Pomoc dotycząca produktów domowych

Rozwiązywanie problemów z aktywacją, którym towarzyszą komunikaty o błędach

Ten artykuł zawiera instrukcje pozwalające rozwiązać najczęściej występujące problemy z aktywacją produktów AVG, którym towarzyszą komunikaty o błędach. Zależnie od rodzaju komunikatu o błędzie lub problemu zapoznaj się z odpowiednią sekcją poniżej:

Produkt firmy AVG prosi mnie o ponowny zakup subskrypcji.

Ten problem może wystąpić z następujących powodów:

 • Musisz ponownie aktywować produkt, ponieważ Twoja subskrypcja została odnowiona lub zmieniona.
 • Musisz odnowić subskrypcję, aby nadal używać produktu, ponieważ Twoja płatna subskrypcja (lub darmowa wersja próbna) wygasła.

Zalecamy najpierw sprawdzić stan subskrypcji — umożliwia to Konto AVG:

 1. Zaloguj się na konto AVG, korzystając z poniższego linku:
Utworzono Konto AVG za pomocą adresu e-mail podanego przy zakupie subskrypcji. Aby zalogować się po raz pierwszy na Konto AVG, przeczytaj ten artykuł: Aktywacja Konta AVG.
 1. Kliknij kafelek Subskrypcje, aby otworzyć listę aktywnych i wygasłych subskrypcji.
 2. Sprawdź Stan subskrypcji dla odpowiedniego produktu. Może zostać wyświetlony jeden z następujących stanów:
  • Wygasła: Twoja subskrypcja wygasła. Kliknij przycisk Odnów teraz, aby kupić nową subskrypcję.
  • Zasubskrybowano / Wygasa: masz już ważną subskrypcję. Aby kontynuować używanie zakupionego produktu, musisz aktywować subskrypcję. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące aktywacji, przeczytaj poniżej odpowiedni artykuł dotyczący Twojego urządzenia i produktu:


 

Jeśli po aktywowaniu lub odnowieniu subskrypcji komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Nieprawidłowy kod. Spróbuj ponownie lub zaloguj się do Konta AVG”.

Ten komunikat o błędzie wynika często z błędnego wpisania kodu aktywacyjnego. Upewnij się, że kod aktywacyjny (łącznie z myślnikami) został wpisany poprawnie. Zalecamy skopiowanie kodu aktywacyjnego bezpośrednio z wiadomości e-mail z potwierdzeniem zamówienia lub z Konta AVG i wklejenie go.

Możesz też spróbować aktywować subskrypcję, logując się do odpowiedniego produktu firmy AVG za pomocą poświadczeń Konta AVG. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące aktywacji, przeczytaj poniżej odpowiedni artykuł dotyczący Twojego urządzenia i produktu: 

Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Połącz się z Internetem”.

Ten błąd występuje, gdy produkt AVG nie może połączyć się z Internetem w celu zweryfikowania kodu aktywacyjnego. Sprawdź, czy masz działające połączenie z Internetem, a następnie spróbuj ponownie aktywować produkt.

Jeśli ten komunikat o błędzie będzie nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Niestety, nasz ekran nie został załadowany”.

Ten problem występuje zwykle w przypadku konfliktu z konfiguracją usług systemu Windows. Oznacza to, że nie można załadować interfejsu użytkownika programu AVG AntiVirus, ale ochrona działa.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij opcję Odśwież ten ekran w komunikacie o błędzie, aby spróbować ponownie załadować interfejs użytkownika programu AVG AntiVirus.
 2. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie komputer.
 3. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, spróbuj naprawić program AVG AntiVirus. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, upewnij się, że odpowiednie usługi systemu Windows są ustawione tak, aby uruchamiały się automatycznie. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Nasze serwery obecnie nie odpowiadają. Spróbuj ponownie później”.

Ten błąd występuje w przypadku tymczasowych problemów z naszymi serwerami, w związku z którymi produkt AVG nie może nawiązać połączenia w celu zweryfikowania Twojego kodu aktywacyjnego. Poczekaj chwilę i spróbuj ponownie aktywować produkt.

„Niestety, coś poszło nie tak”.

Ten błąd występuje zwykle w przypadku problemów z ustawieniami DNS urządzenia. Aby zmienić ustawienia DNS w taki sposób, aby produkt firmy AVG mógł łączyć się z odpowiednim serwerem, zapoznaj się z następującym artykułem:

Jeśli po zmianie ustawień DNS komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Ten kod wygasł”.

Ten komunikat o błędzie wskazuje, że subskrypcja powiązana z wprowadzonym kodem aktywacyjnym wygasła. Aby kupić nową subskrypcję, kliknij opcję Uzyskaj inny w treści komunikatu o błędzie.

Jeśli Twoja subskrypcja powinna jeszcze być ważna, wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić datę jej wygaśnięcia:

 1. Zaloguj się na konto AVG, korzystając z poniższego linku:
Utworzono Konto AVG za pomocą adresu e-mail podanego przy zakupie subskrypcji. Aby zalogować się po raz pierwszy na Konto AVG, przeczytaj ten artykuł: Aktywacja Konta AVG.
 1. Kliknij kafelek Subskrypcje, aby otworzyć listę aktywnych i wygasłych subskrypcji.
 2. Sprawdź Stan subskrypcji dla odpowiedniego produktu. Może zostać wyświetlony jeden z następujących stanów:
  • Wygasła: Twoja subskrypcja wygasła. Kliknij przycisk Odnów teraz, aby kupić nową subskrypcję. Możesz również sprawdzić datę wygaśnięcia subskrypcji.
  • Zasubskrybowano / Wygasa: masz ważną subskrypcję. Spróbuj ponownie aktywować produkt, kopiując kod aktywacyjny bezpośrednio z Konta AVG i wklejając go. Możesz też spróbować aktywować subskrypcję, logując się do zakupionego produktu AVG za pomocą poświadczeń Konta AVG. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje dotyczące aktywacji, przeczytaj poniżej odpowiedni artykuł dotyczący Twojego urządzenia i produktu:


 

Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Ten kod odnosi się do innej aplikacji. Sprawdź wiadomość e-mail otrzymaną po zakupie, aby pobrać odpowiednią aplikację”.

Ten komunikat o błędzie oznacza, że wprowadzony kod służy do aktywacji innego produktu. Możesz sprawdzić, jaki produkt został kupiony, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Konto AVG: zaloguj się na Konto AVG powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Kliknij kafelek Subskrypcje, aby wyświetlić listę zakupionych subskrypcji AVG.
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia: znajdź wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymaną po dokonaniu zakupu. Przewiń do sekcji Pierwsze kroki, a następnie sprawdź ważne produkty i platformy w obszarze Pobierz.

Jeśli musisz zmienić subskrypcję na inny produkt, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Ten kod jest już nieważny”.

Ten problem występuje zwykle w przypadku tymczasowego zawieszenia konta w związku z naruszeniem warunków naszej Umowy licencyjnej użytkownika końcowego. Aby ponownie aktywować konto, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Niestety, wystąpiła awaria”.

Ten problem występuje zwykle w przypadku konfliktu z konfiguracją usług systemu Windows. Oznacza to, że program AVG AntiVirus nie działa. Zalecamy natychmiastowe wykonanie poniższych kroków w celu ponownego włączenia ochrony:

 1. Kliknij opcję Uruchom ponownie antywirusa w komunikacie o błędzie, aby spróbować ponownie załadować aplikację.
 2. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, uruchom ponownie komputer.
 3. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, spróbuj naprawić program AVG AntiVirus. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:
 4. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, upewnij się, że odpowiednie usługi systemu Windows są ustawione tak, aby uruchamiały się automatycznie. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Ten kod został już wykorzystany zbyt wiele razy”.

Ten komunikat oznacza, że wprowadzonego kodu aktywacyjnego użyto już na zbyt wielu urządzeniach. Możesz sprawdzić, na ile urządzeń jest ważna Twoje subskrypcja, korzystając z jednej z poniższych metod:

 • Konto AVG: zaloguj się na Konto AVG powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Kliknij kafelek Subskrypcje, a następnie sprawdź limit urządzeń dla odpowiedniej subskrypcji obok pozycji Dostępne dla.
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia: otwórz wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymaną po dokonaniu zakupu z adresu no.reply@avg.com. Informacje na temat limitu urządzeń obowiązującego w ramach zakupionej subskrypcji można znaleźć w jej szczegółach, a konkretnie w sekcji Nazwa produktu.

Jeśli limit urządzeń został wyczerpany, ale chcesz używać tej subskrypcji na nowym urządzeniu, możesz przenieść subskrypcję z jednego urządzenia na inne, wykonując poniższe kroki:

 1. Odinstaluj produkt ze starego urządzenia.
 2. Zainstaluj produkt na nowym urządzeniu.
 3. Aktywuj subskrypcję na nowym urządzeniu.

Konkretne kroki różnią się w zależności od produktu. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj następujący artykuł:

Jeśli uważasz, że ten komunikat o błędzie jest wyświetlany przez pomyłkę, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Ten kod jest przeznaczony dla innej aplikacji. Sprawdź wiadomość e-mail, którą wysłaliśmy po dokonaniu przez Ciebie zakupu, aby dowiedzieć się, którego kodu należy użyć”.

Ten komunikat o błędzie oznacza, że wprowadzony kod służy do aktywacji innego produktu. Możesz sprawdzić, jaki produkt został kupiony, korzystając z jednej z następujących metod:

 • Konto AVG: zaloguj się na Konto AVG powiązane z adresem e-mail podanym podczas zakupu subskrypcji. Kliknij kafelek Subskrypcje, aby otworzyć listę zakupionych subskrypcji AVG.
 • Wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia: znajdź wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia otrzymaną po dokonaniu zakupu. Przewiń do sekcji Pierwsze kroki, a następnie sprawdź ważne produkty i platformy w obszarze Pobierz.

Jeśli musisz zmienić subskrypcję na inny produkt, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

„Kłopotliwa sytuacja”.

Ten problem występuje zwykle w przypadku konfliktu z konfiguracją usług systemu Windows. Zalecamy wykonanie następujących czynności:

 1. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie otworzyć produkt AVG.
 2. Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, upewnij się, że odpowiednie usługi systemu Windows są ustawione tak, aby uruchamiały się automatycznie. Odpowiednie instrukcje znajdują się w następującym artykule:

Jeśli komunikat o błędzie jest nadal wyświetlany, skontaktuj się z pomocą techniczną AVG.

 • Wszystkie płatne produkty konsumenckie AVG.
 • Wszystkie obsługiwane systemy operacyjne.

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt