Pomoc dotycząca produktów domowych

Ustawianie radia internetowego jako alarmu w aplikacji Alarm Clock Xtreme

Alarm Clock Xtreme umożliwia ustawienie internetowej stacji radiowej jako dźwięku alarmu.

Instrukcje

 1. Na ekranie głównym urządzenia naciśnij ikonę aplikacji Alarm Clock Xtreme, aby ją otworzyć.
 2. Otwórz ekran edycji odpowiedniego alarmu za pomocą jednej z następujących opcji:
  1. Istniejący alarm: Naciśnij panel alarmu, który chcesz edytować.
  2. Nowy alarm: Kliknij ikonę plusa + i wybierz opcję Alarm.
 3. Naciśnij panel Dźwięk.
 4. Wybierz kolejno opcje Typ dźwiękuRadio online.
 5. Opcjonalnie kliknij na górze kraj, aby wybrać z listy inny kraj.
 6. Wybierz internetową stację radiową, używając opcji A lub B:
  • Opcja A: Wybierz stację ze wstępnie zdefiniowanej listy.
  • Opcja B: Naciśnij ikonę plusa +, aby dodać stację radiową. Podaj następujące informacje, a następnie naciśnij opcję Zapisz:
   • Nazwa: Wprowadź nazwę umożliwiającą łatwe rozpoznanie stacji.
   • Adres URL: Wprowadź adres URL strumieniowego przesyłania stacji.
   Po dodaniu stacji radiowej jest ona wyświetlana na górze wstępnie zdefiniowanej listy w części Moje stacje. Aby ustawić stację jako dźwięk alarmu, należy ją wybrać z listy.
 7. Naciśnij strzałkę wstecz, aby powrócić do ekranu edycji alarmu.
 8. Naciśnij opcję Zapisz.

Wybrana internetowa stacja radiowa będzie od teraz ustawiona jako dźwięk alarmu.

Internetową stację radiową można również ustawić jako dźwięk alarmu dla Szybkich alarmów. Wybierz kolejno opcje WięcejUstawieniaAlarmSzablon szybkiego alarmu. Kliknij opcję Dźwięk, a następnie wykonaj kroki 4–8 opisane powyżej, aby zapisać zmiany. Nie można skonfigurować ustawień dźwięku dla poszczególnych Szybkich alarmów, dlatego to ustawienie jest stosowane do wszystkich istniejących i nowych Szybkich alarmów.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku wystąpienia problemów ze skonfigurowaniem internetowej stacji radiowej jako alarmu wykonaj opisane poniżej kroki rozwiązywania problemów:

 1. Upewnij się, że wprowadzono prawidłowy adres URL przesyłania strumieniowego. Adres URL przesyłania strumieniowego internetowej stacji radiowej nie jest tym samym adresem co adres URL witryny stacji radiowej. W przypadku większości internetowych stacji radiowych adres URL przesyłania strumieniowego znajdziesz w oryginalnej aplikacji odtwarzacza radia.
 2. Upewnij się, że wprowadzono adres URL przesyłania strumieniowego w obsługiwanym formacie. Lista obsługiwanych formatów jest dostępna na stronie pomocy systemu Android: Android Developers ▸ Obsługiwane formaty multimediów.
 • Alarm Clock Xtreme 8.x dla systemu Android
 • Google Android 8.0 (Oreo, API 26) lub nowszy

Czy ten artykuł był pomocny?

Kontakt