi witrynami, aby utworzyć wyjątki dla określonych stron internetowych.
 5. Kliknij przycisk Oczyść teraz.
 6. Po zakończeniu oczyszczania kliknij opcję Gotowe.

Wybrane kategorie plików zostaną usunięte.

Zarządzanie czyszczeniem danych przeglądarki

Program AVG TuneUp umożliwia wybranie czasu przechowywania danych przeglądarki przed ich wyczyszczeniem. Możesz również tworzyć wyjątki dla stron internetowych, w których chcesz pozostać zalogowany.

Aby zarządzać czyszczeniem danych przeglądarki, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz program AVG TuneUp i wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kartę Informacje ogólne i kliknij opcję Dane przeglądarki.

Dostępne są następujące opcje:

Czyszczenie danych przeglądarki

Kliknij menu rozwijane w obszarze Pliki cookie lub Historia przeglądania, aby określić, jak długo program AVG TuneUp przechowuje je w przeglądarkach internetowych.

Po wybranym okresie program AVG TuneUp zaproponuje usunięcie tych elementów podczas skanowania Zwalnianie miejsca.

Dodawanie dozwolonych witryn

Dodaje witryny do listy Dozwolone witryny, aby program AVG TuneUp nie usuwał ich plików cookie. Dzięki temu informacje, takie jak dane logowania, pozostaną zapisane.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przeglądarkach AVG Secure Browser, Google Chrome, Mozilla FirefoxMicrosoft Edge.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wprowadź adres URL strony (na przykład example.com) w polu tekstowym na górze, a następnie kliknij opcję Dodaj.
 • Wybierz witrynę z listy popularnych witryn sieci WWW w dolnym polu tekstowym i kliknij Dodaj.

Wybrana strona zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie.

Aby usunąć witrynę z listy, kliknij ikonę kosza w panelu odpowiedniej witryny.

Sprawdzenie komputera PC pod kątem ewentualnych problemów

Otwórz program AVG TuneUp i kliknij opcję Szczegóły na kafelku Napraw problemy, aby sprawdzić, czy na komputerze występują problemy mogące wpływać na jego wydajność i bezpieczeństwo.

Więcej informacji na temat problemów, które program AVG TuneUp może wykryć podczas skanowania typu Napraw problemy, zawiera następujący artykuł:

Cofanie akcji

Na ekranie Historia można cofnąć niektóre zmiany wprowadzone przez program AVG TuneUp:

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij ikonę Historia.
 2. Kliknij opcję Cofnij obok akcji, którą chcesz cofnąć.

Wybrana akcja zostanie cofnięta.

Nie wszystkie akcje wykonane przez program AVG TuneUp można cofnąć.

Dalsze zalecenia

Wyświetl wszystkie funkcje aplikacji, klikając opcję Wszystkie funkcje (ikona siatki) z prawej strony głównego pulpitu nawigacyjnego AVG TuneUp.

Aby dowiedzieć się więcej o programie AVG TuneUp, zapoznaj się z następującym artykułem:

AVG TuneUp Premium to narzędzie do optymalizacji komputera Mac. Udostępnia kilka rodzajów skanowania, podczas których wykrywa zbędne elementy oraz problemy z wydajnością, zwalniając miejsce na dysku i przyspieszając działanie systemu.

W tym artykule przyjęto założenie, że na komputerze Mac jest już zainstalowany i aktywowany program AVG TuneUp Premium. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następujących artykułach: Instalowanie programu AVG TuneUp oraz Aktywowanie subskrypcji programu AVG TuneUp.

Przeprowadzanie szybkiego czyszczenia

Szybkie oczyszczanie skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Funkcja Szybkie czyszczenie ułatwia także usunięcie plików cookie i innych danych przeglądania z przeglądarek internetowych.

Aby przeprowadzić skanowanie:

 1. Otwórz program AVG TuneUp Premium i kliknij opcję Skanuj w panelu Szybkie oczyszczanie.
 2. Zaznacz pola obok typów plików, które chcesz usunąć. Opcjonalnie kliknij strzałkę v, aby rozwinąć sekcję i wybrać określone pliki, które chcesz usunąć.
 3. Wybierz kolejno opcje OczyśćGotowe.

Zwalnianie miejsca

Opcja Wyczyść niepotrzebne pliki skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Aby uruchomić skanowanie i usunąć pliki:

 1. Otwórz AVG TuneUp Premium, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Wyczyść niepotrzebne pliki.
 2. Kliknij przycisk Skanuj niepotrzebne pliki.
 3. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać kategorie plików do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecany wybór: Wybiera tylko te kategorie plików, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.
  • Wybierz wszystkie: wybiera wszystkie kategorie plików na liście. Następnie możesz ręcznie odznaczyć kategorie plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Nic nie wybieraj: usuwa zaznaczenie wszystkich kategorii plików na liście. Następnie możesz ręcznie zaznaczyć kategorie plików, które chcesz oczyścić.
 4. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 5. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, i kliknij przycisk OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Oczyszczanie przeglądarek

Opcja Oczyść przeglądarkę ułatwia usunięcie plików cookie i innych danych przeglądania z przeglądarek internetowych. Dostępne są następujące opcje:

Uruchamianie skanowania ręcznego

 1. Otwórz AVG TuneUp Premium, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij przycisk Skanuj przeglądarki.
 3. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pozycje do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecany wybór: Wybiera tylko te pliki, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych. Możesz sprawdzić typy plików wybrane do oczyszczenia, klikając opcję Szczegóły obok nazwy przeglądarki.
  • Wybierz wszystkie: Powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji z listy. Możesz kliknąć opcję Szczegóły obok nazwy przeglądarki, aby ręcznie odznaczyć wszelkie typy plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Nic nie wybieraj: Powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich pozycji z listy. Następnie możesz kliknąć opcję Szczegóły obok nazwy odpowiedniej przeglądarki, aby ręcznie wybrać typy plików, które mają być oczyszczone.
 4. Kliknij pozycję Oczyść, aby usunąć zaznaczone elementy.
 5. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Wybór historii przeglądarki

 1. Otwórz AVG TuneUp Premium, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij przycisk Skanuj przeglądarki.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Zaznacz pole obok opcji Usuwaj tylko elementy historii przeglądarki starsze niż: i wybierz częstotliwość zgodnie ze swoimi preferencjami.

Planowanie automatycznego skanowania

 1. Otwórz AVG TuneUp Premium, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij przycisk Skanuj przeglądarki.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Użyj menu rozwijanego widocznego obok nazwy przeglądarki, aby określić częstotliwość, z jaką program AVG TuneUp Premium ma skanować przeglądarkę w poszukiwaniu plików cookie i danych przeglądania.
 5. Kliknij panel przeglądarki, aby wyświetlić i dostosować pozycje, które program AVG TuneUp Premium może usuwać podczas każdego skanowania. Zaznacz pola obok poszczególnych typów plików, które mają być usuwane.

Automatyczne skanowanie zostało włączone dla wybranej przeglądarki.

Dodawanie dozwolonych witryn

 1. Otwórz AVG TuneUp Premium, a następnie najedź kursorem myszy na menu boczne i wybierz opcję Oczyść przeglądarkę.
 2. Kliknij przycisk Skanuj przeglądarki.
 3. Kliknij przycisk Ustawienia.
 4. Przewiń do sekcji Lista dozwolonych plików cookie i wybierz opcję Dodaj ręcznie.
 5. Dodaj witrynę internetową, korzystając z opcji A lub B poniżej:
  • Opcja A: Wprowadź adres URL strony (na przykład example.com) w polu tekstowym po lewej stronie, a następnie kliknij opcję Dodaj.
  • Opcja B: Wybierz stronę z menu rozwijanego Wybierz spośród popularnych opcji, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

Wybrana strona zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie.

Aby usunąć witrynę z listy, kliknij Usuń (ikona X) obok odpowiedniej witryny.

Usuwanie zduplikowanych plików

Opcja Znajdowanie duplikatów pozwala przeprowadzić skanowanie komputera Mac pod kątem występowania zduplikowanych plików. Aby uruchomić skanowanie i usunąć zduplikowane pliki:

 1. Otwórz program AVG TuneUp Premium i kliknij opcję Znajdź obok pozycji Znajdowanie duplikatów.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować pod kątem zduplikowanych plików. Aby dodać inne foldery lub dyski zewnętrzne, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder lub dysk.
 3. Kliknij przycisk Skanuj.
 4. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij opcję Wyświetl duplikaty.
 5. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pliki do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Keep oldest (Zachowaj najstarsze): Automatycznie zaznacza najnowszą wersję każdego z plików do usunięcia.
  • Keep newest (Zachowaj najnowsze): Automatycznie zaznacza najstarszą wersję każdego z plików do usunięcia.
  • Nic nie wybieraj: Usuwa zaznaczenie wszystkich plików i umożliwia ręczne wybranie plików do usunięcia. Zaznacz wszystkie pliki, które chcesz usunąć. Po zaznaczeniu pliku w miejscu opcji Nic nie wybieraj pojawi się opcja Wybór niestandardowy.
 6. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 7. W razie potrzeby podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.
 8. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Wykrywanie nieudanych lub podobnych zdjęć

Opcja Znajdź zdjęcia skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zdjęć, które są rozmazane, słabo naświetlone lub podobne do siebie. Aby uruchomić skanowanie i usunąć nieudane lub podobne zdjęcia:

 1. Otwórz program AVG TuneUp Premium i kliknij opcję Znajdź obok pozycji Analizuj zdjęcia.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować w poszukiwaniu zdjęć. Aby dodać inne foldery, dyski zewnętrzne lub konkretne zdjęcia, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder, dysk lub zdjęcie.
 3. Kliknij przycisk Skanuj.
 4. Po zakończeniu skanowania kliknij opcję Recenzja w sekcji Nieudane zdjęcia lub Podobne zdjęcia, aby wyświetlić zdjęcia wykryte przez program AVG TuneUp Premium.
 5. Kliknij opcję Rozumiem, aby usunąć wyskakujące okienko.
 6. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pliki do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Wybierz wszystkie: Wybiera wszystkie zdjęcia. Następnie możesz ręcznie usunąć zaznaczenie zdjęć, których nie chcesz usunąć.
  • Zalecane: Wybiera zdjęcia zalecane do usunięcia przez program AVG TuneUp Premium.
  • Nic nie wybieraj: Usuwa zaznaczenie wszystkich zdjęć i umożliwia ręczne wybranie zdjęć do usunięcia. Zaznacz wszystkie zdjęcia, które chcesz usunąć. Po zaznaczeniu zdjęcia w miejscu opcji Nic nie wybieraj pojawi się opcja Wybór niestandardowy.
 7. Po wybraniu zdjęć do usunięcia kliknij opcję Usuń.
 8. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić usunięcie wybranych zdjęć.
 9. Aby kontynuować przeglądanie i usuwanie zdjęć, kliknij opcję Recenzja i powtórz kroki 5–8.
 10. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Odinstalowywanie aplikacji, których już nie używasz

Opcja Odinstaluj aplikacje pozwala łatwo znajdować i usuwać aplikacje, których już nie używasz, aby utrzymać porządek i zwolnić miejsce na komputerze Mac. Aby odinstalować aplikacje, których już nie używasz:

 1. Otwórz program AVG TuneUp Premium i kliknij opcję Pokaż obok pozycji Odinstaluj aplikacje.
 2. Zaznacz pole obok aplikacji, aby ją wybrać. Możesz też przefiltrować listę aplikacji za pomocą kategorii Nieużywane aplikacjeDuże aplikacje w panelu po lewej stronie.
 3. Po wybraniu aplikacji do usunięcia kliknij opcję Odinstaluj.
 4. Kliknij opcję Odinstaluj, aby potwierdzić usunięcie wybranych aplikacji z komputera Mac.
 5. W razie potrzeby podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Zarządzanie elementami rozruchowymi

Opcja Zarządzaj elementami rozruchowymi umożliwia wyłączenie niepotrzebnych procesów, które są uruchamiane automatycznie przy rozruchu komputera Mac. Pozwala to wyeliminować problemy, takie jak powolne działanie i wczytywanie ekranów. Aby zarządzać elementami rozruchowymi:

 1. Otwórz program AVG TuneUp Premium i kliknij opcję Pokaż obok pozycji Zarządzaj elementami rozruchowymi.
 2. Kliknij zielony suwak (Włączone) obok elementu startowego, aby zmienił kolor na szary (Wyłączone).
 3. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły i opcje, umieść kursor na elemencie startowym i kliknij ikonę Informacje, która zostanie wyświetlona.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat programu AVG TuneUp zawiera następujący artykuł:

 • AVG TuneUp 23.x dla systemu Windows
 • AVG TuneUp Premium 2.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 14.x (Sonoma)
 • Apple macOS 13.x (Ventura)
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt