Pomoc dotycząca produktów domowych

Upewnianie się, że Twoja rzeczywista lokalizacja pozostaje ukryta

Program AVG Secure VPN umożliwia zamaskowanie lokalizacji poprzez ukrycie prawdziwego adresu IP. Dzięki temu witryny internetowe i serwery nie mogą śledzić Twojej prawdziwej lokalizacji. Jeśli chcesz sprawdzić, czy Twoja prawdziwa lokalizacja jest ukryta podczas korzystania z programu AVG Secure VPN, wykonaj czynności opisane w tym artykule.

Przed wykonaniem poniższych czynności upewnij się, że nawiązano połączenie z Internetem przez serwery AVG Secure VPN. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Sprawdzenie adresu IP

Gdy połączysz się z programem AVG Secure VPN, na ekranie głównym aplikacji zostanie wyświetlony Twój wirtualny adres IP. Aby się upewnić, że Twój adres IP i lokalizacja zostały zmienione, wykonaj instrukcje opisane poniżej.

 1. Kliknij przycisk Start  w systemie Windows, wpisz tekst cmd i wybierz z wyników wyszukiwania Wiersz polecenia.
 2. W oknie Wiersz polecenia wpisz nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com i naciśnij klawisz ↵ Enter na klawiaturze.
 3. Drugi adres IP widoczny w oknie Wiersz polecenia powinien odpowiadać wirtualnemu adresowi IP wyświetlonemu na ekranie głównym programu AVG Secure VPN.
 1. Na pasku menu na urządzeniu Apple wybierz kolejno opcje Idź ▸ Narzędzia ▸ Terminal.
 2. W oknie aplikacji Terminal wpisz nslookup myip.opendns.com. resolver1.opendns.com i naciśnij klawisz ↵ Enter na klawiaturze.
 3. Drugi adres IP widoczny w oknie Wiersz polecenia powinien odpowiadać wirtualnemu adresowi IP wyświetlonemu na ekranie głównym programu AVG Secure VPN.

Jeśli masz połączenie z programem AVG Secure VPN, ale Twój prawdziwy adres IP nadal jest widoczny, spróbuj połączyć się z innym serwerem, klikając polecenie Zmień lokalizację na ekranie głównym aplikacji. Jeśli problem nadal występuje, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

Wyłączenie usług lokalizacji

Niektóre witryny i serwery wykorzystują mechanizmy śledzenia przy użyciu geolokalizacji, aby określić rzeczywistą lokalizację użytkownika — nawet jeśli korzysta on z usługi VPN. W celu zapobiegania takiemu śledzeniu może być konieczne wyłączenie usług lokalizacji na urządzeniu — dzięki temu w czasie korzystania z sieci VPN Twoja rzeczywista lokalizacja pozostanie ukryta.

 1. Kliknij przycisk Start  systemu Windows i wybierz opcję  Ustawienia.
 2. Kliknij pozycję Prywatność, a następnie w panelu po lewej stronie wybierz opcję Lokalizacja.
 3. Pod informacją Lokalizacja tego urządzenia jest włączona kliknij Zmień.
 4. W oknie Dostęp do lokalizacji dla tego urządzenia przełącz ustawienie suwaka z Włączone na Wyłączone.
 1. Kliknij ikonę Apple na pasku menu i wybierz opcję Preferencje systemowe.
 2. Otwórz okno Ochrona i prywatność.
 3. Wybierz kartę Prywatność.
 4. Jeśli Twoje ustawienia są zablokowane, kliknij ikonę blokady. Następnie wprowadź hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, i kliknij Odblokuj.
 5. Usuń zaznaczenie poła obok opcji Włącz usługi lokalizacyjne.

Jeśli udało Ci się połączyć z programem AVG Secure VPN i wyłączyć usługi lokalizacyjne na urządzeniu, a mimo to masz problemy ze śledzeniem lokalizacji, zalecamy użycie trybu incognito / trybu prywatnego przeglądania.

Korzystanie z trybu incognito / trybu prywatnego przeglądania

W większości przeglądarek dostępny jest tryb incognito / tryb prywatnego przeglądania, który umożliwia surfowanie po Internecie bez pozostawiania na urządzeniu jakichkolwiek śladów — takich jak pliki cookie, tymczasowe pliki internetowe (pliki pamięci podręcznej) czy historia przeglądania — które mogłyby zostać użyte do wyśledzenia rzeczywistej lokalizacji użytkownika. W większości przypadków korzystanie z trybu incognito / trybu prywatnego przeglądania rozwiązuje wszelkie pozostałe problemy dotyczące śledzenia lokalizacji.

Otwórz swoją preferowaną przeglądarkę, a następnie wykonaj odpowiednie czynności opisane poniżej:

 • Google Chrome: Wybierz kolejno opcje Menu (trzy kropki) ▸ Nowe okno incognito.
 • Mozilla Firefox: Wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Nowe okno w trybie prywatnym.
 • Microsoft Edge: Wybierz kolejno opcje Menu (trzy kropki) ▸ Nowe okno InPrivate.
 • Opera: Wybierz kolejno Menu (ikona Opery) ▸ Nowe okno prywatne.
 • Safari: Upewnij się, że okno aplikacji Safari jest otwarte i aktywne, a następnie na pasku menu Apple kliknij kolejno opcje PlikNowe okno prywatne.
 • AVG Secure Browser: Przejdź do opcji Menu  (trzy linie) ▸ Nowe okno funkcji Tryb prywatny.

Jeśli będziesz w dalszym ciągu napotykać problemy z określonymi stronami internetowymi, spróbuj zmienić ustawienia lokalizacji przeglądarki, wyczyścić pamięć podręczną i usunąć pliki cookie lub wyczyścić pamięć podręczną środowisk Java i Flash.

Zmiana ustawień lokalizacji w przeglądarce

 1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome i wybierz kolejno opcje Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Zabezpieczenia i ochrona prywatności.
 3. Kliknij kolejno opcje Ustawienia witrynLokalizacja.
 4. Wybierz Nie zezwalaj witrynom na wyświetlanie lokalizacji. Ta opcja umożliwia automatyczne odrzucanie wszystkich żądań stron dotyczących podania lokalizacji.

Gdy strona internetowa podejmie próbę uzyskania dostępu do danych lokalizacji, przeglądarka Mozilla Firefox poprosi Cię o pozwolenie. Aby całkowicie wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox i na pasku adresu wpisz about:config. Następnie naciśnij klawisz ↵ Enter na klawiaturze.
 2. Zostanie wyświetlone ostrzeżenie. Kliknij Akceptuję ryzyko, kontynuuj.
 3. Na pasku Szukaj pod paskiem adresu wpisz ciąg geo.enabled.
 4. Dwukrotnie kliknij preferencję geo.enabled, by wartość zmieniła się z true na false. Udostępnianie lokalizacji geograficznej podczas przeglądania zostało wyłączone.

Gdy strona internetowa podejmie próbę uzyskania dostępu do danych lokalizacji, przeglądarka Microsoft Edge poprosi Cię o pozwolenie. Aby całkowicie wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i przejdź do opcji Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia.
 2. W panelu po lewej stronie kliknij Pliki cookie i uprawnienia witryny.
 3. W sekcji Wszystkie uprawnienia wybierz pozycję Lokalizacja.
 4. Kliknij suwak obok opcji Pytaj przed uzyskaniem dostępu, aby zmienił kolor na biały (WYŁĄCZONE).

Gdy strona internetowa podejmie próbę uzyskania dostępu do danych lokalizacji, przeglądarka Opera poprosi Cię o pozwolenie. Aby całkowicie wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę Opera i wybierz kolejno Menu (ikona Opery) ▸ Ustawienia.
 2. Kliknij kolejno Zaawansowane ▸ Zabezpieczenia i ochrona prywatności.
 3. Kliknij kolejno opcje Ustawienia treściLokalizacja.
 4. Kliknij suwak obok opcji Pytaj przed uzyskaniem dostępu, aby zmienił kolor na szary (WYŁĄCZONE).
 1. Upewnij się, że okno aplikacji Safari jest otwarte i aktywne, a następnie na pasku menu Apple kliknij kolejno SafariPreferencje.
 2. Wybierz kartę Prywatność.
 3. Upewnij się, że pole obok opcji Blokuj śledzenie poza witryną jest zaznaczone.

Gdy strona internetowa podejmie próbę uzyskania dostępu do danych lokalizacji, przeglądarka AVG Secure Browser poprosi Cię o pozwolenie. Aby całkowicie wyłączyć tę funkcję, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz przeglądarkę AVG Secure Browser i wybierz kolejno opcje Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Zabezpieczenia i ochrona prywatności.
 3. Kliknij kolejno opcje Ustawienia stronyLokalizacja.
 4. Kliknij suwak obok opcji Pytaj przed uzyskaniem dostępu (zalecane), aby zmienił kolor na szary (WYŁĄCZONE).

Czyszczenie pamięci podręcznej i usuwanie plików cookie

 1. Otwórz przeglądarkę Google Chrome i wybierz kolejno opcje Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Zabezpieczenia i ochrona prywatności.
 3. Kliknij opcję Wyczyść dane przeglądania.
 4. Przejdź na kartę Zaawansowane, a następnie z menu rozwijanego Zakres czasu wybierz opcję Od początku.
 5. Upewnij się, że wymienione pola są zaznaczone:
  • Historia przeglądania
  • Historia pobierania
  • Pliki cookie i inne dane stron
  • Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej
 6. Kliknij opcję Wyczyść dane.
 1. Otwórz przeglądarkę Mozilla Firefox i wybierz kolejno opcje Menu (trzy linie) ▸ Opcje.
 2. Wybierz opcję Ochrona i prywatność w lewym panelu.
 3. W sekcji Ciasteczka i dane stron kliknij opcję Wyczyść dane….
 4. Upewnij się, że pola obok pozycji Ciasteczka i dane stron oraz Treści zachowane w pamięci podręcznej są zaznaczone, a następnie kliknij opcję Oczyść.
 5. Przewiń do sekcji Historia i kliknij opcję Wyczyść historię.
 6. Użyj menu rozwijanego Okres do wyczyszczenia, aby wybrać preferowaną opcję.
 7. Upewnij się, że wymienione opcje są zaznaczone:
  • Historia przeglądania i pobierania
  • Pliki cookie
  • Pamięć podręczna
  • Dane witryn trybu offline
  • Ustawienia witryn
 8. Kliknij przycisk OK.
 1. Otwórz przeglądarkę Microsoft Edge i przejdź do opcji Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia.
 2. Kliknij pozycję Prywatność, wyszukiwanie i usługi.
 3. W obszarze Wyczyść dane przeglądania kliknij przycisk Wybierz, co chcesz wyczyścić.
 4. Z menu rozwijanego Zakres czasu wybierz Cały czas.
 5. Upewnij się, że wymienione opcje są zaznaczone:
  • Historia przeglądania
  • Historia pobierania
  • Buforowane dane i pliki
  • Historia pobierania
 6. Kliknij opcję Wyczyść.
 1. Otwórz przeglądarkę Opera i wybierz kolejno Menu (ikona Opery) ▸ Ustawienia.
 2. Kliknij kolejno Zaawansowane ▸ Zabezpieczenia i ochrona prywatności.
 3. Kliknij opcję Wyczyść dane przeglądania.
 4. Przejdź na kartę Zaawansowane, a następnie z menu rozwijanego Zakres czasu wybierz opcję Od początku.
 5. Upewnij się, że wymienione pola są zaznaczone:
  • Historia przeglądania
  • Historia pobierania
  • Pliki cookie i inne dane stron
  • Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej
 6. Kliknij opcję Wyczyść dane.
 1. Upewnij się, że okno aplikacji Safari jest otwarte i aktywne, a następnie na pasku menu Apple kliknij kolejno SafariWymaż historię.
 2. Obok pozycji Wymaż wybierz cała historia.
 3. Kliknij opcję Wyczyść historię.
Jeśli korzystasz z usługi iCloud do synchronizowania danych przeglądarki, wykonanie czynności opisanych powyżej spowoduje także usunięcie Twoich danych historii z usługi iCloud oraz ze wszystkich przeglądarek Safari na innych komputerach i urządzeniach.
 1. Otwórz przeglądarkę AVG Secure Browser i wybierz kolejno opcje Menu (trzy kropki) ▸ Ustawienia.
 2. Wybierz pozycję Zabezpieczenia i ochrona prywatności.
 3. Kliknij opcję Czyszczenie śladów – wyczyść dane przeglądania.
 4. Przejdź na kartę Zaawansowane, a następnie z menu rozwijanego Zakres czasu wybierz opcję Zakres czasowy.
 5. Upewnij się, że wymienione pola są zaznaczone:
  • Historia przeglądania
  • Historia pobierania
  • Pliki cookie i inne dane stron
  • Obrazy i pliki zapisane w pamięci podręcznej
 6. Kliknij opcję Wyczyść dane.

Czyszczenie pamięci podręcznej środowisk Java i Flash

Pamięć podręczna środowisk Java i Flash jest przechowywana oddzielnie. Wyczyszczenie pamięci podręcznej wtyczki Java oraz pamięci podręcznej Adobe Flash wymusza w przeglądarce załadowanie najnowszych wersji stron internetowych i programów, co daje gwarancję, że wszystkie ślady świadczące o Twojej rzeczywistej lokalizacji zostaną usunięte.

Czyszczenie pamięci podręcznej środowiska Java

 1. Kliknij przycisk Start systemu Windows, zacznij wpisywać panel sterowania, aby otworzyć pole wyszukiwania, i wybierz opcję Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.
 2. Kliknij opcję Programy.
 3. Dwukrotnie kliknij ikonę Java, aby otworzyć panel sterowania Java.
 4. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Usuń pliki.
 5. Upewnij się, że pola obok pozycji Pliki śladów i dzienników oraz Aplikacje i aplety zachowane w pamięci podręcznej są zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W oknie Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk OK.
 7. W panelu sterowania Java kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać wszystkie zmiany.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, przeczytaj następujący artykuł:

 

Czyszczenie pamięci podręcznej środowiska Adobe Flash

 1. Kliknij poniższy link, aby otworzyć menedżera ustawień wtyczki Flash Player:
 2. Upewnij się, że znajdujesz się w panelu Website Storage Settings (Ustawienia magazynowania w sieci Web), a następnie kliknij opcję Delete all sites (Usuń wszystkie strony).
 3. Kliknij opcję Confirm (Potwierdź).

Czyszczenie pamięci podręcznej środowiska Java

 1. Kliknij ikonę Apple na pasku menu i wybierz opcję Preferencje systemowe.
 2. Kliknij ikonę Java, aby otworzyć panel sterowania Java.
 3. W obszarze Tymczasowe pliki internetowe kliknij opcję Ustawienia, a następnie opcję Usuń pliki.
 4. Upewnij się, że pola obok pozycji Pliki śladów i dzienników oraz Aplikacje i aplety zachowane w pamięci podręcznej są zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W oknie Tymczasowe pliki internetowe kliknij przycisk OK.
 6. W panelu sterowania Java kliknij opcję Zastosuj, aby zapisać wszystkie zmiany.
 

Czyszczenie pamięci podręcznej środowiska Adobe Flash

 1. Kliknij ikonę Apple na pasku menu i wybierz opcję Preferencje systemowe.
 2. Kliknij ikonę Flash Player, aby otworzyć panel sterowania wtyczki Flash Player.
 3. Wybierz kartę Advanced (Zaawansowane), a następnie kliknij Delete All… (Usuń wszystkie) w obszarze Browsing Data and Settings (Ustawienia i dane przeglądania).
 4. Upewnij się, że jest zaznaczona wyłącznie opcja Delete All Site Data and Settings (Usuń wszystkie ustawienia i dane strony), a następnie kliknij opcję Delete Data (Usuń dane).
 5. Zamknij okna wtyczki Flash Player i preferencji systemowych, a następnie ponownie uruchom przeglądarkę.
 • AVG Secure VPN 1.x dla systemu Windows
 • AVG Secure VPN 1.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — z dodatkiem Service Pack 1 z pakietem aktualizacji Convenient Rollup, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt