Pomoc dotycząca produktów domowych

AVG TuneUp — wprowadzenie

Program AVG TuneUp jest narzędziem do optymalizacji komputera PC, które skanuje komputer w celu wykrycia zbędnych elementów i problemów z wydajnością, dzięki czemu można zwolnić miejsce na dysku i przyspieszyć działanie systemu.

W tym artykule przyjęto założenie, że najnowsza wersja programu AVG TuneUp jest już zainstalowana i aktywowana na komputerze. Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji i aktywacji, przeczytaj następujące artykuły:

Jeśli używasz programu AVG TuneUp po raz pierwszy, aplikacja zostanie otwarta automatycznie po zakończeniu instalacji. Możesz wtedy kliknąć opcję Skanuj teraz w celu uruchomienia skanowania typu Konserwacja lub opcję Pomiń w celu przejścia do pulpitu nawigacyjnego programu AVG TuneUp.

Przeprowadzenie skanowania typu Konserwacja

Skanowanie typu Konserwacja to kompleksowe sprawdzenie systemu w poszukiwaniu uszkodzonych lub zbędnych elementów oraz danych umożliwiających śledzenie.

Aby uruchomić skanowanie typu Konserwacja:

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij kafelek Konserwacja na pulpicie nawigacyjnym programu AVG TuneUp.
 2. Zaznacz pola wyboru obok typów problemów, które chcesz oczyścić. Typy problemów zaznaczone automatycznie przez program AVG można bezpiecznie rozwiązać bez ryzyka utraty ważnych danych.
 3. Opcjonalnie kliknij panel, aby wyświetlić określone elementy na komputerze i bardziej szczegółowo określić, które z nich mają być oczyszczane.
 4. Kliknij opcję Napraw i oczyść, aby rozwiązać zaznaczone problemy.
 5. Program AVG TuneUp nie może wyczyścić pamięci podręcznej przeglądarki, jeśli przeglądarka nie zostanie zamknięta. Jeśli zostanie wyświetlony monit, zapisz wyniki pracy rozpoczętej w przeglądarkach, a następnie kliknij opcję Kontynuuj, aby zezwolić programowi AVG TuneUp na zamknięcie otwartych przeglądarek.
 6. Jeśli korzystasz z programu AVG TuneUp po raz pierwszy, może zostać wyświetlony monit o włączenie funkcji Automatyczna konserwacja.

  Kliknij ikonę Włącz, jeśli chcesz, aby program AVG TuneUp przeprowadzał skanowania typu Konserwacja regularnie bez konieczności ich ręcznego uruchamiania przez użytkownika.
 7. Po zakończeniu oczyszczania kliknij opcję Gotowe.

Wszystkie zaznaczone problemy zostaną rozwiązane.

Włączanie Automatycznej konserwacji

Automatyczna konserwacja jest przeprowadzana w tle, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności. Zwalnia miejsce na komputerze, usuwając zbędne elementy, takie jak niedziałające skróty i uszkodzone elementy rejestru.

Włączanie Automatycznej konserwacji:

 1. Wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz pozycję Automatyczna konserwacja w panelu po lewej stronie.
 3. Kliknij czerwony suwak (WYŁ.), aby zmienił kolor na zielony (WŁ.).
 4. Opcjonalnie użyj menu rozwijanego w obszarze Jak często mamy wykonywać automatyczne czyszczenie?, aby określić częstotliwość automatycznej konserwacji.
 5. Możesz też wybrać typy plików, które program AVG TuneUp może usuwać podczas automatycznej konserwacji. Typy plików zaznaczone automatycznie przez program AVG można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.

Automatyczna konserwacja jest teraz włączona.

Zarządzanie aplikacjami działającymi w tle

Niektóre aplikacje niezauważalnie działają w tle i spowalniają system. AVG TuneUp wyszukuje tego rodzaju aplikacje i pozwala uśpić je w bezpieczny sposób w celu zwiększenia wydajności.

 1. Kliknij kafelek Przyspiesz na pulpicie nawigacyjnym programu AVG TuneUp.
 2. Kliknij opcję Pokaż na kafelku Programy startowe i programy działające w tle.
 3. Zostanie wyświetlony ekran Programy startowe i programy działające w tle przedstawiający aplikacje, które są niepotrzebnie uruchomione w tle i spowalniają działanie komputera PC. Wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wstrzymaj: Usypia daną aplikację i usuwa ją z listy.
  • Ignoruj: Zezwala aplikacji na dalsze działanie w tle i usuwa ją z listy.
  • Wstrzymaj wszystkie: usypia wszystkie aplikacje z listy.
Jeśli korzystasz z aplikacji na co dzień, nie zalecamy jej usypiania. Poza tym, niektóre aplikacje muszą działaś w tle, by było możliwe korzystanie ze wszystkich oferowanych przez nie możliwości. Jeśli na przykład uśpisz program Skype, możesz nie otrzymać powiadomienia o połączeniach przychodzących.

Wybrane aplikacje zostały uśpione lub zignorowane. Uśpione aplikacje możesz otwierać i używać ich w normalny sposób. Gdy zamkniesz aplikację, program AVG TuneUp automatycznie przywróci dla niej stan uśpienia.

Aby zarządzać uśpioną lub zignorowaną aplikacją:

 1. Kliknij opcję uśpione programy lub zignorowane programy w dolnej części ekranu.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Wznów: Natychmiast wybudza aplikację i zezwala jej na działanie w tle.
  • Nie pomijaj: Ponownie umieszcza aplikację na liście Programy startowe i programy działające w tle, gdzie możesz ją opcjonalnie uśpić.

Usuwanie niepotrzebnych aplikacji

Program AVG TuneUp skanuje komputer PC pod kątem niepotrzebnych aplikacji i pozwala w łatwy sposób usunąć lub odinstalować wyszukane aplikacje w celu zwolnienia zasobów dla aplikacji, które są aktywnie używane.

 1. Kliknij kafelek Przyspiesz na pulpicie nawigacyjnym programu AVG TuneUp.
 2. Kliknij opcję Pokaż na kafelku Niepotrzebne programy.
 3. Na ekranie Niepotrzebne programy są wyświetlane aplikacje z niskimi ocenami oraz rzadko używane aplikacje, które można bezpiecznie usunąć. Dostępne są następujące opcje:
  • Ocena: Pozwala sprawdzić ocenę społeczności i ekspertów oraz dodać własną ocenę.
  • Ignoruj: Pozwala usunąć aplikację z listy.
  • Przenieś do kosza: Pozwala przenieść aplikację do kosza. Aplikacja zostanie automatycznie odinstalowana zgodnie z wybranymi ustawieniami automatycznego odinstalowywania.
  • Odinstaluj: Pozwala odinstalować aplikację z komputera PC. Tej czynności nie można cofnąć.
W kolumnie Ostatnie użycie można sprawdzić, kiedy ostatnio — od momentu zainstalowania programu TuneUp — była używana dana aplikacja.
 

Zarządzanie aplikacjami przeniesionymi do kosza lub ignorowanymi

 1. Kliknij opcję programy w koszu lub zignorowane programy w dolnej części ekranu.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji:
  • Usuń z Kosza: Umożliwia przejście aplikacji do powyższej listy.
  • Odinstaluj: Pozwala odinstalować aplikację z komputera PC.
  • Nie pomijaj: Umożliwia przejście aplikacji do powyższej listy.

Zwalnianie miejsca

Program AVG TuneUp wyszukuje i bezpiecznie usuwa zbędne pliki i dane przeglądarki internetowej, aby zwolnić miejsce na dysku.

 1. Kliknij kafelek Zwolnij miejsce na pulpicie nawigacyjnym programu AVG TuneUp.
 2. Wybierz kategorię, którą chcesz oczyścić:
  • Zbędne pliki: Kliknij opcję Pokaż na karcie Zbędne pliki, aby usunąć zbędne pliki z komputera PC.
  • Dane przeglądarki: Kliknij opcję Pokaż na karcie Dane przeglądarki, aby usunąć pliki tymczasowe przeglądarki internetowej.
 3. Wybierz filtr, aby wybrać elementy, które chcesz usunąć. Dostępne są następujące opcje:
  • Polecane: Wybiera tylko te kategorie plików, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.
  • Wszystkie: wybiera wszystkie kategorie plików na liście. Następnie możesz ręcznie odznaczyć kategorie plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Użytkownika: Zaznacz ręcznie kategorie plików, które chcesz usunąć.
 4. Jeśli czyścisz Dane przeglądarki, możesz opcjonalnie kliknąć pozycję Zarządzaj dozwolonymi witrynami, aby utworzyć wyjątki dla określonych witryn.
 5. Kliknij przycisk Oczyść teraz.
 6. Po zakończeniu oczyszczania kliknij opcję Gotowe.

Wybrane kategorie plików zostaną usunięte.

Zarządzanie czyszczeniem danych przeglądarki

Program AVG TuneUp Premium umożliwia wybranie czasu przechowywania danych przeglądarki przed ich wyczyszczeniem. Można również utworzyć wyjątki dla witryn internetowych, z których użytkownik nie chce się wylogowywać.

Aby zarządzać czyszczeniem danych przeglądarki, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz kolejno opcje MenuUstawienia.
 2. Wybierz kartę Ogólne i kliknij opcję Dane przeglądarki.

Dostępne są następujące opcje:

Czyszczenie danych przeglądarki

Kliknij menu rozwijane w obszarze Ciasteczka lub Historia przeglądania, aby określić, jak długo program TuneUp Premium ma przechowywać te dane w przeglądarkach internetowych.

Po wybranym okresie program TuneUp Premium zaproponuje usunięcie tych elementów podczas skanowania Zwalnianie miejsca.

Dodawanie dozwolonych witryn

Dodaj witryny internetowe do listy Dozwolone witryny, aby program TuneUp Premium nie czyścił w nich plików cookie. Dzięki temu informacje takie jak dane logowania pozostaną zapisane.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przeglądarkach Google Chrome, Mozilla FirefoxMicrosoft Edge.

Wybierz jedną z następujących opcji:

 • Wprowadź adres URL witryny internetowej (na przykład example.com) w polu tekstowym u góry, a następnie kliknij pozycję Dodaj.
 • Wybierz witrynę z listy popularnych witryn internetowych w dolnym polu tekstowym i kliknij pozycję Dodaj.

Wybrana witryna zostanie wykluczona z czyszczenia plików cookie.

Aby usunąć witrynę z listy, kliknij ikonę Kosz w panelu odpowiedniej witryny.

Sprawdzenie komputera pod kątem ewentualnych problemów

Na pulpicie nawigacyjnym programu AVG TuneUp możesz kliknąć kafelek Napraw problemy, aby sprawdzić, czy na komputerze PC występują problemy mogące wpływać na jego wydajność i bezpieczeństwo.

Więcej informacji na temat problemów, które program AVG TuneUp może wykryć podczas skanowania typu Napraw problemy, zawiera następujący artykuł:

Cofanie akcji

Na ekranie Historia można cofnąć niektóre zmiany wprowadzone przez program AVG TuneUp:

 1. Kliknij ikonę Historia po prawej stronie pulpitu nawigacyjnego programu AVG TuneUp.
 2. Kliknij opcję Cofnij obok akcji, którą chcesz cofnąć.

Wybrana akcja zostanie cofnięta.

Nie wszystkie akcje wykonane przez program AVG TuneUp można cofnąć.

Dalsze zalecenia

Możesz wyświetlić wszystkie funkcje aplikacji, klikając opcję Wszystkie funkcje (ikona siatki) z prawej strony pulpitu nawigacyjnego programu AVG TuneUp.

Więcej informacji na temat programu AVG TuneUp zawiera następujący artykuł:

Program AVG TuneUp Premium to narzędzie do optymalizacji komputera Mac. Udostępnia kilka rodzajów skanowania, podczas których wykrywa zbędne elementy oraz problemy z wydajnością, zwalniając miejsce na dysku i przyspieszając działanie systemu.

W tym artykule przyjęto założenie, że na komputerze Mac jest już zainstalowany i aktywowany program AVG TuneUp Premium. Szczegółowe instrukcje znajdują się w następujących artykułach:

Zwalnianie miejsca

Opcja Wyczyść niepotrzebne pliki skanuje komputer Mac pod kątem niepotrzebnych plików i pozwala określić, które pliki mają zostać usunięte w celu zwolnienia miejsca na dysku. Aby uruchomić skanowanie i usunąć pliki:

 1. Otwórz program AVG TuneUp i kliknij pozycję Skanuj obok pozycji Wyczyść niepotrzebne pliki na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać kategorie plików do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecany wybór: Wybiera tylko te kategorie plików, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych.
  • Zaznacz wszystkie: wybiera wszystkie kategorie plików na liście. Następnie możesz ręcznie odznaczyć kategorie plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Nie zaznaczaj nic: usuwa zaznaczenie wszystkich kategorii plików na liście. Następnie możesz ręcznie zaznaczyć kategorie plików, które chcesz oczyścić.
 3. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, wprowadź hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, i kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Usuwanie zduplikowanych plików

Opcja Znajdź duplikaty pozwala przeprowadzić skanowanie komputera Mac pod kątem występowania zduplikowanych plików. Aby uruchomić skanowanie i usunąć zduplikowane pliki:

 1. Kliknij opcję Znajdź obok Znajdź duplikaty na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować pod kątem zduplikowanych plików. Aby dodać inne foldery lub dyski zewnętrzne, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder lub dysk.
 3. Kliknij przycisk Skanuj.
 4. Gdy skanowanie zostanie ukończone, kliknij opcję Wyświetl duplikaty.
 5. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pliki do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zachowaj najstarsze: Automatycznie zaznacza najnowszą wersję każdego z plików do usunięcia.
  • Zachowaj najnowsze: Automatycznie zaznacza najstarszą wersję każdego z plików do usunięcia.
  • Nie zaznaczaj nic: Usuwa zaznaczenie wszystkich plików i umożliwia ręczne wybranie plików do usunięcia. Zaznacz wszystkie pliki, które chcesz usunąć. Po zaznaczeniu pliku w miejscu opcji Nic nie wybieraj pojawi się opcja Wybór niestandardowy.
 6. Po wybraniu plików do usunięcia kliknij opcję Oczyść.
 7. W razie potrzeby podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.
 8. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Oczyszczanie przeglądarek

Opcja Oczyść przeglądarkę umożliwia łatwe usunięcie plików cookie i innych danych przeglądania z przeglądarek internetowych. Dostępne są następujące opcje:

Uruchamianie skanowania ręcznego

 1. Kliknij opcję Skanuj obok Oczyść przeglądarkę na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pozycje do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Zalecany wybór: Wybiera tylko te pliki, które można bezpiecznie usunąć bez ryzyka utraty ważnych danych. Możesz sprawdzić typy plików wybrane do oczyszczenia, klikając opcję Dane szczegółowe obok nazwy przeglądarki.
  • Zaznacz wszystkie: Powoduje zaznaczenie wszystkich pozycji z listy. Możesz kliknąć opcję Dane szczegółowe obok nazwy przeglądarki, aby ręcznie odznaczyć wszelkie typy plików, których nie chcesz oczyszczać.
  • Nie zaznaczaj nic: Powoduje usunięcie zaznaczenia wszystkich pozycji z listy. Następnie możesz kliknąć opcję Dane szczegółowe obok nazwy odpowiedniej przeglądarki, aby ręcznie wybrać typy plików, które mają być oczyszczone.
 3. Kliknij pozycję Oczyść, aby usunąć zaznaczone elementy.
 4. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Planowanie automatycznego skanowania

 1. Kliknij opcję Skanuj obok Oczyść przeglądarkę na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Kliknij przycisk Zarządzaj dozwolonymi stronami.
 3. Użyj menu rozwijanego widocznego obok nazwy przeglądarki, aby określić częstotliwość, z jaką program AVG TuneUp Premium ma skanować przeglądarkę w poszukiwaniu plików cookie i danych przeglądania.
 4. Kliknij panel przeglądarki, aby wyświetlić i dostosować pozycje, które program AVG TuneUp Premium może usuwać podczas każdego skanowania. Zaznacz pola obok poszczególnych typów plików, które mają być usuwane.

Automatyczne skanowanie zostało włączone dla wybranej przeglądarki.

Dodawanie dozwolonych witryn

 1. Kliknij opcję Skanuj obok Oczyść przeglądarkę na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Kliknij przycisk Zarządzaj dozwolonymi stronami.
 3. Przewiń do sekcji Dozwolone witryny.
 4. Dodaj witrynę internetową, korzystając z opcji A lub B poniżej:
  • Opcja A: Wprowadź adres URL strony (na przykład example.com) w polu tekstowym po lewej stronie, a następnie kliknij opcję Dodaj.
  • Opcja B: Wybierz stronę z menu rozwijanego Wybierz spośród popularnych opcji, a następnie kliknij pozycję Dodaj.

Po wykonaniu tej czynności strona pojawi się na liście Dozwolone witryny. Pliki cookie i dane przeglądania powiązane z tą witryną nie będą usuwane podczas skanowań, które mają na celu oczyszczenie przeglądarki.

Wykrywanie nieudanych lub podobnych zdjęć

Opcja Znajdź zdjęcia skanuje komputer Mac w poszukiwaniu zdjęć, które są rozmazane, podobne lub słabo naświetlone. Aby uruchomić skanowanie i usunąć nieudane lub podobne zdjęcia:

 1. Kliknij opcję Znajdź obok Analizuj zdjęcia na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Zaznacz lokalizacje, które chcesz przeskanować pod kątem zdjęć. Aby dodać inne foldery, dyski zewnętrzne lub konkretne zdjęcia, kliknij opcję Dodaj, a następnie wybierz folder, dysk lub zdjęcie.
 3. Kliknij przycisk Skanuj.
 4. Po zakończeniu skanowania kliknij opcję Przeglądaj w sekcji Nieudane zdjęcia lub Podobne zdjęcia, aby wyświetlić zdjęcia wykryte przez program AVG TuneUp Premium.
 5. Kliknij opcję Rozumiem, aby usunąć wyskakujące okienko.
 6. Użyj menu rozwijanego w lewym dolnym rogu, aby wybrać pliki do usunięcia. Dostępne są następujące opcje:
  • Wybór niestandardowy: Wybierz zdjęcia zgodnie ze swoimi preferencjami.
  • Polecane: Wybiera zdjęcia zalecane do usunięcia przez program Cleanup Premium.
  • Nie zaznaczaj nic: Usuwa zaznaczenie wszystkich zdjęć i umożliwia ręczne wybranie zdjęć do usunięcia. Zaznacz wszystkie zdjęcia, które chcesz usunąć. Po zaznaczeniu zdjęcia w miejscu opcji Nic nie wybieraj pojawi się opcja Wybór niestandardowy.
 7. Po wybraniu zdjęć do usunięcia kliknij opcję Usuń.
 8. Kliknij opcję Usuń, aby potwierdzić usunięcie wybranych zdjęć.
 9. Aby kontynuować przeglądanie i usuwanie zdjęć, kliknij opcję Przeglądaj i powtórz kroki 5–8.
 10. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Odinstalowywanie aplikacji, których już nie używasz

Opcja Odinstaluj aplikacje, pozwala łatwo znajdować i usuwać aplikacje, których już nie używasz, aby utrzymać porządek i zwolnić miejsce na komputerze Mac. Aby odinstalować aplikacje, których już nie używasz:

 1. Kliknij opcję Pokaż obok Odinstaluj aplikacje, na ekranie głównym programu AVG TuneUp Premium.
 2. Zaznacz pole obok aplikacji, aby ją wybrać. Możesz też przefiltrować listę aplikacji za pomocą kategorii Nieużywane aplikacjeDuże aplikacje w panelu po lewej stronie.
 3. Po wybraniu aplikacji do usunięcia kliknij opcję Odinstaluj.
 4. Kliknij opcję Odinstaluj, aby potwierdzić usunięcie wybranych aplikacji z komputera Mac.
 5. W razie potrzeby podaj hasło, które wpisujesz po uruchomieniu komputera Mac, a następnie kliknij OK.
 6. Kliknij opcję Gotowe, aby powrócić do ekranu głównego programu AVG TuneUp Premium.

Zarządzanie elementami startowymi

Opcja Zarządzaj elementami rozruchowymi umożliwia wyłączenie zbędnych procesów uruchamianych automatycznie podczas rozruchu komputera Mac, co zapobiega problemom takim jak spowolnienie pracy lub długo wyświetlane ekrany wczytywania. Aby zarządzać elementami startowymi:

 1. Kliknij opcję Pokaż obok Zarządzaj elementami rozruchowymi na ekranie głównym programu AVG TuneUp.
 2. Kliknij zielony suwak (WŁ.) obok elementu startowego, aby zmienił kolor na szary (WYŁ.).
 3. Aby wyświetlić dodatkowe szczegóły i opcje, umieść kursor na elemencie startowym i kliknij ikonę Informacje, która zostanie wyświetlona.

Dalsze zalecenia

Więcej informacji na temat programu AVG TuneUp Premium zawiera następujący artykuł:

 • AVG TuneUp 22.x dla systemu Windows
 • AVG TuneUp 2.x dla komputerów Mac
 • Microsoft Windows 11 Home / Pro / Enterprise / Education
 • Microsoft Windows 10 Home / Pro / Enterprise / Education — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8.1 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 8 / Pro / Enterprise — wersja 32-/64-bitowa
 • Microsoft Windows 7 Home Basic / Home Premium / Professional / Enterprise / Ultimate — dodatek Service Pack 1, wersja 32-/64-bitowa
   
 • Apple macOS 12.x (Monterey)
 • Apple macOS 11.x (Big Sur)
 • Apple macOS 10.15.x (Catalina)
 • Apple macOS 10.14.x (Mojave)
 • Apple macOS 10.13.x (High Sierra)
 • Apple macOS 10.12.x (Sierra)
 • Apple Mac OS X 10.11.x (El Capitan)

Czy ten artykuł był pomocny?