Pomoc dotycząca produktów domowych

Alarm Clock Xtreme dla Androida — często zadawane pytania

Pobieranie i instalacja

Jakie są wymagania systemowe aplikacji Alarm Clock Xtreme?

 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy
 • Połączenie internetowe do pobierania, aktywowania i aktualizowania aplikacji
Aplikacja Alarm Clock Xtreme nie jest obsługiwana i nie można jej zainstalować w systemach Symbian, iOS, Microsoft Windows Phone/Mobile, Bada, WebOS ani w mobilnych systemach operacyjnych innych niż Android. Ta aplikacja nie działa na urządzeniach iPhone ani iPad.

Jeśli korzystasz z niestandardowego systemu (tzw. „custom ROM-u”), aplikacja może nie działać zgodnie z oczekiwaniami. Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag dotyczących tego problemu do pomocy technicznej AVG.

Jak pobrać i zainstalować aplikację Alarm Clock Xtreme?

 1. Na urządzeniu z systemem Android naciśnij poniższy przycisk, aby otworzyć stronę produktu Alarm Clock Xtreme w Sklepie Google Play. Przejdź do Sklepu Google Play
 2. Naciśnij opcję Zainstaluj, aby pobrać i zainstalować aplikację. Po ukończeniu instalacji naciśnij opcję Otwórz.
 3. Naciśnij opcję Rozpocznij, aby przejść przez ekrany powitalne, a następnie naciśnij opcję Utwórz pierwszy alarm lub ikonę X w lewym górnym rogu, aby pominąć.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, naciśnij opcję Kontynuuj z reklamami, aby użyć darmowej wersji aplikacji i przejść bezpośrednio do jej ekranu głównego.

Aplikacja Alarm Clock Xtreme została zainstalowana i jest gotowa do użycia.

Aby uzyskać instrukcje zakupu aplikacji Alarm Clock Xtreme w wersji bez reklam, zapoznaj się z sekcją Ekran Premium w niniejszym artykule.

Alarmy

Jak ustawić alarm?

Dotknij ikony plusa + w prawym dolnym rogu ekranu głównego aplikacji, a następnie wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Szybki alarm: Alarm jednorazowy, który nie będzie powtarzany. Po utworzeniu nowego Szybkiego alarmu jest on wyświetlany na głównym ekranie aplikacji wraz z suwakiem z ikoną błyskawicy. Po uruchomieniu szybkiego alarmu znika on z głównego ekranu aplikacji i nie jest powtarzany. Opcjonalnie można dostosować Ustawienia szybkiego alarmu.
 • Alarm: Regularnie powtarzany alarm, który można skonfigurować w ustawieniach alarmu.
Po ustawieniu alarmu może zostać wyświetlony monit o włączenie uprawnień aplikacji Alarm Clock Xtreme w ustawieniach urządzenia, dodanie aplikacji Alarm Clock Xtreme do niemonitorowanych aplikacji lub zezwolenie aplikacji Alarm Clock Xtreme na działanie po włączeniu Trybu cichego. Zalecamy postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami i przypomnieniami, aby alarmy działały w oczekiwany sposób.

Więcej informacji na temat uprawnień wymaganych dla aplikacji AVG Alarm Clock Xtreme zawiera następujący artykuł: Uprawnienia wymagane przez aplikację Alarm Clock Xtreme.

Jak dostosować alarm?

Monit o dostosowanie ustawień alarmu jest wyświetlany zawsze podczas tworzenia nowego alarmu. Aby otworzyć ustawienia istniejącego alarmu, możesz też nacisnąć odpowiedni panel alarmu na ekranie głównym aplikacji.

Dostępne są następujące opcje:

 • Nazwa alarmu: podaj nazwę ułatwiającą zidentyfikowanie alarmu.
 • Godzina i dzień: określ, kiedy alarm ma zostać włączony.
 • Dźwięk:
  • Jako dźwięku alarmu możesz użyć ulubionej piosenki, zdefiniowanego dzwonka lub internetowej stacji radiowej.
  • Określ ustawienia głośności alarmu i jej zmian, wibracji i latarki.
  • Upewnij się, że aplikacja Alarm Clock Xtreme ma uprawnienie Priorytet głośności alarmu. Zalecamy pozostawić to ustawienie włączone w celu zapewnienia oczekiwanego działania alarmu.
 • Drzemka:
  • Elementy sterujące: Określ przyciski urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu.
  • Zadanie: Wybierz opcję Matematyka lub zadanie Zapisz ponownie, które należy wykonać przed włączeniem drzemki alarmu.
  • Ustawienia: Skonfiguruj czas drzemki alarmu, skróć czas dla kolejnych drzemek, włącz funkcję automatycznej drzemki i ustaw limit drzemek dla danego alarmu.
 • Odrzuć:
  • Elementy sterujące: Określ przyciski urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu.
  • Zadanie: Wybierz zadanie Matematyka, Zapisz ponownie, Kroki lub Skanuj kody, które należy wykonać przed odrzuceniem alarmu.
  • Automatyczne odrzucanie: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed jego odrzuceniem.
 • Delikatny alarm: Włącz spokojne dźwięki ćwierkających ptaków na 30 minut przed włączeniem głównego alarmu.
 • Kontrola obudzenia: Pozwól aplikacji Alarm Clock Xtreme sprawdzać, czy użytkownik naprawdę obudził się po odrzuceniu alarmu.
 • Uruchamianie aplikacji: Zezwól na uruchomienie ulubionej aplikacji po odrzuceniu alarmu.
Możesz oszczędzać czas podczas tworzenia alarmów, zapisując preferowane ustawienia jako domyślne. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablony alarmów.

Jak dostosować Szybki alarm?

Aby otworzyć ustawienia Szybkiego alarmu, wybierz kolejno opcje:  Więcej (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu. Możesz również przejść do ustawień Szybkiego alarmu podczas tworzenia alarmu, naciskając opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu klawiatury numerycznej.

Dostępne są następujące opcje:

Dostosowane ustawienia Szybkich alarmów są stosowane do wszystkich istniejących i kolejnych Szybkich alarmów.
 • Dźwięk:
  • Jako dźwięku alarmu możesz użyć ulubionej piosenki, zdefiniowanego dzwonka lub internetowej stacji radiowej.
  • Określ ustawienia głośności alarmu i jej zmian, wibracji i latarki.
  • Upewnij się, że aplikacja Alarm Clock Xtreme ma uprawnienie Priorytet głośności alarmu. Zalecamy pozostawić to ustawienie włączone w celu zapewnienia oczekiwanego działania alarmu.
 • Drzemka:
  • Elementy sterujące: Określ przyciski urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu. Domyślnie opcja Przycisk jest wybrana zarówno dla funkcji Odrzuć, jak i Drzemka. Można dodać kolejne metody, naciskając pole Drzemka lub Odrzuć dla każdej z dostępnych opcji (Głośność, Moc, Wstrząs).
  • Zadanie: Skonfiguruj Matematyka lub zadanie Zapisz ponownie wymagane do włączenia drzemki Szybkiego alarmu.
  • Ustawienia: Skonfiguruj czas drzemki alarmu, skróć czas dla kolejnych drzemek, włącz funkcję automatycznej drzemki i ustaw limit drzemek dla danego alarmu.
 • Odrzuć:
  • Elementy sterujące: Określ przyciski urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu. Domyślnie opcja Przycisk jest wybrana zarówno dla funkcji Odrzuć, jak i Drzemka. Można dodać kolejne metody, naciskając pole Drzemka lub Odrzuć dla każdej z dostępnych opcji (Głośność, Moc, Wstrząs).
  • Zadanie: Skonfiguruj opcję Matematyka, Zapisz ponownie, Kroki lub zadanie Skanuj kody wymagane do odrzucenia Szybkiego alarmu.
  • Automatyczne odrzucanie: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed jego odrzuceniem.
 • Uruchamianie aplikacji: Zezwól na uruchomienie ulubionej aplikacji po odrzuceniu alarmu.
 • Zaprogramowane godziny: Dostosuj 3 opcje zaprogramowanej godziny, które będą wyświetlane na klawiaturze numerycznej podczas tworzenia Szybkich alarmów.

Jak zmienić ustawienia funkcji Drzemka i Odrzuć?

 1. Na ekranie głównym aplikacji naciśnij alarm, który chcesz edytować, lub utwórz nowy alarm.
 2. Naciśnij kafelek Drzemka lub Odrzuć, aby uzyskać dostęp do odpowiednich opcji na ekranie ustawień:
  • Drzemka:
   • Drzemka: Naciśnij niebieski suwak (WŁ.), aby zmienił kolor na biały (WYŁ.), jeśli nie chcesz, aby dana opcja włączała drzemkę alarmu.
   • Elementy sterujące: Określ przyciski urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu. Domyślnie opcja Przycisk jest wybrana zarówno dla funkcji Odrzuć, jak i Drzemka. Można dodać kolejne metody, naciskając pole Drzemka lub Odrzuć dla każdej z dostępnych opcji (Głośność, Moc, Wstrząs).
   • Zadanie: Wybierz opcję Matematyka lub zadanie Zapisz ponownie, które należy wykonać przed odrzuceniem alarmu lub włączeniem drzemki alarmu.
   • Czas drzemki: Ustaw czas pomiędzy alarmami, dla których włączono drzemkę.
   • Skróć dodatkowe drzemki: Określ, o ile minut ma być skrócony czas każdej dodatkowej drzemki.
   • Automatyczna drzemka: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed automatycznym włączeniem drzemki. Wybierz opcję Nigdy, jeśli alarm ma być włączony stale aż do momentu jego ręcznego odrzucenia lub włączenia drzemki.
   • Limit drzemek: Wybierz maksymalną liczbę dozwolonych drzemek alarmu. Wybierz opcję Nieograniczony, jeśli nie chcesz ustawić wartości maksymalnej.
  • Odrzuć:
   • Elementy sterujące: Określ przyciski urządzenia, przy użyciu których można odrzucić alarm lub włączyć funkcję drzemki alarmu. Domyślnie opcja Przycisk jest wybrana zarówno dla funkcji Odrzuć, jak i Drzemka. Można dodać kolejne metody, naciskając pole Drzemka lub Odrzuć dla każdej z dostępnych opcji (Głośność, Moc, Wstrząs).
   • Zadanie: Wybierz zadanie Matematyka, Zapisz ponownie, Kroki lub Skanuj kody, które należy wykonać przed odrzuceniem alarmu lub włączeniem drzemki.
   • Automatyczne odrzucanie: Określ, jak długo alarm pozostaje włączony przed jego automatycznym odrzuceniem. Wybierz opcję Nigdy, jeśli alarm ma być włączony stale aż do momentu jego ręcznego odrzucenia lub włączenia drzemki.
 3. Naciśnij strzałkę wstecz w lewym górnym rogu, aby wrócić do ekranu edycji alarmu.
 4. Naciśnij opcję Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać ustawienia drzemki i odrzucania.
Możesz również dostosować ustawienia odrzucania i drzemki wszystkich Szybkich alarmów, wybierając kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu.

Do czego służy zadanie Skanuj kody?

Zadanie Skanuj kody to funkcja premium, którą można kupić na ekranie Premium w aplikacji Alarm Clock Xtreme.

Możesz utworzyć alarm, który zostanie odrzucony dopiero po zeskanowaniu wybranego kodu QR lub kodu kreskowego.

W celu uzyskania dostępu do tej funkcji naciśnij dowolny alarm, aby otworzyć ekran edycji alarmu, lub utwórz nowy alarm. Naciśnij kafelek Odrzuć, a następnie wybierz kolejno opcje ZadanieSkanuj kody. Naciśnij opcję Co mogę skanować? i wybierz jedną z następujących opcji:

 • Dowolny kod: Zeskanuj dowolny kod (QR lub kreskowy), aby odrzucić alarm.
 • Dodaj nowy kod: Zeskanuj dowolny kod (QR lub kreskowy), aby dodać go do listy kodów. Zaznacz kod na liście, aby ustawić go jako kod, który umożliwia odrzucenie alarmu.

Aby usunąć lub zmienić nazwę kodu, który znajduje się już na liście, naciśnij kolejno opcje Opcje (trzy kropki) i wybierz odpowiednią opcję.

Jak usunąć alarm?

Aby trwale usunąć Alarm lub Szybki alarm, naciśnij odpowiedni panel alarmu na ekranie głównym aplikacji i przesuń w lewo, aż alarm zniknie.

W razie przypadkowego usunięcia alarmu można go przywrócić, naciskając przycisk Cofnij, który jest tymczasowo wyświetlany w dolnej części ekranu.

Możesz również tymczasowo wyłączyć alarm, naciskając jego suwak na ekranie głównym aplikacji — kolor alarmu zmieni się z niebieskiego (WŁ.) na szary (WYŁ.). Nieaktywny alarm jest nadal wyświetlany na ekranie głównym aplikacji, ale nie będzie się włączał do czasu jego ponownego ręcznego aktywowania.

Jak ustawić radio internetowe jako alarm?

 1. Na ekranie głównym aplikacji naciśnij odpowiedni panel alarmu lub utwórz nowy alarm.
 2. Naciśnij panel Dźwięk.
 3. Naciśnij kolejno opcje Typ dźwiękuRadio online.
 4. Wybierz wstępnie zdefiniowaną internetową stację radiową albo naciśnij ikonę plusa +, aby dodać nową internetową stację radiową.

Alarm jest teraz ustawiony na internetową stację radiową.

Adres URL przesyłania strumieniowego radia internetowego nie jest tym samym adresem co adres URL witryny stacji radiowej. W przypadku większości stacji radiowych można uzyskać adres URL przesyłania strumieniowego stacji w aplikacji odtwarzacza danej stacji.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania radia internetowego jako dźwięku alarmu znajdują się w następującym artykule:

Ta opcja jest także dostępna w przypadku wszystkich szybkich alarmów — naciśnij kolejno  Więcej (trzy linie) ▸ UstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu.

Czy muszę włączać komunikację Wi-Fi lub przesyłanie danych w celu używania stacji radiowej jako alarmu?

W systemie Android 6.0 i nowszych aplikacja Alarm Clock Xtreme może włączać komunikację Wi-Fi lub przesyłanie danych, aby umożliwić dostęp do wybranej internetowej stacji radiowej, gdy odtwarzany jest alarm. Aby używać internetowej stacji radiowej jako dźwięku alarmu w systemie Android 5.0 i starszych, należy upewnić się, że komunikacja Wi-Fi lub przesyłanie danych są włączone.

Przypomnienia

Jak ustawić przypomnienie?

Naciśnij ikonę plusa + w prawym dolnym rogu głównego ekranu aplikacji i wybierz opcję Przypomnienie. Dostosuj zachowanie przypomnienia, a następnie kliknij opcję Zapisz w prawym górnym rogu.

W przypadku wyświetlenia monitu przyznaj aplikacji Alarm Clock Xtreme uprawnienie do wyświetlania powiadomień podczas używania innych aplikacji. Jeśli nie przyznasz uprawnienia, powiadomienie może nie zostać wyświetlone.

Aby wyświetlić wszystkie zapisane przypomnienia, wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Przypomnienia.

Jak dostosować własne przypomnienia?

Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Przypomnienia. Wybierz istniejące przypomnienie lub naciśnij opcję Dodaj przypomnienie, aby utworzyć nowe przypomnienie.

Dostępne są następujące opcje dostosowania:

 • Ikona: Wybierz ikonę, która będzie wyświetlana w powiadomieniu, przeciągając w lewo lub w prawo na górze ekranu.
 • Przypomnij mi o...: wprowadź nazwę lub tekst powiadomienia.
 • Powtórz przypomnienie: określ regularność powtarzania przypomnienia. Jeśli chcesz skonfigurować przypomnienie jednorazowe, które nie ma być powtarzane, zaznacz opcję Nie powtarzaj. Skonfiguruj dodatkowe ustawienia, aby dokładnie określić, kiedy powiadomienie ma być wyświetlane i przez jaki czas ma pozostawać aktywne.
 • Priorytet: Określ rozmiar powiadomienia. Wybierz priorytet Niski, aby powiadomienie było wyświetlane na pasku powiadomień na górze ekranu urządzenia, priorytet Średni, aby powiadomienie było wyświetlane jako okno wyskakujące, lub priorytet Wysoki, aby powiadomienie było wyświetlane na całym ekranie.
 • Dźwięk: Wybierz preferowany dźwięk powiadomienia lub utwórz ciche powiadomienie, korzystając z menu Ustawienia urządzenia.
 • Wibracja: Korzystając z menu Ustawienia urządzenia, naciśnij tę opcję, a następnie naciśnij opcję Otwórz, aby włączyć lub wyłączyć wibracje.

Naciśnij opcję Zapisz w prawym górnym rogu, aby zapisać dostosowane ustawienia przypomnienia.

Aby zmienić wstępnie ustawione opcje czasu dla ponownego wyświetlania odroczonego przypomnienia, wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ UstawieniaPrzypomnienia, a następnie naciśnij opcję Zaprogramowana godzina i wybierz opcję z listy.

Jak usunąć przypomnienie?

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Przypomnienia.
 2. Przesuń panel przypomnienia w lewo, aby zniknął.

Funkcje i użytkowanie

Jak ustawić Minutnik?

 1. Naciśnij opcję Minutnik w dolnej części ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij ikonę plusa + w prawym dolnym rogu
 3. Wprowadź wybrany przez siebie czas lub wybierz zaprogramowany czas.
  Aby edytować zaprogramowane czasy wyświetlane podczas ustawiania minutnika, naciśnij opcję Ustawienia (ikona koła zębatego) w prawym górnym rogu klawiatury numerycznej, a następnie przewiń do opcji Zaprogramowane godziny.
 4. Naciśnij opcję Uruchom minutnik.

Podczas działania minutnika możesz wykonać następujące działania:

 • Dodaj czas: naciśnij opcję +1:00, aby dodać jedną minutę do czasu działania minutnika.
 • Wstrzymaj: naciśnij ikonę pauzy obok minutnika.
 • Uruchom ponownie: Naciśnij ikonę pauzy, naciśnij wyświetloną ikonę odświeżenia, a następnie naciśnij ikonę wznowienia.
 • Pełny ekran: Dotknij przycisku Opcje (trzy kropki) obok minutnika, aby wyświetlić pozostały czas na pełnym ekranie.
 • Zmień nazwę: Naciśnij kolejno  Opcje (trzy kropki) obok minutnika, a następnie wybierz opcję Zmień nazwę.
 • Duplikuj: Naciśnij kolejno  Opcje (trzy kropki) obok minutnika, a następnie wybierz opcję Duplikuj.
 • Dodaj kolejne minutniki: Naciśnij ikonę plusa + w prawym dolnym rogu ekranu, aby utworzyć kolejny minutnik.

Jak usunąć minutnik?

 1. Naciśnij opcję Minutnik w dolnej części ekranu głównego aplikacji.
 2. Jeśli minutnik, który chcesz usunąć jest włączony, naciśnij ikonę pauzy.
 3. Przesuń panel minutnika w lewo, aby zniknął.

W razie przypadkowego usunięcia minutnika można go odzyskać, naciskając przycisk Cofnij, który jest tymczasowo wyświetlany w dolnej części ekranu.

Jak korzystać ze Stopera?

 1. Naciśnij opcję Stoper w dolnej części ekranu głównego aplikacji.
 2. Naciśnij ikonę odtwarzania w dolnej części ekranu, aby rozpocząć odmierzanie czasu.

Podczas działania stopera dostępne są następujące opcje:

 • Naciśnij opcję Okrążenie, aby zarejestrować odcinki czasu podczas działania stopera.
 • Naciśnij ikonę pauzy w dolnej części ekranu, aby zatrzymać odmierzanie czasu.
 • Naciśnij opcję Resetuj, aby wyzerować zarejestrowany czas oraz informacje o okrążeniach.

Czy mogę udostępnić czasy zmierzone stoperem?

Tak. Wyniki można udostępnić bezpośrednio po użyciu funkcji Stoper:

 1. Jeśli Stoper nadal działa, naciśnij ikonę pauzy.
 2. Naciśnij opcję Udostępnij w prawym dolnym rogu ekranu.
 3. Wybierz adres e-mail lub aplikację komunikatora, których chcesz użyć do udostępnienia wyników.
 4. Wykonaj niezbędne czynności w wybranej aplikacji, aby udostępnić wyniki.

Co to jest Pora snu?

Funkcja Pora snu pozwala ustawić przypomnienia, że czas położyć się do łóżka, aby utrzymać zdrowe nawyki. Aby włączyć funkcję Pora snu:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Pora snu.
 2. Obok opcji Pora snu naciśnij biały suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na niebieski (WŁ.).
 3. Naciśnij kafelek Alarm i dostosuj poniższe ustawienia w zależności od swoich preferencji:
  • Czas do pory snu: Ustaw, jak długo przed porą snu chcesz otrzymać alert.
  • Priorytet alarmu: Określ rozmiar powiadomienia. Wybierz priorytet Niski, aby powiadomienie było wyświetlane na pasku powiadomień na górze ekranu urządzenia, priorytet Średni, aby powiadomienie było wyświetlane jako okno wyskakujące, lub priorytet Wysoki, aby powiadomienie było wyświetlane na całym ekranie.
  • Dźwięk: Wybierz preferowany dźwięk powiadomienia lub utwórz ciche powiadomienie, korzystając z menu Ustawienia urządzenia.
  • Wibracja: Korzystając z menu Ustawienia urządzenia, naciśnij tę opcję, a następnie naciśnij opcję Otwórz, aby włączyć lub wyłączyć wibracje.
 4. Naciśnij kafelek Pora snu i ustaw odpowiednią porę snu na każdy dzień tygodnia.

Co to jest Mój dzień?

Pulpit Pulpit Mój dzień jest domyślnie wyświetlany po każdym odrzuceniu alarmu. Pulpit Mój dzień jest zawsze dostępny za pomocą przycisku Mój dzień w dolnej części ekranu głównego aplikacji.

Pulpit Mój dzień to narzędzie organizacyjne, które domyślnie wyświetla następujące informacje:

 • Następny zaplanowany alarm.
 • Lokalna prognoza pogody na dany dzień.
 • Wszystkie wydarzenia zaplanowane w danym dniu. Podczas pierwszego użycia pulpitu Mój dzień kliknij opcję Synchronizuj kalendarz, aby zsynchronizować aplikację Alarm Clock Xtreme z kalendarzami powiązanymi z urządzeniem.

Pulpit Mój dzień umożliwia również wygodne odtwarzanie muzyki. Naciśnij opcję Odtwórz muzykę, aby określić, do jakiej muzyki można uzyskać dostęp na pulpicie Mój dzień. Wybierz określony utwór, wykonawcę, listę odtwarzania, internetową stację radiową lub uruchamianie aplikacji (na przykład Spotify).

Co to jest Budzik?

Funkcja Budzik umożliwia natychmiastowe sprawdzenie godziny w razie obudzenia się w nocy, bez konieczności podnoszenia lub odblokowywania urządzenia. Aby wyświetlić podgląd ekranu Budzik, wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ☰ Budzik.

Przy użyciu ustawień opcji Budzik można automatycznie włączać Budzik przed zaśnięciem.

Jak sterować aplikacją Alarm Clock Xtreme za pomocą głosu?

Tak. Aplikacja Alarm Clock Xtreme umożliwia używanie poleceń głosowych za pomocą funkcji „Hej Google” dostępnej w większości urządzeń z systemem Android. Szczegółowe instrukcje dotyczące rozpoczęcia używania poleceń głosowych w aplikacji Alarm Clock Xtreme znajdują się w następującym artykule:

Czy w czasie używania aplikacji Alarm Clock Xtreme urządzenie musi być podłączone do ładowarki?

Jeśli alarm został ustawiony na godziny poranne, zaleca się podłączenie urządzenia do ładowarki na noc, ponieważ alarm może nie zadziałać jeśli urządzenie zostanie wyłączone z powodu rozładowania baterii.

Ustawienia

Czy mogę zachować ustawienia aplikacji Alarm Clock Xtreme po zmianie lub przywróceniu urządzenia?

W systemach Android 6.0 i nowszych aplikacja Alarm Clock Xtreme jest połączona z Kontem Google. Oznacza to, że po zmianie urządzenia na nowe lub zresetowaniu obecnego urządzenia alarmy i inne ustawienia będą zapamiętane i zastosowane przez aplikację, o ile na urządzeniu będziesz korzystać z tego samego Konta Google. Automatyczne tworzenie kopii zapasowych aktualnie nie jest możliwe w systemie Android 5.0 i starszych wersjach.

Z uwagi na ograniczenia używanego miejsca nie będzie można przywrócić niestandardowych plików MP3 zastosowanych jako dźwięki alarmu.

Co to jest Tryb urlopowy?

Po włączeniu funkcji Tryb urlopowy wszystkie alarmy są wyłączane na ustawiony okres. Aby włączyć Tryb urlopowy:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Tryb urlopowy.
 2. Naciśnij suwak obok opcji Tryb urlopowy, aby zmienił kolor z białego (WYŁ.) na niebieski (WŁ.).
 3. Naciśnij opcję Potwierdź.
 4. Dostosuj ustawienia funkcji Data rozpoczęcia i Data zakończenia. Tryb urlopowy jest domyślnie ustawiony na 1 miesiąc.

Alarmy zostaną automatycznie aktywowane ponownie w dniu określonym jako Data zakończenia. W dowolnym momencie można wyłączyć funkcję Tryb urlopowy lub zmienić ustawienie Data zakończenia, naciskając opcję Dostosuj na ekranie głównym aplikacji.

Co to są szablony alarmów?

Szablony alarmów umożliwiają dostosowanie ustawień wyświetlanych domyślnie podczas tworzenia nowego alarmu. Aby otworzyć szablony alarmów i je edytować:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij kolejno opcje AlarmSzablony alarmów.
 3. Skonfiguruj domyślne ustawienia alarmu.

Zmiany szablonów alarmów nie są stosowane do istniejących alarmów.

Możesz natychmiast zastosować ustawienia istniejących alarmów jako szablony alarmów. Kliknij istniejący alarm na ekranie głównym aplikacji i wybierz kolejno  Opcje (trzy kropki) ▸ Ustaw jako szablon.

Czy można dostosować Minutniki?

Tak. Aby uzyskać dostęp do ustawień minutnika:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Minutnik.
 3. Dostosuj poniższe opcje minutnika w zależności od swoich preferencji:
  • Dźwięk: Wybierz typ dźwięku emitowanego po upływie czasu na minutniku oraz ustaw głośność dźwięku. Dostępne są opcje Dzwonek, Muzyka (z biblioteki urządzeń), Radio internetowe i Brak (cisza).
  • Głośność minutnika: Dostosuj poziom dźwięku, używając suwaka, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
  • Priorytet głośności alarmu (opcja domyślnie włączona): Dźwięk minutnika będzie miał głośność określoną w ustawieniach aplikacji Alarm Clock Xtreme, niezależnie od ustawionej głośności urządzenia.
  • Zezwól na zmiany głośności w trakcie alarmu (opcja domyślnie włączona): Umożliwia zmianę głośności, gdy włączają się alarmy.
  • Stopniowo zwiększaj głośność: Domyślnie głośność minutnika zwiększa się po 1 minucie od włączenia sygnału. Naciśnij ten panel i wybierz opcję Wyłączony, jeśli nie chcesz, aby głośność była zwiększana. Możesz również nacisnąć opcję Skonfiguruj, aby określić inny przedział czasu.
  • Wibracja: Określ intensywność wibracji urządzenia po upływie czasu ustawionego na minutniku. Można wyłączyć wibracje dla minutników, wybierając opcję Brak.
  • Nie wyłączaj ekranu (opcja domyślnie włączona): To ustawienie powoduje pozostawienie aktywnego ekranu urządzenia podczas działania minutnika.
  • Zaprogramowane godziny: Dostosuj 3 opcje zaprogramowanej godziny, które będą wyświetlane na dole klawiatury numerycznej podczas tworzenia nowego minutnika.

Dostosowane ustawienia są domyślnie stosowane do wszystkich następnych minutników.

Czy można użyć innych przycisków do sterowania stoperem?

Tak. Ustawienia Stopera można skonfigurować w taki sposób, aby umożliwić używanie przycisków sterowania głośnością do uruchamiania i zatrzymywania stopera lub rejestrowania czasów okrążeń. Jest to użyteczne w przypadku używania Stopera podczas aktywności fizycznej. Aby dostosować ustawienia funkcji Stoper:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz opcję Stoper.
 3. Naciśnij biały suwak (WYŁ.) obok opcji Regulacja głośności, aby jego kolor zmienił się na niebieski (WŁ.).

Czy mogę dostosować informacje wyświetlane po odrzuceniu alarmu?

Tak. Możesz określić, jakie informacje mają być wyświetlane w obszarze Pulpit Mój dzień, lub wyłączyć wyświetlanie pulpitu Mój dzień po każdym odrzuceniu alarmu.

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Pulpit Mój dzień.
 3. Dostępne są następujące opcje:
  • Odrzuć automatycznie po alarmie (domyślnie wyłączona): Włącz tę opcję, jeśli pulpit Mój dzień ma być wyświetlany tylko na krótko po uruchomieniu alarmu.
  • Odrzuć automatycznie po szybkim alarmie (domyślnie wyłączona): Włącz tę opcję, jeśli pulpit Mój dzień ma być wyświetlany tylko na krótko po uruchomieniu szybkiego alarmu.
  • Wydarzenia z Mojego kalendarza (opcja domyślnie włączona): Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby wydarzenia z kalendarza były wyświetlane na pulpicie Mój dzień.
  • Prognoza pogody (opcja domyślnie włączona): Wyłącz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby lokalna prognoza pogody na dany dzień była wyświetlana na pulpicie Mój dzień.

Czy można skonfigurować automatyczne uruchamianie funkcji Budzik?

Tak. Aby skonfigurować ustawienia funkcji Budzik:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Budzik.
 3. Naciśnij opcję Tryb automatyczny i wybierz preferowaną opcję:
  • Wyłączone (opcja wybrana domyślnie): Budzik nie jest wyświetlany do czasu jego ręcznego włączenia za pomocą opcji  Więcej (trzy linie) ▸Budzik.
  • Względem alarmu: Budzik jest wyświetlany na określony czas przed następnym zaplanowanym alarmem, jeśli spełnione są wszystkie warunki zdefiniowane w ustawieniach. Naciśnij opcję Czas do następnego alarmu, aby dokładnie zdefiniować, kiedy Budzik ma się pojawić przed włączeniem alarmu.
  • Zakres czasu: Budzik jest wyświetlany w określonym okresie. Zdefiniuj okres, naciskając opcję Aktywny od oraz Aktywny do.
 4. Jeśli automatyczne wyświetlanie Budzika zostało skonfigurowane, możesz dostosować wymienione poniżej dodatkowe ustawienia:
  • Moje urządzenie musi być podłączone do ładowarki (opcja domyślnie włączona): Budzik jest wyświetlany tylko wtedy, gdy urządzenie jest podłączone do ładowarki. To ustawienie jest zalecane, ponieważ używanie funkcji Budzik może powodować rozładowanie baterii.
  • Ochrona baterii (opcja domyślnie włączona): Wyłącza Budzik, gdy urządzenie nie jest ładowane i bateria za bardzo się rozładuje.
  • Wyświetlaj procentowy stan naładowania baterii (opcja domyślnie włączona): Pokazuje procentowy stan naładowania baterii, gdy Budzik jest włączony.
 5. Naciśnij strzałkę wstecz, aby zapisać preferencje i powrócić do ekranu głównego funkcji Ustawienia.

Budzik będzie teraz wyświetlany automatycznie, zgodnie z Twoimi preferencjami.

Budzik jest wyświetlany tylko jeśli urządzenie było nieaktywne przez co najmniej 30 minut i spełnione są warunki zdefiniowane w ustawieniach. Jeśli o godzinie, o której ma zostać włączony Budzik urządzenie jest używane, włączenie Budzika zostaje automatycznie opóźnione.

Czy można skonfigurować aplikację Alarm Clock Xtreme w celu używania 12-godzinnego formatu czasu?

Tak. Aby używać 12-godzinnego formatu czasu zamiast formatu 24-godzinnego:

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Ogólne.
 3. Naciśnij suwak obok opcji Używaj formatu 24-godzinnego, aby jego kolor zmienił się z niebieskiego (WŁ.) na biały (WYŁ.).

Wszystkie alarmy i przypomnienia będą teraz wyświetlane w formacie 12-godzinnym. Na przykład godzina 15:00 będzie wyświetlana jako 3:00pm.

Jak można dostosować powiadomienia z aplikacji Alarm Clock Xtreme?

 1. Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Ustawienia.
 2. Naciśnij opcję Powiadomienia.
 3. Aby wyłączyć typ powiadomień, naciśnij niebieski suwak (WŁ.), aby zmienić jego kolor na biały (WYŁ.).
Powiadomienie przyklejone oznacza powiadomienie systemu Android, które można usunąć tylko poprzez interakcję z powiązaną aplikacją. Powiadomień przyklejonych nie można usunąć poprzez ich przeciągnięcie. Na przykład powiadomienie aplikacji Alarm Clock Xtreme zawierające działający stoper jest usuwane po zresetowaniu stopera w aplikacji.

Pozycje Premium

Do czego służy ekran Premium?

Najnowsza wersja aplikacji Alarm Clock Xtreme zawiera ekran Premium umożliwiający zakup tylko wybranych płatnych funkcji. Pozwala to zaoszczędzić pieniądze, zwiększyć możliwości aplikacji i dopasować ją do własnych potrzeb. Aby przejść do ekranu Premium i uzyskać więcej informacji na temat elementów premium, które można kupić, naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu ekranu głównego aplikacji.

Na ekranie Premium można zakupić dowolny element, dokonując jednorazowej płatności. Po zakupieniu elementu można z niego korzystać bez żadnych kolejnych płatności, przez cały okres używania aplikacji Alarm Clock Xtreme.

Jakie elementy Premium są dostępne?

Aktualnie dostępne są następujące elementy premium:

 • Wszystkie: Umożliwia zakup wszystkich elementów premium aktualnie dostępnych na ekranie Premium.
 • Koniec z reklamami: Usuwa wszystkie reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme.
 • Motywy: Domyślnie dostępny jest tylko motyw Góra. Ten element umożliwia dostęp do dodatkowych motywów: Pustynia, MiastoDżungla.
 • Nieograniczone przypomnienia: Domyślnie dostępne są tylko 3 aktywne przypomnienia. Ten element umożliwia używanie nieograniczonej liczby przypomnień.
 • Zadanie Skanuj kody: Umożliwia konfigurowanie alarmów, które można odrzucić tylko przez zeskanowanie kodu QR lub kodu kreskowego.
 • Bezpośrednie wsparcie: Po zakupie dowolnego z wymienionych powyżej elementów premium możesz dodatkowo używać opcji Bezpośrednie wsparcie w celu rozwiązywania problemów we współpracy z agentem pomocy technicznej AVG.

Czy mogę wypróbować element premium przed zakupem?

Tak. Bezpłatne wersje próbne są dostępne dla następujących elementów premium:

 • Motywy: Wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Motywy. Naciśnij motyw, a następnie wybierz opcję Bezpłatna wersja próbna, aby uzyskać do niego dostęp na ograniczony czas.
 • Zadania z kodem QR: Podczas tworzenia nowego alarmu naciśnij kolejno opcje OdrzućZadanieSkanuj kody. Wybierz kod, którego chcesz używać do zadania Odrzuć, a następnie Zapisz alarm. Naciśnij opcję Bezpłatna wersja próbna, aby używać tego zadania przez ograniczony czas.

Jak usunąć reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme?

Koniec z reklamami to jeden z elementów premium, który można kupić na ekranie Premium. Aby usunąć reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme:

 1. Naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.
 2. Naciśnij kafelek Koniec z reklamami, aby kupić tylko dany element. Możesz też nacisnąć kafelek Wszystkie, aby kupić jednocześnie wszystkie elementy premium.
 3. Naciśnij przycisk Kup i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć transakcję.

Aplikacja Alarm Clock Xtreme nie będzie już wyświetlała reklam innych firm.

Czy elementów premium można używać również po zmianie urządzenia lub przywróceniu jego ustawień?

Tak. Elementy premium są aktywne na wszystkich urządzeniach z zainstalowaną aplikacją Alarm Clock Xtreme połączonych z Twoim Kontem Google.

W celu przywrócenia zakupionego elementu:

 1. Zaloguj się do Sklepu Google Play, używając tego samego konta Google, za pomocą którego kupiono elementy premium.
 2. Otwórz aplikację Alarm Clock Xtreme i naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu.
 3. Naciśnij kolejno  Opcje (trzy kropki)▸ Przywróć zakup w prawym górnym rogu.

Rozwiązywanie problemów

Jak odinstalować aplikację Alarm Clock Xtreme?

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę aplikacji Sklep Google Play, aby przejść do sklepu.
 2. Wyszukaj Alarm Clock Xtreme.
 3. Otwórz stronę produktu Alarm Clock Xtreme, a następnie naciśnij kolejno OdinstalujOdinstaluj.

Możesz również nacisnąć i przytrzymać ikonę Alarm Clock Xtreme na ekranie głównym urządzenia, a następnie wybrać opcję Odinstaluj.

Aplikacja Alarm Clock Xtreme zostanie odinstalowana z Twojego urządzenia z systemem Android.

Dlaczego mój zaplanowany alarm nie działa?

Jeśli zaplanowane alarmy nie włączają się o ustalonej godzinie, mogło nastąpić wymuszone zatrzymanie aplikacji Alarm Clock Xtreme przez inną aplikację albo przez ustawienie systemu mające na celu oszczędzanie baterii lub pamięci urządzenia.

Aby uzyskać dostęp do zaleceń dotyczących zwiększenia niezawodności działania aplikacji Alarm Clock Xtreme na określonym rodzaju urządzenia, wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ☰ Pomoc i często zadawane pytaniaZalecenia.

Możesz również zapoznać się z następującym artykułem zawierającym szczegółowe instrukcje dotyczące zapobiegania wymuszonemu wyłączaniu aplikacji Alarm Clock Xtreme przez urządzenie jednego z najbardziej popularnych typów: Jak unikać blokowania aplikacji AVG na urządzeniu z systemem Android.

Dlaczego w aplikacji Alarm Clock Xtreme są wyświetlane reklamy?

W celu wspierania rozwoju aplikacji Alarm Clock Xtreme zawiera ona reklamy, które nie przeszkadzają w jej używaniu. Koniec z reklamami to jeden z elementów premium, który można kupić na ekranie Premium aplikacji Alarm Clock Xtreme. Aby usunąć reklamy innych firm z aplikacji Alarm Clock Xtreme:

 1. Naciśnij ikonę korony w prawym górnym rogu głównego ekranu aplikacji.
 2. Naciśnij kafelek Koniec z reklamami, aby kupić tylko dany element. Możesz też nacisnąć kafelek Wszystkie, aby kupić jednocześnie wszystkie elementy premium.
 3. Naciśnij przycisk Kup i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dokończyć transakcję.

Jak mogę uzyskać pomoc lub zgłosić problem pomocy technicznej AVG?

Opcja Bezpośrednie wsparcie jest dostępna tylko po zakupieniu co najmniej jednego elementu premium na ekranie Premium aplikacji Alarm Clock Xtreme.

Aby skontaktować się bezpośrednio z agentem pomocy technicznej AVG, wybierz kolejno opcje  Więcej (trzy linie) ▸ Pomoc i często zadawane pytaniaBezpośrednie wsparcie. Wprowadź Wiadomość i podaj Adres e-mail do przyszłej komunikacji, a następnie naciśnij opcję Prześlij.

Jeśli pomoc bezpośrednia nie jest dostępna, wybierz jedną z poniższych opcji:

 • Zalecenia: Zawiera Wskazówki dotyczące niezawodności ułatwiające sprawdzenie, czy urządzenie nie wymusza zamknięcia aplikacji Alarm Clock Xtreme. Jest to przydatne, jeśli zaplanowany alarm nie zostanie uruchomiony, lub jeśli aplikacja nie zachowuje się w oczekiwany sposób.
 • Często zadawane pytania: Otwiera listę najczęściej zadawanych pytań na temat aplikacji Alarm Clock Xtreme.
 • Alarm Clock Xtreme 24.x dla systemu Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt