Pomoc dotycząca produktów domowych

Polski

X

Select your language:

Aktywowanie płatnej wersji aplikacji AVG AntiVirus dla systemu Android

Subskrypcja kupiona w aplikacji AVG AntiVirus jest aktywowana automatycznie na urządzeniu z systemem Android, na którym została kupiona. Subskrypcję kupioną za pośrednictwem innego kanału sprzedaży AVG, na przykład w Sklepie AVG lub w ramach oferty z innym produktem AVG na komputerze PC lub Mac, trzeba aktywować ręcznie z wykorzystaniem ważnego kodu aktywacyjnego. Aby użyć subskrypcji programu AVG AntiVirus na innym urządzeniu, należy ją także aktywować ręcznie. Liczba urządzeń, na których można aktywować produkt, zależy od kupionej subskrypcji.

Przed wykonaniem procedury aktywacji opisanej w tym artykule sprawdź, czy w urządzeniu z systemem Android jest zainstalowana najnowsza wersja programu AVG AntiVirus. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Aktywowanie subskrypcji

Jeśli urządzenie z systemem Android zostało zmienione lub zresetowane, można ponownie aktywować aplikację AVG AntiVirus za pośrednictwem konta w Sklepie Google Play, przy użyciu którego dokonano zakupu subskrypcji.

Ta opcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy subskrypcja programu AVG AntiVirus została kupiona za pośrednictwem Sklepu Google Play.

Aby ponownie aktywować subskrypcję za pośrednictwem Sklepu Google Play:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego została kupiona aplikacja AVG AntiVirus. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, przejdź do artykułu:
 2. Otwórz AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Usuń reklamy.
 3. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 4. Wybierz opcję Przywróć z Google Play.

Aplikacja automatycznie pobierze subskrypcję AVG AntiVirus ze Sklepu Google Play i aktywuje ją.

Aby aktywować subskrypcję AVG AntiVirus, korzystając z kodu aktywacyjnego:

 1. Otwórz AVG AntiVirus i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Usuń reklamy.
 2. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym. Następnie naciśnij polecenie Użyj tego kodu, aby ukończyć aktywację.

Twoja subskrypcja AVG AntiVirus została aktywowana.

Jeśli masz nowy kod aktywacyjny i chcesz zmienić bieżącą subskrypcję na nową lub przenieść subskrypcję na inne urządzenie, użyj tej opcji, aby odłączyć starą subskrypcję, a następnie ponownie aktywuj aplikację AVG AntiVirus.

Aby odłączyć „starą” subskrypcję:

 1. Otwórz aplikację AVG AntiVirus i wybierz kolejno Menu (trzy linie) ▸ Moje subskrypcje.
 2. Zapisz „stary” kod aktywacyjny, jeśli chcesz przenieść go na inne urządzenie.
 3. Naciśnij ikonę  (trzy kropki) obok „starej” subskrypcji, a następnie wybierz polecenie Usuń.
 4. Naciśnij opcję Usuń.
 

Aby aktywować „nową” subskrypcję:

 1. Naciśnij ikonę  (trzy linie) i wybierz opcję Usuń reklamy.
 2. Naciśnij kolejno  (trzy kropki) ▸ Masz już subskrypcję?.
 3. Wybierz opcję Zrealizuj kod aktywacyjny.
 4. Wpisz lub wklej „nowy” kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) w polu tekstowym. Następnie naciśnij polecenie Użyj tego kodu, aby ukończyć aktywację.

Twoja subskrypcja AVG AntiVirus jest aktywna.

Rozwiązywanie problemów z aktywacją

Jeśli wystąpią problemy z aktywacją:

 1. Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie.
 2. W niektórych przypadkach synchronizacja subskrypcji może potrwać do 24 godzin od zakupu. Jeśli po upływie tego czasu subskrypcja nadal nie jest aktywna, przeczytaj następujący artykuł:
 • AVG AntiVirus 6.x dla systemu Android
 • Google Android 5.0 (Lollipop, API 21) lub nowszy

Czy artykuł ten okazał się pomocny?

Kontakt